ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fié

   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fié-, *fié*
Possible hiragana form: ふぃ
English-Thai: Longdo Dictionary
unidentified body(n) ศพนิรนาม
justified(adj) อย่างเที่ยงธรรม เช่น Budget requests should be clearly explained, adequately justified, reasonable and consistent with the intended use of program project.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fie[INT] คำอุทานแสดงความไม่พอใจ
fief[N] ที่ดินที่มอบให้ในระบบศักดินา
field[N] ทุ่งนา, See also: สนาม, ทุ่ง, ที่โล่ง, อาณาเขต, Syn. ground, plot, lot
field[N] วงการ, See also: แวดวง, สาขา, แผนก, ฝ่าย, Syn. branch, subject
field[VT] รับลูกบอล, See also: เก็บลูก, รับลูก, Syn. catch, handle
fiend[N] ปีศาจ, See also: ผี, อสูร, ยักษ์
fiery[ADJ] ซึ่งลุกเป็นไฟ, See also: ซึ่งลุกไหม้, Syn. blazing, flaming, glowing
fiery[ADJ] เร่าร้อน, See also: เผ็ดร้อน, รุนแรง, Syn. ardent, hotheaded, spirited, Ant. calm, timid
fierce[ADJ] ดุร้าย, See also: อำมหิต, โหดเหี้ยม, ป่าเถื่อน, Syn. mad, vicious, wild, Ant. gentle, tender
fiesta[N] งานรื่นเริง, See also: งานเฉลิมฉลอง, งานเทศกาลทางศาสนา, Syn. festival, feast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fie(ไฟ) interj. คำอุทานที่แสดงความไม่พอใจ
fief(ฟีฟ) n. ที่ดินศักดินา
field(ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต), Syn. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
field dayวันเล่นกีฬา,วันปิกนิก,วันรื่นเริง,วันฝึกซ้อมสนาม,วันที่มีการแสดงบนสนาม
field lengthความยาวเขตข้อมูลหมายถึงขนาดความยาวของเขตข้อมูล (field) ที่สามารถกำหนดได้ เช่นเขตข้อมูล "ชื่อ" อาจใช้ความยาวถึงขนาด 30 ตัวอักขระ ส่วนเขตข้อมูล "อายุ" อาจใช้เพียง 2 ตัวอักขระ เป็นต้น แฟ้มข้อมูล (file) แต่ละแฟ้มจะต้องกำหนดเขตข้อมูลที่ใช้ชื่อเดียวกันให้ยาวเท่ากัน เช่น ถ้าเป็นเขตข้อมูล "ชื่อ" ไม่ว่าจะชื่อสั้นหรือยาวเพียงใด ก็ต้องใช้เนื้อที่ 30 ตัว อักขระหมดทั้งแฟ้ม
field marshalจอมพล
field of honourn. สนามรบ,สนามแข่งชัน
field tripn. การเรียนนอกสถานที่
field workn. การวิจัยค้นคว้าหรือสำรวจในสถานที่จริง., See also: fieldworker n.
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil

English-Thai: Nontri Dictionary
field(n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญ้า,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภูมิ,ขอบเขต,แผนก
FIELD field glass(n) กล้องส่องทางไกล
FIELD field marshal(n) จอมพล,แม่ทัพ
fieldwork(n) งานภาคสนาม
fiend(n) ปีศาจ,มาร,ซาตาน,ภูตผี,คนอำมหิต,คนโหดร้าย,คนชั่วร้าย
fiendish(adj) อำมหิต,ชั่วร้าย,เหมือนปีศาจ,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
fierce(adj) ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,อำมหิต,บ้าคลั่ง,บ้าระห่ำ
fierceness(n) ความดุร้าย,ความบ้าคลั่ง,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความอำมหิต
fiery(adj) เหมือนไฟ,ซึ่งลุกเป็นไฟ,ร้อนเป็นไฟ,เผ็ดร้อน,รุนแรง
afield(adv) ในทุ่งนา,ที่ไกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
field๑. เขตข้อมูล๒. สนาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
field๑. เขตข้อมูล๒. สนาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fieldฟีลด์ [ใช้ในพีชคณิตนามธรรม] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
field classificationการจำแนกในสนาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
field coil; field windingขดลวดสนามแม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
field electrode; cathode shieldขั้วหุ้มแคโทด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
field inquiryการสอบถามภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
field lengthความยาวเขตข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
field relayรีเลย์ขดลวดสนามแม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
field serviceงานสนาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiebre Amarillaโรคไข้เหลือง [การแพทย์]
Fieldเขตข้อมูล
เขตข้อมูล (field) คือ พื้นที่ที่กันไว้สำหรับเก็บข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหน่วยย่อยรองลงมาจากระเบียน เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละระเบียน เช่น เขตข้อมูลปีที่พิมพ์จะเป็นส่วนที่บอกได้ว่าระเบียนที่ค้นคืนได้ หรือที่แสดงผลอยู่นั้นจัดพิมพ์ในปีใด หรือเขตข้อมูลชื่อเรื่องช่วยจำกัดผลการค้นให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น

การลงรายการทรัพยากรห้องสมุดนั้น เขตข้อมูล (field) เป็นการกำหนดว่าแต่ละเขตข้อมูลนั้นจะมีความยาวเท่าไร และตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งใด โดยแต่ละระเบียนจะประกอบไปด้วยเขตข้อมูลจำนวนมากรวมกัน และจัดกลุ่มหรือประเภทของเขตข้อมูลด้วยหมายเลขประจำเขตข้อมูล โดยใช้เลข 3 หลัก เริ่มต้นจาก 001 ถึง 999 แทนชื่อเขตข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อมูล ค้นหา และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

เขตข้อมูล (field)

ตัวอย่างเขตข้อมูลโดยหมายเลขประจำเขตข้อมูล 3 หลัก ที่จำเป็น เช่น

  • 020 หมายเลขมาตรฐานหนังสือสากล (International Standard Book Number)
  • 100 ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก (Personal name main entry)
  • 245 ชื่อเรื่อง (Title information)
  • 260 ข้อมูลการพิมพ์(Publication information)
  • 300 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ (Physical information)
  • 440 ชื่อชุด/รายการเพิ่ม (Series statement/added entry)
  • 500 หมายเหตุ (Note (s))
  • 650 หัวเรื่อง (Tropical subject headings)

นอกจากนี้ ยังทำให้ฐานข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

อ้างอิง :

คูคิน, แดน และวัง, เวลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ทักษิณา สวนานนท์ และฐานิศรา เกียรติบารมี. (2546). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุงใหม่ตลอดเล่ม). กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น. 

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
fieldเขตข้อมูล, สนาม, คอมพิวเตอร์: หน่วยย่อยที่สุดที่ข้อมูลระดับบิตมาเรียงต่อกันเพื่อแทนข้อมูลใดๆ ที่ต้องการเก็บในฐานข้อมูล ฟิสิกส์: ปริมาณที่ทำให้เกิดแรงกระทำต่อวัตถุ สนามมีสามชนิด ได้แก่ สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สนามโน้มถ่วงทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงกระทำต่อมวลของวัตถ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Field capacityความจุความชื้นสนาม [อุตุนิยมวิทยา]
field capacityfield capacity, ความชื้นชลประทาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Field cropพืชไร่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Field cropsพืชไร่ [TU Subject Heading]
Field Dataข้อมูลจากสนาม [การแพทย์]
field ditchfield ditch, คูไส้ไก่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
field drainage systemfield drainage system, ระบบระบายน้ำในแปลงเพาะปลูก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรีฑาประเภทลาน[N] field events, Ant. กรีฑาประเภทลู่, Example: เขาเป็นแชมป์กรีฑาประเภทลานที่วงการกีฬารู้จักกันดี, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: การแข่งขันในบริเวณที่จัดไว้เป็นลานกว้าง เช่น ขว้างจักร กระโดดไกล เป็นต้น
สาขาวิชา[N] field, Example: คณะมนุษยศาสตร์มีสาขาวิชาต่างๆ มากมายที่น่าสนใจศึกษา, Count unit: สาขา, Thai definition: วิชาที่แยกย่อยออกไปจากวิชาหลัก
ไร่นา[N] field, Syn. ไร่, นา, Count unit: ไร่
วงการ[N] circle, See also: field, quarter, coterie, society, Syn. แวดวง, Example: Aristotle มีอิทธิพลต่อวงการศึกษา และวงการนักปรัชญาศาสนามาเป็นเวลานาน, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงาน, กลุ่มบุคคล
สายงาน[N] field, See also: line, Example: บริษัทควรส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ, Count unit: สาย, Thai definition: ลักษณะงานประเภทต่างๆ
ภาคปฎิบัติ[N] practical part, See also: field training, practical section, practice, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: การศึกษานอกสถานที่สะท้อนให้เห็นการศึกษาที่เน้นความสำคัญของภาคปฏิบัติ, Thai definition: ภาคลงมือทดลองทำจริงๆ
แขนง[N] field, See also: department, Syn. สาขา, Example: วิชาสัทศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของภาษาศาสตร์, Thai definition: ส่วนย่อยที่แยกออกจากส่วนใหญ่
งานสนาม[N] fieldwork, Syn. งานภาคสนาม, Example: นักวิจัยต้องทำงานสนามกันอย่างหนักเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ, Count unit: งาน
ปูนา[N] field crab, See also: genus Para-telphusa, Example: ปูนาเป็นศัตรูของข้าว เพราะปูได้กัดกินต้นข้าวที่ปักดำใหม่ๆ, Count unit: ตัว
สังเวียน[N] arena, See also: field, Syn. สนาม, เวที, Example: นักมวยคนนี้ขึ้นสังเวียนมาแล้วนับไม่ถ้วน และไม่เคยแพ้ให้ใคร, Count unit: สังเวียน, Thai definition: สนามแข่งขัน, ที่ต่อสู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[n. exp.] (ānājak witthayāsāt) EN: domain of science ; field of science   FR: domaine de la science [m]
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings   
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: lubricate ; grease   FR: lubrifier ; graisser
แบ่งตาม[v. exp.] (baeng tām) EN: be classified according to   
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บ้านนอก[adj.] (bānnøk) EN: rural ; countrified   FR: rural ; campagnard
บรรเทาลง[v. exp.] (banthao long) FR: lénifier

CMU English Pronouncing Dictionary
FIER    F IH1 R
FIEL    F IY1 L
FIEF    F IY1 F
FIEFS    F IY1 F S
FIERO    F IY1 R OW0
FIEND    F IY1 N D
FIERS    F IY1 R Z
FIENE    F IY1 N
FIELD    F IY1 L D
FIERY    F AY1 ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fie    (uh) fˈaɪ (f ai1)
fief    (n) fˈiːf (f ii1 f)
fiefs    (n) fˈiːfs (f ii1 f s)
field    (v) fˈiːld (f ii1 l d)
fiend    (n) fˈiːnd (f ii1 n d)
fiery    (j) fˈaɪəriː (f ai1 @ r ii)
fields    (v) fˈiːldz (f ii1 l d z)
fiends    (n) fˈiːndz (f ii1 n d z)
fierce    (j) fˈɪəʳs (f i@1 s)
fiesta    (n) fˈɪˈɛstə (f i1 e1 s t @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] field; farm; surname Tian, #2,303 [Add to Longdo]
[yě, ㄧㄝˇ, ] field; plain; open space; limit; boundary; rude; wild, #2,798 [Add to Longdo]
[hěn, ㄏㄣˇ, ] fierce; very, #3,854 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] field; region; area; domain (taxonomy), #5,193 [Add to Longdo]
视野[shì yě, ㄕˋ ㄧㄝˇ, / ] field of view; horizon, #5,877 [Add to Longdo]
猛烈[měng liè, ㄇㄥˇ ㄌㄧㄝˋ, ] fierce; violent (criticism etc), #8,160 [Add to Longdo]
火热[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] fiery; burning; fervent; ardent; passionate, #9,863 [Add to Longdo]
平原[píng yuán, ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, ] field; plain, #10,369 [Add to Longdo]
田间[tián jiān, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄢ, / ] field; farm; farming area; village, #11,747 [Add to Longdo]
激战[jī zhàn, ㄐㄧ ㄓㄢˋ, / ] fierce battle, #12,539 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Fieber(n) |das, nur Sing.| ไข้, การที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ
Tomografie(n) |die, pl. Tomografien| การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
Magnetresonanztomografie(n) |die, pl. Magnetresonanztomografien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก
fotografieren(vi) |fotografierte, hat fotografiert| ถ่ายรูป เช่น Er hat im Urlaub viel fotografiert., See also: S. ein Foto machen,

French-Thai: Longdo Dictionary
falsifier(vt) ปลอมแปลง เช่น C'est un délit de falsifier un certificat.

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
おしゃぶり[, oshaburi] (n) teething ring; pacifier; dummy [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension [Add to Longdo]
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
キーフィールド[きーふぃーるど, ki-fi-rudo] key field [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
熱病[ねつびょう, netsubyou] Fieber [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top