หรือคุณหมายถึง crüs?
Search result for

crues

(712 entries)
(9.6928 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crues-, *crues*, crue
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา crues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *crues*)
English-Thai: Longdo Dictionary
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
crucify(vt) ฆ่าโดยตรึงแขนและขาบนไม้กางเขนแบบพระเยซู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crud[N] คนหรือสิ่งที่ไร้ค่า (คำสแลง)
crud[SL] สิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้
Crux[N] ชื่อกลุ่มดาวที่มีการเรียงตัวเหมือนไม้กางเขน, See also: กลุ่มดาวที่มีสี่ดาวเรียงตัวคล้ายรูปไม้กางเขน มีตำแหน่งอยู่ทางตอนใต้ของท้องฟ้า, Syn. Southern Cross
crux[N] ประเด็นสำคัญ
crux[N] ปัญหายุ่งยาก, Syn. difficult problem, puzzling thing
ecru[ADJ] ซึ่งมีสีน้ำตาลอ่อน, Syn. beige, tan
ecru[N] สีน้ำตาลอ่อน, Syn. beige
crude[ADJ] คร่าวๆ, See also: ประมาณ, หยาบ
crude[ADJ] ดิบ, See also: ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด, Syn. raw, rare
crude[ADJ] ที่ไม่มีการพัฒนา
crude[N] น้ำมันดิบ, Syn. crude oil
crude[ADJ] หยาบคาย
cruel[ADJ] ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด, See also: ร้ายแรง
cruel[ADJ] โหดร้าย, Syn. brutal, inhuman
cruet[N] กระปุกเล็กๆ สำหรับใส่เครื่องปรุงจำพวก เกลือ พริกไทย เป็นต้น, Syn. bottle, decanter
crumb[N] คนที่ไร้ค่า (คำสแลง)
crumb[N] จำนวนน้อย
crumb[VT] ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย
crumb[N] เศษเล็กเศษน้อย (เช่น เศษขนมปัง), Syn. bit, particle
crumb[VT] หุ้มด้วยเศษเล็กเศษน้อย (อาหาร)
crump[N] เสียงดังเหมือนเสียงระเบิด
crush[VT] กด, See also: บีบอัด, Syn. press, mash
crush[VI] กด, See also: บีบอัด
crush[N] ความหลงใหลอย่างมาก
crush[VT] คั้น (น้ำผลไม้)
crush[N] เครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้
crush[VT] ทำให้ขายหน้า
crush[VT] ทำให้เป็นรอยย่น
crush[VI] บดละเอียด
crush[VT] บดละเอียด, Syn. smash, pound, grind
crush[VT] บีบคั้น
crush[VT] ปราบการประท้วง
crush[VI] เป็นรอยย่น
crush[N] ฝูงคน, Syn. crowd
crush[N] สภาพที่คนเบียดเสียด, Syn. crowding
crush[VT] เอาชนะ
crust[N] ขนมปังป่น
crust[VT] คลุมด้วยเปลือก
crust[VT] ทำให้เป็นเปลือกแข็ง
crust[VI] เป็นเปลือกแข็ง
crust[N] เปลือก, Syn. encrustation, incrustation
crust[N] เปลือกขนมปัง
crust[N] เปลือกโลก, Syn. Earth's crust
crust[N] พฤติกรรมที่หยาบคาย
crust[SL] เงิน
scrub[VT] ถูทำความสะอาดอย่างแรง, See also: ขัด, ขัดออก
scrub[VI] ทำความสะอาดโดยถูอย่างแรง
scrub[N] การขัดถู, See also: การถู, การขัด
scrub[N] ป่าละเมาะ, See also: พื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้เล็กๆ หรือพุ่มไม
scrub[ADJ] สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสม, Syn. mongrel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrual(อะครู' เอิล) n. กระบวนการเพิ่มหรืองอก, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. growth, increase)
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก
anacrusis(แอนนะครู' ซิส) n., (pl. cruses) พยางค์หรือบทที่ไม่ได้ออกเสียงหนัก ในบทแรกของโคลง. -anacrustic adj.
cruci-Pref. "รูปกากบาท"
crucial(ครู'เชิล) adj. เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด,รุนแรง,ถึงพริกถึงขิง,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, Syn. critical
cruciate(ครุ'ชีเอท) adj. เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน,ไขว้กัน,ขวางกัน,ทแยงกัน
crucible(ครู'ซิเบิล) n. เบ้าหลอม,การทดสอบที่รุนแรง,การทดสอบน้ำใจ
crucifer(ครู'ซะเฟอะ) n. ผู้แบกหรือถือกางเขนในแถวขบวนทางศาสนาคริสต์,
crucifix(ครู'ซิฟิคซฺ) n. กางเขนที่มีรูปหุ่นพระเยซูถูกตรึงอยู่,กางเขน, Syn. cross
crucifixion(ครูซะฟิค'เชิน) n. การตรึงกางเขน,การตายของพระเยซูคริสต์โดยถูกตรึงบนกางเขนจนตาย,การลงโทษอย่างรุนแรง
cruciform(ครู'ซะฟอร์ม) adj. เป็นรูปกางเขน n. กางเขน, Syn. cross-shaped
crucify(ครู'ซิไฟ) {crucified,crucifying,crucifies} vt. ตรึงให้ตายบนไม้กางเขน,ประหัตประหาร,ทำให้ดับสิ้นด้วยความไม่เป็นธรรม, See also: crucifier n., Syn. torment,torture
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
crude oilน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
crude petroleumน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
crudity(ครู'ดิที) n. ภาวะที่ดิบ,สิ่งที่ดิบ,สิ่งที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี,กิริยาที่หยาบ,กิริยาหรือคำพูดที่ไม่สุภาพ
cruel(ครู'เอิล) adj. ทารุณ,โหดร้าย,เหี้ยมโหด, See also: cruelness n. ดูcruel, Syn. brutal,barbarous
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความอำมหิต, Syn. brutality
cruet(ครู'อิท) n. ขวดแก้ว (โดยเฉพาะที่ใส่เครื่องชูรสและตั้งไว้บนโต๊ะอาหาร)
cruise(ครูซ) {cruised,cruising,cruises} vi.,vt.,n. (การ) แล่นเรือตระเวณ,เดินทางเรื่อยไป,บินด้วยความเร็วพอประมาณ., Syn. sail about
cruiser(ครู'เซอะ) n. เรือลาดตระเวณ,เรือนำเที่ยว,คนที่เดินทางไปเรื่อย
crumb(ครัมพฺ) n. เศษขนมปัง,เศษ,คนที่ไร้ค่า,คนที่น่ารังเกียจ. vt. ใส่เศษเล็กเศษน้อย adj. มีเศษเนย,เครื่องเทศและน้ำตาลบนพื้นหน้า
crumble(ครัม'เบิล) {crumbled,crumbling,crumbles} vt. ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย vi. แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย,สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย
crumbly(ครัม'บลี) adj. ซึ่งแตกง่าย,ซึ่งพังลงหรือสลายตัวได้ง่าย crumbliness n.
crumby(ครัม'บี) adj. เต็มไปด้วยเศษเล็กเศษน้อย,นิ่ม
crummy(ครัม'มี) adj. อ้วนท้วน,สกปรกโสมมเลว,มีคุณภาพเลว,ถูก,ไร้ค่า,ขัดสน,ไม่เพียงพออย่างมาก
crump(ครัมพฺ) {crumped,crumping,crumps} vt. เคี้ยว,ขบด้วยฟัน vi. (ลูกปืนใหญ่) ตกลงและระเบิดด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว,ทำเสียงกระทืบ,ระเบิดขนาดใหญ่ adj. เปราะ,แตกง่าย
crumpet(ครัม'พิท) n. ขนมปังนิ่ม,ศีรษะ,หัว
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
crumpled(ครัม'เพิลดฺ) adj. ย่น,เป็นรอยจีบ,เป็นรอยพับ,คดเกลียว, Syn. rumpled,wrinkled
crunch(ครันชฺ) {crunched,crunching,crunches} n. บดด้วยฟัน,เคี้ยวเสียงดัง,บดเสียงดัง,กระทืบเสียงดัง. vi. เคี้ยวเสียงดัง. n. การเคี้ยวหรือบดเสียงดัง,เสียงดังที่เกิดขึ้นดังกล่าว., Syn. craunch
crunchy(ครัน'ชี) adj. กรอบ,ดังสวบ ๆ
crupper(ครัพ'เพอะ) n. สายหนังยึดอานที่คาดไปทางหางม้าเพื่อกันไม่ให้อานม้าเลื่อนตก,ตะโพกม้า,เกราะสำหรับหุ้มตะโพกม้า
crus(ครัส) n. แข้ง,ส่วนที่คล้ายขา, Syn. shank -pl. crura
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
cruse(ครูซ) n. หม้อดินเผาหรือขวดใส่ของเหลว
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
crushing(ครัช'ชิง) adj. ซึ่งทำให้แตก,ซึ่งบดขยี้,ซึ่งทำให้สยบ,เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด
crust(ครัสทฺ) {crusted,crusting,crusts} n. เปลือกขนมปัง,เปลือกนอก,เปลือกหอย,กระดอง,สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดผิวหนัง,เปลือกตะกอนในเหล้าองุ่น,ความหน้าด้าน. vt. คลุมไปด้วยเปลือก,กลายเป็นเปลือก vi. เกาะเป็นเปลือก, Syn. coating
crustaceae(ครัสเท'ซี) n. สัตว์ทะเลประเภท (class) กุ้ง ปู และสัตว์อื่น ๆ ที่มีเปลือกแข็ง., See also: crustacean สมาชิกของCrustaceae
crusty(คริส'ที) adj. เกี่ยวกับเปลือกนอก,ซึ่งมีลักษณะของเปลือก,ดื้อ,หยาบ,ไม่สุภาพ., See also: crustiness n., Syn. peevish,surly,curt
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid
crux(ครัคซฺ) n. จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,กากบาท,กางเขน,จุดยุ่งยาก,ปัญหายุ่งยาก,ความลำบากของปัญหา, Syn. body,heart,essence,root,key -pl. cruxes,cruces
ecru(เอค'รู) adj. สีน้ำตาลอ่อน. n. สีน้ำตาลอ่อน
encrust(เอนครัสทฺ') vt.,vi. ดูincrustation (ดู), See also: encrustant n. ดูencrust, Syn. trespass
excruciate(เอคซฺครู'ซิเอท) vt. ทำให้ได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ทรมาน,ทำให้ระทมทุกข์, See also: excruciation n. ดูexcruciate
excruciating(เอคซฺครู'ซิเอททิง) adj. ซึ่งเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ระทมทุกข์,อย่างยิ่ง,อย่างมาก.
fulcrum(ฟัล'ครัม) n. จุดฟัลครัม,จุดค้ำจุน,จุดรองรับน้ำหนัก, Syn. support -pl. -fulcrums,-fulcra
inscrutable(อินสครู'ทะเบิล) adj. ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้,ไม่สามารถหยั่งรู้ได้,ยากที่จะเข้าใจได้,ลึกลับ,ลับลมคมใน., See also: inscrutability,inscrutableness n. inscrutably adv, Syn. mysterious,hidden

English-Thai: Nontri Dictionary
accrue(vi) ทวี,เพิ่ม,พอกพูน
crucial(adj) สำคัญมาก,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,ถึงพริกถึงขิง,รุนแรง,ร้ายแรง
crucible(n) ภาชนะหุงต้ม,เครื่องลองใจ,เบ้าหลอมโลหะ
crucifix(n) ไม้กางเขน
crucifixion(n) การตรึงไม้กางเขน,การขึงพืด
crucify(vt) ตรึงไม้กางเขน,ขึงพืด
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
cruel(adj) โหดร้าย,ทารุณ,อำมหิต,เหี้ยมโหด
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด
cruet(n) ขวดเครื่องปรุง
cruise(n) การแล่นเรือ,การแล่นไปมา
cruise(vi) แล่นไปมา,แล่นไปเรื่อยๆ,แล่นเรือเที่ยว
cruiser(n) เรือประพาส,เรือท่องเที่ยว,เรือนำเที่ยว,เรือลาดตระเวน
crumb(n) ไส้ขนมปัง,เศษขนมปัง
crumb(vt) ทำให้เป็นชิ้นเล็กๆ
crumble(vi) ร่วน,ละลาย,สลายตัว,แตกเป็นเสี่ยง
crumble(vt) ทำให้เป็นเศษเล็กๆ
crumple(vt) บี้,ขยี้,ละลาย,ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่
crunch(n) การเคี้ยวเสียงดัง,เสียงดัง
crunch(vt) เคี้ยวดังกร้วม,กระทืบ
Crusade(n) สงครามศาสนา,สงครามครูเสด
crusader(n) ผู้ทำสงครามศาสนา
cruse(n) หม้อ,หม้อดินเผา,ไห
crush(vt) ทำลาย,บด,ขยี้,คั้น,ทำให้แตก,กำจัด
crust(n) เปลือกขนมปัง,กระดอง,เปลือกหอย,สะเก็ดแผล
crustacean(adj) เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
crustacean(n) สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
crusty(adj) มีเปลือก,ปากร้ายใจดี,ดื้อ,หยาบ
crutch(n) ไม้ค้ำ,ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้
crux(n) ปมปัญหา,ประเด็นสำคัญ,กางเขน,กากบาท
encrust(vt) หุ้ม,บุ,ประดับ,ปกคลุม,พอก
fulcrum(n) ที่รองคานยกของ,จุดศูนย์กลาง,แกนกลาง,จุดรับน้ำหนัก
incrust(vt) บุด้วยของแข็ง,หุ้ม,เลี่ยม,ห่อหุ้ม
inscrutable(adj) ไม่อาจจะหยั่งรู้ได้,ลึกลับ,เข้าใจยาก
recruit(n) สมาชิกใหม่,ทหารเกณฑ์ใหม่
recruit(vi) บำรุง,ฟื้นสภาพ,ฟื้นฟูกำลัง
recruit(vt) เพิ่มจำนวน,เกณฑ์ทหาร,จ้างคนใหม่,รับคนใหม่
scrub(adj) แคระ,แกร็น,เตี้ย,เลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
scrub(n) การขัด,การถู,สิ่งที่แกร็น,ของชั้นเลว
scrub(vt) ฟอก,ถู,ขัด,ล้าง
scruff(n) ต้นคอ
scrummage(n) การประจัญหน้า,การต่อสู้,การทะเลาะกัน,การแย่งชิงกัน
scrummage(vt) ประจัญหน้า,ต่อสู้,ทะเลาะกัน,แย่งชิงกัน
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
scruple(vi) ลังเลใจ,ตะขิดตะขวงใจ,กระดากใจ
scrupulous(adj) ถี่ถ้วน,ละเอียด,รอบคอบ,ระมัดระวัง
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์,พิจารณา
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์,การพิจารณา
unscrupulous(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่มีธรรมะ,ไร้ยางอาย,ไม่มีหลักการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pustulocrustaceous-ตุ่มหนองมีสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenic crush; phrenemphraxis; phreniclasia; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phreniclasia; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phreniclasis; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenicotripsy; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phreniclasisการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personnel recruitment๑. การสรรหาบุคลากร๒. การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvisacrumเชิงกรานร่วมกระเบนเหน็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political recruitmentการสรรหาบุคคลเพื่อร่วมงานทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, crossed; hemiplegia, alternate; paralysis, cruciateอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, cruciate; hemiplegia, alternate; paralysis, crossedอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical crueltyการกระทำทารุณต่อร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การกระทำทารุณ (ที่เป็นเหตุฟ้องหย่า) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rapid recruitmentการเร่งระดมคน [ดู mobilization ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rilievo-schiacciato; crushed relief; rilievo-stiacciatoรูปนูนบาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rilievo-stiacciato; crushed relief; rilievo-schiacciatoรูปนูนบาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recruitmentการสรรหา (บุคคล), การเรียกเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recruitmentการเรียกเข้าเป็นทหาร, การสรรหาบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recruitment, personnel๑. การสรรหาบุคลากร๒. การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recruitment, politicalการสรรหาบุคคลเพื่อร่วมงานทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recruitment, rapidการเร่งระดมคน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recrudescenceการกลับกำเริบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recrudescent-กลับกำเริบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scrub typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากป่าละเมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis gangrenosa; cancrum oris; stomatitis, gangrenous; stomatonecrosis; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis, gangrenous; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatonecrosis; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatonecrosis; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatitis, gangrenous; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatonoma; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatitis, gangrenous; stomatonecrosisปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sacrumกระดูกใต้กระเบนเหน็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oceanic crustเปลือกโลกใต้มหาสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alternate hemiplegia; paralysis, crossed; paralysis, cruciateอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anacrusisอะนาครูซิส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
act of crueltyการกระทำทารุณโหดร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
autoclastic; crush breccia; tectonic brecciaหินกรวดเหลี่ยมบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asphalt-base crudeน้ำมันดิบแอสฟัลต์สูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accrueเกิดเพิ่มขึ้น, งอกเงยขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing crushระยะอัดรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mental crueltyการทารุณจิตใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
continental crustเปลือกโลกภาคพื้นทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crustเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crustaceanสัตว์พวกกุ้งกั้งปู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crustaceous; crustoseแข็งเปราะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crustal abundanceความอุดมเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crustal movementsการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crustose; crustaceousแข็งเปราะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crutchไม้ยันรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crude rate of natural increaseอัตราเพิ่มตามธรรมชาติอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruise controlอุปกรณ์คงความเร็วรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crunodeบัพไขว้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crude Basket Methodราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก, ราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันหลายๆชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Crude Oilน้ำมันดิบ
น้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่ง หลังจากที่แยกเอาก๊าซที่ปนอยู่ออกแล้ว และส่งเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Number crunching คำนวณเลข [คอมพิวเตอร์]
Venturi scrubberเครื่องเก็บอนุภาคชนิดเวนทูรี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ICRU sphere ทรงกลมไอซีอาร์ยู, ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ทำจากวัสดุที่มีการตอบสนองต่อรังสีเทียบเท่ากับเนื้อเยื่อมนุษย์ โดยมีความหนาแน่น 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีองค์ประกอบของออกซิเจนร้อยละ 76.2 คาร์บอนร้อยละ 11.1 ไฮโดรเจนร้อยละ 10.1 และไนโตรเจนร้อยละ 2.6 เป็นทรงกลมที่ใช้อ้างอิงสำหรับการหาค่าปริมาณรังสีสมมูล [นิวเคลียร์]
Accrual basis accountingการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง [TU Subject Heading]
Anterior cruciate ligamentเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า [TU Subject Heading]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (1984)อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ค.ศ. 1984) [TU Subject Heading]
Cruciferaeพืชตระกูลครูซิเฟอร์ [TU Subject Heading]
Cruise shipsเรือท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Crusadesสงครามครูเสด [TU Subject Heading]
Crushed stone industryอุตสาหกรรมหินย่อย [TU Subject Heading]
Crushing machineryเครื่องบด [TU Subject Heading]
Crustaceaครัสเตเซีย [TU Subject Heading]
Police recruitsนักเรียนนายร้อยตำรวจ [TU Subject Heading]
Recruitingการสรรหา [TU Subject Heading]
Recruiting and enlistmentการสรรหาและการเกณฑ์ทหาร [TU Subject Heading]
Scrub typhusสครับ ทัยฟัส [TU Subject Heading]
Scrubber (Chemical technology)การดักจับเขม่าควันกลิ่น [TU Subject Heading]
Can Crusher เครื่องบดบีบกระป๋อง [สิ่งแวดล้อม]
Crust, Soil แผ่นคราบแข็งหน้าดิน
ชั้นผิวดินบนที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร จนถึง 3 เซนติเมตร เมื่ออยู่ในสภาพแห้งจะแข็งแน่น และเปราะกว่าชั้นที่อยู่ถัดลงไป [สิ่งแวดล้อม]
Crumb Structure โครงสร้างแบบก้อนกลมพรุน
โครงสร้างของดินที่อนุภาคดินมาจับตัวกัน เป็นก้อนกลม ๆ และมีความพรุนสูง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1-5 มิลลิเมตร [สิ่งแวดล้อม]
Crude Oil น้ำมันดิบ
ปิโตรเลียมในสภาพเหลวตามธรรมชาติ ซึ่งได้จากบ่อน้ำมัน หรือได้ ผ่านเครื่องแยกก๊าซออกไปแล้ว แต่ยังมิได้ทำให้บริสุทธิ์หรือยังมิได้ นำไปกลั่นแยกออกตามลำดับขั้น [สิ่งแวดล้อม]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishmentอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่น ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี [การทูต]
Accrued Interestดอกเบี้ยค้างรับ คือ ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุน ในตราสารหนี้นับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร [การเงิน-การลงทุน]
Accrualค้างรับค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrual basisเกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ [การบัญชี]
Accrued dividendเงินปันผลค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued expenseค่าใช้จ่ายค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued incomeรายได้ค้างรับ [การบัญชี]
Accrued interestดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest payableดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest receivableดอกเบี้ยค้างรับ [การบัญชี]
Accrued liabilityหนี้สินค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrual Basisหลักเงินค้าง [การแพทย์]
Birth Rate, Crudeอัตราเกิดอย่างหยาบ,อัตราเกิดอย่างหยาบ,อัตราเกิดมีชีพ,อัตราเกิดมีชีพอย่างหยาบ,อัตราเกิดอย่างหยาบ,อัตราเกิดมีชีพอย่างหยาบ [การแพทย์]
Cottonseed Oil, Crudeน้ำมันฝ้ายที่บีบคั้นออกมาจากเมล็ดฝ้ายโดยไม่ผ่าน [การแพทย์]
Crucibleเบ้าทนไฟ,เผาตะกอน,เบ้าหลอม [การแพทย์]
Crude Oilน้ำมันดิบ,น้ำมันขี้โล้ [การแพทย์]
Crude Techniqueวิธีหยาบ [การแพทย์]
Crufomateครูฟอเมต [การแพทย์]
Crumpled Tummy Syndromeผิวหนังท้องย่นและหย่อนยาน [การแพทย์]
Cruraกล้ามเนื้อจากขา [การแพทย์]
Crusขา [การแพทย์]
Crush Injuriesการบาดเจ็บจากการถูกกดหรือทับ,บาดเจ็บชนิดถูกบีบหรือบดทับ [การแพทย์]
Crush Syndromeครัชซินโดรม [การแพทย์]
Crushingแรงบด [การแพทย์]
Crushingแรงอัด [การแพทย์]
Crushing Injuriesอันตรายจากแรงอัด [การแพทย์]
Crustสะเก็ดน้ำเหลือง,หนอง,ขุยสะเก็ด,สะเก็ด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accrual periodระยะเวลาสะสม
cruel (n vi vt) ใจร้าย
Icruze[ไทย] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) icruze
scruffyยู่ยี่, สกปรก
scrum (n ) สกรัม, สถานการณ์ที่กลุ่มคนแต่ละฝ่ายผลักดันอีกฝ่ายเพื่อยึดครองพื้นที่หรือให้ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่าง
unscrupulousness (n) ความไม่ซื่อสัตย์
See also: S. dishonesty, A. probity,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Scruffy!Scruffy! Wrong Is Right (1982)
Scruffy, meet the press.Scruffy, das ist die Presse. Wrong Is Right (1982)
- Alice in Wonderland, perhaps? Or, the good Samaritan of Santa Cruz.Da läuft der Samariter von Santa Cruz. The Island of the Bloody Plantation (1983)
"Can you understudy Scrubby? Outward Bound."Spielen Sie die zweite Besetzung für Scrubby? The Dresser (1983)
- Jim, I got a real good job in Las Cruces.- Ich habe einen Superjob in Las Cruces. Lone Wolf McQuade (1983)
- Las Cruces?- Las Cruces? Lone Wolf McQuade (1983)
My associates can escort you to my chopper... to take you to Santa Cruz.Sie werden zum Helikopter begleitet, der sie nach Santa Cruz bringt. Scarface (1983)
- This is lsela Cruz.- Das ist lsela Cruz. Under Fire (1983)
And now, from me to you, special delivery:Crumblin' Down. White-Line Warriors (1984)
Wait a minute, that song, Crumblin' Down, it was on the air when the burglar alarm went off.Warte mal, dieses Lied, Crumblin' Down, das lief im Radio, als der Einbruchsalarm losging. White-Line Warriors (1984)
Why don't you play Crumblin' Down?Spielen Sie doch Crumblin' Down. White-Line Warriors (1984)
Anson played Crumblin' Down and I'd do the job. That's it?Wenn Chief Craig die Fahrer verfolgte, spielte Anson Crumblin' Down und ich habe den Bruch erledigt. White-Line Warriors (1984)
You'll notice in our sales brochure that our prices are quoted in dollars, pounds, deutsche marks, cruzeiros francs, dinars, pesos.In unserer Verkaufsbroschüre werden Sie sehen, dass unsere Preise in Dollar, Pfund, Deutscher Mark, Cruzeiro, Franc, Dinar und Pesos angegeben sind. Savior (1984)
Why don't you take a couple of days and go on to Santa Cruz... like you planned?Warum gehst du nicht für 2 Tage nach Santa Cruz, wie du es geplant hattest? Liberation Day (1984)
I know. I was up in Santa Cruz when they attacked.Ich weiß, ich war in Santa Cruz, als sie angriffen. The Deception (1984)
Están cruzando el cementerio.Estan cruzando el cementerio. Romancing the Stone (1984)
Major Crumpler, what is the progress of our diversionary plan?Major Crumpler, was macht unser Ablenkungsplan? Top Secret! (1984)
Crunch!Crunch! Grappling Steele (1985)
Crunch!Crunch! Grappling Steele (1985)
- Crunch.Crunch? ! Grappling Steele (1985)
May he tear that bum Crunch Kramer's guts out tomorrow night.Auf dass er diesem Penner Crunch Kramer morgen ausweidet. Grappling Steele (1985)
Listen, you're next, Crunch Kramer!Crunch Kramer, du bist der Nächste! Grappling Steele (1985)
- Hi there, Crunch.- Hallo Crunch. Grappling Steele (1985)
Somebody's out to get me.Jemand ist hinter mit her. Crunch Kramer. Grappling Steele (1985)
- I know this case has been rejected... but I think Crunch really needs our help.Ich weiß, dass der Fall abgelehnt wurde, aber Crunch braucht wirklich unsere Hilfe. Grappling Steele (1985)
Crunch appears to be on the level.Crunch wirkt ehrlich auf mich. Grappling Steele (1985)
Another moment, Crunch.Noch einen Moment bitte, Crunch. Grappling Steele (1985)
I think Crunch is genuinely afraid for his life.Ich glaube, Crunch hat wirklich Angst um sein Leben. Grappling Steele (1985)
That gym incident could easily have been faked. And those threatening letters are so general, anyone could have written them- even Crunch with his limited vocabulary. - You're overreacting.Dieser Unfall könnte leicht nur vorgetäuscht sein, und diese Drohungen sind so allgemein, die hätte jeder schreiben können, selbst Crunch mit seinem beschränkten Wortschatz. Grappling Steele (1985)
If you're so concerned with your name- which, incidentally, I gave you- why don't you dig up some proof that Crunch is faking this?Wenn du so besorgt um deinen Namen bist, den ich dir gegeben habe, dann besorg doch Beweise, dass Crunch uns etwas vormacht. Grappling Steele (1985)
You can see, Mr. Steele, that Crunch is in with some pretty impressive clients.Wie Sie sehen, Mr. Steele, hat Crunch ein paar ziemlich beeindruckende Freunde. Grappling Steele (1985)
No doubt he'll dearly love to wear Crunch's championship belt, eh?- Bestimmt würde er auch gerne Crunchs Weltmeistergürtel tragen, oder? Grappling Steele (1985)
How much is that worth, Crunch?Wie viel ist die wert, Crunch? Grappling Steele (1985)
Crunch? Is that you?Crunch, bist du das? Grappling Steele (1985)
They're holding Crunch's ex-wife for attempted murder.Sie haben Crunchs Ex-Frau wegen versuchten Mordes verhaftet. Grappling Steele (1985)
- Now it's up to Crunch to press charges. Hey.!Jetzt liegt es an Crunch, ob sie angeklagt wird. Grappling Steele (1985)
Crunch.Crunch! Grappling Steele (1985)
Crunch Kramer's dead.! Call the cops.!Crunch Kramer ist tot! Grappling Steele (1985)
Crunch's ex-wife isn't responsible for this one.Das hier war nicht Crunchs Ex-Frau. Grappling Steele (1985)
Obviously, someone who saw the robe and thought it was Crunch.Offenbar jemand, der den Bademantel sah und ihn für Crunch hielt. Grappling Steele (1985)
Dangerous Darryl, heir apparent to Crunch's throne... the very man I came to see.Dangerous Darryl. Crunchs Thronfolger. Derjenige, den ich hier treffen wollte. Grappling Steele (1985)
Crunch.!Crunch! Grappling Steele (1985)
Crunch, no.Crunch! Grappling Steele (1985)
- Oh, Crunch.Oh, Crunch! Grappling Steele (1985)
Crunch?Crunch? Grappling Steele (1985)
Crunch is okay.Crunch geht es gut. Grappling Steele (1985)
Thank you, Todd... but my place is with Crunch right now.Danke, Todd, aber im Moment ist mein Platz bei Crunch. Grappling Steele (1985)
We have a career to think about, or at least, we had one... until you started mooning over old Crunchy here.Wir haben eine Karriere zu planen, oder zumindest hatten wir eine, bis du mit Crunchy hier was angefangen hast. Grappling Steele (1985)
You know something, Crunch?Weißt du was, Crunch? Grappling Steele (1985)
Crunch!- Crunch! Grappling Steele (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cruThe people suffered under the cruel tyrant.
cruThe method was crude but very effective.
cruIt is because he is cruel that I dislike him.
cruHis crude jokes made Jane angry.
cruHe was treated with great cruelty.
cruThe people resisted their cruel ruler.
cruShe appears to me to be cruel.
cruThere's a skeleton choking on a crust of bread.
cruIn a way, life is a cruel thing. It holds major problems in store for each one of us.
cruThe king crushed his enemies.
cruHmm, did we have some breadcrumbs?
cruI will be reminded of tyranny and cruelty, if Nero is said.
cruThe negotiations stepped into a crucial phase.
cruYou ought not to be cruel to animals.
cruHe scrunched down in his seat so that I wouldn't see him.
cruThat politician has come down in the world since the so-called "Recruit scandal" was publicized.
cruDestiny is sometimes cruel.
cruWe are facing a crucial time.
cruI guess that's just the way the cookie crumbles.
cruI never thought he was capable of doing something so cruel.
cruWhen he broke his leg, he had to use crutches for 3 months.
cruI was offended by her crude manners.
cruThe long cruel winter at last came to an end, giving place to a gentle warm spring.
cruCrutches are pretty tricky ... "Excuse me, stretcher coming through!"
cruOnce upon a time there lived a cruel king.
cruCrude oil has been falling in price.
cruIt is cruel of you to find fault with her.
cruI don't like to see animals cruelly treated.
cruCorporate political donations are coming under heavy scrutiny.
cruIf the ceiling fell, he would be crushed.
cruHe is a man who I supposed was incapable of such cruelty.
cruWe deplore your cruelty to animals.
cruI crunch through the snow.
cruThe poor people were at the mercy of the cruel dictator.
cruIt is cruel of him to ill-treat pets.
cruAn unscrupulous person would sell even his own mother down the river.
cruEventually the cruel man was sentenced to jail.
cruOld traditions are crumbling away.
cruAccrued interest will be paid into your account.
cruThe fish swam up for crumbs.
cruSoon after the end of World War 1, people never thought such a hateful and cruel war would break out again.
cruThe taxi collided head-on with a dumpster truck and was badly crushed.
cruThe prisoners were treated with monstrous cruelty.
cruHe belongs to the Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
cruHe crushed the box.
cruThe cops are searching for clues to the cruel murder.
cruThe cruel man beat the dog with a whip.
cruInterest accrued from the money left in my savings account.
cruThat's the way the cookie crumbles.
cruThe papers found lots of monkey business when they investigated the Recruit scandal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เหี้ยมโหด[N] one who is cruel, See also: one who is ruthless, Syn. คนเหี้ยมโหด, ผู้โหดเหี้ยม, ผู้โหดร้าย, Ant. ผู้เมตตา, ผู้มีเมตตา, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีความเมตตาสงสาร
มหาโหด[ADV] cruelly, Syn. หฤโหด, Example: จารชนเหล่านั้นปฏิบัติการอย่างมหาโหด, Thai definition: อย่างชั่วร้ายมาก, โหดร้ายมาก
รับสมัคร[V] enrol, See also: accept, recruit, join up, sign up, Example: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
ขบเคี้ยว[V] crunch, See also: chew, masticate, Syn. เคี้ยว, ขบ, Example: ลิ้นเป็นตัวที่ช่วยดุนอาหารให้ฟันได้ขบเคี้ยวอาหารได้สะดวก, Thai definition: ขบและเคี้ยว
โหด[ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ชั่วร้าย, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี
โหดร้าย[V] be cruel, See also: be pitiless, be brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
โหดร้าย[V] be cruel, See also: be pitiless, be brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
โหดร้าย[ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
วิกฤติ[ADJ] critical, See also: crucial, serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: โรคที่กำลังระบาดจนถึงขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้ คือ วัณโรค ซึ่งต้องการการปราบอย่างเร่งด่วน, Thai definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
วิกฤติ[V] be critical, See also: be crucial, be serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: ขณะนี้สภาพเศรษฐกิจทั่วเอเชียกำลังวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทย เกาหลี หรือญี่ปุ่น ต่างประสบปัญหาค่าเงินตกกันทั้งนั้น, Thai definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
เณร[N] recruit, See also: private, (armed force) recruit, Syn. ไอ้เณร, พลทหาร, Thai definition: เรียกพลทหารที่เข้าประจำการใหม่, Notes: (สำนวน)
แหลก[ADV] ruinously, See also: crushingly, heavily, Syn. ป่นปี้, เละ, Example: ผลงานของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกจากนักวิจารณ์รุ่นใหม่, Thai definition: อย่างเสียหาย, อย่างไม่มีชิ้นดี
ขัดสี[V] mill, See also: grind or crush in a mill, Example: อาหารที่ให้สังกะสีปานกลางได้แก่ถั่วเมล็ดแห้งและข้าวที่ขัดสีแต่น้อย, Thai definition: กะเทาะให้เปลือกออกด้วยเครื่องสี
ความดุร้าย[N] cruelty, See also: wildness, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความโหดร้าย, ความป่าเถื่อน, Ant. ความอ่อนโยน, Example: เสือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายพอๆ กับสิงโต
ร้ายกาจ[V] be fierce, See also: be ferocious, be cruel, be savage, be wild, be vicious, Example: ตอนเด็กๆ ใครๆ ก็ว่าผมร้ายกาจ, Thai definition: ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง
พร้อมพร้อ[V] look shabby, See also: look scruffy, Syn. ซอมซ่อ, Example: ที่รัสเซียไม่มีบริษัทประกันภัยให้ประกันรถหาย รถยนต์ที่วิ่งบ้างจอดบ้างจึงเก่าพร้อมพร้อนัก, Thai definition: ไม่งดงาม
บึ้งบูด[V] be sullen, See also: keep a straight face, look inscrutable, Syn. บึ้ง, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Example: หล่อนบึ้งบูดใส่ผมทั้งๆ ที่ผมเองยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรให้หล่อนไม่พอใจ, Thai definition: ี่ทำหน้าเหง้าแสดงความไม่พอใจ
เพิ่มมากขึ้น[V] increase, See also: accrue, augment, add, raise, mount, Syn. มากขึ้น, Ant. ลดน้อยลง, Example: ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ยับ[V] be crumpled, See also: be wrinkled, be creased, be rumpled, Syn. ย่น, ยู่ยี่, เป็นรอย, Ant. เรียบ, Example: เสื้อกระโปรงดิฉันยับหมด, Thai definition: อาการซึ่งแสดงความเสียหายมาก หรือเสียรูปจนถึงช้ำชอก พังทลาย ป่นปี้ ปู้ยี่ปู้ยำ ยู่ยี่ เป็นต้น
ยี[V] crush, See also: mix, blend, mash, Syn. ขยี้, ขยำ, คลุกเคล้า, Example: คุณยายกำลังยีลูกตาลเพื่อทำขนมตาล, Thai definition: ขยำให้แหลก, ขยำให้เหลว
ยุบยับ[ADV] disastrously, See also: crushingly, heavily, Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย, Example: เราขาดทุนยุบยับ
แหลก[V] be crushed, See also: break into pieces, Syn. ป่นปี้, Example: ฟันของเขาไม่แข็งแรงพอที่จะขบเม็ดผลไม้แข็งให้แตกและแหลกได้, Thai definition: เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, ละเอียดเป็นผง
ละเอียดละออ[ADV] thoroughly, See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. สะเพร่า, Example: นักการศึกษาได้ศึกษาสภาวะจิตใจในยามสงครามอย่างละเอียดลออ, Thai definition: ไม่ละเลยเรื่องเล็กน้อย
สลาย[V] disintegrate, See also: crumble, break up, break apart, shatter, Syn. แตกพัง, ทลาย, ละลาย, ฉลาย, Example: ความเชื่อนี้ได้สลายไปเนื่องจากผลการทดลองไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร, Thai definition: สิ้นสภาพไป
สำคัญ[V] be important, See also: be insignificant, be crucial, be vital, be serious, be noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: เรื่องนี้สำคัญมาก ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถคิดกันเล่นๆ ไม่ให้ความจริงจัง, Thai definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
สำคัญ[ADJ] important, See also: insignificant, crucial, vital, serious, noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม, Thai definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
สำรวจ[V] survey, See also: inspect, explore, ascertain, scrutinize, observe, view, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจค้น, Example: พวกเราภาคภูมิใจที่ได้มาสำรวจเส้นทางสายนี้, Thai definition: ดูทั่วๆ อย่างถี่ถ้วน
หิน[ADJ] cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
หีบ[V] press, See also: squeeze, crush, compress, Syn. บีบ, คั้น, เค้น, Thai definition: บีบเค้นให้ส่วนที่ต้องการออกมา เช่น หีบอ้อย หีบฝ้าย
โหดร้าย[V] be cruel, See also: be ruthless, be heartless, be brutal, be callous, be inhumane, be malevolent, be unkind, b, Syn. โหดเหี้ยม, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: พฤติกรรมของทหารนาซีโหดร้ายดุจคนเถื่อน
โหดร้าย[ADV] brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
เบ้า[N] crucible, Syn. กรอบ, เบ้าหลอม, Example: หมู่คนแต่ละกลุ่มแต่ละเหล่าจะมีวัฒนธรรมเป็นเสมือนเบ้าหล่อหลอมให้คนกลุ่มนั้นมีวิถีชีวิตความเชื่อภาษาพูดแบบแผนของพฤติกรรมต่าง, Thai definition: ใช้ในเชิงเปรียบเทียบว่าเปรียบเสมือนเป็นแม่พิมพ์ หรือแม่แบบ
เบ้า[N] crucible, Syn. เบ้าหลอม, เบ้าหล่อ, บล็อก, แม่พิมพ์, Example: ชาวบ้านนำโลหะทองแดงผสมกับดีบุกและเศษทองนำไปใส่ในเบ้าหลอมซึ่งทำจากดินผสมแกลบเหมือนอิฐหมกลงไปในถ่านไฟ, Thai definition: ดินหรือโลหะปั้นเป็นรูปคล้ายถ้วยสำหรับหลอมหรือผสมโลหะบางชนิด เช่นทอง เงิน
ใจหิน[V] be cruel, See also: be vicious, be malicious, be evil-minded, be merciless, be pitiless, be ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: เจ้านี่ช่างใจหินเหลือเกิน ไม่เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างเลย, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจหิน[ADJ] cruel, See also: vicious, malicious, evil-minded, merciless, pitiless, ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: ฉันเชื่อว่าผู้หญิงใจหินอย่างเธอ ไม่เห็นใจใครง่ายๆ หรอก, Thai definition: ที่ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ที่ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจมาร[ADJ] cruel, See also: vicious, wicked, merciless, brutal, savage, evil, Syn. ใจยักษ์, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจมาร ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ตัวเอง, Thai definition: ที่มีใจโหดร้ายทารุณ ไม่มีความเมตตาสงสาร
ช่างพินิจพิเคราะห์[V] scrutinize, See also: examine, study, search, explore, inspect, investigate, Example: เธอยังช่างพินิจพิเคราะห์นิสัยคนเหมือนเดิม, Thai definition: สังเกตหรือพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขัดสี[V] scrub, See also: rub, scour, Syn. ถูกัน, เสียดสี, Example: ส่วนหนึ่งของเครื่องขัดสีกันจนหลวม
ความอำมหิต[N] cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความละเอียดอ่อน[N] meticulousness, See also: carefulness, scrupulosity, thoroughness, Example: เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนในการทำสิ่งต่างๆ มากกว่าเพศชาย, Thai definition: ความเอาใจใส่อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
ความป่าเถื่อน[N] brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม
ย่น[V] wrinkle, See also: pucker, crumple, crease, furrow, rumple, Syn. ยู่ยี่, ย่นยู่, ยับ, Example: ผ้ามันย่นขนาดนั้นใส่ได้เลยไม่ต้องรีดหรอก, Thai definition: หดร่นเข้าไปทำให้ไม่เรียบ เช่น ผ้าย่น
ย่น[V] wrinkle, See also: crumple, crease, furrow, Syn. เหี่ยวย่น, Example: ผิวหน้าของหล่อนย่นเป็นรอยเหมือนคนสักอายุ 70 เห็นจะได้, Thai definition: ร่นเป็นริ้วรอย เช่น หน้าย่น
ย่ำ[V] tread, See also: tramp, trample, crush, squash, walk over, Syn. ย่ำเท้า, Example: เราขึ้นรถ ลุยน้ำ ลงเรือ และเดินเท้าลุยน้ำย่ำไปตามถนนใหญ่, Thai definition: เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ
พินิจพิเคราะห์[V] examine, See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore, Syn. พิจารณา, วิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: คณะกรรมการต้องพินิจพิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดอย่างละเอียดถี่ถ้วน, Thai definition: พิจารณาใคร่ครวญดูอย่างละเอียด
พังทลาย[V] crumble, See also: collapse, fall apart, go to pieces, tumble down, cave in, Example: อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้ภูเขาหิมะพังทลายลงมาได้, Thai definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
เกณฑ์ทหาร[V] conscript (for army service), See also: draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist, Example: ชายไทยทุกคนจะต้องถูกเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครอบ 20 ปีบริบูรณ์เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, Thai definition: เรียกกองเกินเข้าประจำการ, ขึ้นทะเบียนทหาร
กุกะมะเทิ่ง[V] be insolent, See also: be crude, Syn. ทะลึ่งตึงตัง, Example: เขาเป็นผู้ชายกุกะมะเทิ่ง ทำให้ไม่มีใครกล้าเล่นกับเขา
เกรอะ[V] be stained with, See also: be matted with, be crusted, be encrusted, be dirty, Syn. เขรอะ, เขลอะ, Ant. สะอาด, หมดจด, Example: นกตัวนั้นมีรอยขีดข่วนยาวๆ หลายแห่ง และมีเลือดไหลออกมาเกรอะกรง, Thai definition: เป็นมลทินซับซ้อนมากมายอย่างของที่นอนก้นซับซ้อนอยู่
เกรอะกรัง[V] be matted with, See also: be matted into a lump, be crusted, be encrusted, be caked, Example: สุนัขถูกรถชน ตัวของมันอ่อนน่วม เลือดเกรอะกรังตามหน้าอกและลำตัว, Thai definition: หมักหมมแห้งติดอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
เบ้า[n.] (bao) EN: cast ; crucible   FR: creuset [m]
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old   
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze   
บล็อก[X] (blǿk) EN: block ; crucible   
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub   FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face   FR: essuyer le visage
เช็ดถู[v.] (chetthū) EN: rub ; scrub ; wipe ; clean   
เชื้อราในร่มผ้า[n. exp.] (cheūarā nai romphā) EN: tinea crusis   
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment   FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
เด็ดขาด[adj.] (detkhāt) EN: absolute ; perfect ; categorical   FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
ดิบ[adj.] (dip) EN: uncooked ; raw ; half-cooked   FR: cru
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously   FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
โดยประณีต[adj.] (dōi pranīt) EN: meticulously ; scrupulously   
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khāng jāi) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable   
ดอกเบี้ยค้างรับ[n. exp.] (døkbīa khāng rap) EN: accrued interest receivable   
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce   FR: féroce ; cruel
เอื้องปากนกแก้ว[n. exp.] (eūang pāk nok kaēo) EN: Dendrobium cruentum Rchb.f.   
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant   FR: insérer ; implanter ; incruster
ไห[n.] (hai ) EN: earthen jar ; jug   FR: jarre [f] ; cruche [f]
เหี้ยม[v.] (hīem) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless   
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel   FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless   FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity   FR: brutalement ; cruellement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
หีบ[v.] (hīp) EN: press ; squeeze ; crush ; compress   FR: presser
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints   
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless   FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition   FR: transition [f]
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless   FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จุดสำคัญ [n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter   FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m]
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān ngop pramān) EN: scrutinizing committee   FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai sasom) EN: accrued profit ; retained earnings   
กางเขน[n.] (kāngkhēn) EN: Cross ; cross of Jesus Christ   FR: croix [f] ; crucifix [m]
การสรรหา[n.] (kān sanhā) EN: recruitment   FR: recrutement [m]
การสรรหาบุคลากร[n. exp.] (kān sanhā bukkhalākøn) EN: employee recruitment   FR: recrutement de personnel [m]
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เกณฑ์ทหาร[v. exp.] (kēn thahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist   FR: incorporer
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย[n. exp.] (khāchaijāi khāng jāi) EN: accrued liabilities   
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract   FR: presser ; écraser
คะแนนเสียง[n.] (khanaēnsīeng) EN: vote ; ballot   FR: vote [m] ; scrutin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ECRU    EH1 K R UW0
CRUM    K R AH1 M
CRUD    K R AH1 D
CRUZ    K R UW1 Z
CRUX    K R AH1 K S
CRUSH    K R AH1 SH
SCRUB    S K R AH1 B
CRUMB    K R AH1 M
CRUDE    K R UW1 D
CRUEA    K R UW1 IY0 AH0
CRUEL    K R UW1 AH0 L
CRUEL    K R UW1 L
CRUME    K R UW1 M
CRUEY    K R AH1 IY0
CRUNK    K R AH1 NG K
CRUPI    K R UW1 P IY0
CRULL    K R AH1 L
CRUTE    K R UW1 T
CRUMM    K R AH1 M
CRUSE    K R UW1 Z
CRUCE    K R UW1 S
CRUST    K R AH1 S T
CRUMP    K R AH1 M P
CRUZE    K R UW1 Z
CRUSAN    K R UW1 Z AH0 N
CRUGER    K R UW1 JH ER0
CRUMBS    K R AH1 M Z
CRUISE    K R UW1 Z
CRUZ'S    K R UW1 Z AH0 Z
CRUZAN    K R UW1 Z AH0 N
ANCRUM    AH0 N K R AH1 M
CRUZEN    K R UW1 Z AH0 N
CRUSOE    K R UW1 S OW0
ACCRUE    AH0 K R UW1
CRUNCH    K R AH1 N CH
CRUSTS    K R AH1 S T S
DACRUZ    D AA1 K R UW0 Z
CRUTCH    K R AH1 CH
CRUDDY    K R AH1 D IY0
CRUMMY    K R AH1 M IY0
MCCRUM    M AH0 K R AH1 M
CRUMLY    K R AH1 M L IY0
CRUDUP    K R AH1 D AH2 P
CRUZAN    K R UW2 Z AE1 N
CRUCES    K R UW1 S IY0 Z
CRUSER    K R UW1 Z ER0
CRUDES    K R UW1 D Z
CRUMBY    K R AH1 M B IY0
CRUSTY    K R AH1 S T IY0
CRUSADE    K R UW0 S EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cruz    (n) (k r uu1 z)
crux    (n) (k r uh1 k s)
crude    (j) (k r uu1 d)
cruel    (j) (k r u@1 l)
cruet    (n) (k r uu1 i t)
crumb    (n) (k r uh1 m)
cruse    (n) (k r uu1 z)
crush    (v) (k r uh1 sh)
crust    (v) (k r uh1 s t)
scrub    (v) (s k r uh1 b)
scrum    (n) (s k r uh1 m)
accrue    (v) (@1 k r uu1)
cruder    (j) (k r uu1 d @ r)
cruets    (n) (k r uu1 i t s)
cruise    (v) (k r uu1 z)
crumbs    (n) (k r uh1 m z)
crunch    (v) (k r uh1 n ch)
cruses    (n) (k r uu1 z i z)
crusts    (v) (k r uh1 s t s)
crusty    (j) (k r uh1 s t ii)
crutch    (n) (k r uh1 ch)
cruxes    (n) (k r uh1 k s i z)
scrubs    (v) (s k r uh1 b z)
scruff    (n) (s k r uh1 f)
scrums    (n) (s k r uh1 m z)
accrued    (v) (@1 k r uu1 d)
accrues    (v) (@1 k r uu1 z)
crucial    (j) (k r uu1 sh l)
crucify    (v) (k r uu1 s i f ai)
crudely    (a) (k r uu1 d l ii)
crudest    (j) (k r uu1 d i s t)
crudity    (n) (k r uu1 d i t ii)
cruelly    (a) (k r u@1 l ii)
cruelty    (n) (k r uu1 @ l t ii)
cruised    (v) (k r uu1 z d)
cruiser    (n) (k r uu1 z @ r)
cruises    (v) (k r uu1 z i z)
crumble    (v) (k r uh1 m b l)
crumbly    (j) (k r uh1 m b l ii)
crumpet    (n) (k r uh1 m p i t)
crumple    (v) (k r uh1 m p l)
crupper    (n) (k r uh1 p @ r)
crusade    (v) (k r uu1 s ei1 d)
crushed    (v) (k r uh1 sh t)
crushes    (v) (k r uh1 sh i z)
crusted    (v) (k r uh1 s t i d)
encrust    (v) (i1 n k r uh1 s t)
fulcrum    (n) (f u1 l k r @ m)
recruit    (v) (r i1 k r uu1 t)
scrubby    (j) (s k r uh1 b ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)
崩れる[くずれる, kuzureru] Thai: หล่นลงไปเป็นรูปร่างเหมือนเดิม English: to crumble

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbröckelung {f} [geol.]crumbling away [Add to Longdo]
Algenfilter {m}algal scrubber [Add to Longdo]
Andrang {m}rush; crush [Add to Longdo]
Anfänger {m}; Anfängerin {f} | Anfänger {pl} | blutiger Anfänger [übtr.]beginner | beginners | absolute beginner; raw recruit; greenhorn [Add to Longdo]
Anfall {m} (Dividende; Erbschaft); Entstehung {f} (Anspruch)accrual [Add to Longdo]
Auflaufen {n} (Zinsen)accrual [Add to Longdo]
Auflösung von Rechnungsabgrenzungspostenamortization of accruals and deferrals [Add to Longdo]
Backenbrecher {m}jawcrusher [Add to Longdo]
Bedeckung {f} | Bedeckungen {pl}encrustation | encrustations [Add to Longdo]
Bedenken {n}scrupulosity [Add to Longdo]
Brecher {m}; Brechmaschine {f}; Brechwerk {n}; Brechanlage {f} [techn.] | Brecher {pl}; Brechmaschinen {pl}; Brechwerke {pl} | fahrbare Brechanlagecrusher | crushers | mobile crusher [Add to Longdo]
Brotkrume {f}; Krume {f} | Brokrumen {pl}; Krumen {pl}breadcrumb; crumb | crumbs [Add to Longdo]
Brotkruste {f}; Brotrinde {f}crust [Add to Longdo]
Bürste {f} | Bürsten {pl}scrubber | scrubbers [Add to Longdo]
Dividende {f} in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende {f}; rückständige Dividende {f} | aufgelaufene Dividende {f} | ausgewiesene Dividende {f} | außerordentliche Dividende {f} | fiktive Dividende {f}liability dividend | dividend in arrears | accrued dividend | declared dividend | extraordinary dividend | sham dividend [Add to Longdo]
Dreck {m}muckiness; raunchiness; scruffiness [Add to Longdo]
Drehpunkt {m}fulcrum [Add to Longdo]
Drehspindel {f}fulcrum shaft [Add to Longdo]
Eiscrusher {m}ice crusher [Add to Longdo]
Entstehung {f} | Entstehungen {pl}accruement | accruements [Add to Longdo]
Erdkruste {f}earth's crust [Add to Longdo]
Erzbrecher {m}ore crusher [Add to Longdo]
Fabelhaftigkeit {f}scrumptiousness [Add to Longdo]
Fälligkeitstag {m}accrual date [Add to Longdo]
Feuerprobe {f}crucible [Add to Longdo]
Frechheit {f}crust [Add to Longdo]
Gestrüpp {n}scrub [Add to Longdo]
Gewissenlosigkeit {f}unscrupulousness [Add to Longdo]
Glasurmühle {f}glaze crusher [Add to Longdo]
Glaubensfeldzug {m}; Missionsfeldzug {m}crusade [Add to Longdo]
Grausamkeit {f}cruelty [Add to Longdo]
Grufti {m}crumbly [Add to Longdo]
Haken {m} | Haken {pl}crux | cruxes [Add to Longdo]
Halbschwergewicht {n} [sport]cruiser weight [Am.] [Add to Longdo]
Hammerbrecher {m}; Backenbrecher {m}hammer crusher [Add to Longdo]
Kampfabstimmung {f} | Kampfabstimmungen {pl}crucial vote | crucial votes [Add to Longdo]
am Kanthaken nehmenby the scruff of one's neck [Add to Longdo]
Kernfrage {f} | Kernfragen {pl}crucial question | crucial questions [Add to Longdo]
Kernpunkt {m}; Knackpunkt {m} | Kernpunkte {pl}crucial point | crucial points [Add to Longdo]
Keulenschlag {m}crushing blow [Add to Longdo]
Kindesmisshandlung {f}cruelty to children [Add to Longdo]
Knackpunkt {m}crunchpoint [Add to Longdo]
Knirschen {n}crunch [Add to Longdo]
Knusprigkeit {f}crunchiness [Add to Longdo]
technischer Kommissarscrutineer [Add to Longdo]
Konkursverwalter {m}trustee in bankrupty; assignee in bancruptcy [Add to Longdo]
Konto zur Periodenabgrenzung von Löhnen und Gehälternaccrued payroll account [Add to Longdo]
Krapfen {m} | Krapfen {pl}cruller | crullers [Add to Longdo]
Kreuz {n} (als Anhänger)crucifix [Add to Longdo]
Kreuzbein {n}; Sakrum {n} [anat.] | Kreuzbeine {pl}sacrum | sacrums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
うろつき回る;彷徨き回る[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out [Add to Longdo]
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
くちゃくちゃ[, kuchakucha] (adv,adv-to,adj-na) (on-mim) crunching; crumpling; messy [Add to Longdo]
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.) [Add to Longdo]
ごしごし;ゴシゴシ[, goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
ざっくざっく[, zakkuzakku] (adv) crunch crunch; thud thud; tramp tramp [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
じゃりじゃり[, jarijari] (adv,adv-to,adj-na,vs) (on-mim) crunchy; gritty (sand, pebbles, etc.) [Add to Longdo]
じろじろ[, jirojiro] (adv,adv-to) (on-mim) staringly; scrutinizing; scrutinising [Add to Longdo]
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp,v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise [Add to Longdo]
ばりばり(P);バリバリ[, baribari (P); baribari] (adj-na,adv,n) (on-mim) tearing; crunching (sound); work hard; actively; (P) [Add to Longdo]
ぱりっと[, paritto] (adv,vs) (1) (col) dashing; classy; posh; new; modern; (2) crisp; crisply; crunchy [Add to Longdo]
ひどい仕打ち;酷い仕打ち[ひどいしうち, hidoishiuchi] (exp) (See 仕打ち) cruel treatment; raw deal; kick in the pants [Add to Longdo]
ぶっ壊す;打っ壊す;打っ毀す[ぶっこわす, bukkowasu] (v5s,vt) (col) to destroy; to crush; to wreck [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
ぼくぼく[, bokuboku] (adv,adv-to,vs) (1) (arch) (of soil, etc.) soft, dry and crumbly; (2) sound of quiet walking [Add to Longdo]
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
ぼりぼり;ぽりぽり[, boribori ; poripori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) munching; crunching; (2) (on-mim) scratching [Add to Longdo]
ぼりぼり食べる[ぼりぼりたべる, boriboritaberu] (exp,v1) to eat with a munching or crunching sound [Add to Longdo]
ぼろい;ボロい[, boroi ; boro i] (adj-i) (1) profitable; (2) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
ぼろっちい;ボロっちい[, borocchii ; boro cchii] (adj-i) (sl) (See ぼろい) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
ぼろぼろ(P);ボロボロ[, boroboro (P); boroboro] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) worn-out; torn; crumbling; tattered; (2) tears or grain of rice falling; (P) [Add to Longdo]
むしゃむしゃ[, mushamusha] (adv) munch; crunch [Add to Longdo]
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
ウィンドクラスト;ウインドクラスト[, uindokurasuto ; uindokurasuto] (n) windcrust; crust formed on snow by strong wind [Add to Longdo]
カイアシ類;橈脚類[カイアシるい(カイアシ類);かいあしるい(橈脚類);とうきゃくるい(橈脚類);じょうきゃくるい(橈脚類), kaiashi rui ( kaiashi rui ); kaiashirui ( tou ashi rui ); toukyakurui ( tou ashi ru] (n) copepods (small crustaceans of subclass Copepoda) [Add to Longdo]
カツレツ[, katsuretsu] (n) cutlet (usu. crumbed and fried) [Add to Longdo]
カリカリ;かりかり[, karikari ; karikari] (adj-na,adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) (See こりこり・1) crisp (e.g. potato chip, fried fish, etc.); crunchy; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) grumpily; touchily; edgily; irritably [Add to Longdo]
カリット[, karitto] (n) crunchy [Add to Longdo]
ガクルクス[, gakurukusu] (n) Gacrux (aka Gamma Crucis) [Add to Longdo]
ガラス張り[ガラスばり, garasu bari] (n,adj-no) glass-sided; aboveboard; open to scrutiny; (P) [Add to Longdo]
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei [Add to Longdo]
クラスト[, kurasuto] (n) crust [Add to Longdo]
クラッシャー[, kurassha-] (n) (1) crusher; (2) crasher [Add to Longdo]
クラッシュシンドローム[, kurasshushindoro-mu] (n) crush syndrome [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一败涂地[yī bài tú dì, ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, / ] to fail completely; a crushing defeat [Add to Longdo]
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一板三眼[yī bǎn sān yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄙㄢ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and three weak beats in a measure of music (four beats in the bar) (成语 saw); fig. scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
三顾茅庐[sān gù máo lú, ㄙㄢ ㄍㄨˋ ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, / ] lit. three humble visits to a thatched cottage; cf famous episode in the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 in which Liu Bei 劉備|刘备 recruits Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (the Hidden Dragon 臥龍|卧龙) to his cause by visiting him three times [Add to Longdo]
不惜[bù xī, ㄅㄨˋ ㄒㄧ, ] not stint; not spare; not hesitate (to do sth); not scruple (to do sth) [Add to Longdo]
不择手段[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously [Add to Longdo]
假货[jiǎ huò, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] counterfeit article; fake; dummy; simulacrum [Add to Longdo]
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner [Add to Longdo]
凶戾[xiōng lì, ㄒㄩㄥ ㄌㄧˋ, / ] cruel; tyrannical [Add to Longdo]
凶残[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, / ] savage; cruel; fierce [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, / ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful [Add to Longdo]
冰沙[bīng shā, ㄅㄧㄥ ㄕㄚ, ] slushie; smoothie; crushed ice drink; frappucino [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful [Add to Longdo]
刀刃[dāo rèn, ㄉㄠ ㄖㄣˋ, ] knife blade; crucial point [Add to Longdo]
刷子[shuā zi, ㄕㄨㄚ ㄗ˙, ] brush; scrub [Add to Longdo]
刻意[kè yì, ㄎㄜˋ ㄧˋ, ] meticulous; painstaking; scrupulous (effort) [Add to Longdo]
剃光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, / ] to shave the whole head clean; crushing defeat [Add to Longdo]
削足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, / ] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution [Add to Longdo]
[là, ㄌㄚˋ, ] cruel; obstinate [Add to Longdo]
力心[lì xīn, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ, ] fulcrum; center of force [Add to Longdo]
力臂[lì bì, ㄌㄧˋ ㄅㄧˋ, ] lever arm (i.e. perpendicular distance from the fulcrum to the line of force) [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise [Add to Longdo]
十字[shí zì, ㄕˊ ㄗˋ, ] cross road; cross-shaped; crucifix; the character ten [Add to Longdo]
十字形[shí zì xíng, ㄕˊ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, ] cruciform; cross shape [Add to Longdo]
十字架[shí zì jià, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄧㄚˋ, ] cross; crucifix; yoke one has to endure [Add to Longdo]
十字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, ] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals) [Add to Longdo]
十字军[shí zì jūn, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ, / ] crusaders; army of crusaders; the Crusades [Add to Longdo]
十字军东征[shí zì jūn dōng zhēng, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄥ ㄓㄥ, / ] the Crusades; crusaders' eastern expedition [Add to Longdo]
十字军远征[shí zì jūn yuǎn zhēng, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ ㄩㄢˇ ㄓㄥ, / ] the Crusades [Add to Longdo]
南十字座[nán shí zì zuò, ㄋㄢˊ ㄕˊ ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Crux (constellation); Southern Cross [Add to Longdo]
原油[yuán yóu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ, ] crude oil [Add to Longdo]
反舰艇巡航导弹[fǎn jiàn tǐng xún háng dǎo dàn, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄤˊ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] anti-ship cruise missile [Add to Longdo]
只欠东风[zhǐ qiàn dōng fēng, ㄓˇ ㄑㄧㄢˋ ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] all we need is an east wind (成语 saw); lacking only one tiny crucial item [Add to Longdo]
吸血鬼[xī xuè guǐ, ㄒㄧ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˇ, ] a leech; blood-sucking vermin; a vampire (translated European notion); fig. a cruel exploiter, esp. a capitalist exploiting the workers [Add to Longdo]
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, / ] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks [Add to Longdo]
商纣王[Shāng Zhòu wáng, ㄕㄤ ㄓㄡˋ ㄨㄤˊ, / ] King Zhou of Shang (11th century BC), notorious as a cruel tyrant [Add to Longdo]
丧心病狂[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, / ] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty [Add to Longdo]
因陋就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, / ] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works. [Add to Longdo]
[tǔ, ㄊㄨˇ, ] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu [Add to Longdo]
地壳[dì qiào, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄠˋ, / ] the Earth's crust [Add to Longdo]
地盘[dì pán, ㄉㄧˋ ㄆㄢˊ, / ] domain; territory under one's control; foundation of a building; base of operations; crust of earth [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, ] crucible [Add to Longdo]
坩埚[gān guō, ㄍㄢ ㄍㄨㄛ, / ] crucible [Add to Longdo]
基点[jī diǎn, ㄐㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] main point; crux; central point [Add to Longdo]
[guō, ㄍㄨㄛ, / ] crucible [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, / ] in the first place; to crush [Add to Longdo]
压埋[yā mái, ㄧㄚ ㄇㄞˊ, / ] to crush and bury [Add to Longdo]
压坏[yā huài, ㄧㄚ ㄏㄨㄞˋ, / ] to crush [Add to Longdo]
压碎[yā suì, ㄧㄚ ㄙㄨㄟˋ, / ] crush [Add to Longdo]
夹当[jiā dāng, ㄐㄧㄚ ㄉㄤ, / ] crucial moment; critical time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クルーソー[くるーそー, kuru-so-] Crusoe [Add to Longdo]
クルーソ[くるーそ, kuru-so] crusoe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top