หรือคุณหมายถึง düs?
Search result for

dues

(20 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dues-, *dues*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duesค่าบำรุง (พรรคการเมือง, สหภาพแรงงาน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duesค่าบำรุง (เช่น ในการเป็นสมาชิก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duesMany members dropped away when the dues were raised.
duesCross off the names of the people who have paid their dues.
duesHe paid his dues for what he is now.
duesShe's paid her dues working there for years.
duesPay your dues to the treasurer.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dock duesn. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษี[n.] (phāsī) EN: tax ; duty ; toll ; rate ; dues   FR: taxe [f] ; impôt [m] ; frais [mpl] ; frais de douane [mpl] ; péage [m] ; accises (Belg., Québ.) [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUES    D UW1 Z
DUESING    D UW1 S IH0 NG
DUESLER    D UW1 S AH0 L ER0
DUESBERG    D UW1 Z B ER0 G
DUESSELDORF    D UW1 S AH0 L D AO2 R F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dues    (n) (d y uu1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitgliedsbeitrag {m}; Beitrag {m}dues {pl} [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公租公課[こうそこうか, kousokouka] (n) taxes and public dues [Add to Longdo]
組合費[くみあいひ, kumiaihi] (n) union dues [Add to Longdo]
入港税[にゅうこうぜい, nyuukouzei] (n) port dues (fees) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
重苦しい[おもくるしい, omokurushii] duester, drueckend, schwer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top