Search result for

duc

(154 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duc-, *duc*
English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
productivity(n jargon) ผลิตภาพ
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน
by-product(n ) ผลผลิตพลอยได้
conduciveness(n ) การช่วย, การเพิ่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Duch[SL] ภรรยา, Syn. Dutch
duck[VI] ดำน้ำ, See also: ผลุบๆ โผล่ๆ, จุ่มตัวลงน้ำ, Syn. evade, elude, slip
duck[N] เนื้อเป็ด
duck[VI] บ่ายเบี่ยง, See also: ตอบไม่ตรงคำถาม, Syn. evade, hedge, beat around the bush, Ant. confront, face
duck[N] เป็ด, See also: เป็ดตัวเมีย, Syn. drake, duckling
duct[N] ท่อ, See also: หลอด, รู, ช่อง
duchess[N] ภรรยาของท่านดยุค, See also: ภรรยาหม้ายของท่านดยุค, คุณหญิง, ท่านหญิง, Syn. archduke, margrave
ductile[ADJ] ซึ่งทำให้เป็นเส้นบางได้, See also: ซึ่งทำให้เป็นแผ่นบางได้, Syn. stretchy, elastic, tensile, Ant. taut, tight
duck out[PHRV] หลบหนี, See also: หลุดรอดจาก
duckweed[N] จอกแหน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duce(ดู'เช) n. ผู้นำ,ผู้เผด็จการ, -Phr. (il Duce มุสโซลินี,ผู้เผด็จการ), Syn. leader -pl. duces
duchess(ดัช'ชิส) n. ภรรยา (หรือหญิงม่าย) ของท่านดยุค
duchy(ดัช'ชี) n. ดินแดนในความปกครองของท่านดยุคหรือภรรยาท่านดยุค -pl. duchies
duck(ดัค) n. เป็ด,ที่รัก,ทูนหัว,สัตว์เลี้ยง, Syn. immerse,submerse,dip
duckbill(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckbill platypus(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckbilled(ดัค'บิลดฺ) adj. ซึ่งมีปากอย่างเป็ด
duckling(ดัค'ลิง) n. เป็ดตัวเล็ก ๆ
duckpin(ดัค'พิน) n. ลูกโบว์ลิ่ง,duckpins การเล่นโบว์ลิ่ง
duct(ดัคทฺ) n. ท่อ,หลอด,ทางไหล,โพรง,คู,อกคลอง,ท่อสายเคเบิล, Syn. tube,passage

English-Thai: Nontri Dictionary
ducal(adj) แห่งท่านดยุก,เกี่ยวกับขุนนางชั้นสูง
ducat(n) เงินโบราณชนิดหนึ่ง
duchess(n) ภรรยาท่านดยุก
duck(n) เป็ด
duck(vi,vt) จุ่มหัวลงในน้ำ,ดำน้ำ,มุดน้ำ,กดน้ำ,ก้ม,หลบหนี
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
ductile(adj) ทำให้โค้งได้,ดัดได้,ตีเป็นแผ่นบางได้,หลอมได้
ductless(adj) ไร้ท่อ
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duces tecum (L.)ให้นำหลักฐานมาด้วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Duchenne's disease; ataxia, locomotor; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duck gait; gait, waddlingท่าเดินแบบเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duck-billed speculumเครื่องถ่างตรวจแบบปากเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duct๑. ท่อ๒. หลอด๓. รู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duct๑. ท่อลม๒. ท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ductท่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
duct riserท่อลมแนวตั้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
duct shaftช่องท่อลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
duct stiffenerโลหะดามท่อลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duchenneความผิดปกติแบบดูเคนนี [การแพทย์]
Duck Waddleเดินเป็ด [การแพทย์]
duckbill weirduckbill weir, ฝายปากเป็ด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ducklike Waddleเดินคล้ายเป็ด [การแพทย์]
Ducklingลูกเป็ด [การแพทย์]
Ducksเป็ด [TU Subject Heading]
Ducksเป็ด [การแพทย์]
Duct Ectasiaท่อนมโป่งพอง [การแพทย์]
Duct Like Structureรูปร่างคล้ายท่อ [การแพทย์]
Duct Obstruction, Intrahepaticการอุดกั้นท่อน้ำดีภายในตับเอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
duck soup[ดั๊ก ซุบ] (slang) เรื่องง่าย ๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Duchess, here. Sorry to leave you on your own.ท่านหญิง ขอโทษที่ต้องทิ้งคุณไว้ตามลำพัง The Dark Night (2008)
Duchess, it's me.ท่านหญิง ฉันเองค่ะ The Dark Night (2008)
Duchess, to what do I owe this pleasure?ท่านหญิง มีอะไรให้รับใช้ค่ะ? The Dark Night (2008)
No, no. I promised the duchess I'd pick her up. Oh, your mother's coming.ไม่ครับ ผมสัญญากับท่านหญิงไว้ว่าจะไปรับ โอ้ แม่คุณจะมาด้วย The Dark Night (2008)
Did you enjoy meeting Duchess Beaton?คุณชอบมั้ยที่ได้เจอกับดัชเชสบีตัน ? Never Been Marcused (2008)
As soon as I heard you were at Blair's party, Duchess,ทันทีที่ผมรู้ว่าคุณอยู่ในปาร์ตี้ของแบลร์ ดัชเชส Never Been Marcused (2008)
Dorota, have you seen the Duchess?โดโรต้า ... เธอเห็นดัชเชสบ้างมั้ย ? Never Been Marcused (2008)
Bring the Duchess to Blair's party?พาดัชเชสมาที่งานของแบลร์ ? Never Been Marcused (2008)
Duchess?ดัชเชส ? Never Been Marcused (2008)
Well, it's the Duchess. You know how it is.มันคือ ท่านหญิง คุณก็ว่ามันเป็นอย่างไร Never Been Marcused (2008)
Duchess. Right. W-well, we'll see.ภรรยาท่านดยุค ใช่ อืม เราจะได้พบ Never Been Marcused (2008)
Oh, your family. I'd love to meet the Duke and Duchess.โอ้ ครอบครัวของคุณ ฉันยินดีที่จะได้พบท่านดยุค และภรรยาท่าน Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ducDuck!
ducBeing able to smile while in great distress is not duck soup for a passionate individual.
ducDon't try to duck out early. Where's your sense of responsibility?
ducIt is duck soup for a carpenter to construct a chicken coop for his son.
ducLike water off a duck's back. [Proverb]
ducI was told my tear duct was blocked.
ducIt is duck soup for a girl of easy virtue to find a new man.
ducAn ugly duckling became a graceful swan.
ducNow the President is nothing but a lame duck.
ducIt's looks like a duck.
ducCan you tell a duck from a goose?
ducThat's a clear case of "water off a duck's back".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุด[V] duck, See also: burrow, go through, dive, Syn. ลอด, ผลุบ, Example: ขโมยอาจจะมุดเข้าไปขโมยไข่ของเราทางรูเล็กๆ นี้ก็ได้, Thai definition: เอาหัวลอดเข้าไป, เอาหัวดำลงไป
ผลุบๆ โผล่ๆ[V] bob up and down, See also: duck, hop, bounce, waggle, Syn. กะผลุบกะโผล่, ผลุบโผล่, Example: สองศีรษะผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ตรงหน้าประตู, Thai definition: อาการที่ผลุบลงแล้วผุดขึ้น
เป็ด[N] duck-shaped boat, Syn. อีเป็ด, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือขุดต่อกระดานเสริมกราบชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายเป็ด
เป็ด[N] duck, See also: drake, duckling, Example: เท้าของเป็ดมีพังผืดสำหรับว่ายน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ปีกในวงศ์ Anatidae ปากแบน ตีนแบน ระหว่างนิ้วมีพังผืดยึดติดกันเพื่อสะดวกในการว่ายน้ำ ตัวมีหลายสี เช่น น้ำตาล ขาว เขียว ขนาดเล็กกว่าห่าน ว่ายน้ำเก่ง กินปลา พืชน้ำและสัตว์เล็กๆ
ผลุบโผล่[ADV] bob up and down, See also: duck, jump about, move up, up and down, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, กะผลุบกะโผล่, Example: ลูกชายดำน้ำผลุบโผล่อยู่เป็นนาน, Thai definition: อย่างที่ผลุบลงแล้วผุดขึ้น, จมๆ ลอยๆ
กดน้ำ[V] duck, See also: push down into the water, dive, dip, souse, Example: พลการชันสูตรศพพบว่าหญิงสาวถูกจับกดน้ำจนเสียชีวิตคาอ่างน้ำ, Thai definition: ใช้กำลังกดให้มิดลงไปในน้ำ, Notes: (ปาก)
หม่อม[N] Lady, See also: Duchess, king's grandson's wife, Mom, Example: ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภามีบุตรและบุตรี 4 คน, Count unit: คน, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าชื่อหญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า, ยศของหม่อมราชวงศ์ที่เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมราชนิกุล
หม่อม[N] Lady, See also: Duchess, king's grandson's wife, Mom, Example: ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภามีบุตรและบุตรี 4 คน, Count unit: คน, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าชื่อหญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า, ยศของหม่อมราชวงศ์ที่เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมราชนิกุล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อนุมานจาก[v. exp.] (anumān jāk) EN: infer from ; deduce from   FR: déduire de
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อวัยวะสืบพันธุ์[n. exp.] (awaiyawa seūpphan) EN: reproductive organ   FR: organe reproducteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUC    D AH1 K
DUCK    D AH1 K
DUCH    D AH1 CH
DUCE    D UW1 S
DUCA    D UW1 K AH0
DUCT    D AH1 K T
DUCEY    D AH1 S IY0
DUCAL    D UW1 K AH0 L
DUCTS    D AH1 K T S
DUCHY    D AH1 CH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Duce    (n) (d uu1 ch ei)
duck    (v) (d uh1 k)
duct    (n) (d uh1 k t)
ducal    (j) (d y uu1 k l)
ducat    (n) (d uh1 k @ t)
duchy    (n) (d uh1 ch ii)
ducks    (v) (d uh1 k s)
ducky    (n) (d uh1 k ii)
ducts    (n) (d uh1 k t s)
ducats    (n) (d uh1 k @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ducken {n}; Neigen {n} (des Kopfes)duck [Add to Longdo]
ducken | den Kopf ducken (vor)to duck | to duck one's head (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公爵夫人[gōng jué fū rén, ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨ ㄖㄣˊ, ] duchess [Add to Longdo]
宽胶带[kuan jiao dài, ㄎㄨㄢ˙ ㄐㄧㄠ˙ ㄉㄞˋ, / ] duct tape [Add to Longdo]
延展性[yán zhǎn xìng, ㄧㄢˊ ㄓㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, ] ductability [Add to Longdo]
延性[yán xìng, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] ductility [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] duckweed [Add to Longdo]
万户[Wàn Hù, ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] ducal title meaning lord of 10,000 households; also translated as Marquis [Add to Longdo]
[piāo, ㄆㄧㄠ, ] duckweed [Add to Longdo]
裘馨氏肌肉萎缩症[qiú xīn shì jī ròu wēi suǒ zhèng, ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄐㄧ ㄖㄡˋ ㄨㄟ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, / ] Duchenne muscular dystrophy [Add to Longdo]
都昌[Dū chāng, ㄉㄨ ㄔㄤ, ] Duchang county in Jiujiang 九江, Jiangxi [Add to Longdo]
都昌县[Dū chāng xiàn, ㄉㄨ ㄔㄤ ㄒㄧㄢˋ, / ] Duchang county in Jiujiang 九江, Jiangxi [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
ソフトウェア製品[ソフトウェアせいひん, sofutouea seihin] software product [Add to Longdo]
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer [Add to Longdo]
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time [Add to Longdo]
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule [Add to Longdo]
割引サービス[わりびきサービス, waribiki sa-bisu] reduced rate service, discounted service [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top