ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faut

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faut-, *faut*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาป[n.] (bāp) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma   FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f]
ฟาล์ว = ฟาวล์[n.] (fāo) EN: foul   FR: faute [f]
ให้ได้[X] (hai dāi) FR: sans faute ; à coup sûr
จับผิด[v. exp.] (japphit) EN: find faults ; find fault with   FR: prendre en défaut
การฟาล์วครั้งที่ห้า = การฟาล์วครั้งที่ 5[n. exp.] (kān fāo khrang thī hā) EN: fifth foul   FR: cinquième faute [f]
การขาด[n.] (kān khāt) EN: absence ; lack ; depletion   FR: absence [f] ; manque [m] ; défaut [m]
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair   FR: fauteuil [m]
เก้าอี้หวาย[n. exp.] (kao-ī wāi) EN: wicker chair ; rattan chair   FR: fauteuil en osier [m]
เก้าอี้โยก[n. exp.] (kao-ī yōk) EN: rocking chair   FR: rocking-chair [m] ; fauteuil à bascule [m]
คำผิด[n.] (kham phit) FR: faute [f] ; erreur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAUTH    F AO1 TH
FAUTEUX    F OW0 T OW1

French-Thai: Longdo Dictionary
commettre une fauteทำผิดกติกา เช่น ในกีฬาฟุตบอล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top