Search result for exquises (88 entries) (0.0562 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exquises-, *exquises*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา exquises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *exquises*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exquisite    [ADJ] ที่รุนแรง (เกี่ยวกับความรู้สึก), Syn. intense
exquisite    [ADJ] ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, perfect
exquisite    [ADJ] สวยงาม, See also: วิจิตร, งดงาม, อ่อนช้อย, Syn. beautiful, delicate, elegant
exquisitely    [ADV] อย่างสวยงาม, See also: อย่างงดงาม, อย่างวิจิตร, อย่างประณีต, Syn. beautifully, delicately, elegantly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exquiThis is an exquisite little painting.
exquiThe tourists were fascinated with the exquisite scenery.
exquiThe emotion they gave me was exquisite, but I could not preserve it, nor could I indefinitely repeat it; the most beautiful things in the world finished by boring me.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine

English-Thai: Nontri Dictionary
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม,สวยมาก,วิจิตรบรรจง,งดงาม,ประณีต

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจิตรพิสดาร    [ADV] exquisitely, See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly, Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างวิจิตรพิสดาร
วิจิตร    [ADJ] exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตรบรรจง, Example: ลวดลายอันวิจิตรพิสดารเหล่านี้ต้องเป็นฝีมือของช่างหลวงแน่นอน, Thai definition: ที่งามหยดย้อย
วิจิตรบรรจง    [ADJ] exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตร, Example: นายช่างผู้สร้างผลงานผลงานที่วิจิตรบรรจงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นนายช่างเอกแห่งยุค, Thai definition: ที่ตั้งใจทำให้งดงามหยดย้อย
สวยงาม    [ADJ] beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
เก๋    [ADJ] pretty, See also: smart, dainty, attractive, exquisite, chic, pleasant, charming, Syn. โก้เก๋, Example: เด็กสองคนนี้หน้าตาดีเหมือนแม่ รูปร่างเล็กบางสมส่วน แถมยิ้มมีเขี้ยวเก๋ที่มุมปากเหมือนกันอีก, Thai definition: งามเข้าที, มีเสน่ห์, น่าดู
ละเอียดยิบ    [V] be delicate, See also: be exquisite, be fine, Syn. เป็นผง, เป็นจุณ, Ant. หยาบ
หยดย้อย    [ADJ] exquisite, See also: sweet, delicate, Syn. ไพเราะ, Example: นางในรูปภาพที่สวยสดหยดย้อยเหล่านั้นคงเป็นนางฟ้าแน่
น่าเกลียดน่าชัง    [V] to be cute, See also: to be lovely, to be exquisite, Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: หน้าตาเด็กฝรั่งที่เขาอุ้มอยู่น่าเกลียดน่าชังเหลือเกิน
น่ารัก    [V] be lovely, See also: be nice, be friendly, be charming, be exquisite, Syn. น่าสมาคม, น่าคบหา, น่าชื่นชอบ, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย, Ant. น่ารังเกียจ, Example: ชาวชนบทส่วนมากน่ารักกว่าคนในเมือง, Thai definition: มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีไมตรีจิตร, มีมิตรจิตมิตรใจ
น่าเอ็นดู    [V] be lovely, See also: be charming, be exquisite, Syn. น่ารัก, Ant. น่าเกลียด, ไม่น่ารัก, Example: สุนัขจรจัดตัวนี้น่าเอ็นดูจริง, Thai definition: ชวนให้ชอบพอรักใคร่ด้วยความปรานี
น่าเอ็นดู    [ADJ] lovely, See also: charming, exquisite, Syn. น่ารัก, Ant. น่าเกลียด, Example: เด็กชายคนนี้มีท่าทางน่าเอ็นดู, Thai definition: ที่ชวนให้ชอบพอรักใคร่ด้วยความปรานี
ยวดยิ่ง    [ADV] excellently, See also: very well, perfectly, exquisitely, splendidly, wonderfully, Syn. เยี่ยมที่สุด, ยิ่งยวด, Example: สุขภาพจิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยวดยิ่งต่อชีวิต
ย้อง    [ADJ] beautiful, See also: lovely, pretty, cute, attractive, graceful, good-looking, comely, fair, handsome, exquisit, Syn. งาม, สวย
ประณีตบรรจง    [ADV] delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง
ประณีต    [ADV] neatly, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง, Example: เธอแกะสลักผักและผลไม้ประณีตมาก
เฉิดฉาย    [V] be bright, See also: be beautiful, be glorious, be lively, be exquisite, be radiant, Syn. เฉิดฉัน, Example: เธอเฉิดฉายมากเมื่ออยู่บนเวที
เฉิดฉาย    [ADV] brightly, See also: beautifully, gloriously, exquisitely, Syn. เฉิดฉัน, Example: งานคืนนี้ดูมีสีสันเมื่อมีการโชว์นางแบบสวยๆ มาเดินเฉิดฉายบนเวที
ละเอียดอ่อน    [ADJ] delicate, See also: fragile, frail, fine, exquisite, detailed, tender, light, Syn. ละเอียด, Example: เด็กทารกจะมีผิวละเอียดอ่อนมาก
เฉิดฉัน    [V] be bright, See also: be beautiful, be glorious, be delicate, be exquisite, be radiant, Syn. เฉิดฉาย, งาม, เพริศพริ้ง, เฉิดฉิน, Example: วันนี้เธอเฉิดฉันเป็นพิเศษ เพราะจะไปงานราตรี
ชิ้นเยี่ยม    [ADJ] excellent, See also: eminent, distinguished, exquisite, great, outstanding, masterful, Syn. ชิ้นโบว์แดง, ชิ้นเอก, Example: สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมของบริษัทเรา
ละเอียดอ่อน    [ADJ] delicate, See also: fragile, frail, fine, exquisite, detailed, tender, light, Syn. ละเอียด, Example: เด็กทารกจะมีผิวละเอียดอ่อนมาก
สวยหยาดเยิ้ม    [V] be beautiful, See also: be lovely, be attractive, be charming, be enticing, be elegant, be gorgeous, be exquisite, , Syn. สวยหยาด, สวยเลิศ, สวยเลิศเลอ, Example: ลูกสาวเจ้าเมืองพิจิตร รูปร่างอรชรอ้อนแอ้น สวยหยาดเยิ้มน่ามองไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีจริง[adj.] (dī jing ) EN: how good! ; how nice!   FR: exquis ; délicieux
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
แก้ว[adj.] (kaēo) EN: precious ; fine ; gem-like ; exquisite   
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
ละเอียดอ่อน[adj.] (la-īet øn) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light   FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
น่าเอ็นดู[adj.] (nā-endū) EN: lovely ; charming ; exquisite   FR: charmant ; attachant
น่าเกลียดน่าชัง[v.] (nāklīet-nāchang) EN: to be cute ? ; to be lovely ? ; to be exquisite ?   
ไพจิตร[adj.] (phaijit) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent   FR: splendide ; magnifique
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām = suay-ngam) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely   FR: magnifique ; superbe ; splendide
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yoēm) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring   
วิจิตร[adj.] (wijit) EN: exquisite ; fine ; elaborate ; beautiful ; dainty ; artistic   FR: fantastique ; féerique
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsadān) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly   
หยดย้อย[adj.] (yotyøi) EN: exquisite ; sweet ; delicate   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXQUISITE    EH1 K S K W AH0 Z AH0 T
EXQUISITELY    EH2 K S K W IH1 Z AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exquisite    (j) (e1 k s k w i z i t)
exquisitely    (a) (e1 k s k w i z i t l ii)
exquisiteness    (n) (e1 k s k w i z i t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorzüglichkeit {f}exquisiteness [Add to Longdo]
auserlesen; köstlich; exquisit {adj} | auserlesener; köstlicher | am auserlesenstenexquisite | more exquisite | most exquisite [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
exquis(adj) ที่คัดเฉพาะพิเศษ, รสชาติดี(อาหาร), มีสเน่ห์(คน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
イクスキジットバタフライフィッシュ;コウカイミスジ;レッドシーメロンバタフライフィッシュ[, ikusukijittobatafuraifisshu ; koukaimisuji ; reddoshi-meronbatafuraifisshu] (n) blacktail butterflyfish (Chaetodon austriacus); exquisite butterflyfish [Add to Longdo]
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[, ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum) [Add to Longdo]
画舫[がぼう, gabou] (n) (See 遊覧船) exquisitely decorated pleasure boat [Add to Longdo]
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite [Add to Longdo]
奇絶[きぜつ, kizetsu] (adj-na) very rare; exquisite [Add to Longdo]
凝った[こった, kotta] (adj-f) (See 凝る・こる・2) elaborate; exquisite; tasteful; refined; artistic; (P) [Add to Longdo]
巧緻[こうち, kouchi] (adj-na,n) elaborate; exquisite; detailed [Add to Longdo]
縞秧鶏[しまくいな, shimakuina] (n) Swinhoe's yellow rail (Porzana exquisita) [Add to Longdo]
重畳至極[ちょうじょうしごく, choujoushigoku] (n,adj-na) very pleasant; extremely delightful; exquisite; superb [Add to Longdo]
精巧[せいこう, seikou] (adj-na,n) elaborate; delicate; exquisite; (P) [Add to Longdo]
精妙[せいみょう, seimyou] (adj-na,n) exquisite [Add to Longdo]
精妙巧緻[せいみょうこうち, seimyoukouchi] (n,adj-na) exquisite and elaborate [Add to Longdo]
絶妙[ぜつみょう, zetsumyou] (adj-na,n,adj-no) exquisite; superb; perfect; miraculous; (P) [Add to Longdo]
頂ける;戴ける[いただける, itadakeru] (v1,vi) (1) (uk) (See 頂く) to receive (potential); (2) to be pretty good; to be exquisite; to be approvable [Add to Longdo]
美妙[びみょう, bimyou] (adj-na,n) elegant; exquisite [Add to Longdo]
妙なる[たえなる, taenaru] (adj-pn) (See 妙なる調べ・たえなるしらべ) exquisite (e.g. melody); melodious; delicate; enchanting [Add to Longdo]
妙音[みょうおん, myouon] (n) exquisite voice; exquisite music [Add to Longdo]
妙技[みょうぎ, myougi] (n) exquisite skill; wonderful performance; (P) [Add to Longdo]
妙趣[みょうしゅ, myoushu] (n) exquisite beauty or charms [Add to Longdo]
妙味[みょうみ, myoumi] (n) exquisite; charm; profit [Add to Longdo]
名石[めいせき, meiseki] (n) famous jewel; exquisite stone [Add to Longdo]
洵美[じゅんび, junbi] (adj-na) (obsc) exquisite; truly beautiful [Add to Longdo]
瑶顔[ようがん, yougan] (n) beautiful face; exquisite countenance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玉髓[yù suǐ, 玉髓] exquisite wine [Add to Longdo]
玲珑[líng lóng, 玲瓏] onomat. clink of jewels; exquisite; detailed and fine; clever; nimble [Add to Longdo]
[qióng, 瓊] jasper; fine jade; beautiful; exquisite (e.g. wine, food); abbr. for Hainan island province 海南 [Add to Longdo]
精湛[jīng zhàn, 精湛] consummate; exquisite [Add to Longdo]
精致[jīng zhì, 精致] delicate; fine; exquisite [Add to Longdo]
细腻[xì nì, 細膩] exquisite [Add to Longdo]
绝妙[jué miào, 絕妙] exquisite [Add to Longdo]
考究[kǎo jiū, 考究] to investigate; to check and research; exquisite [Add to Longdo]
荟萃[huì cuì, 薈萃] collecting together (of distinguished people or exquisite objects); to gather; to assemble [Add to Longdo]
讲究[jiǎng jiu, 講究] to pay particular attention to; exquisite; aesthetic [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top