Search result for

crescents

(117 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crescents-, *crescents*, crescent
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา crescents มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *crescents*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crescent[ADJ] ที่มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว
crescent[N] พระจันทร์เสี้ยว, Syn. crescent moon, waxing moon, waning moon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
decrescent(ดิเครส'เซนทฺ) adj. ค่อย ๆ ลดลง. เล็ก ๆ, See also: decrescence n.
excrescentadj. ซึ่งเจริญออกมาอย่างผิดปกติ,ซึ่งเกินความต้องการ

English-Thai: Nontri Dictionary
crescent(adj) เสี้ยว,ซีก,เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก
crescent(n) พระจันทร์ครึ่งซีก,วงเดือน,อัฒจันทร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
luniform; crescent-shaped; lunate-รูปจันทร์เสี้ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lunate; crescent-shaped; luniform-รูปจันทร์เสี้ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
accrescentขยายและคงอยู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barchan; crescentic duneเนินทรายรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescent beachหาดรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescent-shaped; lunate; luniform-รูปจันทร์เสี้ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crescentic crack; crescentic fractureรอยแตกรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescentic dune; barchanเนินทรายรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescentic fracture; crescentic crackรอยแตกรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescentic gouge; gouge markรอยรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
decrescentลดขนาดลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gouge mark; crescentic gougeรอยรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
excrescent-งอกออกผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Red Cross and Red Crescentกาชาด [TU Subject Heading]
Crescentricรูปเสี้ยวพระจันทร์ [การแพทย์]
Crescentsลักษณะเป็นพระจันทร์ครึ่งซีก [การแพทย์]
Epithelial Crescentอีพิธิเลียลเครซเซนท์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crescent wrench (n) ประแจเลื่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you added the crescent moon and the star.แต่พวกนายไปเพิ่มพระจันทร์เสี้ยว.. กับดาว The Breath (2009)
So you don't like the crescent moon?ตกลงนายไม่ชอบพระจันทร์เสี้ยวเหรอ? The Breath (2009)
The motel had no vacancies, and I really didn’t want to drive all the way to Crescent View.ก็โรงแรมมันไม่ว่างเอาเสียเลย แล้วผมก็ไม่ค่อยขับรถ ตลอดทางไกล มาจนถึง เครสเซน วิว Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Bachman. Bachman's based out of Crescent City.หมอผี เป็นหมอผีจากเมืองเครสเซนต์ซิตี้ Caregiver (2010)
Bachman's based out of Crescent City.เป็นหมอผีจากเมืองเครสเซนต์ซิตี้ Home (2010)
Like a crescent of light.- แสงงั้นเหรอ - มันเหมือนกับแสงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว Episode #1.3 (2010)
Henley said there was a crescent of light across the Grace Allen picture.เฮนลี่ย์บอกว่ามีแสงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว แสงไฟส่องผ่านรูปใบหน้าเกรซ อัลเลน Episode #1.3 (2010)
Their names mean full moon and crescent moon.พระจันทร์เต็มดวง พระจันทร์ดวงใหม่ คือพระจันทร์เต็มดวง กับจันทร์เสี้ยวงั้นสิ Episode #1.10 (2010)
The man, the crescent moon, becomes whole thanks to her.และชายผู้ว่างเปล่า New Moon จะสมบูรณ์ได้เมื่อมี Full Moon เท่านั้น Episode #1.10 (2010)
I'm the full moon, so you be the crescent moon. I can't.งั้นถ้าฉันเป็น Full Moon เธอก็คือ New Moon Episode #1.10 (2010)
The La Crescenta Motel out on Jefferson Highway.เดอะ ลา เครสเสนต้า โมเต็ล นอกเจฟเฟอร์สัน ไฮเวย์ Cold Grey Light of Dawn (2011)
It looks like a Crescent moon.มันดูเหมือน รูปพระจันทร์เสี้ยว Wake (2011)
We put it out, but someone set it intentionally, and there was a Crescent moon burnt into the ground.แต่มีใครบางคนทำมันขึ้น เพื่อเรียกความสนใจ มันเป็นรูปจันทร์เสี้ยวไหม้ไฟอยู่บนพื้น Wake (2011)
Someone, probably that crazy bitch that was just in here, burned a Crescent into the ground.ใครบางคน อาจเป็นผู้หญิงบ้าคนนั้น เข้าไปที่นั่น เผาสัญลักษณ์รูปจันทร์เสี้ยวบนพื้น Wake (2011)
The knife the woman used, it had a Crescent moon on it.มีดที่ผู้หญิงคนนั้นใช้ มีสัญลักษณ์พระจันทร์เสี้ยว Wake (2011)
That's the Crescent moon symbol she burned in the ground.นี่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ผู้หญิงคนนั้นทำที่สนามนะ Masked (2011)
Send word to Crescentia that I must move our mid-day meals later in the week.ส่งคำ Crescentia ที่ผมจะต้องย้าย อาหารกลางวันของเรา ต่อไปในสัปดาห์ Fugitivus (2012)
Crescent moons and starbursts.ที่รัดคอเขาด้วยโซ่ตรวน The Prince of Winterfell (2012)
Oh, by the way, if you want to join us, we're, uh, we're sailing out to Crescent Beach for the day.คุณโสด แล้วนี่มันก็หน้าร้อนนะ อีกเรื่องนะ ถ้าเธออยากจะไป Resurrection (2012)
These runes were written on a Midsummer's Eve by the light of a crescent moon nearly 200 years ago.จันทร์รูปทรงนั้นจะปรากฏในคืนนี้ จงไปยืนข้างก้อนหินสีเทา เวลานกทรัชร้อง... The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Crescent Road between Arch Green and Claremount.เสี้ยวโค้งถนนระหว่างสีเขียวและ Claremount Locke (2013)
Crescent Road between Arch Green and Claremount.เสี้ยวโค้งถนนระหว่างสีเขียวและ Claremount Locke (2013)
Uh, I'll be at the La Crescenta.อ่า ผมจะไปอยู่ที่ ลา เครชเซนต้า At Last (2013)
Address, Crescent hotel.ที่อยู่ โรงแรมเครสเซ่น The Waking Dead (2013)
Address puts him at the Crescent hotel.ที่อยู่คือโรงแรมเครสเซนต์ Goodnight, Sweet Grimm (2013)
"to the Canyon of the Crescent Moon, to the temple where the cup that...""ถึงหุบเขาลึกของพระจันทร์เสี้ยว, ถึงวิหาร อันเป็นที่อยู่ของจอก.. ซึ่ง" Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
"Across the desert and through the mountain to the Canyon of the Crescent Moon.""ข้ามทะเลทราย และทะลุผ่านภูเขา ไปที่ แคนยอน (หน้าผา) ของพระจันทร์เสี้ยว." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This book contained a map, a map with no names, precise directions from the unknown city to the secret Canyon of the Crescent Moon.สมุดนี่บรรจุแผนที่, แผนที่ที่ไม่ม่ชื่อ, บอกทิศทางของเมืองที่สูญหาย อย่างระเอียด ไปที่แคนยอนลึกลับ รูปพระจันทร์เสี้ยว Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The Canyon of the Crescent Moon.แคนยอนรูปจันทร์เสี้ยว Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The crescent moonThe crescent moon Yomigaeri (2002)
- 237, Northwide, Crescent.237, Northwide, CrescentSaw II (2005)
- 237, Northwide, Crescent. Got it.- 237, Northwide, Crescent รับทราบ Saw II (2005)
I want the Crescent City Bridge surveillance, westbound between 1 0:00 and 1 1:00.ผมต้องการตรวจสอบสะพาน เมือง เครสเซนต์, ทางด้านตะวันตกขาเข้า ช่วงเวลา 10 โมง ถึง 11โมง. Deja Vu (2006)
There was post-bIast residue under the Crescent City Bridge.-Who's in charge? -We're working on that now. GentIemen, pIease. Deja Vu (2006)
He's going west, not east, on the Crescent City Bridge.-I got him! I got him! -DENNY: Deja Vu (2006)
Send paramedics to the Crescent City Bridge.Can you stiII drive? Deja Vu (2006)
He'II set the timer, walk away on foot, get on his motorcycle and ride to the Crescent City Bridge to watch.ระหว่างที่เรือออกจากท่า คุณ! คุณครับ. Deja Vu (2006)
According to this the anomaly should be over the crescent of the dune.ตอนนี้เราเข้าใกล้ประตูมิติมากแล้ว Episode #2.5 (2008)
- "At half past three yesterday afternoon, I saw the priest called De Carlo go to 144 Abbey Crescent, where he spent an hour and 22 minutes talking to the wife of Mr. Dean.""Um halb vier gestern Nachmittag sah ich den Priester De Carlo zu 144 Abbey Crescent gehen, wo er eine Stunde 22 Minuten mit der Frau von Mr. Dean sprach." The Final Conflict (1981)
Yeah. Listen, could you get a guy over to Falcon Enterprises, 1322 Crescent, as soon as possible?Ja, schicken Sie bitte jemanden zu Falcon Enterprises, 1322 Crescent, sobald wie möglich. The Final Verdict (1982)
Crane lives on Crescent View Drive.Crane wohnt am Crescent View Drive. The Taxicab Wars (1983)
Why don't you go west to Crescent Heights... I'll go east to La Brea.Fahren Sie nach Crescent Heights. Cop (1988)
Crescent Cove Police Station, Mooney speaking.Crescent Cove Police Station, Mooney am Apparat. Killer Klowns from Outer Space (1988)
Police Station. Mooney speaking.Crescent Cove Police Station, Mooney am Apparat. Killer Klowns from Outer Space (1988)
Crescent.CrescentSneakers (1992)
Mother, stay on Crescent, get off at the reservoir.Mother, Richtung Crescent, dann in Richtung Stausee. Sneakers (1992)
Ah, sí, Maclin Edd, 140, Weyslon Street, Onkpark.Ja. Für mich und meine Schwester. Mark Linille. 140, West Crescent, Oak Park. Trauma (1993)
Steven Chase, Crescent Capital.Steven Chase, von Crescent Capital. Disclosure (1994)
Southern Crescent to Red Crescent.Southern Crescent an Red CrescentE.B.E. (1994)
(radio) Medevac One, this is Red Crescent.(Funk) Sanitäter eins, hier Red CrescentE.B.E. (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือนขึ้น[N] crescent moon, Syn. ข้างขึ้น
เดือนเสี้ยว[N] crescent moon, Example: ดวงจันทร์ไม่เต็มดวงอย่างนี้เรียกเดือนเสี้ยว, Thai definition: เดือนแหว่งที่คู่กับดาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนขึ้น[n. exp.] (deūoen kheun) EN: crescent moon   FR: lune croissante [f]
เดือนเสี้ยว[n. exp.] (deūoen sīo) EN: crescent moon   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRESCENT    K R EH1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crescent    (n) (k r e1 s n t)
crescents    (n) (k r e1 s n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogen {m}crescent; crescent-shaped object [Add to Longdo]
Mondsichel {f}; Halbmond {m} | Mondsicheln {pl}; Halbmonde {pl}crescent moon; crescent | crescents [Add to Longdo]
halbmondförmig {adj}crescent; crescent-shaped [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレセント[, kuresento] (n) crescent [Add to Longdo]
クレッセント[, kuressento] (n) crescent [Add to Longdo]
河跡湖[かせきこ, kasekiko] (n) crescentic lake; oxbow lake; billabong [Add to Longdo]
外帯[がいたい, gaitai] (n) (1) (See 内帯・1) area on the convex side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本外帯) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line [Add to Longdo]
弓形[ゆみなり;ゆみがた;きゅうけい, yuminari ; yumigata ; kyuukei] (n,adj-no) arched; crescent-shaped; bow-shaped; segment [Add to Longdo]
弓張り;弓張(io)[ゆみはり, yumihari] (n) (1) stringing a bow; person who strings bows; (2) (abbr) (See 弓張り月) crescent moon; (3) (abbr) (See 弓張り提灯) paper lantern with a bow-shaped handle [Add to Longdo]
弓張り月[ゆみはりづき, yumihariduki] (n) crescent moon [Add to Longdo]
月の輪[つきのわ, tsukinowa] (n) (1) moon (esp. full moon); (2) circle fashioned after the moon; (3) (See 袈裟) decorative ring on the chest of a monk's stole; (4) straw trivet; (5) (See 月の輪熊) white crescent-shaped chest patch of an Asiatic black bear [Add to Longdo]
月形[つきがた, tsukigata] (n) crescent shape [Add to Longdo]
弦月[げんげつ, gengetsu] (n) crescent moon [Add to Longdo]
胡椒鯛[こしょうだい;コショウダイ, koshoudai ; koshoudai] (n) (uk) crescent sweetlips (species of fish, Plectorhinchus cinctus) [Add to Longdo]
三日月[みかづき(P);みかずき(ik), mikaduki (P); mikazuki (ik)] (n) new moon; crescent moon; (P) [Add to Longdo]
三日月形[みかづきがた, mikadukigata] (adj-no) crescent shape [Add to Longdo]
上弦[じょうげん, jougen] (n) 1st quarter of moon; crescent moon [Add to Longdo]
新月[しんげつ, shingetsu] (n) a new moon; a crescent moon [Add to Longdo]
赤新月社[せきしんげつしゃ, sekishingetsusha] (n) Red Crescent Society [Add to Longdo]
繊月[せんげつ, sengetsu] (n) (See 三日月) crescent moon [Add to Longdo]
爪半月[つめはんげつ, tsumehangetsu] (n) lunula (white crescent-shaped area at the base of a nail); nail moon [Add to Longdo]
内帯[ないたい, naitai] (n) (1) (See 外帯・1) area on the concave side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本内帯) area of southwestern Japan north of the Median Tectonic Line [Add to Longdo]
半月形[はんげつけい;はんげつがた, hangetsukei ; hangetsugata] (adj-no) semicircular; crescent-shaped; half-moon [Add to Longdo]
眉月[まゆづき, mayuduki] (n) crescent moon [Add to Longdo]
偃月[えんげつ, engetsu] (n) crescent moon [Add to Longdo]
彎月[わんげつ, wangetsu] (n) crescent [Add to Longdo]
彎月状[わんげつじょう, wangetsujou] (n) crescent shape [Add to Longdo]
餃子[ぎょうざ(P);ギョーザ;ギョウザ;チャオズ, gyouza (P); gyo-za ; gyouza ; chaozu] (n) (uk) (チャオズ is from the Chinese word jiaozi) gyoza (crescent-shaped pan-fried dumplings stuffed with minced pork and vegetables); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上弦[shàng xián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˊ, ] to wind; to tighten; crescent moon; first quarter or waxing moon [Add to Longdo]
新月[xīn yuè, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ, ] new moon; crescent [Add to Longdo]
[fěi, ㄈㄟˇ, ] crescent moon [Add to Longdo]
眉月[méi yuè, ㄇㄟˊ ㄩㄝˋ, ] waxing crescent (moon) [Add to Longdo]
红新月会[Hóng xīn yuè huì, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Red Crescent (humanitarian organization) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top