หรือคุณหมายถึง deßen?
Search result for

dessen

(5 entries)
(0.0544 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dessen-, *dessen*
Possible hiragana form: でっせん
CMU English Pronouncing Dictionary
DESSENT    D IH2 S EH1 N T

German-Thai: Longdo Dictionary
dessen(Rel.pron.) ของเขา เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศชายและเพศกลางรูป Genetiv, See also: deren
Abendessen(n) |das, pl. Abendessen| อาหารเย็น, ข้าวเย็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dessenwhose [Add to Longdo]
dessen | der Mann und dessen Frau | der Treibhauseffekt und dessen Folgenhis; its | the man and his wife | the greenhouse effect and its consequences [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top