ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drollig

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drollig-, *drollig*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drolligkeit {f}drollness [Add to Longdo]
drolligjocose [Add to Longdo]
drollig; lustigdroll [Add to Longdo]
drollig {adv}jocosely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  drollig /drɔliç/
   droll; jocose

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top