Search result for

dries

(31 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dries-, *dries*, drie , dry
English-Thai: Nontri Dictionary
sundries(n) ของจิปาถะ,ของกระจุกกระจิก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If he's a local, we could lose him As soon as his victim pool dries up.และถ้าเขาเป็นคนท้องถิ่น เขาก็คงหายเข้ากลีบเมฆเมื่อเหยื่อของเขาจากไป Conflicted (2009)
No, it dries my hair.ไม่, มันคือไดร์เป่าผม Chuck Versus the Broken Heart (2009)
When it dries, I'm going for it.ถ้ามันแห้งเมื่อไหร่ผมจะเข้าไปในนั้น Accounting for Lawyers (2010)
So Reinhard Genzel headed for the highest and driest place on Earth -- the Atacama Desert of Chile.แต่ในช่วงความยาวคลื่นยาวฝุ่น นี้ไม่ได้เป็นที่มีประสิทธิภาพ แสงอินฟราเรดที่มีความยาว คลื่นอีกต่อไปของมัน The Riddle of Black Holes (2010)
You know, once that dries out, it should work pretty fine.รู้มั้ย มันแห้งเมื่อไหร่ละก็ มันจะใช้งานได้ดีทีเดียว As You Were (2010)
If you don't have a solid foundation, before the paint on the building dries, the cornerstone will collapse.ถ้ารากฐานไม่มั่นคงแข็งแรง ตึกนั้นจะถล่มลงมาก่อนที่สีจะแห้งเสียอีก Episode #1.7 (2010)
Unless the desert air dries out her sinuses, in which case I'll have to schlep out there with the big humidifier.ยกเว้นกรณีที่ลมทะเลทรายทำแม่ไซนัสกำเริบ ในกรณีนั้นฉันคงต้องแอบย่องไปที่นั่น พร้อมกับเครื่องทำความชื้นเลย The Cohabitation Formulation (2011)
- It dries them out.- ช้ำหมด Friends with Benefits (2011)
The blood dries, and then it changes direction, as though her head were turned and then moved back, suggesting the body was lifted and then repositioned.เลือดเริ่มแห้ง แล้วมันก็ เปลี่ยนทิศทาง เหมือนว่าหัวของเธอถูกหันไป แล้วก็ถูกจับหันกลับมา ร่างของเธอถูกยกขึ้น แล้วก็จัดวางตำแหน่งใหม่ Sin of Omission (2011)
- My dad's side of the family is like wet paint that never dries.อย่างกับภาพสีระบายน้ำที่ไม่มีวันแห้ง The Birthday (2011)
This is the sound that dries up my vagina.นี่เป็นเสียงที่ทำให้ จุ๋มจิ๋มฉันหุบ Pilot (2011)
I quit drinking because it dries my skin. My poor face.แอลกอฮอล์ทำให้ผิวหน้าฉันขาดความชุ่มชื้นหมด จะทำไงดีล่ะเนี่ย? Episode #1.19 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
driesIt has been the driest June for thirty years.
driesNew forms of energy must be developed before oil dries up.
driesThe down of chicks that have just hatched is damp, but after two hours it dries out and becomes fluffy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าใช้จ่ายอื่น[n. exp.] (khāchaijāi eūn) EN: sundries   FR: autres dépenses [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIES    D R AY1 Z
DRIEST    D R AY1 AH0 S T
DRIESSEN    D R IY1 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dries    (v) (d r ai1 z)
driest    (j) (d r ai1 i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdorrtdries up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
荒物[あらもの, aramono] (n) sundries [Add to Longdo]
雑貨[ざっか, zakka] (n) miscellaneous goods; general goods; sundries; (P) [Add to Longdo]
雑品[ざっぴん, zappin] (n) sundries; odds and ends [Add to Longdo]
諸口[しょくち, shokuchi] (n) sundries; miscellaneous (objects) [Add to Longdo]
小間物[こまもの, komamono] (n) sundries [Add to Longdo]
小間物屋[こまものや, komamonoya] (n) haberdashery; sundries store [Add to Longdo]
素形材産業[そけいざいさんぎょう, sokeizaisangyou] (n) forges and foundries [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top