Search result for

fies

(28 entries)
(0.0355 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fies-, *fies*, fie , fy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiesta[N] งานรื่นเริง, See also: งานเฉลิมฉลอง, งานเทศกาลทางศาสนา, Syn. festival, feast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiesta(ฟีเอส'ทะ) n. การเฉลิมฉลองในวันหยุดทางศาสนา,การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์, Syn. festival -pl. fiestas
codifies}vt. ประมวล,จัดเป็นหมวดหมู่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
La fiesta es this way, mi bonitas.ปาร์ตี้ทางนี้เลย เพื่อนสาว I Love You, Beth Cooper (2009)
I love a good fiesta.ฉันชอบวันหยุดเทศกาลที่ดี Widening Gyre (2010)
This is the Fiestaware Christmas Gnome, circa 1941.นี่เป็นเครื่องเคลือบแก้ว ที่ทำเป็นตัวโนมคริสมาสต์ ในปี 1941 The Beginning in the End (2010)
Now, the uranium was a common ingredient in the glaze on these gnomes until the Second World War, when all production of the red Fiestaware gnome was halted.เอาล่ะ ยูเรเนี่ยมคือ องค์ประกอบพื้นฐาน ที่ใช้ในเคลือบเงาตัวโนมพวกนี้ จนกระทั้งมาถึงตอน สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ที่เป็น เครื่องเคลือบแก้วแบบตัวโนม ได้ยุติการผลิตลงไป The Beginning in the End (2010)
Because I'm a well-known aficionado and purveyor of Fiestaware.เพราะผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ ที่เป็นที่รู้จักกันดี และเป็นผู้จัดหา เครื่องเคลือบแก้ว The Beginning in the End (2010)
Someone on the Fiesta message board mentioned Murphy scored the moer lode at alea market few years backมีใครบางคนในกระดานข่าว เครื่องเคลือบแก้ว บอกว่าเมอร์ฟี่สะสม เครื่องแก้วชิ้นงาม ที่เป็นที่สนใจในตลาด ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา The Beginning in the End (2010)
Your body's converting it to prostaglandin, which is triggering a fiesta of enzymes necessary for pain.มันจะถูกแปลงเป็นสารพรอสตาแกลนดิน กระตุ้นเอนไซม์ให้เกิดอาการเจ็บปวด Love & Other Drugs (2010)
Vamos a la fiesta!\ มาปาร์ตี้กันเถอะ! Shrek Forever After (2010)
She was just pretty, and now she's smart and pretty, and she's driving a new Ford fiesta, and I'm bellying up to the toenail buffet!เธอแค่สวย ตอนนี้ เธอทั้งฉลาดและสวย แถมยังขับฟอร์ดคันใหม่ ส่วนหนูจมปรักกับบุฟเฟ่ห์เล็บเท้า Major Changes (2011)
Guy drives a fiesta, lives in the rectory.ขับรถเฟียสต้า พักที่บ้านพักของโบสถ์ The Good Shepherd (2012)
Hey man, we are just one Vex short of a real fiesta.นี่เพื่อน เราใกล้จะฉลองกันแล้วนะ Confaegion (2013)
What, you got a party to go to? Fiesta?- มีปาร์ตี้ให้ไปเหรอ งานเลี้ยงหรือไง Frank & Lola (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIEST    F IY1 AH0 S T
FIESER    F IY1 S ER0
FIESTA    F IY0 EH1 S T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiesta    (n) (f i1 e1 s t @)
fiestas    (n) (f i1 e1 s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fiesling {m}slob; bastard; an obnoxious person [Add to Longdo]
Fiesling {m}; Miststück {n}meanie; meany [Add to Longdo]
fies {adj}nasty; horrible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
フルニトラゼパム[, furunitorazepamu] (n) flunitrazepam (hypnotic drug formerly marketed as Rohypnol); roofies (flunitrazepam used as a date-rape drug) [Add to Longdo]
嘘も方便;うそも方便[うそもほうべん, usomohouben] (exp) the end justifies the means; circumstances may justify a lie [Add to Longdo]
形容矛盾[けいようむじゅん, keiyoumujun] (n) contradictio in adjecto (contradiction between an adjective and the noun it modifies, i.e. "wooden iron", "hot ice", etc.) [Add to Longdo]
通報者[つうほうしゃ, tsuuhousha] (n) person who notifies the police; informer; whistleblower; delator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top