Search result for

es

(217 entries)
(0.0802 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -es-, *es*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
escargot[เอ็สคาร์โกท์] (n ) เป็นอาหารเรียกน้ำย่อย (Appetizer) โดยการนำหอยทากชนิด รับประทานได้มายัดใส่เปลือกหอยประเภทหอยโข่งขนาดมะนาว ผลเล็ก แล้วยัดตามด้วยเนยที่มีส่วนผสมของกระเทียมสับและเครื่อง เทศอื่นๆ นำอบในเตาอบความร้อนสูงบนถาดหลุมโลหะ (Convection Oven) จนสุกหอมจึงนำมารับประทานด้วยคีมหนีบ กับส้อมที่ทำขึ้นเฉพาะอาหารจานนี้

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
esse[es ser] (vt ) eat

English-Thai: Longdo Dictionary
escalator(n) บันไดเลื่อน
Image:
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง
estoppel(n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel.
test(n) การทดสอบ, การสอบ
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, S. impossible,
adhesive tape(n) กระดาษกาว, Scotch tape
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
escalation (n) การเพิ่มขึ้น
See also: S. increasing, A. decreasing,
escape velocity (n) ความเร็วหลุดพ้น
escaped prisoner[だつごくしゅう] (n ) นักโทษแหกคุก
Escapism[อิส เคฟ'ฟิสซึม] (n ) การหลบเลี่ยงความเป็นจริงของตนเอง โดยการปล่ายอารมณ์ไปตามสิ่งบันเทิงหรือจินตนาการ
Esperanto (n ) ภาษาเอสเปรันโต
essential oil (n) นำมันหอมที่สกัดมาจากพืช ใช้เป็นหัวเชื้อเพื่อผสม หรือใช้แบบเข้มข้น ขึ้นกับชนิดและการนำไปใช้
See also: S. volatile oil, R. essence
estimator (n) เจ้าหน้าที่ประเมินราคา, ผู้ประเมินราคา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ese    [SUF] เป็นของ, See also: พื้นเมือง, รูปแบบ, ภาษา
ess    [SUF] เพศหญิง
esce    [SUF] กลายเป็น, See also: เริ่มต้น
espy    [VT] เห็นในทันทีทันใด (คำทางการ), See also: สังเกตเห็นในทันทีทันใด, Syn. notice, observe, sight
esque    [SUF] รูปแบบ, See also: กิริยา, ลักษณะ
essay    [N] ความพยายาม (คำทางการ), See also: การทำให้สำเร็จ, Syn. attempt, endeavor, trial
essay    [N] ความเรียง, See also: ข้อเขียน, บทความ, เรียงความ, Syn. article, composition
essay    [VT] ทดสอบ, Syn. test
essay    [VT] พยายาม (คำทางการ), Syn. attempt, endeavor, try
ester    [N] สารประกอบอินทรีย์เกิดจากปฏิกิริยาของกรดกับอัลกอฮอล์, See also: สารเอสเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ESC (electronic spark control)อีเอสซี (การควบคุมการจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Esc key; Escape keyแป้นหลีก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escalation๑. การเพิ่มระดับ (การทำสงคราม)๒. การขยายขอบเขต (การทำสงคราม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
escalationการปรับค่าสูงขึ้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
escalation factorปัจจัยที่ทำให้ปรับราคา, ปัจจัยที่ทำให้ปรับอัตรา (เช่น อัตราค่าครองชีพ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escalator clauseข้อกำหนดการปรับค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
escalator clauseข้อกำหนดให้ปรับราคา, ข้อกำหนดให้ปรับอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape๑. การหลบหนี๒. ความผิดฐานปล่อยให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี (ก. อังกฤษ)๓. การรอดพ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escapeหลีก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape characterอักขระหลีก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Escalatorsบันไดเลื่อน [TU Subject Heading]
Escapeการเล็ดลอด [การแพทย์]
Escape clause actionการปฏิบัติตามข้อกำหนดงดเว้น [เศรษฐศาสตร์]
Escape from Punishmentหลีกเลี่ยงการลงโทษ [การแพทย์]
escape velocityความเร็วหลุดพ้น, ความเร็วต่ำสุดของวัตถุที่สามารถหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลก หรือดวงจันทร์ หรือดาวเคราะห์อื่น ๆ เช่น ยานอวกาศจะต้องมีความเร็วอย่างน้อย 11,200 เมตรต่อวินาที  จึงจะเคลื่อนที่หลุดพ้นออกจากสนามความโน้มถ่วงบริเวณผิวโลกได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Escape Wayร่องให้อาหารหลุดออกจากฟัน [การแพทย์]
Escapesการหลบหนี [TU Subject Heading]
Escaping Tendencyแนวโน้มการผละหนี [การแพทย์]
Escharชั้นเนื้อตาย,ผิวหนังตายแห้ง [การแพทย์]
Escharotomyตัดแผลแข็งออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
esThe purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.
esWrite an essay on "Friendship".
es"Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."
esA quarrel estranged one boy from the other.
esThe prisoner who escaped two days ago is still at large.
esI have a great esteem for you.
esThat commercial makes a strong impression - especially the music. It stays in your head.
esThat hotel was established about 50 years ago.
esHolding an eel too fast is the way to let her escape.
esIn the U.S., part of the application process to universities usually includes an essay on "Why I want to go to university."

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esc key(แป้นพิมพ์) แป้นหลีกมาจากคำว่า ESCape key ซึ่งเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escalade(เอล'คะเลด) n.,vt. (การ) ขึ้นดอย,ทางขั้นบันได, (การ) ใช้บันไดปีนกำแพง,ขึ้นขั้นบันได, See also: escalader n.
escalate(เอล'คะเลท) vt.,vi. เพิ่ม,ทำให้มากขึ้น,ขยาย., See also: escalation n. ดูescalate escalatory adj. ดูescalate, Syn. increase
escalator(เอล'คะเลเทอะ) n. บันไดเลื่อน.
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee
escape characterอักขระหลีกตัวอักขระบนแป้นพิมพ์ที่เมื่อกดแล้ว ทำให้ตัวอักขระอื่น ๆ ที่ตามมา ต้องแปลความต่างไป จากตัวอักขระที่ใช้มาก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง เช่น จะใช้อักขระหลีก เพื่อกำหนดความหมายว่า ตัวอักขระที่จะใช้ต่อไปนั้น จะต้องใช้รหัสแปลความแตกต่างไปจากรหัสแปลความที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ หรืออาจจะถือว่า อักขระเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลอีกต่อไป แต่เป็นอักขระเพื่อการควบคุมเท่านั้น เป็นต้น
escape keyแป้นหลีกเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (บนแป้นมักจะมี ESC) มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escapementn. เฟืองแกว่ง, การหนี,วิธีการหนี
escarpmentn. ด้านลาดชันคล้ายหน้าผา,เนินหรือกำแพงที่ลาดชัน
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew

English-Thai: Nontri Dictionary
escalator(n) บันไดเลื่อน
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
escape(vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก
escarpment(n) ที่สูงชัน,ที่ลาดชัน
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
escort(vt) ตามไปส่ง,ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,ปกป้อง,เป็นพี่เลี้ยง
escutcheon(n) โล่,แผ่นโลหะ,ตราประจำตระกูล
esophagus(n) หลอดอาหาร
especial(adj) พิเศษ,เฉพาะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตั้งตัว    [V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งมาตรฐาน    [V] set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai definition: กำหนดมาตรฐาน
ตีค่า    [V] appraise, See also: estimate, asses (a price), evaluate, Syn. ให้ค่า, Example: สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่อาจตีค่าเป็นเงินทองได้
หนีรอด    [V] escape, See also: get away, make good one's escape, Syn. หนีพ้น, Example: กลุ่มโจรที่ปล้นรถทัวร์สามารถหนีรอดไปได้คนเดียว, Thai definition: หนีพ้นจากการติดตาม
จารกรรม    [V] espionage, Example: กลุ่มคนร้ายจารกรรมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศโดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน, Thai definition: การสอดแนมเพื่อสืบความลับของข้าศึก (ใช้ในทางทหาร)
สถานศึกษา    [N] school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
ประเมินราคา    [V] estimate, See also: calculate, evaluate, Syn. ตีราคา, Example: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา, Thai definition: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
สถานประกอบการ    [N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
เทิดทูน [V] admire, See also: esteem, respect, worship, Syn. ยกย่อง, เชิดชู, เชิดชูยกย่อง, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, Example: ประชาชาติไทยเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นวีรกษัตริย์ เนื่องจากทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย, Thai definition: เชิดชูไว้เป็นที่เคารพ
รอด    [V] survive, See also: escape from death, save, Syn. รอดชีวิต, Example: สองพี่น้องรอดมาได้เพราะอยู่ห่างจากวิถีกระสุนปืนกล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตสมัย[n.] (adītsamai) EN: former times   

CMU English Pronouncing Dictionary
ES    EH1 S
EST    AH0 S T EY1 T
ESH    EH1 SH
ESS    EH1 S
ESTY    EH1 S T IY0
ESME    EH1 Z M
ESSO    EH1 S OW0
ESTE    EH1 S T
ESPE    EH1 S P
ESCH    EH1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ESP    (n) (ii2 e2 s p ii1)
Esq    (n) (e1 s k)
espy    (v) (i1 s p ai1)
Esher    (n) (e1 sh @ r)
Essen    (n) (e1 s @ n)
Essex    (n) (e1 s i k s)
essay    (n) (e1 s ei)
essay    (v) (e1 s ei1)
Eskimo    (n) (e1 s k i m ou)
Esther    (n) (e1 s t @ r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
エスカレーたー[えすかれーたー, esukare-ta-] (n) บันไดเลื่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
esมัน เป็นสรรพนามสำหรับคำนามเพศกลางทั้งรูปประธาน(Nominativ) และกรรมตรง (Akkusativ)
es(Pron.) มัน (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานเพศกลาง) เช่น Es ist groß.
es(Pron.) มัน (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปกรรมตรง Akk. เพศกลาง) เช่น Wer liebt es?
Es brennt!ไฟลุกแล้ว (เป็นคำใช้ร้องบอกเหตุว่ามีอะไรไหม้), See also: Related: brennen
es gibt etw.มีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (โดยไม่มีการเฉพาะเจาะจงประธาน) เช่น Es gibt gar kein einziges Ei im Kühlschrank. ไม่มีไข่สักฟองในตู้เย็น
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Es ist mir Wurst.ฉันไม่แคร์, อย่างไรก็ได้สำหรับฉัน เช่น Es ist mir auch Wurst ob du mir glaubst oder nicht! Du kannst dir denken was du willst., See also: S. Es ist mir egal.,
Es kommt zu etw.นำไปสู่, เกิดขึ้น (ทางไม่ดี), See also: geschehen
Es tut mir Leid.ฉันเสียใจ (ใช้แสดงความเสียใจหรืออาจใช้สำหรับขอโทษเวลาที่ทำผิด)
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Essenszeit {f}เวลาอาหาร
estoppel (n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก
estrich (n) ผิวซีเมนตขัดหยาบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
es gibtthere is [Add to Longdo]
es sindthere are [Add to Longdo]
es wagento take a chance; to take the plunge [Add to Longdo]
Es zieht.There is a draught. There is a draft. [Am.] [Add to Longdo]
es genügtit will do [Add to Longdo]
es sprühtit is spitting (with rain) [Add to Longdo]
es schaffento manage it [Add to Longdo]
Es stürmt.It's blowing a gale. [Add to Longdo]
es wagen mitto try [Add to Longdo]
es einrichtento make it convenient [Add to Longdo]
es anlegen aufto be out for (to) [Add to Longdo]
Es geht nicht.It won't work. [Add to Longdo]
Es scheint so.It looks that way. [Add to Longdo]
Es wird ernst.It's getting serious. [Add to Longdo]
Es wurde kalt.It grew cold. [Add to Longdo]
Es ist schade.It is a pity. It's a pity. [Add to Longdo]
Es eilt nicht.There's no hurry. [Add to Longdo]
Es lohnt sich.It's worth it. [Add to Longdo]
Es ist wichtig.It matters. [Add to Longdo]
Es ist zu Ende.It's all over. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
escalier roulant(n) |m| บันไดเลื่อน เช่น Dirigez-vous vers le nord jusqu'aux escaliers roulants.
espace(n) |m| ที่ว่าง, พื้นที่, มิติ, อวกาศ
Espagne|f| ประเทศสเปน, See also: Related: espagnol
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
espérance(n ) |f| ความหวัง, ความคาดหวัง เช่น L'espérance de vie augmente de façon continue.
espérer(vi vt) |j'espère, tu espères, il espère, nous espérons, vous espérez, ils espèrent| หวัง, คาดหวัง เช่น j'espère que...(ฉันหวังว่า...), je n'ai plus rien à espérer.
espoir(n) |m| ความหวัง เช่น l'amour sans espoir, J'ai bon espoir à l'examen., Il y a encore de l'espoir., C'est sans espoir.
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世界语[shì jiè yǔ, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄩˇ, / ] Esperanto (language); world language [Add to Longdo]
以斯帖[Yǐ sī tiě, ㄧˇ ㄙ ㄊㄧㄝˇ, ] Esther (name) [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] estimate [Add to Longdo]
估测[gū cè, ㄍㄨ ㄘㄜˋ, / ] estimate [Add to Longdo]
估计[gū jì, ㄍㄨ ㄐㄧˋ, / ] estimate; reckon [Add to Longdo]
保驾[bǎo jià, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] escort the Emperor [Add to Longdo]
切要[qiè yào, ㄑㄧㄝˋ ㄧㄠˋ, ] essential; extremely important [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, ] establish, create; knife cut [Add to Longdo]
动情期[dòng qíng qī, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ ㄑㄧ, / ] estrus; the rutting season; on heat [Add to Longdo]
动情激素[dòng qíng jī sù, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, / ] estrogen (oestrogen) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きつ, kitsu] ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN [Add to Longdo]
山菜[さんさい, sansai] essbare_wildwachsende_Pflanzen [Add to Longdo]
昔昔[むかしむかし, mukashimukashi] Es_war_einmal..., in_alten_Zeiten [Add to Longdo]
謁する[えっする, essuru] (in Audienz) empfangen_werden [Add to Longdo]
[す, su] Essig [Add to Longdo]
酢酸[さくさん, sakusan] Essigsaeure [Add to Longdo]
随筆[ずいひつ, zuihitsu] Essay [Add to Longdo]
[しょく, shoku] Essen [Add to Longdo]
食う[くう, kuu] essen, fressen [Add to Longdo]
食べる[たべる, taberu] essen, fressen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Es \Es\ n.
   the chemical symbol for {einsteinium}, a transuranic element
   with atomic number 99. The atomic weight of the longest-lived
   isotope, with a half-life of 276 days, is 254. The first
   isotope discovered, having atomic weight 253 and a half-life
   of 20 days, was recognized in 1952 in the debris from a
   hydrogen bomb test. As much as 3 micrograms of einsteinium
   were produced by a complex process involving long irradiation
   of plutonium isotopes in nuclear reactors. Its chemical
   properties are those of a trivalent actinide element. --HCP61
 
   Syn: einsteinium, atomic number 99.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Es
   n 1: a radioactive transuranic element produced by bombarding
      plutonium with neutrons [syn: {einsteinium}, {Es}, {E},
      {atomic number 99}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ES
     [Red Hat Enterprise Linux] Enterprise Server (RedHat, Linux,
 RHEL)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ES
     Embedded Systems
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ES
     End System (ATM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ES
     European Standard (ETSI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ES
     Errored Seconds (DS1/E1)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ES
     Extended Services (OS/2)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ES
     Extra Segment [register] (CPU, Intel, assembler)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 es
   ace
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 es [ɛs]
   ash
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cervix
 
 1. (çoğ.) -vix, es, -vices), (anat.) boyun
 2. rahim boynu
 3. boyuna benzer herhangi bir kısım.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rest
 
 1. rahat, istirahat, dinlenme, yatma
 2. oturma
 3. sükun, hareketsizlik
 4. uyku
 5. asayiş, ruh sukunu
 6. durak, dinlenme yeri
 7. ölum
 8. (müz.) fasıla, durak işareti, es
 9. dayanak, dayanacak şey, mesnet .rest cure, rest treatment (tıb.) dinlenme usulü ile tedavi. rest day dinlenme günü (özellikle pazar günü) rest room tuvalet at rest hareketsiz
 10. rahatta
 11. olmuş. go to rest dinlenmek, yatmak lay to rest gömmek, defnetmek. whole rest (müz.) dörtlük es.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 es [ɛs]
   it
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top