หรือคุณหมายถึง daß?
Search result for

dass

(36 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dass-, *dass*, das
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, dass sie es verstehen.ดังนั้น Dass Sie เอ verstehen Sacramentum (2012)
Christian Dassault made a reservation.คริสเตียน ดัสโซลต์จองไว้แล้ว Jason Bourne (2016)
Christian DASSAULTคริสเตียน ดัสโซลต์ กลุ่มแฮ็คเกอร์ระบาด Jason Bourne (2016)
Believed to be working with Christian Dassault, and ... previously linked to Jason Bourne.เชื่อว่าร่วมมีอกับคริสเตียน ดัสโซลต์ และก่อนหน้านี้ก็เชื่อมโยงกับเจสัน บอร์น Jason Bourne (2016)
For Christian Dassault.หาข้อมูลคริสเตียน ดัสโซลต์ Jason Bourne (2016)
I told you, Christian Dassault is going to get you killed.พบนิคกี้ พาร์สันส์ที่จัตุรัสซินแทกมา เปลี่ยนไปลงใต้ ถนนสตาดิอู ผมบอกแล้วไง คริสเตียน ดัสโซลต์จะทำให้คุณถูกฆ่าตาย Jason Bourne (2016)
- Get a location on Christian Dassault. - Yes, sir.- หาที่อยู่ปัจจุบันคริสเตียน ดัสโซลต์ Jason Bourne (2016)
DASSAULT 1,0ดัสโซลต์ 1,0 Jason Bourne (2016)
It's an address linked to Christian Dassault.ที่อยู่เชื่อมโยงกับคริสเตียน ดัสโซลต์ Jason Bourne (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รองเท้า[n.] (røngthāo) EN: shoe   FR: chaussure [f] ; soulier [m] ; godasse [f] (fam.) ; pompe [f] (pop.) ; grolle = grole [f] (fam.) ; tatane [f] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DASS    D AE1 S
DASSOW    D AE1 S OW0
DASSLER    D AE1 S L ER0
DASSAULT    D AE1 S AO0 L T
DASSAULT'S    D AE1 S AO0 L T S

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
脱線[だっせん, dassen] (n) (รถไฟ) ตกราง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dasselbesic [Add to Longdo]
dasselbethe same [Add to Longdo]
dasselbe besagendtautological [Add to Longdo]
dasselbe; gleichesame [Add to Longdo]
Dass du dich nur ja nicht erkältest!Now, don't go and catch a cold! [Add to Longdo]
Dass ich nicht lache!Don't make me laugh! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンダッシュ[, endasshu] (n) {comp} en dash [Add to Longdo]
スタートダッシュ[, suta-todasshu] (n) start dash [Add to Longdo]
ダッシュ[, dasshu] (n,vs) dash; (P) [Add to Longdo]
ダッシュボード[, dasshubo-do] (n) dashboard; dash [Add to Longdo]
チャルダッシュ[, charudasshu] (n) Csardas (Hungarian dance) (hun [Add to Longdo]
ドットアンドダッシュバタフライフィッシュ;サンセットバタフライフィッシュ[, dottoandodasshubatafuraifisshu ; sansettobatafuraifisshu] (n) sunset butterflyfish (Chaetodon pelewensis); dot-and-dash butterflyfish [Add to Longdo]
ピンポンダッシュ[, pinpondasshu] (n,vs) ding-dong dash (ringing a doorbell and running away) [Add to Longdo]
悪達者[わるだっしゃ, warudassha] (adj-na,n) fast slipshod work [Add to Longdo]
還元脱脂乳[かんげんだっしにゅう, kangendasshinyuu] (n) reconstituted skim milk [Add to Longdo]
危機を脱する[ききをだっする, kikiwodassuru] (exp,vs-s) to escape danger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
脱線[だっせん, dassen] Entgleisung, Abweichung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DASS
     Digital Access Signaling System
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DASS
     Distributed Authentication Security Service (RFC 1507)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 dass /das/
  have a reputation for; he explained (justified) it by the fact that; he satisfied me that; I'm convinced that; I've a notion that; insomuch; it is thanks to him that; it's no wonder that; provided that; providing that; that; to make it quite clear to someone that; to make no bones about the fact that; to make the point that; to recognize that; to take the view that

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top