Search result for

fascinât

(57 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fascinât-, *fascinât*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fascinate[VI] ลุ่มหลง, See also: หลงใหล, ชื่นชอบมาก, จับใจ, Syn. absorb, attract, engross, Ant. bore
fascinate[VT] ทำให้ลุ่มหลง, See also: ทำให้หลงใหล, ทำให้จับใจ, ชื่นชอบ, Syn. captivate, charm, Ant. disgust
fascinated[ADJ] น่าดึงดูดใจ, See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง, Syn. captivated, enchanted, dazzled, Ant. disgusted, bored
fascinator[N] คนที่ทำให้ลุ่มหลง
fascinating[ADJ] ซึ่งทำให้หลงเสน่ห์, See also: น่าหลงใหล, มีเสน่ห์, Syn. engrossing, captivating, Ant. boring
fascination[N] ความหลงใหล, See also: ความดึงดูดใจ, ความมีเสน่ห์, ความลุ่มหลง, Syn. attraction, charm, enchantment, Ant. repulsion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fascinate(แฟส'ซะเนท) vt. ชวนเสน่ห์,ตรึงใจ vi. จับใจ,ตรึงใจ., See also: fascinative adj., Syn. attract
fascinatingadj. ซึ่งทำให้หลงเสน่ห์,ตรึงใจ, See also: fascinatingly adv., Syn. captivating
fascination(แฟสซะเน'เชิน) n. การทำให้หลงเสน่ห์,ความตรึงใจ,เสน่ห์,อำนาจดึงดูดใจ, Syn. charm
fascinatorn. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้หลงเสน่ห์

English-Thai: Nontri Dictionary
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
fascination(n) ความหลงใหล,ความมีเสน่ห์,เสน่ห์,ความตรึงใจ,ความงดงาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหลงใหล[ADJ] fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
เจ้าเสน่ห์[ADJ] charming, See also: fascinating, enchanting, Syn. มีเสน่ห์, Example: คนเจ้าเสน่ห์บางทีก็เผลอทำคนใกล้ว้าเหว่
ใหลหลง[ADV] fascinatedly, See also: passionately, infatuatedly, Syn. หลงใหล, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง ซึ่งเขาเคยอ่านอย่างใหลหลงเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว
เคลิบเคลิ้ม[V] enchant, See also: fascinate, attract, Syn. หลงใหล, เคลิ้ม, ลุ่มหลง, Example: เธอดีดดิ้นตลอดเวลาทำให้อารมณ์ของผมชักเคลิบเคลิ้ม
พึงใจ[V] please, See also: fascinate with, like, admire, Syn. พอใจ, พึงพอใจ, ถูกใจ, Example: ่ผู้หญิงยุคใหม่เป็นผู้หญิงทำงานที่เริ่มพึงใจกับเสน่ห์ของชีวิตโสด, Thai definition: เกิดความรู้สึกถูกใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น
ตรึงใจ[V] impress, See also: fascinate, affect, move, touch, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ต้องใจ, Example: การแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ตรึงใจผู้เข้าชมนับพันคน, Thai definition: ทำให้เป็นที่พอใจหรือชื่นชมยินดี
ตรึงตรา[V] fascinate, See also: impress, imprint, brand, Example: ความทรงจำเกี่ยวกับตัวเธอยังคงตรึงตราอยู่ในหัวของเขา, Thai definition: ทำให้ติดแน่น
ความยั่วยวน[N] temptation, See also: fascination, banter, allure, seductiveness, attraction, Syn. ความยั่วยวนใจ, Example: การแต่งตัวของหญิงสาวก่อให้เกิดความยั่วยวนต่อสายตาของเพศชาย
ความลุ่มหลง[N] enamouredness, See also: fascination, enchantment, Syn. ความหลงใหล, ความคลั่งไคล้, ความหลง, Example: ทศกัณฐ์มีความลุ่มหลงในตัวนางสีดาจึงใช้กำลังและอุบายลักพานางไปจากพระราม
เสน่ห์[N] charm, See also: fascination, enchantment, spell, Example: ตามธรรมชาติแล้วมนุษย์มักจะชอบคนสวยๆ หล่อๆ หรือคนมีเสน่ห์มากกว่าคนน่าเกลียด, Thai definition: ลักษณะที่ชวนให้รัก, เครื่องที่ทำให้คนอื่นรัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบอกชอบใจ[v. exp.] (chøp ok chøpjai) EN: be fascinated   
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
หลงใหล[adv.] (longlai) EN: fascinatingly ; enticingly ; alluringly   
มโนหร[adj.] (manōhøn) EN: pretty ; beautiful ; charming ; fascinating   
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating   FR: charmant ; séduisant
น่าดู[adj.] (nādū) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating   FR: attrayant ; spectaculaire
น่าทึ่ง[adj.] (nātheung) EN: interesting ; striking ; fascinating ; impressive ; amazing   FR: fascinant
พึงใจ[v.] (pheungjai) EN: please ; fascinate with ; like ; admire   
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: charm ; fascination ; enchantment ; personal charm ; attractiveness   FR: charme [m] ; attrait [m] ; fascination [f]
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by   

CMU English Pronouncing Dictionary
FASCINATE    F AE1 S AH0 N EY2 T
FASCINATED    F AE1 S AH0 N EY2 T AH0 D
FASCINATES    F AE1 S AH0 N EY2 T S
FASCINATING    F AE1 S AH0 N EY2 T IH0 NG
FASCINATION    F AE2 S AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fascinate    (v) (f a1 s i n ei t)
fascinated    (v) (f a1 s i n ei t i d)
fascinates    (v) (f a1 s i n ei t s)
fascinating    (v) (f a1 s i n ei t i ng)
fascination    (n) (f a2 s i n ei1 sh @ n)
fascinations    (n) (f a2 s i n ei1 sh @ n z)
fascinatingly    (a) (f a1 s i n ei t i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
マイブーム[, maibu-mu] (n) something that a person is currently obsessed with or fascinated by (wasei [Add to Longdo]
引き付ける(P);引付ける(P);引きつける;引付る(io);惹き付ける;惹きつける[ひきつける, hikitsukeru] (v1) (1) to fascinate; to attract; to charm; to pull up (at a gate); (2) (引き付ける, 引付ける, 引きつける, 引付る only) to have a convulsion; (P) [Add to Longdo]
[つや, tsuya] (adj-na,n) charming; fascinating; voluptuous [Add to Longdo]
艶やか;艷やか[つややか;あでやか, tsuyayaka ; adeyaka] (adj-na) glossy; beautiful; bewitching; fascinatingly elegant [Add to Longdo]
艶容[えんよう, enyou] (n) charming look; fascinating figure [Add to Longdo]
見惚れる(P);見とれる;見蕩れる;見ほれる[みとれる(見惚れる;見とれる;見蕩れる)(P);みほれる(見惚れる;見ほれる), mitoreru ( mitore ru ; mito reru ; mitore ru )(P); mihoreru ( mitore ru ; ken horer] (v1,vi) to be fascinated (by); to watch something in fascination; to be charmed; (P) [Add to Longdo]
幻惑[げんわく, genwaku] (n,vs) fascination; glamor; glamour; bewitching [Add to Longdo]
心を奪う[こころをうばう, kokorowoubau] (exp,v5u,vi) to be thoroughly attracted by; to be completely fascinated by [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuā, ㄎㄨㄚ, ] fascinating; pretty [Add to Longdo]
着迷[zháo mí, ㄓㄠˊ ㄇㄧˊ, / ] fascinated [Add to Longdo]
迷人[mí rén, ㄇㄧˊ ㄖㄣˊ, ] fascinating; enchanting; charming; tempting [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top