หรือคุณหมายถึง düs?
Search result for

dues

(32 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dues-, *dues*, due
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dock duesn. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duesค่าบำรุง (พรรคการเมือง, สหภาพแรงงาน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duesค่าบำรุง (เช่น ในการเป็นสมาชิก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tig's the only man who owes me dues.ทิกคนเดียวเท่านั้น ที่กำลังติดเงินฉันอยู่ Pilot (2008)
Right, because you've paid your dues?ใช่เพราะนายได้จ่ายค่าธรรมเนียมของนาย Emotional Rescue (2009)
Boy, you really got me paying my dues today.พี่ชาย คุณต้องจ่ายผมจริง ๆ นะ ที่ผมทำในวันนี้ In Plane Sight (2009)
- ...who hasn't paid her dues--- ... คนที่ไม่ได้จ่ายแม้ค่าบำรุง Burlesque (2010)
What pay dues?จ่ายอะไร? Ip Man 2 (2010)
#Everybody's got their dues in life to pay ## ทุกคนมีเวลา ที่ต้องชดใช้ # Dream On (2010)
Dues are 75 bucks a month, due on the first.ค่าเเรง 75 เหรียญต่อเดือน เพราะเพิ่งเข้าฝึกงานในครั้งแรก The Push (2010)
You answer the bell. You pay your dues.คุณเป็นคนเห็นดีเห็นงาม คุณจ่ายภาษี Green Light (2010)
If you start at the bottom, pay your dues, life here can be a dream come true!ถ้าพวกนายเข้ามาใหม่ ทำตามหน้าที่ซะ ชีวิตที่นี่จะเหมือนฝันเป็นจริง Toy Story 3 (2010)
It's called paying your dues. Good things will happen.ตอนนี้ก็ถือซะว่าเธอชดใช้กรรมอยู่ก็แล้วกัน เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแหละ Transformers: Dark of the Moon (2011)
I'm paying my duesI'm paying my dues A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I'm paying my duesฉันได้จ่ายส่วนของฉันแล้ว A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duesShe's paid her dues working there for years.
duesHe paid his dues for what he is now.
duesCross off the names of the people who have paid their dues.
duesPay your dues to the treasurer.
duesMany members dropped away when the dues were raised.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษี[n.] (phāsī) EN: tax ; duty ; toll ; rate ; dues   FR: taxe [f] ; impôt [m] ; frais [mpl] ; frais de douane [mpl] ; péage [m] ; accises (Belg., Québ.) [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUES    D UW1 Z
DUESING    D UW1 S IH0 NG
DUESLER    D UW1 S AH0 L ER0
DUESBERG    D UW1 Z B ER0 G
DUESSELDORF    D UW1 S AH0 L D AO2 R F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dues    (n) (d y uu1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitgliedsbeitrag {m}; Beitrag {m}dues {pl} [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公租公課[こうそこうか, kousokouka] (n) taxes and public dues [Add to Longdo]
組合費[くみあいひ, kumiaihi] (n) union dues [Add to Longdo]
入港税[にゅうこうぜい, nyuukouzei] (n) port dues (fees) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
重苦しい[おもくるしい, omokurushii] duester, drueckend, schwer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top