Search result for

dags

(377 entries)
(2.3231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dags-, *dags*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dags มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dags*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dag    [N] กระจุกขนสัตว์ที่ปกคลุมไปด้วยมูลสัตว์, Syn. daglock
dag    [N] ชายผ้าเป็นหยักๆ, See also: ลูกไม้
dag    [N] เดคากรัม, See also: หน่วยวัดน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 10 กรัม, Syn. decagram
dago    [N] คำที่มีความหมายดูถูกใช้เรียกคนที่มาจากอิตาลี สเปน หรือโปรตุเกส
adage    [N] ภาษิต, See also: คติพจน์, สุภาษิต, Syn. saying
adagio    [N] ดนตรีที่บรรเลงอย่างช้า ๆ
adagio    [ADV] อย่างช้า ๆ
adagio    [ADJ] อย่างช้า ๆ
dagger    [N] กริช, See also: ดาบสั้น, Syn. dirk, stiletto
bandage    [N] ผ้าพันแผล, Syn. band-aid
bandage    [VT] พันแผล, Syn. swathe, bind
bondage    [N] ความเป็นทาส, Syn. enslavement
cordage    [N] จำนวนเชือกทั้งหมด, See also: กลุ่มเชือก
pedagog    [N] อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher
podagra    [N] โรคเกาต์
podagra    [N] เกาต์
yardage    [N] หน่วยวัดเป็นหลาหรือตารางหลา
yardage    [N] การใช้คอกปศุสัตว์สำหรับเก็บสัตว์ที่เลี้ยง
yardage    [N] ค่าบริการในการเก็บสัตว์ในคอก
pedagogy    [N] ครุศาสตร์, Syn. instruction, teaching
poundage    [N] ค่าเงินปอนด์
appendage    [N] ส่วนที่ยื่นออกไปจากร่างกาย, Syn. limb
appendage    [N] ส่วนผนวก, See also: ส่วนห้อยท้าย, Syn. attachment, appendix, accessory
pedagogue    [N] อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher
bandage up    [PHRV] พัน (แผล)
Madagascar    [N] เกาะมาดากัสการ์ในมหาสมุทรอินเดีย
vagabondage    [N] การร่อนเร่, Syn. vagrancy
look daggers at    [IDM] มองอย่างโกรธเคือง, See also: มองอย่างขุ่นเคือง, มองอย่างไม่พอใจ, มองค้อน
cloak-and-dagger    [IDM] ลับๆ, See also: ไม่เปิดเผย, ซึ่งแอบซ่อน
Dagwood sandwich    [N] แซนด์วิชชิ้นโตที่มีเนื้อ เนยแข็งและส่วนผสมหลายชนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pedageค่าผ่านทาง, ภาษีผ่านทาง [ดู paage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaster of Paris bandageผ้าเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spiral bandageการพันผ้าแบบเกลียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aquadagสารเคลือบเร่งประจุบวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appendageรยางค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendageรยางค์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adageภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abdominal bandage; abdominal binderผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal binder; bandage, abdominalผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brigandage (Fr.)การปล้นทรัพย์ [ดู gang robbery] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binocle bandageการพันผ้าปิดสองตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bondage๑. พันธะ (ทางการเมือง)๒. ความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bondageพันธนาการ, การติดข้อง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bandage๑. ผ้าพัน๒. พันผ้า๓. การพันผ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, abdominal; abdominal binderผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, binocleการพันผ้าปิดสองตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, circularการพันผ้าวงรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, compressionการพันผ้ารัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, elasticผ้าพันยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, figure-of-8การพันผ้าแบบไขว้, การพันผ้ารูปเลขแปด (อารบิก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, plaster of Parisผ้าเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, spiralการพันผ้าแบบเกลียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Marivaudageโวหารแบบมารีโว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression bandageการพันผ้ารัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circular bandageการพันผ้าวงรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
figure-of-8 bandageการพันผ้าแบบไขว้, การพันผ้ารูปเลขแปด (อารบิก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elastic bandageผ้าพันยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
windage lossน้ำสูญตามลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bandagesผ้าพันแผล [TU Subject Heading]
Daggersมีดสั้นสองคม [TU Subject Heading]
Daggers, Malayกริช [TU Subject Heading]
Madagascarมาดากัสการ์ [TU Subject Heading]
Shewedagan (Rangoon, Burma)เจดีย์ชเวดากอง (ย่างกุ้ง, พม่า) [TU Subject Heading]
Madagascar Action Planแผนปฏิบัติการมาดากัสการ์ เป็นแผนพัฒนาประเทศมาดากัสการ์ที่เป็นรูปธรรมฉบับแรก นับตั้งแต่มาดากัสการ์ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2503 รัฐบาลมาดากัสการ์ ได้รับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มาจากแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เป้าหมายหลักของ MAP ได้แก่ การพัฒนาระบบคมนาคม การพัฒนาชนบท การปรับปรุงระบบสาธารณสุข และการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ [การทูต]
Appendagesระยางค์, ส่วนยื่นต่างๆ, ระยางค์ [การแพทย์]
Bandage Adhesiveผ้าพันชนิดติดยึด [การแพทย์]
Bandagesผ้าพันแผล,ผ้าพัน [การแพทย์]
Bandages, Elasticผ้าพัน,ผ้าพันแผลหรือผ้ายืด,ผ้าพัน,ผ้าพันชนิดยืด,ผ้ายืด,ผ้าพันยืดหยุ่นได้,ผ้ายางยืด [การแพทย์]
Bandages, Esmarchม้วนแถบยางเอสมารค์ใช้พันรัดไล่เลือด [การแพทย์]
Bandages, Gauzeผ้าก๊อส [การแพทย์]
Bandages, Gauzeผ้าพันแผลธรรมดา [การแพทย์]
Bandages, Gibneyการพันรั้งข้อเท้าโดยใช้แผ่นเหนียวแถบยางยึด [การแพทย์]
Bandages, Martin Bandage-Esmarchแถบยางยาวสำหรับรัดไล่เลือดที่แขนขา [การแพทย์]
Bandages, Obliqueการพันเฉียง [การแพทย์]
Bandages, Recurrentการพันกลับไปกลับมา [การแพทย์]
Bandages, Rollผ้าพันแผลเป็นม้วน [การแพทย์]
Bandages, Triangularผ้าสามเหลี่ยม [การแพทย์]
Bandagingการพันผ้า [การแพทย์]
Epidermal Appendage Tissueเนื้อเยื่อระยางค์หนังกำพร้า [การแพทย์]
Epidermal Appendage Tumorเนื้องอกของระยางค์หนังกำพร้า [การแพทย์]
Epidermal Appendagesอวัยวะที่กำเนิดมาจากผิวหนัง [การแพทย์]
Finger-Like Appendagesรูปร่างคล้ายนิ้วมือ [การแพทย์]
appendageรยางค์, อวัยวะที่ยื่นออกมาจากร่างกายของสัตว์  ช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร เช่น แขน ขา ปีก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dagThe nurse put a bandage gently around my head.
dagThe doctor bandaged the boy's injured leg.
dagThe nurse wound my leg with a bandage.
dagI saw a dog with one paw bandaged.
dagHe liberated the people from bondage.
dagShe bandaged his finger with a handkerchief.
dagShe applied a bandage to my hurt finger.
dagShe applied a bandage to the wound.
dagShe cut up the cloth to make bandages.
dagMother put a bandage on Jim's cut.
dagApply a bandage.
dagHe cleansed the wound before putting on a bandage.
dagAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
dagI guess she's into bondage and domination. [XXX]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adage(แอด' ดิจฺ) n. คติพจน์, สุภาษิต. -adagial adj., Syn. saying, proverb, precept)
adagio(อะดา' โจ) adv. adj., n. (pl. -glos) อย่างช้า ๆ , (ดนตรี) , กระดานที่นิ่ม
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
bandage(แบน'ดิจฺ) {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผ้าพันแผล,ผ้าพันแผล,สิ่งผูกมัด vt.,vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส,ภาวะที่เป็นทาส,การผูกมัด, Syn. servitude ###A. freedom
cordage(คอร์'ดิจฺ) n. เชือก (ทั้งหลาย)
dagger(แดก'เกอะ) {daggered,daggering,daggers} n. กริช,ดาบสั้นสองคม,เครื่องหมายดาบ (คล้ายกางเขน) ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายอ้างอิง vt. แทงด้วยกริช,ทำเครื่องหมายดังกล่าว, Syn. dirk,obelisk
daggle(แดก'เกิล) vt.,vi. ลากลุย
pedagog(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher,educator
pedagogic(เพดดะกอจ'จิค, -คัล) adj. เกี่ยวกับ pedagogueหรือpedagogy (ดู)
pedagogical(เพดดะกอจ'จิค, -คัล) adj. เกี่ยวกับ pedagogueหรือpedagogy (ดู)
pedagogism(เพด'ดะกอกกิสซึม) n. วีธีสอน,ลักษณะพิเศษของครู,การพูดมาก,การอวดภูมิความรู้
pedagogue(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher,educator
pedagoguism(เพด'ดะกอกกิสซึม) n. วีธีสอน,ลักษณะพิเศษของครู,การพูดมาก,การอวดภูมิความรู้
pedagogy(เพด'ดะโกจี,-กอจ'จี) n. หน้าที่หรืองานของครู,การสอน,ศิลปะหรือวิธีการสอน, Syn. paedagogy,teaching,education
yardage(ยาร์ด'ดิจฺ) n. การใช้ย่านสถานีรถไฟในการนำปศุสัตว์หรือลงจากรถไฟ,ค่าใช้บริการดังกล่าว,หน่วยวัดเป็นหลาหรือตารางหลา

English-Thai: Nontri Dictionary
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
appendage(n) ส่วนที่เพิ่มเติม,ส่วนผนวก,สาขา
bandage(n) ผ้าพันแผล,ผ้ากอซ
bandage(vt) พันแผล
bondage(n) ความเป็นทาส,การผูกมัด
brigandage(n) การโจรกรรม,การขโมย,การปล้น
cordage(n) กลุ่มเชือก,สายระโยงระยาง
dagger(n) ดาบสั้น,กริช
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
pedagogy(n) การสอน,หน้าที่ครู,วิชาครู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษิต    [N] proverb, See also: saying, motto, maxim, adage, dictum, byword, saw, Syn. สุภาษิต, Example: เขาจบคำปราศรัยของเขาลงด้วยภาษิตบทหนึ่ง, Count unit: ภาษิต, ข้อ, บท, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ, Notes: (สันสกฤต)
สุภาษิต    [N] proverb, See also: saying, adage, maxim, saw, moral, Example: สุภาษิตไทยมีคติสอนใจที่ดีแฝงอยู่, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ
นิ่วหน้า    [V] frown, See also: knit one's brows, lour, scowl, look daggers, Syn. ขมวดคิ้ว, Example: เขานิ่วหน้าเพราะความเจ็บปวด, Thai definition: ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความโกรธหรือเจ็บปวดเป็นต้น
คำพังเพย    [N] aphorism, See also: proverb, adage, dictum, epigram, Syn. พังเพย, สำนวน, คำคม, Example: ทุกคนในวงการธุรกิจใช้คำพังเพยว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก
สำนวน    [N] aphorism, See also: proverb, idiom, dictum, adage, epigram, Syn. คำพังเพย, คำคม, Example: การทำงานของพ่อลูกคู่นี้ใช้ได้กับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะถอดแบบเดียวกัน, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่
พังเพย    [N] aphorism, See also: adage, proverb, Syn. คำพังเพย, Example: โบราณจะมีคำพังเพยสอนเปรียบเทียบเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้เข้าใจมากขึ้น, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลางๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง
พันธนาการ    [N] bondage, See also: confinement, imprisonment, Syn. การจองจำ, การผูกมัด, Example: เขาเห็นว่าภาวนาวิธีช่วยให้มนุษย์ปลอดพ้นจากพันธนาการทางโลก
ถลึงตา    [V] stare, See also: glare at, scowl, throw/pass a look of disapproval, glower (at), look daggers at, Syn. ขึงตา, Example: แม่ถลึงตาเข้าใส่ลูกชายที่กำลังซุกชน, Thai definition: มองอย่างแน่วแน่
ทำแผล    [V] bandage, See also: dress, Example: แผลที่ถูกไฟลวกต้องการการรักษาเป็นพิเศษ ต้องทำแผลวันละหลายครั้ง, Thai definition: ทำความสะอาดบาดแผลและใส่ยาเพื่อป้องกันแผลอักเสบ อาจมีกันปิดปากแผลด้วยผ้าพันแผลอีกชั้นหนึ่ง
รยางค์    [N] appendage, Example: เนื่องจากรยางค์ส่วนหน้าของนกเปลี่ยนไปเป็นปีกสำหรับบิน ดังนั้นการจับหาอาหารจึงกลายเป็นหน้าที่ของปาก, Thai definition: ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนหลักของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต, Notes: (อังกฤษ)
กริช    [N] dagger, Example: เขาว่ากันว่ากริชบางเล่มมีราคาสูงมาก, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีด 2 คม รูปคดปลายแหลม
การพ่วง    [N] addition, See also: attachment, annex, appendage, Syn. การแนบ, การแนบท้าย
ครุศาสตร์    [N] Science of Education, See also: pedagogy, Example: ปัจจุบันได้มีการสอนวิชาสุขภาพจิตในแขนงวิชาต่างๆ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ ครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น, Thai definition: วิชาว่าด้วยการสร้างพื้นฐานและความรู้ของการเป็นครู ประกอบด้วยวิชาการศึกษาเป็นต้น
กั้นหยั่น    [N] two edged sword, See also: two edged Chinese dagger, Example: เขาเหน็บกั้นหยั่นไว้ที่เอว, Count unit: อัน, ด้าม, Thai definition: มีดสองคมปลายแหลม
โทษจำ [N] imprisonment, See also: incarceration, custody, confinement, captivity, isolation, duress, durance, bondage
นักการศึกษา    [N] educator, See also: pedagogue, instructor, principal, educationist, Example: ปัจจุบันนักการศึกษามุ่งสนใจพัฒนาการเด็กให้สามารถใช้สติปัญญาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
ความเป็นทาส    [N] servility, See also: bondage, slavery, servitude, Ant. ความเป็นไท, ความเป็นเอกราช, Example: ผู้เป็นทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังอาลัยอาวรณ์ต่อความเป็นทาสมากกว่าที่จะเป็นอิสระหรือเป็นไท
มองตาเขียว    [V] look daggers at, Example: ทุกครั้งที่ผมหยิบขวดเหล้า เธอจะมองตาเขียวจนผมต้องหลบตา, Thai definition: จ้องมองด้วยอาการไม่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak thong) EN: halyard   FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
การเข้ารหัส[n.] (kān khao rahat) EN: coding ; encoding ; encryption   FR: codage [m]
การสำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (kān samrūat khwām khithen) EN: poll   FR: sondage d'opinion [m]
การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ[xp] (kān samrūat khwām khithen jāk prachāchon thī phoeng longkhanaēn set sot-sot røn-røn) EN: exit poll   FR: sondage effectué à la sortie des bureaux de vote [m]
การสำรวจประชามติ[n. exp.] (kān samrūat prachāmati) EN: public opinion survey   FR: sondage d'opinion [m] ; enquête publique [f]
การทำแผล[n.] (kān tham phlaē) EN: plaster (for bandaging wounds)   FR: pansement [m]
การเทียบฝั่ง[n. exp.] (kān thīep fang) FR: accostage [m] ; abordage [m]
การถอดรหัสพันธุกรรม[n. exp.] (kān thøtrahat phanthukam) FR: décodage du code génétique [m]
การถอดรหัสสาร[n. exp.] (kān thøtrahat sān) EN: decoding   FR: décodage [m]
คำพังเพย[n.] (kham phangpoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
ความเป็นทาส[n.] (khwām pen thāt) EN: servility ; bondage ; slavery ; servitude   FR: esclavage [m] ; servitude [f]
กระบี่เล็ก[n. exp.] (krabī lek) FR: dague [f] ; poignard [m]
กริช[n.] (krit) EN: Malay dagger ; kris ; creese ; dagger   FR: poignard [m] ; dague [f]
หมากเหลือง [n. exp.] (māk leūang) EN: Golden cane palm ; Butterfly palm ; Yellow cane palm ; Golden fruited palm ; Yellow palm ; Madagascar palm   
นักการศึกษา[n.] (nak kānseuksā) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic   FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]
นักสำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (nak samrūat khwām khithen) EN: pollster   FR: sondeur [m] ; institut de sondage [m]
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok ī-køi taphōk sī nāmtān) EN: Eastern Curlew ; Far Eastern Curlew   FR: Courlis de Sibérie [m] ; Courlis de Madagascar [m]
นกปรอดดำ[n. exp.] (nok parøt dam) EN: Black Bulbul   FR: Bulbul noir [m] ; Bulbul sombre [m] ; Bulbul de Madagascar [m]
เป็ดดำหัวสีน้ำตาล[n. exp.] (pet dam hūa sī nāmtān) EN: Ferruginous Pochard ; White-eyed Pochard   FR: Fuligule nyroca [m] ; Milouin de Madagascar [m] ; Canard nyroca [m] ; Canard nyroque [m] ; Canard à iris blanc [m] ; Fuligule à iris blanc [m] ; Petit Rouge [m]
แพงพวยฝรั่ง [n. exp.] (phaēngphūay Farang) EN: Madagasgar periwinkle ; Vinca,Old maid ; Cayenne jasmine ; Rose periwinkle   
ผ้าคล้องแขน[n.] (phā khløng khaēn) EN: sling   FR: écharpe [f] ; bandage porté en bandoulière [m]
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]
ผ้าพันแผล[n.] (phāphanphlaē) EN: bandage   FR: bandage [m]
ภาษิต[n.] (phāsīt) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw   FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]
ผู้สำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (phū samrūat khwām khithen) EN: pollster   FR: sondeur [m] ; institut de sondage [m]
ปลาสเตอร์[n.] (plāstoē) EN: plaster (for bandaging wounds)   FR: pansement [m]
ประเทศมาดากัสการ์[n. prop.] (Prathēt Mādākatkā) EN: Madagascar   FR: Madagascar
สายการบินแอร์ มาดากัสการ์[TM] (Sāikānbin Aē Mādākaskā) EN: Air Madagascar   FR: Air Madagascar
สาธารณรัฐมาดากัสการ์[n. prop.] (Sāthāranarat Mādākatkā) EN: Republic of Madagascar   FR: République de Madagascar [f]
สุภาษิต[n.] (suphāsit) EN: proverb ; aphorism ; adage ; saying ; maxim   FR: dicton [m] ; proverbe [m] ; pensée [f] ; aphorisme [m] ; adage [m] ; principe moral [m]
วิทยาการอำพรางข้อมูล[n. exp.] (witthayākān amphrāng khømūn) EN: steganography   FR: chiffrement [m] ; codage [m] ; stéganographie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAG    D AE1 G
DAGG    D AE1 G
ADAGE    AE1 D AH0 JH
DAGON    D EY1 G AH0 N
DAGAN    D EY1 G AH0 N
DAGEN    D AE1 G AH0 N
DAGLE    D EY1 G AH0 L
DAGER    D EY1 G ER0
DAGGY    D AE1 G IY0
CODAG    K OW1 D AE1 G
DAGUE    D AA1 G
DAGGS    D AE1 G Z
DAGGER    D AE1 G ER0
ADAGIO    AH0 D AA1 ZH IY0 OW2
SONDAG    S AA1 N D AH0 G
BANDAG    B AE1 N D AE2 G
DAGMAR    D AE1 G M AA2 R
DAGLEY    D AE1 G L IY0
DAGATA    D AA0 G AA1 T AH0
SANDAGE    S AE1 N D IH0 JH
RIKSDAG    R IH1 K S D AE0 G
UDAGAWA    UW2 D AA0 G AA1 W AH0
YARDAGE    Y AA1 R D IH0 JH
HARDAGE    HH AA1 R D IH0 JH
DAGWOOD    D AE1 G W UH2 D
DAGGETT    D AE1 G AH0 T
DAGGERS    D AE1 G ER0 Z
BANDAGE    B AE1 N D IH0 JH
CORDAGE    K AO1 R D IH0 JH
BONDAGE    B AA1 N D IH0 JH
BANDAGES    B AE1 N D IH0 JH AH0 Z
PEDAGOGY    P EH1 D AH0 G OW2 JH IY0
ONONDAGA    AA2 N AH0 N D AO1 G AH0
MEDAGLIA    M EH0 D AA1 G L IY0 AH0
POUNDAGE    P AW1 N D IH0 JH
GUADAGNO    G AA0 D AA1 G N OW0
BRUNDAGE    B R AH1 N D IH0 JH
DAGESTAN    D AE1 G EH0 S T AE2 N
DAGENAIS    D AE1 ZH AH0 N EY0
DAGENHAM    D AE1 G AH0 N HH AE2 M
BANDAGED    B AE1 N D IH0 JH D
CLADDAGH    K L AE1 D AH2
DAGOSTINO    D AA0 G OW0 S T IY1 N OW0
DAGENHART    D AE1 G AH0 N HH AA2 R T
APPENDAGE    AH0 P EH1 N D IH0 JH
APPENDAGES    AH0 P EH1 N D IH0 JH AH0 Z
VANDAGRIFF    V AE2 N D AE1 G R IH2 F
MADAGASCAR    M AE2 D AH0 G AE1 S K ER0
PEDAGOGICAL    P EH2 D AH0 G AA1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dago    (n) (d ei1 g ou)
adage    (n) (a1 d i jh)
dagos    (n) (d ei1 g ou z)
adages    (n) (a1 d i jh i z)
adagio    (n) (@1 d aa1 jh i@ @)
dagger    (n) (d a1 g @ r)
adagios    (n) (@1 d aa1 jh i@ u z)
bandage    (v) (b a1 n d i jh)
bondage    (n) (b o1 n d i jh)
cordage    (n) (k oo1 d i jh)
daggers    (n) (d a1 g @ z)
bandaged    (v) (b a1 n d i jh d)
bandages    (v) (b a1 n d i jh i z)
pedagogy    (n) (p e1 d @ g o jh ii)
poundage    (n) (p au1 n d i jh)
appendage    (n) (@1 p e1 n d i jh)
bandaging    (v) (b a1 n d i jh i ng)
pedagogic    (j) (p e2 d @ g o1 jh i k)
pedagogue    (n) (p e1 d @ g o g)
Madagascan    (n) (m a2 d @ g a1 s k @ n)
Madagascar    (n) (m a2 d @ g a1 s k @ r)
appendages    (n) (@1 p e1 n d i jh i z)
pedagogues    (n) (p e1 d @ g o g z)
Madagascans    (n) (m a2 d @ g a1 s k @ n z)
pedagogical    (j) (p e2 d @ g o1 jh i k @ l)
daguerreotype    (n) (d @1 g e1 r @ t ai p)
daguerreotypes    (n) (d @1 g e1 r @ t ai p s)

German-Thai: Longdo Dictionary
dagegenตรงข้ามกับสิ่งนั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dagegen lässt sich nichts einwenden.There are no objections to it. [Add to Longdo]
Die Mehrheit ist dagegen.The noes have it. [Add to Longdo]
Er hat dagegen anzukämpfen.He's up against it. [Add to Longdo]
Er hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt.He fought it tooth and nail. [Add to Longdo]
Haben Sie etwas dagegen, wenn ich rauche?Do you mind if I smoke? [Add to Longdo]
Sind Sie dafür? - Nein, ich bin dagegen!Are you in favour? - No, I'm anti. [Add to Longdo]
Vieles spricht dafür (dagegen).There is much to be said for (against) it. [Add to Longdo]
Wenn Sie nichts dagegen haben ...If you don't object ... [Add to Longdo]
Gipsverband {m} [med.] | Er/Sie hat den Arm im Gips.plaster cast; plaster bandage; cast | He/She has his/her arm in plaster. [Add to Longdo]
Stützverband {m} [med.]support bandage; fixed dressing [Add to Longdo]
Verband {m} [med.] | haftender Verband | einen Verband anlegenbandage; dressing | adhesive bandage | to apply a dressing [Add to Longdo]
Verbandstoff {m}; Verbandsmaterial {n} [med.]bandaging material; dressing materials [Add to Longdo]
Kanadagans {f} [ornith.]Canada Goose (Branta canadensis) [Add to Longdo]
Madagaskarzwergtaucher {m} [ornith.]Madagascar Little Grebe [Add to Longdo]
Madagaskarreiher {m} [ornith.]Malagasy Heron [Add to Longdo]
Bernierente {f} [ornith.]Madagascar Teal [Add to Longdo]
Madagaskarente {f} [ornith.]Meller's Duck [Add to Longdo]
Madagaskarmoorente {f} [ornith.]Madagascar Pochard [Add to Longdo]
Madagaskarhabicht {m} [ornith.]Henst's Goshawk [Add to Longdo]
Madagaskarsperber {m} [ornith.]Madagascar Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Lemurenweih {m} [ornith.]Madagascar Cuckoo Hawk [Add to Longdo]
Madagaskarbussard {m} [ornith.]Madagascar Buzzard [Add to Longdo]
Madagaskarweihe {f} [ornith.]Malagasy Marsh Harrier [Add to Longdo]
Schlangenhabicht {m} [ornith.]Madagascar Serpent Eagle [Add to Longdo]
Madagaskarseeadler {m} [ornith.]Madagascar Fish Eagle [Add to Longdo]
Madagaskarhöhlenweihe {f} [ornith.]Madagascar Harrier Hawk [Add to Longdo]
Madagaskarfalke {m} [ornith.]Madagascar Kestrel [Add to Longdo]
Bindenfalke {m} [ornith.]Madagascar Banded Kestrel [Add to Longdo]
Perlwachtel {f} [ornith.]Madagascar Partridge [Add to Longdo]
Schwarzkehl-Laufhühnchen {n} [ornith.]Madagascar Button-Quail [Add to Longdo]
Graukehlralle {f} [ornith.]Madagascar Grey-throated Rail [Add to Longdo]
Hovaralle {f} [ornith.]Madagascar Crake [Add to Longdo]
Madagaskarralle {f} [ornith.]Madagascar Rail [Add to Longdo]
Weißnacken-Blatthühnchen {n} [ornith.]Madagascar Jacana [Add to Longdo]
Madagaskarbrachschwalbe {f} [ornith.]Madagascar Pratincole [Add to Longdo]
Madagaskarregenpfeifer {m} [ornith.]Black-banded Sand Plover [Add to Longdo]
Madagaskarbekassine {f} [ornith.]Madagascar Snipe [Add to Longdo]
Madagaskarflughuhn {n} [ornith.]Madagascar Sandgrouse [Add to Longdo]
Madagaskarfruchttaube {f} [ornith.]Madagascar Blue Pigeon [Add to Longdo]
Madagaskarturteltaube {f} [ornith.]Madagascar Turtle Dove [Add to Longdo]
Graunasen-Grüntaube {f} [ornith.]Madagascar Green Pigeon [Add to Longdo]
Blaucoua [ornith.]Blue Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Coquerelcoua [ornith.]Coquerel's Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Spitzschopfcoua [ornith.]Crested Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Riesencoua [ornith.]Giant Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Rotstirncoua [ornith.]Red-footed Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Weißkehlcoua [ornith.]Red-capped Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Rotbrustcoua [ornith.]Rufous-breasted Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Breitschopfcoua [ornith.]Southern Crested Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Madagaskarkuckuck {m} [ornith.]Madagascar Cuckoo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
あんだーぎー;あんだぎー[, anda-gi-; andagi-] (adj-f) (1) (rkb [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
ぐさりと[, gusarito] (adv) (on-mim) deeply (e.g. dagger thrust) [Add to Longdo]
さーたーあんだぎー;サーターアンダキー[, sa-ta-andagi-; sa-ta-andaki-] (n) type of Okinawan doughnut (donut) [Add to Longdo]
ただごと歌;徒言歌;直言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka) [Add to Longdo]
ただ事;只事;徒事;あだ事;唯事[ただごと(ただ事;只事;徒事;唯事);あだごと(徒事;あだ事), tadagoto ( tada koto ; tada koto ; to koto ; tadagoto ); adagoto ( to koto ; ada ko] (n) trivial matter [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
よくある事だが;良くある事だが[よくあることだが, yokuarukotodaga] (exp) (uk) (See 良くある) as often is the case [Add to Longdo]
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
アダージェット[, ada-jietto] (n) adagietto (ita [Add to Longdo]
アダージョ;アダジオ[, ada-jo ; adajio] (n) adagio (ita [Add to Longdo]
カナダ雁[カナダがん;カナダガン, kanada gan ; kanadagan] (n) (uk) Canada goose (Branta canadensis) [Add to Longdo]
ソーダガラス[, so-dagarasu] (n) (abbr) soda-lime glass [Add to Longdo]
ソウダガツオ属;宗太鰹属[ソウダガツオぞく(ソウダガツオ属);そうだがつおぞく(宗太鰹属), soudagatsuo zoku ( soudagatsuo zoku ); soudagatsuozoku ( shuu ta katsuo zoku )] (n) Auxis (genus of tuna) [Add to Longdo]
ダガー[, daga-] (n) dagger [Add to Longdo]
ダグアウト;ダッグアウト[, daguauto ; dagguauto] (n) dugout [Add to Longdo]
ダグラスファー[, dagurasufa-] (n) Douglas fir [Add to Longdo]
ダゲレオタイプ[, dagereotaipu] (n) (See 銀板写真) daguerreotype; daguerrotype [Add to Longdo]
ツバクロザメ[, tsubakurozame] (n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil) [Add to Longdo]
ツバクロザメ属[ツバクロザメぞく, tsubakurozame zoku] (n) Isogomphodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae with one extant species known as the daggernose shark) [Add to Longdo]
ドス[, dosu] (n) (1) dagger (esp. in yakuza slang); (2) {comp} disk operating system; DOS; (P) [Add to Longdo]
ハンプバックバットフィッシュ[, hanpubakkubattofisshu] (n) humpback batfish (Platax batavianus, species of Indo-West Pacific spadefish found from Madagascar to Indonesia and Australia) [Add to Longdo]
バンデージ[, bande-ji] (n) bandage [Add to Longdo]
バンドエイド;バンドエード[, bandoeido ; bandoe-do] (n) band aid; adhesive bandage [Add to Longdo]
ビオラダガンバ[, bioradaganba] (n) viola da gamba (ita [Add to Longdo]
ブラックバーレッドサージョンフィッシュ;ブラックバーレッドサージャンフィッシュ[, burakkuba-reddosa-jonfisshu ; burakkuba-reddosa-janfisshu] (n) black-barred surgeonfish (Acanthurus polyzona, species of tang known only from Mauritius, Réunion, Madagascar, and the Comoro Islands) [Add to Longdo]
ボンデージ[, bonde-ji] (n) (sexual) bondage [Add to Longdo]
マダガスカルバタフライフィッシュ[, madagasukarubatafuraifisshu] (n) Seychelles butterflyfish (Chaetodon madagaskariensis); Madagascar butterflyfish; Indian Ocean chevron butterflyfish; pearlscale butterflyfish; pearly butterflyfish [Add to Longdo]
モリダグ[, moridagu] (n) dag coating containing molybdenum [Add to Longdo]
ヤーデージ[, ya-de-ji] (n) yardage [Add to Longdo]
レース草[レースそう;レースソウ, re-su sou ; re-susou] (n) lace-leaf plant (Ouvirandra fenestralis, Aponogeton madagascariensis); lattice-leaf plant [Add to Longdo]
圧迫包帯[あっぱくほうたい, appakuhoutai] (n) pressure bandage [Add to Longdo]
一打逆転[いちだぎゃくてん, ichidagyakuten] (n) a complete turnabout via a single blow [Add to Longdo]
一匕[いっぴ, ippi] (n) (1) (obsc) one spoon; (2) one dagger [Add to Longdo]
栄光蘭[えいこうらん, eikouran] (n) Spanish dagger; palm lily; Yucca Gloriosa [Add to Longdo]
延べ金;延金[のべがね, nobegane] (n) sheet metal; dagger; sword [Add to Longdo]
懐剣[かいけん, kaiken] (n) dagger [Add to Longdo]
懐刀[ふところがたな, futokorogatana] (n) confidant; right-hand man; dagger [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
管狐[くだぎつね, kudagitsune] (n) (1) mythological pipe fox; (2) stoat [Add to Longdo]
緩徐曲[かんじょきょく, kanjokyoku] (n) adagio [Add to Longdo]
間食い[あいだぐい, aidagui] (n) eating between meals; snacking [Add to Longdo]
間柄(P);間がら[あいだがら, aidagara] (n) relation(ship); (P) [Add to Longdo]
眼帯[がんたい, gantai] (n) eyepatch or bandage [Add to Longdo]
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]
亀甲縛り[きっこうしばり, kikkoushibari] (n,vs) tortoise shell bondage; turtle shell bondage [Add to Longdo]
兇刃;凶刃[きょうじん, kyoujin] (n) assassin's dagger [Add to Longdo]
教育学[きょういくがく, kyouikugaku] (n,adj-no) pedagogy; pedagogics; education (esp. in the context of the study of education) [Add to Longdo]
教授法[きょうじゅほう, kyoujuhou] (n) teaching methodology; pedagogy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中等师范学校[zhōng děng shī fàn xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄕ ㄈㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] normal (i.e. pedagogical) middle school [Add to Longdo]
剑拔弩张[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, / ] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] dagger; ladle; ancient type of spoon [Add to Longdo]
匕首[bǐ shǒu, ㄅㄧˇ ㄕㄡˇ, ] dagger [Add to Longdo]
塔那那利佛[Tǎ nà nà lì fó, ㄊㄚˇ ㄋㄚˋ ㄋㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄛˊ, ] Antananarivo (capital of Madagascar) [Add to Longdo]
大公报[Dà Gōng Bào, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] Dagong Bao, popular newspaper name; Ta Kung Pao, founded 1902 in Beijing, now published in Hong Kong [Add to Longdo]
小刀会[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855 [Add to Longdo]
尖刀[jiān dāo, ㄐㄧㄢ ㄉㄠ, ] dagger [Add to Longdo]
师范[shī fàn, ㄕ ㄈㄢˋ, / ] teacher-training; pedagogical; normal (school, e.g. Beijing Normal University) [Add to Longdo]
捆缚[kǔn fú, ㄎㄨㄣˇ ㄈㄨˊ, / ] bondage [Add to Longdo]
教育学[jiào yù xué, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] pedagogy [Add to Longdo]
敷布[fū bù, ㄈㄨ ㄅㄨˋ, ] medical dressing; bandage [Add to Longdo]
橡皮膏[xiàng pí gāo, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄍㄠ, ] sticking plaster; adhesive bandage [Add to Longdo]
海河[Hǎi hé, ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ, ] Hai He (a system of five waterways around Tianjin, flowing into Bohai 渤海 at Dagukou 大沽口) [Add to Longdo]
短剑[duǎn jiàn, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] dagger [Add to Longdo]
笑里藏刀[xiào lǐ cáng dāo, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ ㄘㄤˊ ㄉㄠ, / ] lit. a dagger hidden in smiles (成语 saw); friendly manners belying hypocritical intentions [Add to Longdo]
绷带[bēng dài, ㄅㄥ ㄉㄞˋ, / ] bandage [Add to Longdo]
训育[xùn yù, ㄒㄩㄣˋ ㄩˋ, / ] pedagogy; to instruct and guide [Add to Longdo]
训迪[xùn dí, ㄒㄩㄣˋ ㄉㄧˊ, / ] guidance; to instruct; pedagogy [Add to Longdo]
马达加斯加[Mǎ dá jiā sī jiā, ㄇㄚˇ ㄉㄚˊ ㄐㄧㄚ ㄙ ㄐㄧㄚ, / ] Madagascar [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
打楽器[だがっき, dagakki] Schlaginstrument [Add to Longdo]
涙ぐましい[なみだぐましい, namidagumashii] ruehrend [Add to Longdo]
涙声[なみだごえ, namidagoe] traenenerstickte_Stimme, weinerliche_Stimme [Add to Longdo]
肌着[はだぎ, hadagi] Unterwaesche [Add to Longdo]
間柄[あいだがら, aidagara] Verhaeltnis, Beziehung [Add to Longdo]
隅田川[すみだがわ, sumidagawa] (Fluss_in_Tokyo) [Add to Longdo]
駄菓子[だがし, dagashi] billiges_Konfekt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top