ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fascia

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fascia-, *fascia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fascia[N] แผงหน้าปัดด้านหน้าของรถ, Syn. dashboard
fascia[N] พื้นผิวเรียบใต้ขอบหลังคา, Syn. fascia board
fascia[N] แผ่นป้ายชื่อร้านที่อยู่เหนือประตูเข้า, Syn. facia
fascia[N] พังผืด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fascia(แฟซ'เซีย) n., พังพืด,แถบ,สาย,ผ้าพันแผล, See also: fascial adj. -pl. fasciae
fasciate(แฟซ' ซิเอท) adj. เป็นมัด ๆ ,เป็นมัด,เป็นสาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fasciaพังผืด, แผ่นพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fascial-พังผืด, -แผ่นพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciaplasty; fascioplastyศัลยกรรมตกแต่งพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciatedติดแผ่แบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fasciaพังผืด [TU Subject Heading]
Fasciaพังผืด,ฟาสเชีย,เยื่อแผ่น,พังผืด,เส้นใยพังผืดห่อหุ้มโครงสร้างกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fascia lataเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Fascia Lata, Tensorกล้ามเนื้อเทนเซอร์ฟาสเซียลาต้า [การแพทย์]
Fascia Lata, Tensor of theกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการงอและกางต้นขา [การแพทย์]
Fascia Transversalisพังผืดทางผิวลึกของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fascia, Deepพังผืด,เยื่อพังผืดส่วนลึก,พังผืดชั้นลึก [การแพทย์]
Fascia, Endopelvicพังผืดของช่องเชิงกราน [การแพทย์]
Fascia, Neckผังผืดบริเวณคอ [การแพทย์]
Fascia, Obturatorพังผืดที่บุปิดกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oplegnathus fasciatusOplegnathus fasciatus Oldboy (2003)
OLIVIA: Okay. Fascia's closed.โอเคพังผืดแข็งตัวได้แล้ว Scary Monsters and Super Creeps (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิโลมกะ[N] fascia, Syn. พังผืด, Thai definition: เยื่อเหนียวที่ยึดกล้ามเนื้อให้ติดกัน, Notes: (บาลี)
พังผืด[N] fascia, See also: connective tissue, membrane, Syn. พั้งผืด, Example: เท้าของเป็ดผีมีพังผืดออกมาตามข้อนิ้วสำหรับใช้ว่ายน้ำ, Thai definition: เยื่อเหนียวที่ยึดกล้ามเนื้อให้ติดกัน
ตะกรับ[N] Scatophagus argus, See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish, Syn. ปลาตะกรับ, ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระทะ, ปลาเสือดาว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลหรือน้ำกร่อยชนิด Scatophagus argus ในวงศ์ Scatophagidae รูปร่างสั้น แบนข้างและกว้างมาก หัวทู่ ปากเล็ก หางมน เกล็ดเล็กสากมือ สีพื้นลำตัวมีแตกต่างกันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิโลมกะ[n.] (kilōmaka) EN: fascia   

CMU English Pronouncing Dictionary
FASCIANO    F AA0 S CH IY0 AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fascia    (n) fˈɛɪʃə (f ei1 sh @)
fascias    (n) fˈɛɪʃəz (f ei1 sh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armaturentafel {f}fascia [Br.] [Add to Longdo]
Binde {f} | Binden {pl}fascia | fasciae [Add to Longdo]
Standblende {f}; Blende {f}fascia board [Add to Longdo]
Fascia {f}; Faszie {f} [med.]fascia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイブリ[, aiburi] (n) blackbanded trevally (Seriolina nigrofasciata); blackbanded amberjack [Add to Longdo]
イレズミエイラクブカ[, irezumieirakubuka] (n) Hemitriakis complicofasciata (species of houndshark found in the Ryukyu Islands and Taiwan) [Add to Longdo]
オビイソハゼ[, obiisohaze] (n) broad-banded pygmy goby (Eviota latifasciata) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
キオビスズメダイ[, kiobisuzumedai] (n) whitebar gregory (Stegastes albifasciatus) [Add to Longdo]
クロオビスズメダイ[, kuroobisuzumedai] (n) black-bar chromis (Chromis retrofasciata) [Add to Longdo]
ゴールデンストライプトバタフライフィッシュ;サンバーストバタフライフィッシュ[, go-rudensutoraiputobatafuraifisshu ; sanba-sutobatafuraifisshu] (n) golden butterflyfish (Chaetodon aureofasciatus) [Add to Longdo]
サンセベリア;サンセベーリア[, sanseberia ; sansebe-ria] (n) sansevieria (esp. mother-in-law's tongue, Sansevieria trifasciata) (lat [Add to Longdo]
シチセンスズメダイ[, shichisensuzumedai] (n) banded sergeant (Abudefduf septemfasciatus) [Add to Longdo]
シチセンチョウチョウウオ[, shichisenchouchouuo] (n) spotband butterflyfish (Chaetodon punctatofasciatus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fascia \Fas"ci*a\, n.; pl. {Fasci[ae]}. [L., a band: cf. It.
   fascia. See {Fasces}, and cf. {Fess}.]
   1. A band, sash, or fillet; especially, in surgery, a bandage
    or roller.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) A flat member of an order or building, like a flat
    band or broad fillet; especially, one of the three bands
    which make up the architrave, in the Ionic order. See
    Illust. of {Column}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) The layer of loose tissue, often containing fat,
    immediately beneath the skin; the stronger layer of
    connective tissue covering and investing all muscles; an
    aponeurosis.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A broad well-defined band of color.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fascia
   n 1: a sheet or band of fibrous connective tissue separating or
      binding together muscles and organs etc [syn: {fascia},
      {facia}]
   2: instrument panel on an automobile or airplane containing
     dials and controls [syn: {dashboard}, {fascia}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 fascia
  1. bandage
  2. hair ribbon; fillet
  3. bra
  4. bandage; swathe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top