Search result for

fats

(34 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fats-, *fats*, fat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fatso[N] คนอ้วน
fatso[SL] คนอ้วน, See also: คนจ้ำม่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fats(แฟทซฺ) n. ฉายาสำหรับคนอ้วน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fatsไขมัน,ไขมันเป็นก้อนแข็ง,ไขมันแข็ง [การแพทย์]
Fats (wastes) ไข (ของเสีย)
ไตรกลีเซอไรด์เอสเธอร์ของกรดไขมัน มักใช้สับสนกับคำว่าไขมัน (grease) หรือน้ำมัน (0il) [สิ่งแวดล้อม]
Fats ; Fatไขมัน [TU Subject Heading]
Fats, Acetylatedไขมันที่มีหมู่อะซิเตท [การแพทย์]
Fats, Neutralไขมันชนิดที่เป็นกลาง,ไขมันตัวกลาง,ไขมันที่มีฤทธิ์เป็นกลาง,ไขมันที่สะเทินหรือเป็นกลาง,ไขมันที่เป็นกลาง [การแพทย์]
Fats, Perirenalไขมันล้อมรอบไต [การแพทย์]
Fats, Polyunsaturatedไขมันไม่อิ่มตัวสูง,ไขมันชนิดไม่อิ่มตัว [การแพทย์]
Fats, Preperitoneal Pad ofแผ่นไขมันก่อนถึงเยื่อบุช่องท้อง,แผ่นไขมันก่อนถึงเยื่อบุช่องท้อง [การแพทย์]
Fats, Retroperitonealไขมันหลังเยื่อบุช่องท้อง [การแพทย์]
Fats, Saturatedไขมันอิ่มตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I kind of like it, fatso.ฉันค่อนข้างชอบนะ พ่อบิ๊กบึ้ม Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Eating diner food drenched in saturated fats?กินข้าวตามร้านข้างทาง ที่ฉุไปด้วยไขมันอิ่มตัว It's a Terrible Life (2009)
# So come on fatso and just bust a move ##มาเลยหุ่นอวบอึ๋ม เริ่มส่ายหน้าอกอย่างนั้น# The Blind Side (2009)
If you took any organism on Earth, and you took out the water, you'd end up with some powdered amino acids, proteins, nucleic acids, a few fats -- you know, these sorts of things.ที่มันไม่ร้อนเกินไปและ ไม่เย็นเกินไป โลกที่อาจจะสนับสนุน รูปแบบของชีวิตบางอย่าง ดาวเคราะห์ในเขตเอื้ออาศัยนี้ Are We Alone? (2010)
Move it, fatso.ถอยไปเขจ้าอ้วน A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
She sleep-eats trans fats thanks to you.เธอนอนกิน trans-fat เพราะนาย And the Break-Up Scene (2011)
Hey, fats, you want to get me out of here?เฮ้ เจ้าอ้วน ช่วยฉันออกไปหน่อยได้มั๊ย? Ice Age: Continental Drift (2012)
'Course not, fatso.แหงล่ะ ตาทึ่ม Ernest & Celestine (2012)
What about fatso?แล้วยัยอ้วนล่ะ? Seven Psychopaths (2012)
- Fatsoes?- Fatsoes? The Art of the Steal (2013)
You misunderstand fashion. Fatsoes. Look at you.คุณเข้าใจผิดแฟชั่น Fatsoes มองคุณ The Art of the Steal (2013)
Shut up, fatso. I don't have a pot.shut up, อ้วน ฉันไม่ได้มีหม้อ Pulp Fiction (1994)

CMU English Pronouncing Dictionary
FATS    F AE1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fats    (v) (f a1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランス脂肪酸[トランスしぼうさん, toransu shibousan] (n) trans-fatty acid; trans-fatty acids; trans fat; trans fats [Add to Longdo]
屍蝋[しろう, shirou] (n) adipocere; grave wax (greying of the body fats of a corpse which rests in a moist but airless place) (graying) [Add to Longdo]
脂質[ししつ, shishitsu] (n) lipid; fats; adipose [Add to Longdo]
植物油脂[しょくぶつゆし, shokubutsuyushi] (n) vegetable fats and oils [Add to Longdo]
八つ手;八手[やつで, yatsude] (n) Japanese fatsia; Fatsia japonica; eight-fingered-leaf shrub [Add to Longdo]
油脂[ゆし, yushi] (n) fat; fats and oils; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lipid \lip"id\ n. [Gr. li`pos fat.] (Chem., Biochem.)
   Any of a variety of oily or greasy organic compounds found as
   major structural components of living cells; they are
   insoluble in water but soluble in organic solvents such as
   alcohol and ether, and include the common {fats},
   {cholesterol} and other steroids, {phospholipids},
   {sphingolipids}, {waxes}, and {fatty acids}; some of the
   lipids, together with proteins and carbohydrates, form an
   essential structural component of living cells, as in the
   cell walls and membranes. The term lipid refers to its
   solubility in nonpolar solvents, and has no significance with
   regard to chemical structure.
 
   Syn: lipide, lipoid.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top