ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enclin

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enclin-, *enclin*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอนเอียง[v.] (ēn-īeng) EN: sway ; lean to a particular side   FR: être enclin à
ขี้-[pref. (adj., v.)] (khī-) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)   FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
ขี้โอ่[adj.] (khī-ō) EN: given to showing off ; boastful ; braggard   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
กระเดียด[X] (kradīet) EN: quite ; rather ; enclined   FR: plutôt
มัก[v.] (mak) EN: be inclined to ; be given to ; be prone to   FR: être enclin à ; être porté à
มัก-[pref. (adj.)] (mak-) EN: given to   FR: enclin à
โน้มเอียง[v.] (nōm-īeng) EN: tend ; incline   FR: être enclin à

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  enclin /ɑ̃klɛ̃/ 
   inclined

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top