Search result for

cru

(143 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cru-, *cru*
English-Thai: Longdo Dictionary
crucify(vt) ฆ่าโดยตรึงแขนและขาบนไม้กางเขนแบบพระเยซู
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crud[N] คนหรือสิ่งที่ไร้ค่า (คำสแลง)
crud[SL] สิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้
Crux[N] ชื่อกลุ่มดาวที่มีการเรียงตัวเหมือนไม้กางเขน, See also: กลุ่มดาวที่มีสี่ดาวเรียงตัวคล้ายรูปไม้กางเขน มีตำแหน่งอยู่ทางตอนใต้ของท้องฟ้า, Syn. Southern Cross
crux[N] ประเด็นสำคัญ
crux[N] ปัญหายุ่งยาก, Syn. difficult problem, puzzling thing
crude[ADJ] คร่าวๆ, See also: ประมาณ, หยาบ
crude[ADJ] ดิบ, See also: ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด, Syn. raw, rare
crude[ADJ] ที่ไม่มีการพัฒนา
crude[N] น้ำมันดิบ, Syn. crude oil
crude[ADJ] หยาบคาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cruci-Pref. "รูปกากบาท"
crucial(ครู'เชิล) adj. เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด,รุนแรง,ถึงพริกถึงขิง,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, Syn. critical
cruciate(ครุ'ชีเอท) adj. เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน,ไขว้กัน,ขวางกัน,ทแยงกัน
crucible(ครู'ซิเบิล) n. เบ้าหลอม,การทดสอบที่รุนแรง,การทดสอบน้ำใจ
crucifer(ครู'ซะเฟอะ) n. ผู้แบกหรือถือกางเขนในแถวขบวนทางศาสนาคริสต์,
crucifix(ครู'ซิฟิคซฺ) n. กางเขนที่มีรูปหุ่นพระเยซูถูกตรึงอยู่,กางเขน, Syn. cross
crucifixion(ครูซะฟิค'เชิน) n. การตรึงกางเขน,การตายของพระเยซูคริสต์โดยถูกตรึงบนกางเขนจนตาย,การลงโทษอย่างรุนแรง
cruciform(ครู'ซะฟอร์ม) adj. เป็นรูปกางเขน n. กางเขน, Syn. cross-shaped
crucify(ครู'ซิไฟ) {crucified,crucifying,crucifies} vt. ตรึงให้ตายบนไม้กางเขน,ประหัตประหาร,ทำให้ดับสิ้นด้วยความไม่เป็นธรรม, See also: crucifier n., Syn. torment,torture
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น

English-Thai: Nontri Dictionary
crucial(adj) สำคัญมาก,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,ถึงพริกถึงขิง,รุนแรง,ร้ายแรง
crucible(n) ภาชนะหุงต้ม,เครื่องลองใจ,เบ้าหลอมโลหะ
crucifix(n) ไม้กางเขน
crucifixion(n) การตรึงไม้กางเขน,การขึงพืด
crucify(vt) ตรึงไม้กางเขน,ขึงพืด
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
cruel(adj) โหดร้าย,ทารุณ,อำมหิต,เหี้ยมโหด
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด
cruet(n) ขวดเครื่องปรุง
cruise(n) การแล่นเรือ,การแล่นไปมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cruciate paralysis; hemiplegia, alternate; paralysis, crossedอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cruciate; cruciform-รูปกางเขน, -ไขว้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cruciate; cruciform-รูปกากบาท [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cruciformรูปทรงไม้กางเขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruciform jointรอยต่อรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform testการทดสอบรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform test pieceชิ้นงานทดสอบรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform test specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform; cruciate-รูปกางเขน, -ไขว้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cruciform; cruciate-รูปกากบาท [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crucibleเบ้าทนไฟ,เผาตะกอน,เบ้าหลอม [การแพทย์]
Cruciferaeพืชตระกูลครูซิเฟอร์ [TU Subject Heading]
Crude Basket Methodราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก, ราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันหลายๆชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Crude Oilน้ำมันดิบ
น้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่ง หลังจากที่แยกเอาก๊าซที่ปนอยู่ออกแล้ว และส่งเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Crude Oil น้ำมันดิบ
ปิโตรเลียมในสภาพเหลวตามธรรมชาติ ซึ่งได้จากบ่อน้ำมัน หรือได้ ผ่านเครื่องแยกก๊าซออกไปแล้ว แต่ยังมิได้ทำให้บริสุทธิ์หรือยังมิได้ นำไปกลั่นแยกออกตามลำดับขั้น [สิ่งแวดล้อม]
Crude Oilน้ำมันดิบ,น้ำมันขี้โล้ [การแพทย์]
crude oilน้ำมันดิบ, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันเป็นของเหลวค่อนข้างเหนียวมีสีน้ำตาลไหม้หรือดำ  เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ทับถมกันอยู่เป็นเวลานานนับล้านปี เมื่อนำมากลั่นลำดับส่วนจะได้แก๊สน้ำมันชนิดต่าง ๆ และแอสฟัลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crude Techniqueวิธีหยาบ [การแพทย์]
Crufomateครูฟอเมต [การแพทย์]
Cruise shipsเรือท่องเที่ยว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cruel (n vi vt) ใจร้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't say "cursed." "cursed" would be cruel.ผมไม่อยากพูดว่า ถูกสาป New Haven Can Wait (2008)
Fine. But you're still gonna crush her, right?ได้ แต่นายยังหลังรักเธอ ใช่ไม๊? Chuck in Real Life (2008)
Predator's okay, But i think the california crusher is overrated.Predatorก็พอไหว แต่nthe California crusher ดูเกินจริงไปหน่อย Not Cancer (2008)
I figured I wasn't the first girl you cruised.ฉันประมวลได้ว่าฉันไม่ใช่สาวคนแรกที่คุณหิ้วมา Lucky Thirteen (2008)
35-year-old male-- crushing headache and three seizures in the last two days.คนไข้ชาย อายุ 35 ปี มีอาการปวดหัว และชักสามครั้ง ในสองวันที่ผ่านมา The Itch (2008)
This is cruel.นี่มันเป็นการประสงค์ร้าย The Itch (2008)
I was pretty cruel to my little brotherหมอเกือบจะเกลียด\ น้องชายของหมอ Emancipation (2008)
- What you don't face can't crush you. - Talk to each other.ทำไมคุณไม่บีบตัวเองให้คุณกับคนอื่นบ้าง Dying Changes Everything (2008)
I don't get those M4s by then... there's gonna be some new black faces cruising the streets of Charming.ถ้าฉันไม่ได้รับ M4 ในเวลานั้นแล้ว... จะมีไอ้มืดหน้าใหม่บางคน โลดแล่นอยู่ตามถนนชาร์มมิ่ง Pilot (2008)
We're tracking 3 Republic cruisers.เราถูกติดตามโดยยานสาธารณรัฐ 3 ลำ Rising Malevolence (2008)
That is one big, cruiser crusher.นั่นมัน ยาน cruiser crusher Rising Malevolence (2008)
- Naboo cruiser, identify yourself.-ยานนาบู แสดงตนด้วย Destroy Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cruThe people suffered under the cruel tyrant.
cruThe method was crude but very effective.
cruIt is because he is cruel that I dislike him.
cruHis crude jokes made Jane angry.
cruHe was treated with great cruelty.
cruThe people resisted their cruel ruler.
cruShe appears to me to be cruel.
cruThere's a skeleton choking on a crust of bread.
cruIn a way, life is a cruel thing. It holds major problems in store for each one of us.
cruThe king crushed his enemies.
cruI will be reminded of tyranny and cruelty, if Nero is said.
cruThe negotiations stepped into a crucial phase.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาโหด[ADV] cruelly, Syn. หฤโหด, Example: จารชนเหล่านั้นปฏิบัติการอย่างมหาโหด, Thai definition: อย่างชั่วร้ายมาก, โหดร้ายมาก
ขบเคี้ยว[V] crunch, See also: chew, masticate, Syn. เคี้ยว, ขบ, Example: ลิ้นเป็นตัวที่ช่วยดุนอาหารให้ฟันได้ขบเคี้ยวอาหารได้สะดวก, Thai definition: ขบและเคี้ยว
โหด[ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ชั่วร้าย, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี
โหดร้าย[ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
วิกฤติ[ADJ] critical, See also: crucial, serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: โรคที่กำลังระบาดจนถึงขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้ คือ วัณโรค ซึ่งต้องการการปราบอย่างเร่งด่วน, Thai definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
แหลก[ADV] ruinously, See also: crushingly, heavily, Syn. ป่นปี้, เละ, Example: ผลงานของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกจากนักวิจารณ์รุ่นใหม่, Thai definition: อย่างเสียหาย, อย่างไม่มีชิ้นดี
ความดุร้าย[N] cruelty, See also: wildness, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความโหดร้าย, ความป่าเถื่อน, Ant. ความอ่อนโยน, Example: เสือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายพอๆ กับสิงโต
ยี[V] crush, See also: mix, blend, mash, Syn. ขยี้, ขยำ, คลุกเคล้า, Example: คุณยายกำลังยีลูกตาลเพื่อทำขนมตาล, Thai definition: ขยำให้แหลก, ขยำให้เหลว
ยุบยับ[ADV] disastrously, See also: crushingly, heavily, Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย, Example: เราขาดทุนยุบยับ
สลาย[V] disintegrate, See also: crumble, break up, break apart, shatter, Syn. แตกพัง, ทลาย, ละลาย, ฉลาย, Example: ความเชื่อนี้ได้สลายไปเนื่องจากผลการทดลองไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร, Thai definition: สิ้นสภาพไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
เบ้า[n.] (bao) EN: cast ; crucible   FR: creuset [m]
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old   
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze   
บล็อก[X] (blǿk) EN: block ; crucible   
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub   FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face   FR: essuyer le visage
เช็ดถู[v.] (chetthū) EN: rub ; scrub ; wipe ; clean   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUZ    K R UW1 Z
CRUX    K R AH1 K S
CRUM    K R AH1 M
CRUD    K R AH1 D
CRULL    K R AH1 L
CRUEY    K R AH1 IY0
CRUEL    K R UW1 AH0 L
CRUMB    K R AH1 M
CRUEL    K R UW1 L
CRUEA    K R UW1 IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cruz    (n) (k r uu1 z)
crux    (n) (k r uh1 k s)
crude    (j) (k r uu1 d)
cruel    (j) (k r u@1 l)
cruet    (n) (k r uu1 i t)
crumb    (n) (k r uh1 m)
cruse    (n) (k r uu1 z)
crush    (v) (k r uh1 sh)
crust    (v) (k r uh1 s t)
cruder    (j) (k r uu1 d @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
うろつき回る;彷徨き回る[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out [Add to Longdo]
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶戾[xiōng lì, ㄒㄩㄥ ㄌㄧˋ, / ] cruel; tyrannical [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, / ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful [Add to Longdo]
[là, ㄌㄚˋ, ] cruel; obstinate [Add to Longdo]
十字形[shí zì xíng, ㄕˊ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, ] cruciform; cross shape [Add to Longdo]
十字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, ] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals) [Add to Longdo]
十字军[shí zì jūn, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ, / ] crusaders; army of crusaders; the Crusades [Add to Longdo]
南十字座[nán shí zì zuò, ㄋㄢˊ ㄕˊ ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Crux (constellation); Southern Cross [Add to Longdo]
原油[yuán yóu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ, ] crude oil [Add to Longdo]
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, / ] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クルーソー[くるーそー, kuru-so-] Crusoe [Add to Longdo]
クルーソ[くるーそ, kuru-so] crusoe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 cru [kry]
   crude; raw; rough
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 cru
   crude; raw; rough
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 cru [kry]
   crude; raw; rough
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top