ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dottier

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dottier-, *dottier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dottier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dottier*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paulo Condottieri, who lived for nine years under house arrest in Taiwan. Paulo's only pleasure had been to use the phone.Hirohito Condottieri war der jüngste Sohn von Paulo Condottieri, der neun Jahre lang in Taiwan unter Hausarrest stand. Dear Phone (1976)
And it was this child, Hirohito Condottieri, who'd given his father's house to the nation as a communications museum. (ringing tone)Und es war dieser Junge, Hirohito Condottieri, der das Haus seines Vaters der Nation als Kommunikations-Museum stiftete. Dear Phone (1976)
Well, he'll have the condottieri to advise him.Nun, die Condottieri werden ihn beraten. Death, on a Pale Horse (2011)
Just give me some time with my condottieri.Lasst mir nur etwas Zeit mit meinen Condottieri. The Art of War (2011)
Sons of warlike families, condottieri who have long outlived their usefulness.Söhne aus kämpferischen Familien, Condottieri, die ihren Nutzen schon lange verloren haben. Stray Dogs (2012)
Condottieri!Condottieri! Stray Dogs (2012)
Condottieri!Condottieri! Stray Dogs (2012)
Your husband, madame, is a condottieri of the old school.Euer Ehemann ist ein Condottieri der alten Schule, Madame. Stray Dogs (2012)
Condottieri!Condottieri! Stray Dogs (2012)
So,condottieri!Los, Condottieri! Day of Ashes (2012)
We are condottieri,not alchemists.Wir sind Condottieri, keine Alchemisten. Day of Ashes (2012)
So he's an artist and a condottiere?Er ist also Künstler und Condottiero? Lucrezia's Gambit (2013)
These so-called leaders pass laws which they then violate, claiming they do so to calm an angry populace, an anger the dukes themselves have created.Mein Bruder war Condottiere von Florenz, um den Aufstand in Pisa niederzuschlagen. Als er scheiterte, wurde er gefoltert und geköpft. Das ist von Paolos Gesicht übrig geblieben. 1495 (2014)
I fled Portugal with my family. We came to Rome for a better life.Falls sie Frieden wollen, verlange ich 300.000 Dukaten, einen Vertrag als Condottiere und Durchmarsch durch Eure Provinz. 1495 (2014)
Cesare... And I will be granted unrestricted passage throughout your territories?Daher hat der Rat eingewilligt, Euch zum Condottiere zu ernennen, für die Summe von 300.000 Dukaten. 1496 (2014)
In the Romagna, Il Valentino forges ahead with powerful alliances...- Unterzeichnet den Vertrag. Der Rat hat eingewilligt, Euch zum Condottiere zu ernennen. 1497 (2014)
While a young man serving as condottiere in Naples, my father married the daughter of the Aragonese pretender.Als junger Mann war mein Vater Condottiere in Neapel und heiratete die Tochter des aragonischen Prätendenten. 1500 (2014)
The signory has agreed to contract you as condottiere.Der Rat hat eingewilligt, Euch zum Condottiere zu ernennen. 1505 (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dottier    (j) dˈɒtɪəʴr (d o1 t i@ r)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top