หรือคุณหมายถึง feßa?
Search result for

fessa

(5 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fessa-, *fessa*
Possible hiragana form: ふぇっさ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fessa มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fessa*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on, Ma.- Ja, e mo' mi pigli per fessaCadillac Man (1990)
Aziz, you'll be exiled to Timbuktu.Aziz, sie werden dich ganz nach Fessan vertreiben. Yahsi Bati (2009)
We're fucking in Timbuktu! Who needs to be exiled?Wir sind ja sowieso im Fessan, am Ende der Welt. Yahsi Bati (2009)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロフェッサー[, purofessa-] (n) professor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top