Search result for

facing

(66 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facing-, *facing*, fac
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facing[N] ชั้นพื้นผิวภายนอก, See also: ชั้นฉาบปูน, Syn. outer layer
facing[N] การเย็บคอเสื้อหรือปลายแขน
facings[N] วัสดุที่นำมาตกแต่งเสื้อผ้าบริเวณปกเสื้อหรือกระเป๋า, Syn. garment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facing(เฟ'ซิง) n. ชั้นพื้นผิว,ชั้นฉาบปูน,ชั้นปกคลุม,การปะหน้า,การฉากปูน,การเย็บขอบ,เครื่องหมายทหารบนบ่าเสื้อแขนเสื้อ คอเสื้อหรือที่อื่น ๆ adj. ซึ่งอยู่ตรงกันข้าม
facing pagesแสดงพร้อมกัน 2 หน้าหมายถึง การสั่งให้จอภาพแสดงสองหน้าพร้อมกัน โดย ปกติ จะแสดงหน้าที่เป็นเลขคี่ทางขวา หน้าที่เป็นเลขคู่ทาง ซ้าย เช่น จะแสดงหน้า 2 ทางซ้าย หน้า 3ทางขวาพร้อม ๆ กัน หน้า 4 ทางซ้าย หน้า 5 ทางขวาพร้อม ๆ กัน เป็นต้น (จะสั่งให้แสดงหน้า 1 ทางซ้ายและหน้า 2 ทางขวาพร้อมกัน ไม่ได้) โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ (desktop publishing) จะมีคำสั่ง facing pages นี้ไว้ให้เลือก เพราะจะทำให้ดูการจัดหน้า ซ้ายและหน้าขวาพร้อม ๆ กันได้

English-Thai: Nontri Dictionary
facing(n) เครื่องประดับภายนอก,ชั้นพื้นผิว,การฉาบปูน,การปะหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You think that's facing up to things? - I'm not the one who's quitting.นี่เหรอการเผชิญหน้ากับปัญหา ฉันไม่ใช่คนที่จะออกสักหน่อย Dying Changes Everything (2008)
If you drop your sword, you'll be facing a death.ถ้าเจ้าทิ้งดาบ เจ้าก็ตายแน่ Iljimae (2008)
I just learnt that if I drop my sword, I'll be facing my deathข้าเพิ่งเรียนรู้ว่า ถ้าข้าทิ้งดาบ ก็จะเผชิญกับความตาบ Iljimae (2008)
What about the charges you are facing? How can you leave England?แล้วเรื่องที่คุณโดนกล่าวหาอยู่ล่ะครับ คุณออกมาจากอังกฤษได้ยังไง The Bank Job (2008)
Because when you're facing the 10,000 demons of Demon Mountain, there's only one thing that matters and that's...เพราะต้องเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายนับหมื่นตัว แห่งหุบเขาปีศาจ มีเพียงสิ่งเดียวที่ต้องทำ และสิ่งนั้นคือ? Kung Fu Panda (2008)
You make sure the X is facing up like this.นายต้องแน่ใจว่าเครื่องหมายกากบาท หงายให้เห็นอย่างนี้ Bangkok Dangerous (2008)
All the warriors are facing in to this point,ทหารทุกนายหันหน้าไปทางเดียวกัน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I'm giving you an opportunity to avoid 15 years in jail, not to mention the time that your brother's facing.ฉันให้โอกาสนายที่ไม่ต้องไปเข้าคุก 15 ปี ไม่ต้องพูดถึงกับสิ่งที่พี่คุณเผชิญหน้าอยู่ Scylla (2008)
They're both facing time,ตอนนี้กำลั่งนั่งนับวันอยู่ในคุก Scylla (2008)
You're facing some serious charges.นายเจอข้อหาหนัก Boxed In (2008)
I would think you'd be facing a major setback.นึกว่า นายกำลังเสียท่าเสียอีก Boxed In (2008)
Facing issues that range from economic stagnation and unemployment to rising crime, while at the same time balancing black aspirations with white fears.และต้องเผชิญหน้ากับปัญหามากมาย.. ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ.. การว่างงาน Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
facingI'd like a room facing the garden.
facingI'd like a room facing the ocean instead.
facingI'm facing that problem, myself.
facingLight source, that is what direction the light is facing, also take care with shadowing. Just copy down into the sketch book you have at hand as accurately as possible.
facingLittle did he realize the danger he was facing.
facingMy room, facing south, is sunny and very comfortable.
facingOne of the greatest hurdles facing middle school students learning English is relative pronouns.
facingRussia is facing great financial difficulties.
facingSo they sought a place such that the conference seating would have them facing the Americans.
facingThe castle stands facing a beautiful lake.
facingThe girls are facing each other.
facingThe number of days lost through industrial dispute are shown in the table on the facing page.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบ[N] facings around the edges of a coat on which buttons are sewn or buttonholes cut, Syn. สาบเสื้อ, Example: ถ้าจะให้เรียบกริบ ต้องรีดด้านในของสาบด้วย, Thai definition: เรียกผ้าทาบที่อกเสื้อสำหรับติดดุมและเจาะรังดุม
ปัญหาเฉพาะหน้า[N] facing problem, Example: ปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลในขณะนี้ก็คือเรื่องราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทุกขณะ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ และจะต้องรีบแก้ไขให้ทันท่วงที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพบกัน[n. exp.] (kān phop kan) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter   FR: rencontre [f] ; confrontation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FACING    F EY1 S IH0 NG
FACINGS    F EY1 S IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facing    (v) (f ei1 s i ng)
facings    (n) (f ei1 s i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plandrehmeißel {m}; Plandrehwerkzeug {m} [techn.]facing tool [Add to Longdo]
Randabschlussblende {f}facing panel [Add to Longdo]
Verkleidung {f} | Verkleidungen {pl}facing | facings [Add to Longdo]
einander gegenüberfacing one another [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼブラソマ属[ゼブラソマぞく, zeburasoma zoku] (n) (See ヒレナガハギ属・ヒレナガハギぞく) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail) [Add to Longdo]
ヒレナガハギ属[ヒレナガハギぞく, hirenagahagi zoku] (n) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail) [Add to Longdo]
右向き[みぎむき, migimuki] (n) facing right [Add to Longdo]
化粧煉瓦[けしょうれんが, keshourenga] (n) ornamental tile; facing bricks [Add to Longdo]
外向き[そとむき, sotomuki] (n) (See 内向き) facing outward [Add to Longdo]
緊急浮上[きんきゅうふじょう, kinkyuufujou] (n) emergency ascent (submarine); emergency surfacing [Add to Longdo]
緊急浮上訓練[きんきゅうふじょうくんれん, kinkyuufujoukunren] (n) emergency surfacing drill (submarine) [Add to Longdo]
見返し;見返[みかえし, mikaeshi] (n) (1) endpaper; end paper (of a book); (2) facing (extra layer of material used to make a garment); (3) looking back; triumphing over (a rival) [Add to Longdo]
後ろ向き(P);後向き[うしろむき, ushiromuki] (n) (See 前向き) back facing; turning one's back to; pessimistic; (P) [Add to Longdo]
向かい(P);向い(io)(P)[むかい, mukai] (n,adj-no) facing; opposite; across the street; other side; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
向右[xiàng yòu, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ, ] facing right; rightwards; to the right [Add to Longdo]
向壁虚构[xiàng bì xū gòu, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄍㄡˋ, / ] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication [Add to Longdo]
向壁虚造[xiàng bì xū zào, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄗㄠˋ, / ] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication [Add to Longdo]
向左[xiàng zuǒ, ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ, ] facing left; leftwards; to the left [Add to Longdo]
大祸临头[dà huò lín tóu, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧㄣˊ ㄊㄡˊ, / ] facing imminent catastrophe; calamity looms; all hell will break loose [Add to Longdo]
朝前[cháo qián, ㄔㄠˊ ㄑㄧㄢˊ, ] facing forwards [Add to Longdo]
朝着[cháo zhe, ㄔㄠˊ ㄓㄜ˙, / ] facing; advancing (towards) [Add to Longdo]
相向[xiāng xiàng, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] facing one another; face-to-face [Add to Longdo]
临刑[lín xíng, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] facing execution [Add to Longdo]
临死[lín sǐ, ㄌㄧㄣˊ ㄙˇ, / ] facing death; at death's door [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後向き[うしろむき, ushiromuki] back facing [Add to Longdo]
前向き[まえむき, maemuki] front facing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Face \Face\ (f[=a]s), v. t. [imp. & p. p. {Faced}; p. pr. & vb.
   n. {Facing}.]
   1. To meet in front; to oppose with firmness; to resist, or
    to meet for the purpose of stopping or opposing; to
    confront; to encounter; as, to face an enemy in the field
    of battle.
    [1913 Webster]
 
       I'll face
       This tempest, and deserve the name of king.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To Confront impudently; to bully.
    [1913 Webster]
 
       I will neither be facednor braved.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To stand opposite to; to stand with the face or front
    toward; to front upon; as, the apartments of the general
    faced the park; some of the seats on the train faced
    backward.
    [1913 Webster]
 
       He gained also with his forces that part of Britain
       which faces Ireland.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To cover in front, for ornament, protection, etc.; to put
    a facing upon; as, a building faced with marble.
    [1913 Webster]
 
   5. To line near the edge, esp. with a different material; as,
    to face the front of a coat, or the bottom of a dress.
    [1913 Webster]
 
   6. To cover with better, or better appearing, material than
    the mass consists of, for purpose of deception, as the
    surface of a box of tea, a barrel of sugar, etc.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mach.) To make the surface of (anything) flat or smooth;
    to dress the face of (a stone, a casting, etc.); esp., in
    turning, to shape or smooth the flat surface of, as
    distinguished from the cylindrical surface.
    [1913 Webster]
 
   8. To cause to turn or present a face or front, as in a
    particular direction.
    [1913 Webster]
 
   {To face down}, to put down by bold or impudent opposition.
    "He faced men down." --Prior.
 
   {To face (a thing) out}, to persist boldly or impudently in
    an assertion or in a line of conduct. "That thinks with
    oaths to face the matter out." --Shak.
 
   {to face the music} to admit error and accept reprimand or
    punishment as a consequence for having failed or having
    done something wrong; to willingly experience an
    unpleasant situation out of a sense of duty or obligation;
    as, as soon as he broke the window with the football,
    Billy knew he would have to face the music.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facing \Fa"cing\, n.
   1. A covering in front, for ornament or other purpose; an
    exterior covering or sheathing; as, the facing of an
    earthen slope, sea wall, etc., to strengthen it or to
    protect or adorn the exposed surface.
    [1913 Webster]
 
   2. A lining placed near the edge of a garment for ornament or
    protection.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) The finishing of any face of a wall with material
    different from that of which it is chiefly composed, or
    the coating or material so used.
    [1913 Webster]
 
   4. (Founding) A powdered substance, as charcoal, bituminous
    coal, etc., applied to the face of a mold, or mixed with
    the sand that forms it, to give a fine smooth surface to
    the casting.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.)
    (a) pl. The collar and cuffs of a military coat; --
      commonly of a color different from that of the coat.
    (b) The movement of soldiers by turning on their heels to
      the right, left, or about; -- chiefly in the pl.
      [1913 Webster]
 
   {Facing brick}, front or pressed brick.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 facing
   n 1: a lining applied to the edge of a garment for ornamentation
      or strengthening
   2: an ornamental coating to a building [syn: {facing}, {veneer}]
   3: a protective covering that protects the outside of a building
     [syn: {facing}, {cladding}]
   4: providing something with a surface of a different material
     [syn: {lining}, {facing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top