หรือคุณหมายถึง düts?
Search result for

duets

(16 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duets-, *duets*, duet
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duetsดนตรีบรรเลงคู่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was thinking that the winners of our duets competitions would take the leads.ฉันคิดไว้ว่าจะให้ผู้ชนะ การแข่งขันดูเอท ได้ร้องนำ Special Education (2010)
WILL: Great duets are like a great marriage.การร้องประสานเสียงที่ดีเทียบได้กับ ชิวิตสมรสอันราบรื่น Duets (2010)
And that is what duets are all about.และทั้งหมดก็คือ ความหมายของการร้องคู่ Duets (2010)
Aren't duets supposed to be between, like, a girl and a guy?แล้ว duets ไม่ใช่การร้องเพลงระหว่าง หญิง กับ ชายหรอกหรอ Duets (2010)
So why don't you come back to it and talk to me about duets.ทำไมไม่กลับเข้าเรื่องของเรา และพูดกับฉันเรื่อง duet Duets (2010)
Duets don't work for me, and I don't need you.การร้องเพลงคู่ไม่เหมาะสำหรับฉัน แล้วฉันก็ไม่ต้องการเธอด้วย Duets (2010)
I know, but I'm feeling a little more confident about my singing voice after our duets project.ผมรู้ แต่ผมมี ความมั่นใจในเสียง เพิ่มมากขึ้น จากการแข่งร้องคู่เมื่อครั้งก่อน The Rocky Horror Glee Show (2010)
No, but we were always singing duets, and he was always smiling at me.# เป็นส่วนหนึ่งของเธอ # Silly Love Songs (2011)
We sing flirty duets together, you know my coffee order.พูดถึงอะไรเนี่ย ฉันคิดว่าคนที่เธออยากไปฉลองด้วย Silly Love Songs (2011)
Since you and Sam have become a lot closer lately, maybe you guys should do duets together more often.พักหลัง ตั้งแต่เธอกับแซมมาสนิทกัน บางทีพวกเธอน่าจะร้องคู่กันให้บ่อยขึ้นนะ Rumours (2011)
Listen, if you and I were in Shelby's group, we'd get all the solos and the duets.ฟังนะ ถ้าเธอกับฉัน มาอยู่ที่กลุ่มของเชลบี้ พวกเราจะได้ทั้ง โซโล่เดี่ยวและดูเอ็ท Pot O' Gold (2011)
Duets."ดูเอทส์ Dynamic Duets (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
DUETS    D UW0 EH1 T S
DUETS    D Y UW0 EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duets    (n) (d y uu1 e1 t s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top