Search result for

crêpes

(185 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crêpes-, *crêpes*, crêpe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา crêpes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *crêpes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crepe[N] ขนมชนิดหนึ่งคล้ายแพนเค้กแต่บางกว่า, See also: เครป, Syn. crape
crept[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ creep
decrepit[ADJ] แก่ตัวลง, See also: เสื่อมลง, ชราภาพ, Syn. poor condition
crepitate[VI] ทำเสียงระเบิดเล็กๆ (เช่น เสียงระเบิดของไม้ที่ถูกเผาไฟ)
discrepant[ADJ] แตกต่างกัน (ระหว่างสองสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน), Syn. conflicting, improper, unsuitable
crepuscular[ADJ] ที่เกี่ยวกับช่วงเวลาพระอาทิตย์จวนจะลับขอบฟ้า
decrepitude[N] การเสื่อมสภาพ, See also: การหมดสภาพ
discrepancy[N] ความแตกต่างกันระหว่างสองสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน, Syn. difference, disparity, gap, Ant. accord

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crepe(เครพ) n. แพรย่น,ไหมย่น,ผ้าย่น,กระดาษลูกฟูก,ด้ายย่นสีดำ (สำหรับไว้ทุกข์)
crepe papern. กระดาษลูกฟูก,กระดาษย่น
crepe rubbern. ยางย่น,แผ่นยางลูกฟูก
crepehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียว
crepitant(เครพ'พิทันทฺ) adj. ซึ่งมีเสียงแตก
crepitate(เครพ'พิเทท) vi. ทำให้เกิดเสียงแตก, See also: crepitation n. ดูcrepitate
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crepuscule(คริพัส'คิว) n. สายัณห์,ยามโพล้เพล
decrepit(ดิเครพ'พิท) adj. อ่อนกำลังด้วยวัยชรา,ชรา,แก่ตัว,เก่าแก่,เสื่อมเพราะการใช้มาก, Syn. feeble
decrepitate(ดิเครพ'พิเทท) vt. เผาให้เป็นรอยแตก,ปะทุ แตกการเผา, See also: decrepitation n., Syn. roast
decrepitiude(ดิเครพ'ทิทิวดฺ) n. ภาวะที่เป็นรอยแตก,อ่อนแอ,แก่ชรา, Syn. feebleness
discrepancy(ดิสเครพ'เพินซี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ตรงกัน,ความขัดแย้ง., See also: discrepance n., Syn. variance,difference,gap ###A. similarity,unity
discrepant(ดิสเครพ'เพินทฺ) adj. ไม่ลงรอยกัน,ไม่ตรงกัน,แย้งกัน,ไม่ประสานกัน, Syn. differing,discordant

English-Thai: Nontri Dictionary
crepe(n) แพรย่น
crept(vi) pt และ pp ของ creep
decrepit(adj) หมดกำลังวังชา,อ่อนเปลี้ย,เสื่อม,ไม่มีแรง,ชรา
decrepitude(n) ความอ่อนเปลี้ย,ความไม่มีแรง,ความชรา
discrepancy(n) ความคลาดเคลื่อน,ความแย้งกัน,ความไม่ตรงกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crepitationเสียงกรอบแกรบ [มีความหมายเหมือนกับ crepitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crepitus๑. การผายลม๒. เสียงกรอบแกรบ [มีความหมายเหมือนกับ crepitation] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decrepitผู้ชรา, ผู้ทุพพลภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decrepitateแตกเปรี๊ยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decrepit๑. ทุพพลภาพ๒. ชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
discrepancyข้อแตกต่าง (ในสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hippocrepiform-รูปเกือกม้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Crepitantsเสียงกรอบแกรบ [การแพทย์]
Crepitationเสียงกรอบแกรบ,เสียงการเสียดสี,เครปิเตชั่น,เสียงกรอบแกรบ,เสียงเปรี๊ยะ,เสียงเครฟพิเทชั่น [การแพทย์]
Crepitation, Coarseเสียงหยาบ,เครปิเตชั่นหยาบ [การแพทย์]
Crepitation, Fineเครปิเตชั่นละเอียด,เสียงเล็ก [การแพทย์]
Crepitation, Mediumเครปิเตชั่นขนาดกลาง,เสียงขนาดกลาง [การแพทย์]
Crepitusเสียงดังในข้อ,เสียงกรอบแกรบ,เสียงกระดูกชนกัน [การแพทย์]
Crepitus, Gasseousการเสียดสีของชิ้นกระดูกหักเป็นแบบฟองอากาศ [การแพทย์]
Discrepancyความผิดปกติในความสั้น-ยาว [การแพทย์]
Gasseous Crepitusการเสียดสีของชิ้นกระดูกหักเป็นแบบฟองอากาศ [การแพทย์]
Leg Length Discrepancyความแตกต่างของความยาวของขา [การแพทย์]
Limp Length Discrepancyความแตกต่างกันในความยาวของขาทั้ง 2 ข้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You like pancakes then?Du magst Crêpes? Sag das doch gleich! Saint-Tropez Blues (1961)
How about crêpes suzette?- Wie wär's mit Crêpes Suzette? The Scientist (1965)
Crêpe su...?- Crêpes Suzette? The Scientist (1965)
Well, most of the time, we just made crêpes suzettes.Meistens haben wir Crêpes Suzette gemacht. The Scientist (1965)
Well, if they do, I hope he won't sit down on it.- Er hilft mir, Crêpe-Teig zu rühren. The 43rd, a Moving Story (1966)
Smells delicious. Crepe Suzettes, but not quite ready yet.- Crêpe suzettes, fast fertig. The Pizza Parlor (1966)
Crepe Suzettes.- Crêpe suzettes. The Pizza Parlor (1966)
- Yeah, well-- Crêpes Suzettes. Jeannie Breaks the Bank (1966)
- But this is one time that you must take time to eat.Crêpes Suzettes. Die waren wunderbar. Weißt du, für so ein Essen müsste ich einen Monatslohn bezahlen. Jeannie Breaks the Bank (1966)
I'll see that de Gaulle gives you an oak leaf cluster and a crepe suzette.Ich sorge dafür, dass de Gaulle Ihnen ein Crêpe Suzette verleiht. Funny Thing Happened on the Way to London (1967)
And I must answer, "I made crêpes Suzette.""Crêpes Suzette." Cuisine à la Stalag 13 (1970)
-But that's flambé suzettes!Ich hab's genau gehört! Aber Crêpes Suzettes müssen doch flambiert werden. Trinity Is Still My Name (1971)
Your crêpes suzettes.Ihre Crêpes Suzettes. Avanti! (1972)
- Shall I serve the crêpes suzettes?- Darf ich jetzt Crêpes Suzettes servieren? Avanti! (1972)
- Milk with jam or Crêpes Suzette?Eingemachtes oder Crêpes Suzette? Crêpes Suzette für mich. La Grande Bouffe (1973)
Crêpe...Crêpe de Confit... The Clockmaker of St. Paul (1974)
Watch out for the crêpe suzettes. ..."Machine Gun" Joe Viterbo and Frankenstein.Achte auf Crêpe Suzettes Machine Gun Joe Viterbo und Frankenstein. Death Race 2000 (1975)
I see too many scargots... and too many crepes with vanilla icecream and strawberriesEr hat etwas zu viel... Schnecken gegessen oder zu viele Crêpes mit Vanilleeis, Erdbeeren und einem kleinen Schuss Grand Marnier. Shivers (1975)
I brought you a crêpe Florentine pour votre appétit, heh.Ich bringe Ihnen ein Crêpe florentine pour votre appétit, ha. The Lost Sheep (1979)
What are crêpes Gigi?Was ist der Crêpe Gigi? Les bronzés font du ski (1979)
I'm sure. I'll have a sugar crêpe and a beer.Einen Crêpe mit Zucker und ein Bier. Les bronzés font du ski (1979)
All our crêpes are on the menu.- Alle Crêpes stehen auf der Karte. Les bronzés font du ski (1979)
Make a crêpe and put sugar on it!Machen Sie einen Crêpe mit Zucker drauf. Les bronzés font du ski (1979)
- Another sugar crêpe.- Wieder ein Crêpe mit Zucker. Les bronzés font du ski (1979)
I have to wait on these assholes with their sugar crêpes!Mich kotzt es an, diese Arschlöcher zu bedienen, die Zuckercrêpes verlangen! Les bronzés font du ski (1979)
Or get Marcel to whip up some crepes if you like.Ha ha. Oder Marcel könnte uns Crêpes zubereiten, falls Sie möchten. The Mole (1984)
eggs, sausage, pancakes, maple syrup.Eier, Würstchen, Crêpes, Cornflakes, Ahornsirup. Year of the Jellyfish (1984)
Eggs, sausage, pancakes.Eier, Würstchen, Crêpes. Year of the Jellyfish (1984)
Pancakes. With nothing on.Ein Crêpe, ohne alles. Year of the Jellyfish (1984)
A plain pancake.Crêpe ohne alles. Year of the Jellyfish (1984)
I do the crepes caviare.Ich mache die Crêpes caviar. Hannah and Her Sisters (1986)
The slobs, they've ripped my kitchen apart making their crepes!Diese Schweine haben meine Küche verwüstet mit ihren Crêpes! Life Is a Long Quiet River (1988)
He locks himself in because of the cat.Er hat eine Katze. - Wer ist Crêpe? L'étudiante (1988)
Two months later, after celebrating Shrove Tuesday three days straight at Aunt Rose's, flipping pancakes we found Augustine one night, smiling but pale and weak in the big bed.Zwei Monate später, nachdem wir 3 Tage lang bei Tante Rose Lichtmess gefeiert und "Crêpes" gebacken hatten, fanden wir eines Abends Augustine lächelnd, aber blass und kraftlos, in dem großen Bett. My Father's Glory (1990)
Crash into that pancake house!Fahr in die Crêperie rein! Merci la vie (1991)
Combining an enormous charm and distinction, both in the cloth and in the line, " The Cheerful Widow ", a lovely model, when the black crepe was moulded well, with white counts in the sleeves.Eine Kombination aus Charme und Würde in Stoff und Stil: "Die lustige Witwe." Ein reizender Entwurf, wundervoll gestaltet in schwarzem Crêpe mit raffinierten perlenbestickten Ärmeln. Wasps' Nest (1991)
" of end-week " it combines a dress radiant of white "crepe" pearl..."Weekend" vereint ein Kleid aus perlweißem Crêpe... Wasps' Nest (1991)
I'll have a cup of Alterian chowder, uttaberry crìpes and a slice of...Für mich eine Tasse alterianische Suppe, Uttabeeren-Crêpes und ein Stück... Armageddon Game (1994)
Wednesday's the day that Neelix always cooked Trellan crepes... your favorite meal?Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, kochte Neelix mittwochs immer Crêpes. - Ihr Lieblingsessen? Tuvix (1996)
So you really enjoyed the crepes?- Also schmeckten Ihnen die Crêpes? Tuvix (1996)
- The crepe place?- Das Crêpehaus? The English Patient (1997)
- Yeah, this is all big crepe money.- Ja, das ist alles Crêpe-Geld. The English Patient (1997)
There's crepe money?Es gibt Crêpe-Geld? The English Patient (1997)
There's nobody there now at the Magic Pan to roll the crepes.Jetzt ist niemand mehr im Magic Pan, um die Crêpes zu rollen. The English Patient (1997)
Each crepe has to be hand-rolled by a Mandelbaum.Jeder Crêpe muss von einem Mandelbaum handgerollt werden. The English Patient (1997)
These Dominicans really know their way around a crepe, huh?Diese Dominikaner haben es echt drauf mit dem Crêperollen, was? The English Patient (1997)
Come on, let's just eat our crepes.Komm, essen wir die Crêpes. The English Patient (1997)
Why are the crepes spraying?Warum sprühen die Crêpes? The English Patient (1997)
That blueberry crepe burned him pretty badly.Der Blaubeer-Crêpe hat ihn schlimm verbrannt. The English Patient (1997)
She has to sleep on her back for a month, otherwise her face will flatten like a crepe.Sie soll auf dem Rücken schlafen, sonst wird das Gesicht flach wie 'n Crêpe. Happy Birthday, Baby (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบื้องญวน[N] Vietnamese stuffed crispy omelette, See also: stuffed crispy egg crepe, Syn. ขนมเบื้องญวน, Example: แม่ชอบกินขนมเบื้องญวนที่ร้านตรงท่าพระอาทิตย์มาก, Count unit: อัน, Thai definition: อาหารว่างแบบญวนชนิดหนึ่ง ใช้วิธีกรอกแป้งลงบนกระทะให้บางกรอบ ใส่ไส้กุ้งแล้วพับสอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile   FR: âgé ; vieux ; décrépit
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit   FR: décrépit
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude   FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds   FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
การเสื่อมสภาพ[n. exp.] (kān seūam saphāp) EN: deterioration ; decrepitude   
กรอบแกรบ[v.] (krøpkraēp) FR: crépiter ; grésiller
หง่อม[adj.] (ngǿm) EN: very old ; decrepit ; senile   FR: décrépit ; blet
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate   FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption
แพนเค้ก[n.] (phaēnkhēk) EN: pancake   FR: crêpe [f]
พลบค่ำ[n.] (phlop) EN: dusk ; sunset   FR: crépuscule [m]
พลบค่ำ[n.] (phlop kham) EN: dusk ; gloaming   FR: crépuscule [m]
พุดจีบ [n. exp.] (phut jīp) EN: Crepe jasmine ; Clavel De La India ; East Indian rosebay   
ปอเปี๊ยะทอด[n. exp.] (pøpīa thøt) EN: egg rolls   FR: pâté impérial [m] ; crêpe chinoise fracie [f]
ปุย[adj.] (pui) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy   FR: duveteux ; crépu ; hirsute
เวลาย่ำค่ำ[n. exp.] (wēlā yamkham) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening   FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
เวลาเย็น[n. exp.] (wēlā yen) EN: evening ; twilight ; dusk ; gloaming   FR: soir [m] ; crépuscule [m] ; fraîche [f]
ย่ำค่ำ[n.] (yamkham) EN: dusk ; six o'clock in the evening ; nightfall ; toward evening   FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; six heures du soir ; dix-huit heures
ยางดิบ[n. exp.] (yāng dip) EN: latex ; rubber latex ; crepe rubber   FR: latex [m]
หยิก[adj.] (yik) EN: curly ; wavy   FR: frisé ; crépu

CMU English Pronouncing Dictionary
CREPE    K R EY1 P
CREPS    K R EH1 P S
CREPT    K R EH1 P T
CREPES    K R EY1 P S
CREPEAU    K R AH0 P OW1
DECREPIT    D AH0 K R EH1 P AH0 T
DISCREPANCY    D IH2 S K R EH1 P AH0 N S IY0
DISCREPANCIES    D IH2 S K R EH1 P AH0 N S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crepe    (n) (k r ei1 p)
crept    (v) (k r e1 p t)
decrepit    (j) (d i1 k r e1 p i t)
crepitate    (v) (k r e1 p i t ei t)
crepitated    (v) (k r e1 p i t ei t i d)
crepitates    (v) (k r e1 p i t ei t s)
crepitating    (v) (k r e1 p i t ei t i ng)
crepitation    (n) (k r e2 p i t ei1 sh @ n)
crepuscular    (j) (k r i1 p uh1 s k y u l @ r)
decrepitude    (n) (d i1 k r e1 p i t y uu d)
discrepancy    (n) (d i1 s k r e1 p @ n s ii)
crepitations    (n) (k r e2 p i t ei1 sh @ n z)
discrepancies    (n) (d i1 s k r e1 p @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
アンマッチ[, anmacchi] (n) discrepancy (wasei [Add to Longdo]
クレープ[, kure-pu] (n) crepe (fre [Add to Longdo]
クレープシャツ[, kure-pushatsu] (n) crepe shirt [Add to Longdo]
クレープデシン[, kure-pudeshin] (n) crepe de Chine [Add to Longdo]
デシン[, deshin] (n) (abbr) crepe de Chine [Add to Longdo]
ミルクレープ[, mirukure-pu] (n) mille crepe (French cake made from layers of crepes) (fre [Add to Longdo]
違い[ちがい, chigai] (n,n-suf) difference; discrepancy; (P) [Add to Longdo]
金紗[きんしゃ, kinsha] (n) silk crepe [Add to Longdo]
懸隔[けんかく, kenkaku] (n) difference; discrepancy [Add to Longdo]
御召縮緬;御召し縮緬[おめしちりめん, omeshichirimen] (n) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
縮み[ちぢみ, chidimi] (n) (1) shrinkage; (n,adj-no) (2) cotton crepe; (P) [Add to Longdo]
縮み織り[ちぢみおり, chidimiori] (n) cotton crepe; preshrunk cloth [Add to Longdo]
縮緬[ちりめん, chirimen] (n) (silk) crepe [Add to Longdo]
縮緬紙(oK)[ちりめんし;ちりめんがみ, chirimenshi ; chirimengami] (n) crepe paper [Add to Longdo]
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill [Add to Longdo]
食い違い(P);食違い(P);くい違い[くいちがい, kuichigai] (n) discrepancy; different or conflicting opinions; (P) [Add to Longdo]
相違(P);相異[そうい, soui] (n,vs) difference; discrepancy; variation; (P) [Add to Longdo]
断層[だんそう, dansou] (n) (1) fault; dislocation; (2) gap; discrepancy; (P) [Add to Longdo]
統計上の不突合[とうけいじょうのふとつごう, toukeijounofutotsugou] (n) statistical discrepancy [Add to Longdo]
畔唐菜;畔冬菜[あぜとうな;アゼトウナ, azetouna ; azetouna] (n) (uk) Crepidiastrum keiskeanum (species of plant in the daisy family) [Add to Longdo]
緋縮緬[ひぢりめん, hidirimen] (n) crimson crepe (fabric) [Add to Longdo]
不一致[ふいっち, fuicchi] (n) discrepancy; discord; disagreement; mismatch; dissonance [Add to Longdo]
不具合[ふぐあい, fuguai] (adj-na,n) (1) flaw; defect; bug; malfunction; failure; discrepancy; (2) inconvenient [Add to Longdo]
不突合[ふとつごう, futotsugou] (n) discordance; discrepancy (e.g. statistical); conflict; incongruity; inconsistency; mismatch [Add to Longdo]
老いさらばえる[おいさらばえる, oisarabaeru] (v1,vi) to become decrepit and ugly with age [Add to Longdo]
老いぼれる;老い耄れる[おいぼれる, oiboreru] (v1,vi) to become decrepit; to become senile [Add to Longdo]
老朽[ろうきゅう, roukyuu] (n,vs,adj-no) superannuated; decrepitude; (P) [Add to Longdo]
絽縮緬[ろちりめん, rochirimen] (n) type of crêpe; gauze crêpe [Add to Longdo]
袱紗;帛紗;服紗[ふくさ, fukusa] (n) small silk wrapper; small cloth for wiping tea utensils; crepe wrapper [Add to Longdo]
齟齬;鉏鋙(oK)[そご, sogo] (n,vs) inconsistency; discord; conflict; discrepancy; contradiction; failure; frustration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chā, ㄔㄚ, ] difference; discrepancy; to differ; error; to err; to make a mistake, #938 [Add to Longdo]
差异[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, / ] difference; discrepancy, #2,002 [Add to Longdo]
不爽[bù shuǎng, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, ] not well; out of sorts; in a bad mood; without discrepancy; accurate, #7,073 [Add to Longdo]
出入[chū rù, ㄔㄨ ㄖㄨˋ, ] to go out and come in; entrance and exit; expenditure and income; discrepancy; inconsistent, #9,613 [Add to Longdo]
差额[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, / ] balance (financial); discrepancy (in a sum or quota); difference, #14,747 [Add to Longdo]
危房[wēi fáng, ㄨㄟ ㄈㄤˊ, ] decrepit house, #18,789 [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, / ] crepe; wrinkle, #59,437 [Add to Longdo]
老态龙钟[lǎo tài lóng zhōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, / ] old and decrepit; senile; doddering old age, #70,905 [Add to Longdo]
龙锺[lóng zhōng, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, / ] decrepit; senile, #412,921 [Add to Longdo]
皓首苍颜[hào shǒu cāng yán, ㄏㄠˋ ㄕㄡˇ ㄘㄤ ㄧㄢˊ, / ] white hair and grey sunken cheeks (成语 saw); decrepit old age, #582,871 [Add to Longdo]
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, ] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming [Add to Longdo]
失之毫厘,谬以千里[shī zhī háo lí, ㄕ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, miu4 yi3 qian1 li3, / ] a tiny lapse can lead to a huge mistake (成语 saw); a minor discrepancy leading to enormous losses [Add to Longdo]
失之毫厘,差之千里[shī zhī háo lí, ㄕ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, cha4 zhi1 qian1 li3, / ] a tiny lapse can lead to a huge mistake (成语 saw); a minor discrepancy leading to enormous losses [Add to Longdo]
失之毫厘,差以千里[shī zhī háo lí, ㄕ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, cha4 yi3 qian1 li3, / ] a tiny lapse can lead to a huge mistake (成语 saw); a minor discrepancy leading to enormous losses [Add to Longdo]
折秤[shé chèng, ㄕㄜˊ ㄔㄥˋ, ] discrepancy in weight [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top