ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faunes

   
117 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faunes-, *faunes*, faune
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา faunes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *faunes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faun[N] เทพเจ้าโรมันที่มีลำตัวเป็นคน หูแหลม มีเขา หางและขาหลังเป็นแพะ, Syn. woodland deity, satyr
fauna[N] ช่วงชีวิตของสัตว์ในท้องถิ่นหนึ่งๆ หรือช่วงเวลาหนึ่งๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avifauna(เอวิฟอ'นะ) n. นกในท้องถิ่นหรือเขตหนึ่ง (birds of a given region)
faun(ฟอน) n. เทวดารูปคนแต่มีหู-เขา-หางและขาหลังคล้ายแพะ
fauna(ฟอ'นะ) n. สัตว์ประจำเขตภูมิภาคหนึ่ง, See also: faunal adj. -pl. faunas,faunae

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
local fauna; faunuleสัตวชาติประจำถิ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
law of faunal successionกฎการเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dwarf faunaกลุ่มชีวินแคระเกร็น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
depauperate fauna๑. กลุ่มชีวินลดชนิด๒. กลุ่มชีวินแคระแกร็น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
faunal successionการเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
faunule; local faunaสัตวชาติประจำถิ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
faunal breakการเปลี่ยนกลุ่มซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
faunal provinceขอบเขตสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facies faunaสัตวชาติเฉพาะแหล่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
impoverished faunaกลุ่มชีวินลดชนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973)อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ค.ศ. 1973) [TU Subject Heading]
Fauna ฟอนา, พรรณสัตว์ประจำถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
Soil Fauna สัตว์ในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floraอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Well, I'm a... Well, I'm a faun.ฉันเป็นฟอน... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
We fauns danced with the dryads all night, and, you know, we never got tired.เราชาวฟอน เต้นรำกับพวกเซนทอร์ ตลอดทั้งคืนและ... เราไม่เคยที่จะรู้สึกเหนื่อย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I'm such a terrible faun.ฉันเป็นฟอนที่แย่มาก The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Oh, no. You're the nicest faun I've ever met.โอ ไม่ คุณเป็นฟอนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Lucy's the only one that's been here before. She said she met some faun called Tumnus.ลูซี่เคยมาที่นี่แล้ว\เธอบอกว่าเธอได้พบกันฟอนชือ... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
You saw the faun?เธอเห็นฟอน The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
"The Faun Tumnus is hereby charged with High Treason against Her Imperial Majesty,ฟอนทัมนุสถูกกล่าวหา \ ว่าเป็นกบฎ ต่อต้านท่านเจดิส ราชินีแห่งนาร์เนีย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
He said he knows the faun.- เขาบอกว่า รู้จักฟอน The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Release the faun.ฟอนถูกปล่อยตัว The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Do you know why you're here, faun?ทำไมเธอถึงได้มาอยู่ในนี้ ฟอน? The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I am a faun.ข้าพระองค์คือฟอน. Pan's Labyrinth (2006)
- And a faun, too.- แล้วก็มีฟอน, ด้วย. Pan's Labyrinth (2006)
- A faun?- ฟอน? Pan's Labyrinth (2006)
My mother warned me to be wary of fauns.แม่หนูเตือนให้ ระวังฟอน. Pan's Labyrinth (2006)
Why would a poor little faun like me lie to you?ทำไมเทวเจ้าฟอนที่น่าสงสาร ถึงต้องโกหกเธอด้วยละ Pan's Labyrinth (2006)
It's a magic root the faun gave me.นี่เป็นรากไม้วิเศษ ฟอนให้หนูมา Pan's Labyrinth (2006)
I'm a faun. Half man, half goat.ผมเป็นเทพเจ้า"ฟอน" ครึ่งคนครึ่งแพะ Epic Movie (2007)
Welcome to my faun crib.ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเหล่าฟอน Epic Movie (2007)
I'm Tony Fauntana!ฉันคือ โทนี่ ฟอนทาน่า Epic Movie (2007)
She is number four faun prostitute in all of Gnarnia.เธอคือคนที่ 4 ของฟอน ในทั้งหมดที่อยู่ในกนาเนีย์ Epic Movie (2007)
Justice shall reign supreme... even for elves and fauns... albinos and the Irish.ผู้ตัดสินจะครองอำนาจสูงสุด ไม่เว้นแม้แต่เอลฟ์และฟอน อัลบิโนและไอริช Epic Movie (2007)
Shoot on sight. Fauntleroy Hotel.โรงแรม Fauntleroy ดาวน์ทาวน์ Just Business (2008)
So, uh, have you seen Blair and lord fauntleroy recently?แล้ว.. ช่วงนี้นายได้เจอแบลร์กับท่านชายนั่นมั้ย? The Dark Night (2008)
Little Lord Fauntleroy in there?โอ้ว เทพเจ้าหัวเราะเยาะ ท่านอยู่ที่ไหน? Frost/Nixon (2008)
Have the indigenous fauna accepted you as one of their own?ยอมรับนายเข้าฝูงรึยัง ขยิบตา ปิ๊งๆ The Cornhusker Vortex (2009)
For my favorite fan of four-winged fauna.แด่แฟนๆของเจ้าตัวสี่ปีกตัวนี้ Johari Window (2010)
In connection with the global warming, there has been some change ... concerningourfauna,our flora, with wildlife ...ภาวะโลกร้อนอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กับวงจรชีวิตของสัตว์ กับพืชพรรณท้องถิ่น และป่าไม้ Trollhunter (2010)
Aw, look at Little Lord Fauntleroy, writing sorrowful sonnets in your head to that little nightingale bitch.โอ้ ดูท่านลอร์ดฟอนเทิลรอยสิ กำลังนึกเขียนกลอนเศร้าๆ ให้นกไนติงเกลแพศยานั้น Rubber Man (2011)
We house the galaxy's largest collection of fauna, relics, and species of all manner.รวมสรรพสิ่งไว้มากสุดในกาแล็กซี่ ทั้งพันธุ์พืช ของโบราณ สปีชีส์สิ่งมีชีวิต Guardians of the Galaxy (2014)
Some flora, no fauna.มีพืชแต่ไม่มีสัตว์ A Wanted (Inhu)Man (2015)
[Playing fanfare]Dame Fauna... und Dame Sonnenschein. Sleeping Beauty (1959)
[Sighing] Oh, dear.Wer? Tante Flora, Tante Fauna, und Tante Sonnenschein. Sleeping Beauty (1959)
C-c-careful, Merryweather.Fauna, schließ das Fenster. Sleeping Beauty (1959)
Aunt Flora!Tante Fauna, Tante Sonnenschein! Sleeping Beauty (1959)
And now, dear, if you'll just sit here.Fauna, zieh die Vorhänge zu. Sleeping Beauty (1959)
CHORUS: I know you, I walked with you once...Fauna, was ist denn mit dir los? Sleeping Beauty (1959)
Mistress Fauna... and Mistress Merryweather!Dame Fauna und Dame Sonnenschein. Es ist interessant, wenn man zurückblickt von Steamboat Willie bis Lady and the Tramp, denn es war ein Stil, der immer weiter verbessert und verfeinert wurde. Sleeping Beauty (1959)
Maleficent doesn't know anything about love... or kindness or the joy of helping others. You know, sometimes I don't think... she's really very happy.Flora, Fauna und Sonnenschein bildeten einen Kompromiss. Sleeping Beauty (1959)
You mean live like mortals? For sixteen years? Uh-huh.Es gibt Flora, die sehr dominant ist, Fauna, die etwas verwirrt ist und manches nicht versteht, und Sonnenschein, die eigensinnig ist. Sleeping Beauty (1959)
Sleep on Well, just been talking to Phillip.Und Barbara Jo Allen, die Fauna spielt, war eine Radioschauspielerin, die durch Zufall zu einer wiederkehrenden Rolle in Bob Hopes Radiosendung kam, wo sie eine männerbesessene Figur namens Vera Vague spielte. Sleeping Beauty (1959)
But if I know you I know what you'll doFauna, was ist denn mit dir los? Sleeping Beauty (1959)
Give me Afternoon of a Faun.Es lebe Der Nachmittag eines Fauns. The Lions Are Loose (1961)
The poet crushed me in his arms, but alas, nature betrayed him and forced him to end his animal attempt with kind and tender words.Der Dichter zerdrückte mich in seinen Armen, aber leider zwang ihn ein Verrat der Natur, mit netten und zärtlichen Worten diesen faunischen Versuch zu beenden. The Lions Are Loose (1961)
Yeah, what do you know... old Meathead Fauncewater.Na, so was... das ist der alte Schafskopf Fauncewater. 101 Dalmatians (1961)
Now, for our last contestant this evening, meet Mr Percival Fauncewater.Nun zu unserem letzten Kandidaten heute Abend, Mr. Percival Fauncewater. 101 Dalmatians (1961)
Mr Fauncewater, could your crime be classified as larceny?Mr. Fauncewater, könnte man Ihr Verbrechen als Diebstahl einstufen? 101 Dalmatians (1961)
Mr Fauncewater is a burglar by trade, but in this case, his crime was not burglary.Herr Fauncewater ist Berufseinbrecher, aber in diesem Fall handelt es sich nicht um Einbruch. 101 Dalmatians (1961)
Would it be possible for Mr Fauncewater to come back next week?Wäre es Mr. Fauncewater möglich, nächste Woche wiederzukommen? 101 Dalmatians (1961)
I'm Fauntleroy Sage, Young Ben's uncle.Ich bin Fauntleroy Sage. Der Onkel. McLintock! (1963)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อดงปีกใส[n. exp.] (phīseūa dong pīk sai) EN: Pallid Faun   
ผีเสื้อป่าสีตาลไหม้[n. exp.] (phīseūa pā sī tān mai) EN: Common Faun   
สัตว์ป่า[n. exp.] (sat pā) EN: wild animal ; wildlife   FR: animal sauvage [m] ; espèce sauvage [f] ; faune sauvage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAUNA    F AO1 N AH0
FAUNAL    F AA1 N AH0 L
FAUNCE    F AO1 N S
FAUNTROY    F AO1 N T R OY2
FAUNTLEROY    F AO1 N T L ER0 OY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faun    (n) fˈɔːn (f oo1 n)
fauna    (n) fˈɔːnə (f oo1 n @)
fauns    (n) fˈɔːnz (f oo1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Pān, ㄆㄢ, ] surname Pan; Pan, faun in Greek mythology, son of Hermes, #8,053 [Add to Longdo]
动植物[dòng zhí wù, ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ, / ] plants and animals; flora and fauna, #16,792 [Add to Longdo]
鸟兽[niǎo shòu, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] birds and beasts; fauna, #51,071 [Add to Longdo]
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / 貿] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
牧神[mù shén, ㄇㄨˋ ㄕㄣˊ, ] shepherd God; faun; Pan in Greek mythology [Add to Longdo]
牧神午后[mù shén wǔ hòu, ㄇㄨˋ ㄕㄣˊ ˇ ㄏㄡˋ, / ] Prélude à l'après-midi d'un faune, by Claude Debussy based on poem by by Stéphane Mallarmé [Add to Longdo]
羊怪[yáng guài, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄞˋ, ] faun, half-goat half-human creature of Greek mythology [Add to Longdo]
羊男[yáng nán, ㄧㄤˊ ㄋㄢˊ, ] goat-man; faun of Greek mythology [Add to Longdo]
草木鸟兽[cǎo mù niǎo shòu, ㄘㄠˇ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] flora and fauna [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faun {m}faun [Add to Longdo]
Fischfauna {f}fish fauna [Add to Longdo]
Relikte {pl}; Reste {pl}; Überreste {pl}; Überbleibsel {pl} | tierische Resteremains | faunal remains [Add to Longdo]
bedroht {adj} | gefährdete Tiere und Pflanzenthreatened | threatened flora and fauna [Add to Longdo]
Fauna {f} [zool.]fauna [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
エディアカラ動物群[エディアカラどうぶつぐん, edeiakara doubutsugun] (n) Ediacara fauna [Add to Longdo]
ジャパンファウンデーション[, japanfaunde-shon] (n) Japan Foundation [Add to Longdo]
ソーダファウンテン[, so-dafaunten] (n) soda fountain [Add to Longdo]
チョコレートファウンテン;チョコレート・ファウンテン[, chokore-tofaunten ; chokore-to . faunten] (n) chocolate fountain [Add to Longdo]
ニューファウンドランド[, nyu-faundorando] (n) Newfoundland [Add to Longdo]
ニューファウンドランドヒラガシラ[, nyu-faundorandohiragashira] (n) Atlantic sharpnose shark (Rhizoprionodon terraenovae, species of requiem shark found in the northwestern Atlantic) [Add to Longdo]
バージェス動物群[バージェスどうぶつぐん, ba-jiesu doubutsugun] (n) Burgess fauna (animal fossils found in the Burgess Shale) [Add to Longdo]
ファウナ[, fauna] (n) fauna [Add to Longdo]
ファウンダリ[, faundari] (n) {comp} foundry [Add to Longdo]
ファウンテンペン[, fauntenpen] (n) fountainpen [Add to Longdo]
ファウンデーション[, faunde-shon] (n) foundation [Add to Longdo]
ファウンドリ[, faundori] (n) {comp} foundry [Add to Longdo]
ファウンドリサービス[, faundorisa-bisu] (n) {comp} foundry service [Add to Longdo]
フリーソフトウェアファウンデーション[, furi-sofutoueafaunde-shon] (n) {comp} Free Software Foundation Inc.; FSF [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
水生動物;水棲動物[すいせいどうぶつ, suiseidoubutsu] (n) aquatic animals; aquatic fauna [Add to Longdo]
底生生物[ていせいせいぶつ, teiseiseibutsu] (n) benthic organism; sea-bottom fauna [Add to Longdo]
動植物[どうしょくぶつ, doushokubutsu] (n) plants and animals; flora and fauna; (P) [Add to Longdo]
動物誌[どうぶつし, doubutsushi] (n) fauna [Add to Longdo]
動物相[どうぶつそう, doubutsusou] (n) fauna [Add to Longdo]
半獣神[はんじゅうしん, hanjuushin] (n) goat-god; satyr; Pan; Faunus [Add to Longdo]
牧神[ぼくしん, bokushin] (n) god of shepherds, herdsmen, flocks and herds; Pan; Faunus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top