ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drolliger

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drolliger-, *drolliger*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา drolliger มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *drolliger*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[speaking German]Was für ein drolliger Zufall. 36 Hours (1964)
Benny's kind of fun.Benny ist viel drolliger. Komm, Yvonne. Auf dein Wohl. The Olsen Gang Runs Amok (1973)
you're a chubby little man, and I adore you.Du bist ein drolliger kleiner Mann und ich bete dich an. California Suite (1978)
A droll sense of humour.Ein drolliger Humor. The Devil and Jonathan Smith (1985)
You haven't lived until you've given a driving test to a 97-year-old Lithuanian woman who quaintly brought her...Man hat erst gelebt, wenn man einer 97-jährigen Litauerin... die Fahrprüfung abgenommen hat, die drolligerweise... Driving Mr. Boondy (1994)
Who quaintly brought her lucky cheese with her.Die drolligerweise ihren Glückskäse mitgebracht hat. Driving Mr. Boondy (1994)
A right rum dream this is.Ein echt drolliger Traum ist das. The Indian in the Cupboard (1995)
That funny honey of mineMein drolliger Schatz Chicago (2002)
That funny honey of mineMein drolliger Schatz Chicago (2002)
That funny honey of mine- Genauso war es! - Mein drolliger Schatz Chicago (2002)
What a ludicrous day...Der berühmte McRory verhaftet! Was für ein drolliger Fehler! Two Brothers (2004)
I'm sick of you being so dark when I'm so impish and whimsical. I'm sick of it.Ich hab deine Düsterkeit so satt, da ich ein drolliger Schelm bin. Walk Hard: The Dewey Cox Story (2007)
He has a merry way.Ein drolliger Kerl. Buddenbrooks (2008)
Such a droll little fellow.Du drolliger, kleiner Kerl. The Prince of Winterfell (2012)
He's not very cheery.Ein drolliger Bursche... Port of Shadows (1938)
By gad, sir, you are a character. That you are!Sie sind ein drolliger Kauz. The Maltese Falcon (1941)
Of all the transparent old fakers I ever saw, Gilflower, what a name to pick, Gilflower, Do Flower,Gilflower, was für ein drolliger Name. The Spider Woman (1943)
Ha ha he he ha ha ha! Merry Christmas, Mr. Scrooge!Drolliger Bursch, macht mir Spaß. A Christmas Carol (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top