ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dîne

   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dîne-, *dîne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dine[VT] จัดเตรียมอาหารสำหรับ
dine[VI] รับประทาน, See also: ทาน, กิน, Syn. have, eat, ingest, Ant. tast
dine[VI] รับประทานอาหารเย็น, Syn. have, eat, ingest, Ant. tast
diner[N] คนที่มารับประทานอาหารในร้านอาหาร
diner[N] ร้านอาหารเล็กๆ
dine at[PHRV] ทานอาหารที่
dine in[PHRV] ทานอาหารในหรือที่บ้าน, Syn. eat in
dine on[PHRV] ทานอาหารประเภทหรือจำพวก
dine off[PHRV] ทานอาหารจาก (ภาชนะ), Syn. eat off, eat out of, feed off
dine off[PHRV] มีชื่อเสียงในเรื่อง, Syn. dine out on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dine(ไดนฺ) vi. รับประทานอาหาร vt. เชิญรับประทานอาหาร -Phr. (dine out กินข้าวข้างนอก), Syn. eat
diner(ได'เนอะ) n. ผู้ที่รับประทานอาหาร,ตู้เสบียงของขบวนรถโดยสาร (รถไฟ) ,ร้านอาหารข้างทาง
dinette(ดิเนท') n. เวิงเล็ก ๆ เป็นห้องอาหารเล็ก ๆ
acridine(แอค' ริดีน) สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมและยา
almandine(แอล' แมนดิน) โกเมนชนิดสีขาว
amandine(อา' มันดีน, แอม' มะดีน) adj. ซึ่งเตรียมหรือทำจากผล almond
gabardine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
garbadine(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
giddinessง่วงงุน

English-Thai: Nontri Dictionary
dine(vi) กินเลี้ยง,รับประทานอาหารเย็น
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ
gabardine(n) เสื้อคลุมยาว
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
handiness(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,ความเหมาะมือ,ความสะดวก
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
iodine(n) ไอโอดีน
readiness(n) ความพร้อมเพรียง,ความเต็มใจ,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน
sardine(n) ปลาซาดีน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dines anemometerไดนส์แอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบไดนส์ [อุตุนิยมวิทยา]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กินดอง[V] feast at a marriage, See also: dine in a wedding celebration, attend wedding feast, Thai definition: กินเลี้ยงในการแต่งงาน, Notes: (ถิ่นอีสาน)
กินตะเกียบ[V] take meal with chopsticks, See also: dine with chopsticks, Example: สมัยนี้ฝรั่งยังกินตะเกียบเลย, Thai definition: กินอาหารด้วยตะเกียบ
กินมือ[V] eat with fingers, See also: dine with one's hands, have meal with one's own hand, Example: คุณยายกินมือไม่ยอมใช้ช้อน, Thai definition: กินอาหารด้วยมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารค่ำ [n.] (āhān kham) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[n.] (āhān yen) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
ไอโอดีน[n.] (ai-ōdīn) EN: iodine   FR: iode [m]
กาลาดินเนอร์ = กาลาดินเน่อร์ = กาล่าดินเน่อร์[n. exp.] (kālā dinnoē) EN: gala dinner   FR: dîner de gala [m]
การรับประทานอาหารเย็น[v. exp.] (kān rapprathān āhān yen) EN: dinner   FR: dîner [m]
ความล่าช้า[n.] (khwām lāchā) EN: delay ; lateness; tardiness   FR: retard [m]
ความหงุดหงิด[n.] (khwām ngut-ngit) EN: moodiness ; frustration   

CMU English Pronouncing Dictionary
DINE    D AY1 N
DINED    D AY1 N D
DINER    D AY1 N ER0
DINES    D AY1 N Z
DINEEN    D IH0 N IY1 N
DINERS    D AY1 N ER0 Z
DINESH    D IH1 N EH0 SH
DINEHART    D AY1 N HH AA2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dine    (v) dˈaɪn (d ai1 n)
dined    (v) dˈaɪnd (d ai1 n d)
diner    (n) dˈaɪnər (d ai1 n @ r)
dines    (v) dˈaɪnz (d ai1 n z)
diners    (n) dˈaɪnəz (d ai1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用膳[yòng shàn, ㄩㄥˋ ㄕㄢˋ, ] dine, #57,137 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
ぎゅう詰め[ぎゅうづめ, gyuudume] (adj-na,n) packed like sardines; jammed [Add to Longdo]
くらくら[, kurakura] (adv,n,vs) (on-mim) dizziness; giddiness [Add to Longdo]
しらす漁;白子漁[しらすりょう, shirasuryou] (n) fishing for young anchovy, sardines, etc. [Add to Longdo]
すし詰め;鮨詰め;寿司詰め;鮨詰[すしづめ, sushidume] (n) jam-packed; packed in like sushi (like sardines) [Add to Longdo]
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
アイオダイン[, aiodain] (n) iodine [Add to Longdo]
アクリジン[, akurijin] (n) acridine [Add to Longdo]
アジドチミジン[, ajidochimijin] (n) azidothymidine; AZT [Add to Longdo]
アルマンディン[, arumandein] (n) almandine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top