Search result for

donnes

(233 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donnes-, *donnes*, donne
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา donnes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *donnes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Madonna[N] รูปภาพของพระแม่มารี (หรือ the Virgin Mary พระมารดาของพระเยซู)
madonna[N] คำเรียกผู้หญิงในภาษาอิตาลี, Syn. madam
belladonna[N] ต้นไม้มีพิษ
prima donna[N] นักร้องคณะระบำบัลเล่ต์ที่เป็นตัวชูโรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
donnish(ดอน'นิช) adj. คล้ายอาจารย์มหาวิทยาลัย
madonna(มะดอน`นะ) n. พระแม่มาเรีย
ordonnance(ออ'ดะนันซฺ) n. การจัด,การวัดผลงานทางศิลปะหรือวรรณคดี,คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา., See also: ordonnant adj.
prima donna(พรี'มะ ดอน'นะ) n.นักร้องคณะระบำบัลเล่ท์ที่เป็นตัวชูโรง,บุคคลที่ทะนงตัวและเจ้าอารมณ์ pl. prima donnas

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Madonnaภาพแม่พระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Periodonntitisโรคปริทันต์อักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atropine, Belladonnaอาโทรฟีน, เบลลาดอนน่า [การแพทย์]
Belladonnaเบลลาดอนนา,พืช;เบลลาดอนนา [การแพทย์]
Belladonnaเบลลาดอนนา [การแพทย์]
Belladonna Alkaloidsเบลลาดอนนาแอลคาลอยด์,สาร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
donny[ดอนนี่] (n ) (แสลง) ส้วมซึมขนาดเล็ก ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนาหรือทุ่งหญ้าไกลๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Donna laughs)Lie with Me (2013)
Gosh!Donnerwetter, ja. Two Merry Adventurers (1937)
¿Donny?Donny? Don't Go in the House (1979)
(thundeU(Donner) The Rain King (1999)
Damn it.Donnerwetter. Miss Congeniality (2000)
I say!Donnerwetter! Death on the Nile (2004)
Donna?Donna? Forest of the Dead (2008)
Donna!Donna! One Trick Pony (2014)
_Madonna. Not in Scotland Anymore (2016)
Donna.Donna. Self Defense (2016)
Donna...- Donna. She's Gone (2017)
- Donna...- Donna... Mudmare (2017)
- I made a promise to Donna. I'm earning straight.-ฉันให้สัญญากับ ดอนน่า เอาไว้ ฉันจะทำมาหากินสุจริต Pilot (2008)
I even mention Sam Crow to Donna, she's gonna bust out crying.แม้แต่ฉันเอ่ยถึงชื่อ Sam Crow ให้ ดอนน่าฟัง เธอจะเริ่มร้องไห้ทันที Pilot (2008)
Kids have gotta get used to how ugly their dad is. Donna knows what the life is.เด็กๆจะได้เคยชินกับหน้าตา ของพ่อพวกเขาว่าขี้เหร่แค่ไหน ดอนน่า รู้ว่าชีวิตมันเป็นยังไง Pilot (2008)
- You promised me you were done. - It's got nothing to do with you, Donna.- คุณได้ให้สัญญากับฉันแล้วว่าคุณจะเลิก ผมไม่เคยให้สัญญาอะไรกับคุณ ดอนน่า Pilot (2008)
- Donna--ดอนน่า- Pilot (2008)
- Stop it! Donna!- หยุดทำอย่างนี้ ดอนน่า Pilot (2008)
Parked down the block. Didn't wanna tweak Donna.จอดเอาไว้ข้างล่าง ไม่อยากให้ดอนน่่าร้อนใจ Pilot (2008)
- Rosie O'Donnell... - Sorry about this.-โรซี่ โอ ดอนเนล ขอโทษด้วย Superhero Movie (2008)
Is that your only name, like Madonna?คุณมีชื่อเดียวเหรอ เหมือน มาดอนน่า ? Pilot (2008)
Madonna?มาดอนน่า ? Pilot (2008)
It's Donna Hynde from high school.นาน่า ไฮน์เพื่อนคุณสมัยไฮส์สคูลไง Bedtime Stories (2008)
We're just wrapping up here. Donna, you remember Jill, right?คุณจำจิลได้ไหม? Bedtime Stories (2008)
Donna and I found you another piece of property right on the beach in Santa Monica that is uptight and out of sight.ผมเจอสถานที่ใหม่สำหรับเราแล้ว มันอยู่ใกล้ๆหาดซานตา โมนิกา มันดี และมองไม่เห็น Bedtime Stories (2008)
- Oh, this is Donnna. - Hi!นี่คือดอนนา สวัสดี Pathology (2008)
- Hi, Donna. Oh I love your dress. - Thank you.สวัสดีดอนนา ชุดคุณสวยมาก ขอบคุณ Pathology (2008)
Here, Donnie. Thanks a lot. I appreciate it.นี่ ดอนนี่ ขอบคุณมากเลยนะ นับถือจริงๆ Shut Down (2008)
He's been going on assignment as agent donner, leader of team six.เขากำลังจะไปทำงานแทนเจ้าหน้าที่ดอนเนอร์ หัวหน้าทีม 6 Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Agent Donner.เจ้าหน้าที่ ดอนเนอร์ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
This man is not Donner.ผู้ชายคนนี่ไม่ใช่ดอนเนอร์ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Gonna be a headache for England, that's for sure. We're gonna donnerthem.พวกทีมอังกฤษแย่แน่ๆ เพราะเราจะบดขยี้พวกมัน Invictus (2009)
How we doing,donny?เป็นยังไงบ้าง,ดอนนี่? Hey! Mr. Pibb! (2009)
Hi, Donny.ว่าไง ดอนนี่ Princess Protection Program (2009)
Donny's driving us until I get my new ride. Isn't that sweet?ดอนนี่จะขับรถให้ชั้น จนกว่าชั้นจะได้รถใหม่ น่ารักไหมล่ะ Princess Protection Program (2009)
Donny, you don't have to carry that for her.ดอนนี่,เธอไม่ต้อง ดูแลเธอหรอก Princess Protection Program (2009)
- So, Donny is your boyfriend?- เอ่อ ดอนนี่เป็นแฟนของเธอเหรอ Princess Protection Program (2009)
Why do you care so much for this boy Donny?ทำไมเธอถึงแคร์ เกี่ยวกับดอนนี่ Princess Protection Program (2009)
Donny, that is very kind of you, but no.ดอนนี่ นั่นมันไม่ใชคุณเลย และไม่ Princess Protection Program (2009)
What was I thinking? A guy like Donny would never go out with me.ชั้นคิดอะไรอยู่เนี่ย ผู้ชายอย่างดอนนี่ จะไม่มีวันไปกับชั้น Princess Protection Program (2009)
I'm stuck! Open the door, Donny.ชั้นติดอยู่ในนี้ เปิดประตู,ดอนนี่. Princess Protection Program (2009)
Donny.ดอนนี่. Princess Protection Program (2009)
Donny!ดอนนี่ Princess Protection Program (2009)
No, Donny. I don't think I am.ไม่ดอนนี ชั้นว่าถุกแล้วล่ะ Princess Protection Program (2009)
It's like A-Rod and Madonna over here.ยังกับ เอ ร็อด กับมาดอนน่าอยู่ที่นี่งั้นแหละ Lucifer Rising (2009)
I'm really not comfortable playing Donna's girlfriend... in some lesbian play.ไม่สะดวกที่จะให้เล่น บทแฟนของดอนน่า ที่เป็นเลสเบี้ยนอะค่ะ Dare (2009)
Hey, Donna, forgot your script.นี่ ดอนน่า เธอลืมสคริปท์ Dare (2009)
Donna and Gabby, you're up next.ดอนน่ากับแก๊ปบี้ พวกเธอต่อไป Dare (2009)
Donna's lesbian girlfriend in front of the whole school.บทแฟนเลสเบี้ยนของดอนน่า Dare (2009)
At least Donna knows she's a loser.ดอนน่ามันพวกขี้แพ้ Dare (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donnDonna was born with a silver spoon in one's mouth.
donnMadonna is a beauty.
donnWe call the cat Madonna.
donnI'd like to send a congratulations card to Madonna for the birth of her baby girl.
donnWe could hear the donnnng ... donnnng of the church bells nearby.
donnMadonna is known to every high school student in Japan.
donnMadonna's concert drew a large audience.
donnAt the least there is nobody who equals Madonna.
donnThe singer is as famous as Madonna.
donnI'll bet Madonna doesn't return to her career for awhile.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
ใบสั่งยา [n.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead   FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation   FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f]
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog   FR: celui que l'on donne perdant
บริจาคโลหิต[v. exp.] (børijāk lōhit) EN: donate blood   FR: donner son sang
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชเรียน[v. exp.] (būat rīen) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood   FR: être ordonné
ช่างซ่อมรองเท้า[n. exp.] (chang sǿm røngthāo) EN: shoemaker   FR: cordonnier [m]
ช่างตัดรองเท้า[n.] (chang tat røngthāo) EN: shoemaker ; cobbler   FR: cordonnier [m] ; chausseur [m]
ชนิดข้อมูล[n. exp.] (chanit khømūn) EN: data type   FR: type de données [m]
ช่วยบอกที[v. exp.] (chūay bøk thī) FR: donner des explications
ดาต้า[n.] (dātā) EN: data   FR: données [fpl]
เด็กเก็บตก[n. exp.] (dek keptok) FR: enfant abandonné [m]
ดีด[v.] (dīt) EN: flick ; flip   FR: donner un petit coup ; faire une pichenette
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
ให้[v.] (hai = hāi) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award   FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed   FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
ให้อภัย[v. exp.] (hai aphai) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon   FR: pardonner ; excuser
ให้เช่า [v. exp.] (hai chao) EN: lease ; let   FR: louer ; donner en location ; affermer
ให้...แก่[v. exp.] (hai ... kaē) FR: donner à
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up   FR: donner naissance à ; enfanter
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information   FR: donner des informations ; informer
ให้นิยาม[v. exp.] (hai niyām) FR: donner la défintion ; définir
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit   FR: donner des résultats
ให้เปล่า ๆ[v. exp.] (hai plāo-plāo) FR: donner gratuitement
ให้สัมภาษณ์[v. exp.] (hai samphāt) EN: give an interview   FR: accorder un entretien ; donner un(e) interview
ให้สัญญา[v. exp.] (hai sanyā) EN: promise   FR: donner sa parole
ให้สัญญาณ[v. exp.] (hai sanyān) EN: signal ; give a signal   FR: donner le signal
ให้เวลา[v. exp.] (hai wēlā) FR: donner du temps
ฮัม[v.] (ham) EN: hum   FR: fredonner
ฮัมเพลง [v. exp.] (ham phlēng) EN: hum a song   FR: fredonner une chanson ; fredonner un air
หึ่ง[adj.] (heung) EN: with a whirring sound   FR: bourdonnant
หอม[v.] (høm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอมแก้ม[v.] (høm kaēm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
หูอื้อ[v. exp.] (hū eū) EN: have a ringing in the ear   FR: avoir les oreilles qui bourdonnent
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out   FR: distribuer ; donner
จำกัดความ[v.] (jamkatkhwām) EN: define ; give meaning of word   FR: définir ; donner la signification
จัดลำดับ[v. exp.] (jat lamdap) EN: rearrange   FR: ordonner ; classer

CMU English Pronouncing Dictionary
DONN    D AA1 N
DONNY    D AA1 N IY0
DONNE    D AH1 N
DONNA    D AA1 N AH0
DONNER    D AA1 N ER0
DONNED    D AA1 N D
DONNAS    D AA1 N AH0 Z
DONNAN    D AA1 N AH0 N
DONNIE    D AA1 N IY0
DONNAY    D AA1 N EY0
DONNING    D AA1 N IH0 NG
LEDONNE    L EH1 D AH0 N
MADONNA    M AH0 D AA1 N AH0
DONNA'S    D AA1 N AH0 Z
DONNELL    D AA1 N AH0 L
DIDONNA    D AH0 D AA1 N AH0
ODONNEL    AA1 D AH0 N EH0 L
MCDONNEL    M AH0 K D AA1 N AH0 L
DONNELLY    D AA1 N EH0 L IY0
DONNELLY    D AA1 N AH0 L IY0
ODONNELL    OW0 D AA1 N AH0 L
MADONNA'S    M AH0 D AA1 N AH0 Z
O'DONNELL    OW0 D AA1 N AH0 L
MARADONNA    M AA2 R AH0 D OW1 N AH2
RICADONNA    R IY0 K AA0 D OW1 N AH0
MCDONNELL    M AH0 K D AA1 N AH0 L
BONADONNA    B AA2 N AH0 D AA1 N AH0
DONNELLAN    D AA1 N AH0 L AE0 N
CARADONNA    K AA0 R AA0 D OW1 N AH0
DONNELLEY    D AA1 N AH0 L IY0
DONNELLEY    D AA1 N EH0 L IY0
DONNELLY'S    D AA1 N EH0 L IY0 Z
MACDONNELL    M AH0 K D AA1 N AH0 L
DONNELLY'S    D AA1 N AH0 L IY0 Z
DONNYBROOK    D AA1 N IY0 B R UH2 K
MCDONNEL'S    M AH0 K D AA1 N AH0 L Z
CHARDONNAY    CH AA0 R D AA1 N EY0
CHARDONNAYS    CH AA0 R D AA1 N EY0 Z
O'DONNELL'S    OW0 D AA1 N AH0 L Z
DONNELLEY'S    D AA1 N AH0 L IY0 Z
DONNELLEY'S    D AA1 N EH0 L IY0 Z
MARADONNA'S    M AA2 R AH0 D OW1 N AH2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donned    (v) (d o1 n d)
Madonna    (n) (m @1 d o1 n @)
donning    (v) (d o1 n i ng)
donnish    (j) (d o1 n i sh)
Madonnas    (n) (m @1 d o1 n @ z)
McDonnell    (n) (m @ k d o1 n @ l)
belladonna    (n) (b e2 l @ d o1 n @)
belladonnas    (n) (b e2 l @ d o1 n @ z)
prima donna    (n) - (p r ii2 m @ - d o1 n @)
prima donnas    (n) - (p r ii2 m @ - d o1 n @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abort {m}; Abtritt {m}; Latrine {f}; Donnerbalken {m}; Plumpsklo {n} [ugs.]privy [Add to Longdo]
Blitz {m} mit Donnerschlag | Blitze {pl}thunderbolt | thunderbolts [Add to Longdo]
Diva {f}; Operndiva {f} | Diven {pl}diva; prima donna | divas [Add to Longdo]
Donner {m}thunder [Add to Longdo]
Donnerbüchse {f}blunderbuss [Add to Longdo]
Donnerschlag {m}peal of thunder [Add to Longdo]
Donnerschlag {m} | Donnerschläge {pl}thunderclap | thunderclaps [Add to Longdo]
Donnerstag {m}Thursday [Add to Longdo]
Donnerstimme {f} | Donnerstimmen {pl}thundering voice | thundering voices [Add to Longdo]
Donnervogel {m} (Mythologie)thunderbird [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}golly [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}gosh [Add to Longdo]
Dröhnen {n}; Donner {m}; Brausen {n}boom [Add to Longdo]
Erntedankfest (4. Donnerstag im November) [relig.]Thanksgiving (Day) [Am.] [Add to Longdo]
Gründonnerstag {m}Maundy Thursday; Holy Thursday [Am.] [Add to Longdo]
Latrine {f}; Donnerbalken {m}; Plumpsklo {n} [ugs.]; Scheißhaus {n} [ugs.]privy; out-house; outhouse; jakes {pl}; shithouse [coll.]; two-holer [Add to Longdo]
Tollkirsche {f} [bot.] | Tollkirschen {pl}deadly nightshade; belladonna | deadly nightshades [Add to Longdo]
anziehen; anlegen; aufsetzen | anziehend; anlegend; aufsetzend | angezogen; angelegt; aufgesetztto don | donning | donned [Add to Longdo]
aufgedonnert {adj}in full feathers [Add to Longdo]
aufgedonnert sein; seine besten Sachen anhabento be dressed to kill [fig.] [Add to Longdo]
donnern | donnernd | gedonnert | donnert | donnerteto thunder | thundering | thundered | thunders | thundered [Add to Longdo]
donnernto rifle [Add to Longdo]
donnernto blast [Add to Longdo]
dröhnen; donnern; brausen (Wellen) | dröhnendto boom | booming [Add to Longdo]
grollen (Donner)to rumble; to roll (thunder) [Add to Longdo]
verdonnern [ugs.] | jdn. dazu verdonnern, etw. zu tun | zu einem Bußgeld verdonnert werdento sentence | to make sb. do sth. | to be ordered to pay a fine [Add to Longdo]
verziehenpardonned [Add to Longdo]
wettern; donnern | wetternd; donnernd | gewettert; gedonnert | wettert; donnert | wetterte; donnerteto fulminate | fulminating | fulminated | fulminates | fulminated [Add to Longdo]
Am Donnerstag ist der Himmel wechselnd bewölkt.On Thursday skies will be variably cloudy. [Add to Longdo]
Er stand da wie von Donner gerührt.He was thunderstruck. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんな[, donna] (adj-pn) (1) (See あんな,こんな,そんな) what; what kind of; (2) (as in どんな人でも) (with -temo, demo, etc.) any(body, thing, means, etc.); (P) [Add to Longdo]
どんなに[, donnani] (adv) how; how much; (P) [Add to Longdo]
どんなものよりも[, donnamonoyorimo] (exp) more than anything (else) [Add to Longdo]
シャルドネ[, sharudone] (n) Chardonnay (fre [Add to Longdo]
プリマ[, purima] (n) (abbr) prima donna (ita [Add to Longdo]
プリマドンナ[, purimadonna] (n) prima donna (ita [Add to Longdo]
ベラドンナ[, beradonna] (n) (also written 別剌敦那) belladonna [Add to Longdo]
ベラドンナリリー[, beradonnariri-] (n) amaryllis belladonna; belladonna lily [Add to Longdo]
マドンナ[, madonna] (n) madonna (ita [Add to Longdo]
夏水仙[なつずいせん, natsuzuisen] (n) belladonnalily [Add to Longdo]
千両役者[せんりょうやくしゃ, senryouyakusha] (n) star (actor); prima donna; leading figure [Add to Longdo]
走野老[はしりどころ;ハシリドコロ, hashiridokoro ; hashiridokoro] (n) (uk) Japanese belladonna (Scopolia japonica) [Add to Longdo]
曼珠沙華[まんじゅしゃげ, manjushage] (n) red spider lily; cluster belladonna; cluster amaryllis; manjusaka [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曼陀罗[màn tuó luó, ㄇㄢˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, / ] flower of north India (Datura stramonium, Sanskrit: mandara), considered sacred and grown in temples, similar to belladonna [Add to Longdo]
野颠茄[yě diān qié, ㄧㄝˇ ㄉㄧㄢ ㄑㄧㄝˊ, / ] deadly nightshade (Atropa belladonna) [Add to Longdo]
阿托品[ā tuō pǐn, ㄚ ㄊㄨㄛ ㄆㄧㄣˇ, ] atropine C17H23NO3, alkaloid drug derived from deadly nightshade (Atropa belladonna) [Add to Longdo]
颠茄[diān qié, ㄉㄧㄢ ㄑㄧㄝˊ, / ] deadly nightshade (Atropa belladonna) [Add to Longdo]
麦道[Mài dào, ㄇㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] McDonnell Douglas (plane company) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
木曜[もくよう, mokuyou] Donnerstag [Add to Longdo]
木曜日[もくようび, mokuyoubi] Donnerstag [Add to Longdo]
迅雷[じんらい, jinrai] Donnerschlag [Add to Longdo]
[かみなり, kaminari] Donner, Gewitter [Add to Longdo]
雷鳴[らいめい, raimei] Donner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top