Search result for

fadings

(316 entries)
(0.2614 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fadings-, *fadings*, fading
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fadings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fadings*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fad[ABBR] แฟชั่นสมัยนิยม, Syn. craze, fashion, crank
fade[VI] เลือน, See also: เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, เห็นเลือนลาง, เห็นลางๆ, เห็นจางๆ, จาง, ร่วงโรย, เสื่อม, ลบเลือน, , Syn. vanish
fade[VI] ร่วงโรย, See also: อ่อนแอ, เฉื่อยชา, Syn. weak, droop
fadge[SL] ช่องคลอด
fade in[PHRV] ทำให้ (เสียงหรือภาพ) มากขึ้น, Ant. fade out
fade up[PHRV] ค่อยๆ มากขึ้น, See also: ค่อยๆ ดังขึ้น
fade-in[VI] ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade-in[VT] ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade out[PHRV] ค่อยๆหมดไป, See also: ค่อยๆ หายไป, Syn. die away, fade away, Ant. fade in
fade out[PHRV] ทำให้ (เสียงหรือภาพ) ค่อยๆ จางไป (ทางการสร้างภาพยนตร์, โทรทัศน์หรือวิทยุ), Syn. fade in
fade out[PHRV] ค่อยๆ เลือนหายไปอย่างช้าๆ, See also: ภาพหรือเสียงค่อยๆ เลือนหายไป, Syn. disappear gradually
fade away[PHRV] ค่อยๆ จางหายไป, See also: ค่อยเลือนหายไป, Syn. die away, fade out
fade away[PHRV] ทำให้หายไปอย่างลับๆ, See also: ทำให้หายไปอย่างเงียบๆ, Syn. fade out
fade away[PHRV] ทำให้เสีย (กำลังหรือสุขภาพ)
fade away[PHRV] ค่อยๆ เลือนหายไป, See also: เสื่อม, เลือน, เลือนหาย, Syn. gradually, disappear, waste away
fade back[PHRV] ถอยกลับ (กีฬาอเมริกันฟุตบอล)
fade down[PHRV] หรี่ลง, See also: ลดลงทีละน้อย, Syn. fade up
fade from[PHRV] เลือนรางจาก, See also: จางลงจาก, เลือนหายจาก
fade into[PHRV] ทำให้ผสมกับทีละน้อย, See also: ผสมกับทีละนิด, ค่อยๆ กลมกลืนไปกับ
fade into[PHRV] หายไปใน, See also: ซ่อนตัวใน
fiddle-faddle[N] ความไร้สาระ, See also: ความเหลวไหล, สิ่งที่ไม่มีความสำคัญ, Syn. nonsense, foolishness, silliness, Ant. sense, wisdom
fiddle-faddle[VI] ปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ค่า, See also: ชักช้า, เถลไถล, เรื่อยเปื่อย
fade from the scene[IDM] ขาดการติดต่อ
fade from the picture[IDM] ขาดการติดต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fad(แฟด) n. สิ่งที่นิยมชมชอบชั่วครั้งชั่วคราว (โดยเฉพาะอย่างรุนแรง) ,แฟชั่น., See also: faddish faddy adj. faddishness n. faddism n. faddist n., Syn. rage,craze
fade(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
fade-in(เฟด'อิน) n. การค่อย ๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของภาพ (โทรทัศน์,ภาพยนต์)
fadeless(เฟด'ลิส) adj. สีไม่ตก,ไม่ร่วงโรย,ไม่ลดน้อยลง.
fadge(เฟดจฺ) vt. เหมาะกัน,พ้องกับ,ประสบความสำเร็จ,เจริญ,

English-Thai: Nontri Dictionary
fad(n) แฟชั่น,ความนิยมชั่วขณะ
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brake fadeเบรกลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade inเพิ่มสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade outลดสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade-outเครื่องดับเพราะเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sulfadoxineซัลฟาด็อกซีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fadela.Fadela... Naked Lunch (1991)
Guilt fades quickly.ความผิดจางหายไปเร็ว Adverse Events (2008)
And why do you want it to fade?ทำไมคุณต้องการให้มันจางหายไป Adverse Events (2008)
- I'm saying that pain fades. - Did yours?ฉันพูดว่าความเจ็บปวดจางหายได้ แล้วของนายล่ะ? Dying Changes Everything (2008)
And as the tractor beam is pulling Penny toward to alien mother ship we fade to black.และเมื่อมีลำแสงสาดส่องลงมา เพ็นนีและนายไปสู่ยานแม่ของเอเลี่ยน ...พวกเราก็จะตัดฉากเป็นสีดำ Bolt (2008)
those memories of what I have seen... had faded so much that i doubted even recognise myself anymore.ความทรงจำเหล่านั่น อะไรที่ฉันเคยเห็น The Eye (2008)
I never thought i would be ready, but when it was time to go on everything faded away, it was just me.คุณลองมองผู้หญิงคนนั้นและ คุณคิดเธอเธอจะกินอะไร? The Eye (2008)
They've faded a bit, but this is a nice place to think.งานดูวิตถารไปหน่อย แต่ที่นี่ก็เหมาะที่จะมานั่งคิด The Lazarus Project (2008)
I'm sure this democracy thing is just a fad.กระผมว่าเรื่องการเมืองก็แค่เรื่องตลกนะขอรับ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
And as it did, Capricorn began to crackle and fade like the old page of a book growing transparent and thin as paper."และตอนนั้นเอง ร่างของคาปริคอร์นก็เริ่ม ปริแตกและจางลงเหมือนหน้ากระดาษเก่าๆ ...ร่างกายเริ่มจางลง และบางลงเหมือนกระดาษ Inkheart (2008)
Can you hear the sound of your first love fading away?คุณได้ยินเสียงรักแรกของคุณจืดจางไปมัย? Episode #1.9 (2008)
And then to just be thrown in the hole, to just rot and to fester and to be forgotten and fade away, isn't that right?แล้วขุดคุ้ย สิ่งเน่าเหม็นและสิ่งที่ถูกละเลย และเลือนหายไป จริงมั๊ย? Changeling (2008)
After all these years of battle my memories of the past have long fadedหลังจากรบมาหลายปี ความรู้สึกแบบในอดีตมันจางหายไปหมดแล้ว Three Kingdoms (2008)
And then, you slowly let her fade into the after life.จากนั้นคุณก็ปล่อยให้เธอค่อยๆหมดสติ จากไปในสัมปรายภพ Pathology (2008)
The memory of thousands of years scrabbling for food faded.ความทรงจำนับพันปี ถึงการขวนขวายหาอาหาร ได้เลือนรางไป Home (2009)
In Saudi Arabia, the dream of industrial farming in the desert has faded.ในประเทศซาอุดิอารเบีย ความฝันของอุตสาหกรรมการเกษตรในทะเลทรายได้จางหายไป Home (2009)
Of course, it eventually fades, and then you're stuck with every relationship ever, that and the painful regimen of tattoo removal.แน่ล่ะ ในที่สุดมันก็จะจางลง จากนั้นคุณก็จะจมปลักอยู่กับความรู้สึกนั้นไปตลอด มันก็เหมือนความเจ็บปวดจากการลบรอยสัก Sex and Violence (2009)
Thunder Mcfadden. What a hoot. What's that?ธันเดอร์ แม็คฟาดเด็น ชื่ออะไรเนี่ย In a World Where the Kings Are Employers (2009)
That's the name you'd use if you were a porn star. So I'm Thunder Mcfadden.ชื่อที่คุณใช้ ถ้าคุณเป็นดาวโป๊ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Lose the card, the stamp On your arm will fade,ฉันจะปกป้องเธอ Carrnal Knowledge (2009)
Everything started to fade away.ทุกสิ่งกำลังเริ่มจางหายไป House Divided (2009)
Fiona's look's fading. Can hardly catch an edge anymore.ฟีโอน่าช่องคลอดก็หย่อนยานแล้ว อึ๊บไม่ได้อีกต่อไป Balm (2009)
{\fad(500,500)}Episode 203 FIXบรรยายไทยโดย luffy2529,unwell Fix (2009)
And while most high-school friendships fade it's my hope that what happened today will bond you forever.มัน เกิดอะไรขึ้น The Goodbye Gossip Girl (2009)
[stammering] well, I-- [engines whine to life] [people shout in confusion] [engines drone and surge, then fade] What in the hell was that?เอาล่ะ, ฉัน... นั่นมัน นรกอะไร อีก มันคืออะไรว่ะ! Air: Part 1 (2009)
¶ oh, dancing with myself ¶ (music fades out)# โอ้.. เต้นรำกับตัวเอง # Wheels (2009)
Right? Fade in!เข้าไปได้แล้ว... Episode #1.7 (2009)
Conclusion: Your feelings are not real and will fade away, like every other symptom of your coma.สรุปผลคือ ความรู้สึกของคุณ ไม่เป็นจริงและจะค่อยๆ จางหายไป Harbingers in a Fountain (2009)
Does that mean that the ability has faded?หมายถึงความสามารถนี้ ยุติไปแล้วรึ? Momentum Deferred (2009)
* i can't count the reasons i should stay * * one by one they all just fade away ** we could roped up, tied up, dead in a year * * i can't count the reasons i should stay * * one by one they all just fade away * Introduction to Film (2009)
# Twilight fades ## Twilight fades # 137 Sekunden (2009)
Remember, Stefan, it's important to stay away from fads.จำไว้ สเตฟาน มันสำคัญในการที่จะอยู่ให้ห่างจากแฟชั่น Pilot (2009)
All right,finish debriding,cover the entire wound with silver sulfadiazine, then loose gauze-- loose,not too tight.ปิดบาดแผลด้วย silver sulfadiazine พันด้วยผ้าก๊อซหลวมๆ อย่าพันแน่นไป ได้ค่ะ, ได้ I Saw What I Saw (2009)
So I checked her chart for any allergies or drug interactions and saw that she had silver sulfadiazine d 1 gram of cefazolin and 800 of ibuprofen, so I ordered 2 of morphine.งั้นฉันจะเช็คชาร์ตเธออีกที\ว่าเป็นผลของแพ้อาหารหรือยา แล้วให้ซิลเวอร์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซีฟาโซริน 1 กรัม\และอิบูโพเฟน 800 I Saw What I Saw (2009)
Well, some of the paint residue had faded too much and couldn't be retrieved.เพราะว่าร่องรอยของสี ในบางจุดจางหายไปมากแล้ว ไม่สามารถอดอ่านได้ A Night at the Bones Museum (2009)
I can just ignore you until you fade awayฉันจะไม่สนใจแก จนกว่าแกจะหายไป Chapter Two 'Ink' (2009)
A small fading remnant of a star.ดาวฤกษ์เล็กๆที่มีสีขาวซีด - ดาวแคระขาว - ถูกต้อง! Football, Feminism and You (2009)
You play the aging queen, a fading but talented rock star who earned her success.คุณเล่นเป็นราชินีแก่ ดาราดังที่มีความสามารถแต่ถูกกำลังถูกบดบัง กับการที่เธอประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง The Last Days of Disco Stick (2009)
You'll fade quickly...คุณจะซูบเซียว ไปอย่างรวดเร็ว Lost Girls (2009)
In the early evening when I see the sun begin to fade, the fear comes, because I know that the night brings death.""ในเวลาเย็น เมื่อผมเห็นแสงอาทิตย์อ่อนลง ความกลัวก็คืบคลานเข้ามา The Turning Point (2009)
But what we must remember, what we must hold in our hearts... (FADES OUT) (SOBS) Looks like we found her.แ่ต่สิ่ีงที่เราต้องจดจำเอาไว้ สิ่งที่เราต้องยึดมั่น เอาไว้ในหัวใจของพวกเรา... ดูเหมือนว่าเรา เจอตัวเธอแล้ว A561984 (2009)
We'll look back and all this will be a faded memory.พอเรามองย้อนกลับไปแล้วจะพบว่า มันก็เป็นแค่ความทรงจำที่เลือนลาง The Debarted (2009)
Will it fade?มันจะจางลงมั้ยเนี่ย Bride Wars (2009)
I am a male nurse. I am Nurse John McFadden.ฉันเป็นบุรุษพยาบาล นายพยาบาล จอห์น แม็คเฟ็ดเด็น Precious (2009)
There will be no fade-outThere will be no fade - out Burlesque (2010)
Oh, no, you won't see me fade outOh no you won't see me fade out Burlesque (2010)
And your activities have faded from the public memory. But this trial was not about that controversy....แต่คงอีกนานหลังดีนี้และการเคลื่อนไหวของคุณ หายไปจากความทรงจำของผู้คน You Don't Know Jack (2010)
He fades back.He fades back. Hot Tub Time Machine (2010)
-Signal's fading.-สัญญาณขาดแล้วครับ RED (2010)
Those things are a fad. In 10 years they'll be gone.ไอ้ของแบบนี้มันได้รับความนิยมแปปเดียว สัก10ปีก็เลิกฮิตกันแล้ว Frozen (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fadMy concern here is whether the women's movement is fading or not.
fadThe species faded away.
fadFighting the fading light he continued to count their names.
fadWhen we arrived, the crowd had faded away.
fadLoose jackets are the latest fad.
fadThe beautiful color of the sky soon faded away.
fadThe flowers faded in the heat of the summer days.
fadThe sun faded the lettering on the sign.
fadThe flame has begun to fade.
fadThe music faded away.
fadHope of finding the child alive is fading rapidly.
fadAs time goes on, grief fades away.
fadThe drum faded away.
fadShe was dressed in a faded cotton skirt.
fadAs the sun rose, the stars faded away.
fadThis dress shrank, and what's more it faded.
fadFaded jeans are still in fashion.
fadThe bedroom curtains have faded at the edges.
fadFlowers soon fade when they have been cut.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าเห่อ[V] be crazy about, See also: follow a craze, be faddy/faddish about, Example: พ่อบ้าเห่อรถคันใหม่มาก, Thai definition: ชอบอวดของที่ได้มาใหม่, เห่อตามสมัยนิยม
โรย[V] fade, See also: lose freshness, wither, wane, Ant. ตูม, สดชื่น
เรื่อ[ADJ] pale, See also: light, faint, faded, Syn. อ่อน, Ant. เข้ม, Example: แสงอาทิตย์กำลังลับยอดเขา สาดกระทบเห็นเป็นสีเรื่อ
ลบเลือน[V] fade away, See also: be dim, dissolve, vanish, Syn. เลือน, หายไป, Example: เธอไม่ต้องการให้ชื่อของเธอลบเลือนไปจากความทรงจำของทุกคน, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนเห็นหรือจำได้แต่รางๆ
ลืมเลือน[V] fade from one's mind, See also: fade away, be gradually out of one's memory, Syn. ลืม, เลือน, Ant. จำ, จดจำ, Example: บางครั้งความสัมพันธ์ของคนเราก็อาจจะไม่ยืดยาว เมื่อห่างหายกันไปสักพักก็ลืมเลือน, Thai definition: ค่อยๆ หายไปในความทรงจำ
โรย[V] wither, See also: fade, wilt, shrivel, Syn. ร่วงโรย, Example: ดอกไม้เริ่มโรยไปตามเวลา, Thai definition: หมดความสดชื่น
ลับ[V] fade, See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane, Syn. หายไป, จากไป, เลือนลับ, ลาลับ, Example: ผู้ชายคนนี้ไม่เคยลับไปจากความจำของผมเลย
ดำๆ ด่างๆ[ADJ] discolored, See also: stained, faded, spotted, dirty, Syn. กระดำกระด่าง, Example: ชุดผ้าดิบที่เขาใส่มีรอยคราบดำๆ ด่างๆ คล้ายชุดคนไข้ของโรงพยาบาล, Thai definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน
ดำๆ ด่างๆ[V] be discolored, See also: be stained, be faded, be spotted, be dirty, Syn. กระดำกระด่าง, Example: กางเกงของเขาดำๆ ด่างๆ ไปด้วยหมึกสีน้ำเงิน, Thai definition: มีสีไม่เสมอกัน
แนว[N] style, See also: trend, fashion, craze, fad, vogue, Syn. แบบ, ลักษณะ, รูปแบบ, Example: เพลงแนวนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น
เผือด[ADJ] pale, See also: faded, colourless, white, ashen, light, Syn. จาง, หมอง, ซีด, ซีดเผือด, Ant. เข้ม, Example: ร่างของเขานอนนิ่งอยู่บนเตียง ใบหน้าซีดเผือด รอคอยการรักษาพยาบาล, Thai definition: จางไป, หมองไป, (ใช้แก่สีและผิว)
ม้าน[V] wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
ม้าน[V] wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
เลือนลาง[V] fade away, See also: faint, Syn. มัว, พร่า, จาง, Example: ภาพในความคิดของพระเอกค่อยๆ เลือนรางลง, Thai definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่แจ่มชัด, ไม่ชัดเจน
สีตก[ADJ] faded, See also: pale, Syn. สีลอก, สีจาง, Example: แม่แยกผ้าสีตกออกจากผ้าชิ้นอื่นๆ ก่อนจะเอาไปซัก, Thai definition: ที่มีสีปนออกมากับน้ำเมื่อซักล้างเป็นต้น
บัวโรย[N] colour (color) of a faded lotus, See also: old rose, pinkish purple, Syn. สีบัวโรย, สีปูนแห้ง, Example: ไหมที่ย้อมครั้งใหม่นี้มีสีเหมือนสีบัวโรย ดูแปลกไปอีกแบบ, Thai definition: สีกลีบบัวแห้งหรือสีปูนแห้ง
รอนๆ[ADJ] fading, See also: lessening, Example: เราออกมาจากป่า ขณะที่พระอาทิตย์ส่องแสงรอนๆ, Thai definition: อ่อนแสง (ใช้แก่พระอาทิตย์เวลาใกล้ค่ำ)
เฉา[V] fade, See also: decline, flag, Syn. ร่วงโรย, ไม่สดชื่น, Ant. สด, ใหม่, Example: เธอตระหนักดีว่าความสวยงามที่มีอยู่จะต้องเฉาไปตามวันเวลา
มลาน[ADJ] withered, See also: wilted, faded, Syn. แห้ง, เหี่ยว, Notes: (สันสกฤต)
เหี่ยวแห้ง[V] wither, See also: wilt, wrinkle, fade, dry out, dry and shriveled, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, ร่วงโรย, แห้ง, เฉา, Example: ดอกไม้ในแจกันเหี่ยวแห้งมาหลายวันเพราะไม่มีใครใส่ใจ, Thai definition: ขาดความสดชื่น
จาง[V] fade, See also: be dim, Syn. ซีด, Ant. สด, เข้ม, Example: สีรูปภาพที่เก็บเอาไว้นานจางจนเกือบมองไม่เห็น
จางๆ[ADJ] faded, See also: dim, Syn. ซีดๆ, จาง, Ant. สด, เข้ม, Example: จมูกผมได้กลิ่นจางๆ ของเนื้อ แล้วค่อยมีกลิ่นแรงขึ้นเมื่อผมเดินเข้าไปเรื่อยๆ
ร่วงโรย[V] fade, See also: decline, flag, wither, languish, weaken, deteriorate, lose vitality, Syn. โรยรา, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: สังขารของคนเรานับวันจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา, Thai definition: เสื่อมหรือเซียวลงไปตามเวลา
จางหาย[V] fade, See also: fade away, melt away, Syn. เลือนหาย, เลือนราง
ตก[V] fade (colours), See also: run (colours), Syn. สีตก, Example: เจ้าของกิจการได้พัฒนาอุปกรณ์และกรรมวิธีซักผ้าม่านได้อย่างสะอาด โดยไม่ทำให้ผ้าหด สีตก หรือขาดลุ่ย, Thai definition: สีที่ละลายออกหรือจางไปในเวลาซักหรือถูกแดด
บางตา[V] thin out, See also: dwindle, fade (in amount), decline (in number), Syn. น้อย, จำนวนน้อย, Ant. หนาตา, Example: วันธรรมดาผู้คนจะบางตากว่าวันเสาร์-อาทิตย์, Thai definition: เห็นเป็นระยะห่างๆ กัน หรือหนาแน่นน้อยกว่าที่ควรเป็น
เลือนหาย[V] fade, See also: be faint, vanish, Example: ภาพเลือนหายไปจากสายตาของเขา, Thai definition: ค่อยๆ จางหายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus   
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid   FR: fade ; insipide ; sans saveur
ด่าง[adj.] (dāng) EN: faded ; discoloured   
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy   FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดจาง[adj.] (jeūtjāng) FR: affadissant
จืดจางลง[v. exp.] (jeūtjāng long) FR: affadir
ลืมเลือน[v. exp.] (leūm leūoen) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory   
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct   FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim   FR: s'estomper ; s'effacer
ไม่มีรส[adj.] (mai mī rot) FR: insipide ; fade
โรย[v.] (roi) EN: fade ; wilt ; wither   FR: se faner ; se flétrir
โรย[v.] (rōi) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane   
รอน ๆ[adj.] (røn røn) EN: fading ; lessening   
เซ็ง[adj.] (seng) EN: flat ; insipid ; vapid   FR: sans goût ; fade
สีบัวโรย[n. exp.] (sī būarōi) EN: colour of a faded lotus ; pinkish purple ; old rose   
สีจาง[adj.] (sī jāng) EN: faded ; pale   
สีลอก[adj.] (sī løk) EN: faded   
สีปูนแห้ง[n. exp.] (sī pūn haēng) EN: colour of a faded lotus   
ซีด[adj.] (sīt) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded   FR: pâle ; blafard ; blême ; livide
สีตก[adj.] (sī tok) EN: faded ; pale   FR: décoloré ; déteint
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate   
ตก[v.] (tok) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off   

CMU English Pronouncing Dictionary
FAD    F AE1 D
FADS    F AE1 D Z
FADE    F EY1 D
FADES    F EY1 D Z
FADED    F EY1 D AH0 D
FADEL    F AE1 D AH0 L
FADER    F EY1 D ER0
FADEN    F EY1 D AH0 N
FADING    F EY1 D IH0 NG
FADELY    F EY1 D L IY0
FADDIS    F AE1 D IH2 S
FADDEN    F AE1 D AH0 N
FADELEY    F AE1 D AH0 L IY0
FADDISH    F AE1 D IH0 SH
MCFADIN    M AH0 K F AE1 D AH0 N
FADNESS    F AE1 D N AH0 S
MCFADDIN    M AH0 K F AE1 D AH0 N
MCFADDEN    M AH0 K F AE1 D AH0 N
INTIFADA    IH2 N T AH0 F AA1 D AH0
MCFADYEN    M AH0 K F AE1 D IY0 AH0 N
MACFADDEN    M AH0 K F AE1 D AH0 N
MACFADYEN    M AH0 K F AE1 D IY0 AH0 N
INTEFADEH    IH2 N T AH0 F AA1 D AH0
FADLALLAH    F AE2 D L AE1 L AH0
MCFADDEN'S    M AH0 K F AE1 D AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fad    (n) (f a1 d)
fade    (v) (f ei1 d)
fads    (n) (f a1 d z)
faddy    (j) (f a1 d ii)
faded    (v) (f ei1 d i d)
fades    (v) (f ei1 d z)
fading    (v) (f ei1 d i ng)
faddier    (j) (f a1 d i@ r)
faddily    (a) (f a1 d @ l ii)
faddiest    (j) (f a1 d i i s t)
intifadeh    (n) (i1 n t @ f a1 d @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Faden(n) |der, pl. Fäden| ด้าย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f}fading [Add to Longdo]
Alternativpfad {m}alternative path [Add to Longdo]
Aufrufadresse {f} [comp.]call address [Add to Longdo]
Baumwolle {f}; Nähfaden {m}cotton [Add to Longdo]
Bindfaden {m} | Bindfäden {pl}packthread | packthreads [Add to Longdo]
ein Knäuel Bindfadena ball of string [Add to Longdo]
Fadenscheinigkeit {f}flimsiness [Add to Longdo]
Fadenstärke {f}denier [Add to Longdo]
Faden {m}; Zwirn {m} | Fäden {pl} | roter Faden | den Faden verlierenthread | threads | red thread | to lose the thread [Add to Longdo]
Faden {m}; Zwirnsfaden {m}twine [Add to Longdo]
Faden {m}; Draht {m}; Heizfaden {m} | Fäden {pl}filament | filaments [Add to Longdo]
Faden {m} (Maßeinheit, 6 Fuß)fathom (unit of measurement, 6 feet) [Add to Longdo]
Faden {m} (Marionette) | die Fäden in der Hand habenstring | to pull the strings [Add to Longdo]
Fadenbruchdetektor {m}thread breakage detector [Add to Longdo]
Fadenkreuz {n} (Optik)reticle [Add to Longdo]
Fadenkreuz {n} [comp.]crosshairs; hair cross [Add to Longdo]
Fadennudeln {pl} [cook.]vermicelli [Add to Longdo]
Fadenzieher {m} (in Textilien)snag [Add to Longdo]
Fadheit {f}vapidness [Add to Longdo]
Fußpfad {m}; Gehweg {m} | Fußpfade {pl}; Gehwege {pl}footpath | footpaths [Add to Longdo]
Gasse {f}; Weg {m}; Pfad {m}; Bahn {f}alley [Add to Longdo]
Handbuch {n}; Anleitung {f}; Leitfaden {m}; Manual {n} | Handbücher {pl}; Anleitungen {pl}; Leitfäden {pl} | dokumentiertes Handbuchmanual | manuals | documented manual [Add to Longdo]
Handlungsfaden {m}strand [Add to Longdo]
Heftfaden {m} | Heftfäden {pl}tacking thread | tacking threads [Add to Longdo]
Hobby {n} | Hobbys {pl}; Steckenpferde {pl}fad; hobby | hobbies [Add to Longdo]
Jungpfadfinder {pl}cubs [Add to Longdo]
Keimfaden {m}germ tube [Add to Longdo]
Kennfaden {m}coloured tracer thread [Add to Longdo]
Kriegspfad {m} | Kriegspfade {pl}warpath | warpaths [Add to Longdo]
Leinpfad {m}; Treidelpfad {m} | Leinpfade {pl}; Treidelpfade {pl}towpath | towpaths [Add to Longdo]
Leitfaden {m} | Leitfäden {pl}textbook; guide; manual | textbooks [Add to Longdo]
Leitfaden {m}vade-mecum [Add to Longdo]
Leitgedanke {m}; der rote Fadencentral theme [Add to Longdo]
Leitmotiv {n}; der rote Fadenleitmotif; leitmotiv [Add to Longdo]
Leuchtpfad {m}flare path [Add to Longdo]
Lichtechtheit {f}non-fade properties [Add to Longdo]
Marotte {f}; Spleen {m}fad [Add to Longdo]
Metallfaden {m}metal thread [Add to Longdo]
Modeerscheinung {f}; Tick {m}fad [Add to Longdo]
Nähgarn {n}; Nähfaden {m}; Nähzwirn {m}sewing thread [Add to Longdo]
Naturlehrpfad {m}natural trail [Add to Longdo]
Pfad {m}; Trampelpfad {m} | Pfade {pl}; Trampelpfade {pl}trail | trails [Add to Longdo]
Pfad {m}; Weg {m}; Steg {m}; Zweig {m} | Pfade {pl}path | paths [Add to Longdo]
Pfadfinder {m}pathfinder [Add to Longdo]
Pfadfinder {m} | Pfadfinder {pl}scout | scouts [Add to Longdo]
Pfadname {m} | Pfadnamen {pl}pathname | pathnames [Add to Longdo]
Planungsleitfaden {m}planning guide [Add to Longdo]
Rückleitung {f}; Rückkanal {m}; Rückpfad {m}return line; return duct; return path [Add to Longdo]
Samenfaden {m}seminal filament [Add to Longdo]
Saumpfad {m}mule track [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みいちゃんはあちゃん[, miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad [Add to Longdo]
アルファデータ[, arufade-ta] (n) {comp} Alpha Data [Add to Longdo]
インティファーダ[, inteifa-da] (n) intifada (ara [Add to Longdo]
オカルトブーム[, okarutobu-mu] (n) occult fad; occult boom [Add to Longdo]
サルファダイアジン[, sarufadaiajin] (n) sulfadiazine [Add to Longdo]
スルファジアジン;スルファダイアジン[, surufajiajin ; surufadaiajin] (n) sulfadiazine [Add to Longdo]
ファッド;ファド[, faddo ; fado] (n) (1) fad (por [Add to Longdo]
フェーディング[, fe-deingu] (n) fading [Add to Longdo]
フェード[, fe-do] (n) fade [Add to Longdo]
フェードアウト[, fe-doauto] (n,vs) fade-out; FO [Add to Longdo]
フェードイン[, fe-doin] (n) fade-in; FI [Add to Longdo]
フェードボール[, fe-dobo-ru] (n) fade ball [Add to Longdo]
フェイダー[, feida-] (n) fader [Add to Longdo]
フェイドアウト[, feidoauto] (n) fadeout [Add to Longdo]
ミーハー(P);みいはあ[, mi-ha-(P); miihaa] (adj-na,n) (1) (abbr) (See みいちゃんはあちゃん) follower of each new fad; (2) (sl) poser; (P) [Add to Longdo]
移ろい[うつろい, utsuroi] (n) (1) change; changing; vicissitudes; (2) fading; waning [Add to Longdo]
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u,vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline [Add to Longdo]
萎びる[しなびる, shinabiru] (v1,vi) to wilt; to fade [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
姥桜[うばざくら, ubazakura] (n) faded beauty [Add to Longdo]
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1,vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate [Add to Longdo]
古色[こしょく, koshoku] (n) faded color; faded colour; antique look [Add to Longdo]
行く春[ゆくはる, yukuharu] (n) the fading of spring [Add to Longdo]
惚け茄子[ぼけなす, bokenasu] (n) (1) (uk) faded, dull-colored eggplant; (2) (derog) slow-witted, abstracted person; halfwit [Add to Longdo]
時好[じこう, jikou] (n) fad; fashion [Add to Longdo]
周波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] (n) {comp} frequency selective fading [Add to Longdo]
焼ける(P);灼ける;妬ける[やける, yakeru] (v1,vi) (1) (焼ける only) to burn; to be roasted; to be heated; to be sunburnt; to fade (in the sun); to glow red (i.e. of the sky at sunset); (2) to be jealous; to be envious; (P) [Add to Longdo]
色褪せる;色あせる[いろあせる, iroaseru] (v1,vi) to fade; to grow stale; to grow dull in color (colour) [Add to Longdo]
色褪める[いろざめる, irozameru] (v1) to fade in color; to fade in colour [Add to Longdo]
新しがり屋[あたらしがりや, atarashigariya] (n) one who loves novelty; one who goes after all the latest fads [Add to Longdo]
衰色[すいしょく, suishoku] (n) fading color; fading colour; fading beauty [Add to Longdo]
洗いざらし;洗い晒し[あらいざらし, araizarashi] (n) faded from washing [Add to Longdo]
洗い晒す;洗いざらす[あらいざらす, araizarasu] (v5s,vt) to fade something by overwashing it [Add to Longdo]
凋む(P);萎む(P)[しぼむ, shibomu] (v5m,vi) to wither; to fade (away); to shrivel; to wilt; (P) [Add to Longdo]
[はく, haku] (n) coming off; peeling off; being worn off; faded; discolored; discoloured [Add to Longdo]
剥げる[はげる, hageru] (v1,vi) to come off; to be worn off; to fade; to discolor; to discolour; (P) [Add to Longdo]
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn) [Add to Longdo]
白茶ける[しらちゃける, shirachakeru] (v1,vi) to fade; to discolour; to discolor [Add to Longdo]
薄らぐ[うすらぐ, usuragu] (v5g,vi) to become thin; to fade; to grow pale; (P) [Add to Longdo]
薄れる[うすれる, usureru] (v1,vi) to fade; to become dim; (P) [Add to Longdo]
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1,vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) {comp} to exit (a program loop); (P) [Add to Longdo]
風化[ふうか, fuuka] (n,vs) (1) weathering; (2) fading (of memories); (3) (See 風解・ふうかい) efflorescence [Add to Longdo]
変色[へんしょく, henshoku] (n,vs,adj-no) change of color; change of colour; fading; discoloration; discolouration [Add to Longdo]
宝さかって入る時はさかって出る[たからさかっているときはさかってでる, takarasakatteirutokihasakattederu] (exp,v1) ill-gotten gains fade as fast as they were obtained [Add to Longdo]
羊羹色[ようかんいろ, youkan'iro] (n) rusty color produced when black or purple clothes fade [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]
流行(P);流行り[はやり(P);りゅうこう(流行)(P), hayari (P); ryuukou ( ryuukou )(P)] (n,vs,adj-no) fashion; fad; vogue; craze; (P) [Add to Longdo]
暈ける[ぼける, bokeru] (v1,vi) to be faded; to be hazy; to be blurred; to be out of focus; (P) [Add to Longdo]
褪せる[あせる, aseru] (v1,vi) to fade; to discolor; to discolour; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掉色[diào sè, ㄉㄧㄠˋ ㄙㄜˋ, ] to lose color; to fade [Add to Longdo]
消失[xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ, ] disappear; fade away [Add to Longdo]
消逝[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, ] to fade away [Add to Longdo]
[yū, , ] to wither; dried leaves; faded; withered [Add to Longdo]
[niān, ㄋㄧㄢ, ] fade; wither [Add to Longdo]
[tùn, ㄊㄨㄣˋ, ] fade; take off (clothes) [Add to Longdo]
褪色[tùn sè, ㄊㄨㄣˋ ㄙㄜˋ, ] fade [Add to Longdo]
走色[zǒu sè, ㄗㄡˇ ㄙㄜˋ, ] to lose color; to fade [Add to Longdo]
隐没[yǐn mò, ˇ ㄇㄛˋ, / ] to vanish gradually; to disappear; to fade out [Add to Longdo]
隐灭[yǐn miè, ˇ ㄇㄧㄝˋ, / ] to fade away; to vanish; to disappear [Add to Longdo]
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, ] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
周波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] frequency selective fading [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けい, kei] PFAD, DURCHMESSER [Add to Longdo]
[いと, ito] Faden [Add to Longdo]
糸口[いとぐち, itoguchi] Ende_eines_Fadens, Anfang, Ausgangspunkt [Add to Longdo]
絹糸[けんし, kenshi] Seidenfaden [Add to Longdo]
絹糸[けんし, kenshi] Seidenfaden [Add to Longdo]
[い, i] WAAGERECHTER FADEN (BEIM WEBEN), BREITENGRAD [Add to Longdo]
繭糸[けんし, kenshi] Seidenfaden [Add to Longdo]
蚕糸[さんし, sanshi] Seidenfaden [Add to Longdo]
裏道[うらみち, uramichi] rueckwaertiger_Zugang, geheimer_Pfad [Add to Longdo]
[みち, michi] Strasse, Weg, Pfad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top