Search result for

fad

(119 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fad-, *fad*, fa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fad[ABBR] แฟชั่นสมัยนิยม, Syn. craze, fashion, crank
fade[VI] เลือน, See also: เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, เห็นเลือนลาง, เห็นลางๆ, เห็นจางๆ, จาง, ร่วงโรย, เสื่อม, ลบเลือน, , Syn. vanish
fade[VI] ร่วงโรย, See also: อ่อนแอ, เฉื่อยชา, Syn. weak, droop
fadge[SL] ช่องคลอด
fade in[PHRV] ทำให้ (เสียงหรือภาพ) มากขึ้น, Ant. fade out
fade up[PHRV] ค่อยๆ มากขึ้น, See also: ค่อยๆ ดังขึ้น
fade-in[VI] ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade-in[VT] ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade out[PHRV] ค่อยๆหมดไป, See also: ค่อยๆ หายไป, Syn. die away, fade away, Ant. fade in
fade out[PHRV] ทำให้ (เสียงหรือภาพ) ค่อยๆ จางไป (ทางการสร้างภาพยนตร์, โทรทัศน์หรือวิทยุ), Syn. fade in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fad(แฟด) n. สิ่งที่นิยมชมชอบชั่วครั้งชั่วคราว (โดยเฉพาะอย่างรุนแรง) ,แฟชั่น., See also: faddish faddy adj. faddishness n. faddism n. faddist n., Syn. rage,craze
fade(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
fade-in(เฟด'อิน) n. การค่อย ๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของภาพ (โทรทัศน์,ภาพยนต์)
fadeless(เฟด'ลิส) adj. สีไม่ตก,ไม่ร่วงโรย,ไม่ลดน้อยลง.
fadge(เฟดจฺ) vt. เหมาะกัน,พ้องกับ,ประสบความสำเร็จ,เจริญ,

English-Thai: Nontri Dictionary
fad(n) แฟชั่น,ความนิยมชั่วขณะ
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fade inเพิ่มสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade outลดสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade-outเครื่องดับเพราะเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guilt fades quickly.ความผิดจางหายไปเร็ว Adverse Events (2008)
And why do you want it to fade?ทำไมคุณต้องการให้มันจางหายไป Adverse Events (2008)
- I'm saying that pain fades. - Did yours?ฉันพูดว่าความเจ็บปวดจางหายได้ แล้วของนายล่ะ? Dying Changes Everything (2008)
And as the tractor beam is pulling Penny toward to alien mother ship we fade to black.และเมื่อมีลำแสงสาดส่องลงมา เพ็นนีและนายไปสู่ยานแม่ของเอเลี่ยน ...พวกเราก็จะตัดฉากเป็นสีดำ Bolt (2008)
those memories of what I have seen... had faded so much that i doubted even recognise myself anymore.ความทรงจำเหล่านั่น อะไรที่ฉันเคยเห็น The Eye (2008)
I never thought i would be ready, but when it was time to go on everything faded away, it was just me.คุณลองมองผู้หญิงคนนั้นและ คุณคิดเธอเธอจะกินอะไร? The Eye (2008)
They've faded a bit, but this is a nice place to think.งานดูวิตถารไปหน่อย แต่ที่นี่ก็เหมาะที่จะมานั่งคิด The Lazarus Project (2008)
I'm sure this democracy thing is just a fad.กระผมว่าเรื่องการเมืองก็แค่เรื่องตลกนะขอรับ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
And as it did, Capricorn began to crackle and fade like the old page of a book growing transparent and thin as paper."และตอนนั้นเอง ร่างของคาปริคอร์นก็เริ่ม ปริแตกและจางลงเหมือนหน้ากระดาษเก่าๆ ...ร่างกายเริ่มจางลง และบางลงเหมือนกระดาษ Inkheart (2008)
Can you hear the sound of your first love fading away?คุณได้ยินเสียงรักแรกของคุณจืดจางไปมัย? Episode #1.9 (2008)
And then to just be thrown in the hole, to just rot and to fester and to be forgotten and fade away, isn't that right?แล้วขุดคุ้ย สิ่งเน่าเหม็นและสิ่งที่ถูกละเลย และเลือนหายไป จริงมั๊ย? Changeling (2008)
After all these years of battle my memories of the past have long fadedหลังจากรบมาหลายปี ความรู้สึกแบบในอดีตมันจางหายไปหมดแล้ว Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fadMy concern here is whether the women's movement is fading or not.
fadThe species faded away.
fadFighting the fading light he continued to count their names.
fadWhen we arrived, the crowd had faded away.
fadLoose jackets are the latest fad.
fadThe sun faded the lettering on the sign.
fadThe music faded away.
fadHope of finding the child alive is fading rapidly.
fadAs the sun rose, the stars faded away.
fadFaded jeans are still in fashion.
fadFlowers soon fade when they have been cut.
fadThe beautiful color of the sky soon faded away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรย[V] fade, See also: lose freshness, wither, wane, Ant. ตูม, สดชื่น
ลบเลือน[V] fade away, See also: be dim, dissolve, vanish, Syn. เลือน, หายไป, Example: เธอไม่ต้องการให้ชื่อของเธอลบเลือนไปจากความทรงจำของทุกคน, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนเห็นหรือจำได้แต่รางๆ
ลืมเลือน[V] fade from one's mind, See also: fade away, be gradually out of one's memory, Syn. ลืม, เลือน, Ant. จำ, จดจำ, Example: บางครั้งความสัมพันธ์ของคนเราก็อาจจะไม่ยืดยาว เมื่อห่างหายกันไปสักพักก็ลืมเลือน, Thai definition: ค่อยๆ หายไปในความทรงจำ
โรย[V] wither, See also: fade, wilt, shrivel, Syn. ร่วงโรย, Example: ดอกไม้เริ่มโรยไปตามเวลา, Thai definition: หมดความสดชื่น
ลับ[V] fade, See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane, Syn. หายไป, จากไป, เลือนลับ, ลาลับ, Example: ผู้ชายคนนี้ไม่เคยลับไปจากความจำของผมเลย
เผือด[ADJ] pale, See also: faded, colourless, white, ashen, light, Syn. จาง, หมอง, ซีด, ซีดเผือด, Ant. เข้ม, Example: ร่างของเขานอนนิ่งอยู่บนเตียง ใบหน้าซีดเผือด รอคอยการรักษาพยาบาล, Thai definition: จางไป, หมองไป, (ใช้แก่สีและผิว)
ม้าน[V] wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
ม้าน[V] wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
เลือนลาง[V] fade away, See also: faint, Syn. มัว, พร่า, จาง, Example: ภาพในความคิดของพระเอกค่อยๆ เลือนรางลง, Thai definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่แจ่มชัด, ไม่ชัดเจน
สีตก[ADJ] faded, See also: pale, Syn. สีลอก, สีจาง, Example: แม่แยกผ้าสีตกออกจากผ้าชิ้นอื่นๆ ก่อนจะเอาไปซัก, Thai definition: ที่มีสีปนออกมากับน้ำเมื่อซักล้างเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus   
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid   FR: fade ; insipide ; sans saveur
ด่าง[adj.] (dāng) EN: faded ; discoloured   
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy   FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดจาง[adj.] (jeūtjāng) FR: affadissant
จืดจางลง[v. exp.] (jeūtjāng long) FR: affadir
ลืมเลือน[v. exp.] (leūm leūoen) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory   

CMU English Pronouncing Dictionary
FAD    F AE1 D
FADS    F AE1 D Z
FADE    F EY1 D
FADEN    F EY1 D AH0 N
FADEL    F AE1 D AH0 L
FADED    F EY1 D AH0 D
FADES    F EY1 D Z
FADER    F EY1 D ER0
FADDIS    F AE1 D IH2 S
FADELY    F EY1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fad    (n) (f a1 d)
fade    (v) (f ei1 d)
fads    (n) (f a1 d z)
faddy    (j) (f a1 d ii)
faded    (v) (f ei1 d i d)
fades    (v) (f ei1 d z)
fading    (v) (f ei1 d i ng)
faddier    (j) (f a1 d i@ r)
faddily    (a) (f a1 d @ l ii)
faddiest    (j) (f a1 d i i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Faden(n) |der, pl. Fäden| ด้าย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fadenscheinigkeit {f}flimsiness [Add to Longdo]
Fadenstärke {f}denier [Add to Longdo]
Faden {m}; Zwirn {m} | Fäden {pl} | roter Faden | den Faden verlierenthread | threads | red thread | to lose the thread [Add to Longdo]
Faden {m}; Zwirnsfaden {m}twine [Add to Longdo]
Faden {m}; Draht {m}; Heizfaden {m} | Fäden {pl}filament | filaments [Add to Longdo]
Faden {m} (Maßeinheit, 6 Fuß)fathom (unit of measurement, 6 feet) [Add to Longdo]
Faden {m} (Marionette) | die Fäden in der Hand habenstring | to pull the strings [Add to Longdo]
Fadenbruchdetektor {m}thread breakage detector [Add to Longdo]
Fadenkreuz {n} (Optik)reticle [Add to Longdo]
Fadenkreuz {n} [comp.]crosshairs; hair cross [Add to Longdo]
Fadennudeln {pl} [cook.]vermicelli [Add to Longdo]
Fadenzieher {m} (in Textilien)snag [Add to Longdo]
Fadheit {f}vapidness [Add to Longdo]
fad {adj}stale [Add to Longdo]
fad {adv}stalely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みいちゃんはあちゃん[, miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad [Add to Longdo]
アルファデータ[, arufade-ta] (n) {comp} Alpha Data [Add to Longdo]
インティファーダ[, inteifa-da] (n) intifada (ara [Add to Longdo]
オカルトブーム[, okarutobu-mu] (n) occult fad; occult boom [Add to Longdo]
サルファダイアジン[, sarufadaiajin] (n) sulfadiazine [Add to Longdo]
スルファジアジン;スルファダイアジン[, surufajiajin ; surufadaiajin] (n) sulfadiazine [Add to Longdo]
ファッド;ファド[, faddo ; fado] (n) (1) fad (por [Add to Longdo]
フェーディング[, fe-deingu] (n) fading [Add to Longdo]
フェード[, fe-do] (n) fade [Add to Longdo]
フェードアウト[, fe-doauto] (n,vs) fade-out; FO [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niān, ㄋㄧㄢ, ] fade; wither [Add to Longdo]
[tùn, ㄊㄨㄣˋ, ] fade; take off (clothes) [Add to Longdo]
褪色[tùn sè, ㄊㄨㄣˋ ㄙㄜˋ, ] fade [Add to Longdo]
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, ] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
周波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] frequency selective fading [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いと, ito] Faden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fad \Fad\ (f[a^]d), n. [Cf. {Faddle}.]
   1. A hobby; freak; whim.
    [1913 Webster]
 
       It is your favorite fad to draw plans. --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   2. a practise followed enthusiastically by a number of people
    for a limited period of time; as, the latest fad in
    fashion.
 
   Syn: craze; mania.
     [PJC] -- {Fad"dist}, n.
     -- {Fad"dish}, a.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fad
   n 1: an interest followed with exaggerated zeal; "he always
      follows the latest fads"; "it was all the rage that season"
      [syn: {fad}, {craze}, {furor}, {furore}, {cult}, {rage}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 fad [faːt]
   stale; stalely; undistinctive; undynamic; vapid; vapidly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top