Search result for

courts

(46 entries)
(0.0561 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courts-, *courts*, court
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courtship[N] การขอความรัก, Syn. courting, wooing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courtship(คอร์ท'ชิพ) n. การเกี้ยว,การจีบ,การขอความรัก,ระยะเวลาที่มีการเกี้ยวกัน,การประจบ

English-Thai: Nontri Dictionary
courtship(n) การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การขอความรัก,การประจบ,การติดผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtsศาล [TU Subject Heading]
Courts and courtiersราชสำนักและข้าราชสำนัก [TU Subject Heading]
Courts and courtiers in literatureราชสำนักและข้าราชสำนักในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Courts of last resortศาลฎีกา [TU Subject Heading]
Courtshipการเกี้ยวพาน [TU Subject Heading]
Courtshipการเกี้ยวพาราสี,การผสมพันธุ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
courtship[คอร์ท-ชิพ] การหาคู่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then I jumped back for the final quarter of the NBA finals. Courtside, of course.ติดขอบสนาม ทั้งหมดเสร็จก่อนเที่ยง Jumper (2008)
Let the courts take it from here.ให้ศาลเป็นคนตัดสิน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Family courts don't take kindly to mothers who are prostitutes.ศาลครอบครัวคงไม่ปราณี\ แม่ที่เป็นโสเภณีหรอก You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
WE NEED TO FIGURE OUT HOW THEY MET. THERE'S GOTTA BE SOMETHING IN ALL THIS ABOUT THEIR COURTSHIP."มันดูเหมือนสิ้นหวังสุดๆ แต่สุดท้ายผมก็พ้นมันมาได้" Soul Mates (2009)
This has been a huge wake-up call for the courts.นี่จะเป็นเสียงปลุกที่ดังสนั่นสำหรับคณะลูกขุน Cowboys and Indians (2009)
AND CAN I HAVE THE ROOM THAT OVERLOOKS THE TENNIS COURTS?และหนูขอห้องที่มองเห็นสนามเทนนิสได้มั้ยคะ Valley Girls (2009)
If your information leads to an arrest, the courts can't touch you.ข้อมูลของคุณ นำไปสู่การจับกุม เราจะทำให้แน่ใจว่าศาลไม่สามารถแตะต้องตัวคุณได้ Rates of Exchange (2009)
If you let me go, I can tell the courts that you saved my life.ถ้านายปล่อยฉันไป ฉันจะบอกศาลว่านายช่วยชีวิตฉันไว้ Rates of Exchange (2009)
So, uh, the courts will be closed.เพราะงั้นศาลจะปิด Road Kill (2009)
The michigan courts have yet to make a decision.แต่ศาลมิชิแกนยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆ You Don't Know Jack (2010)
the courts are always at your disposal. Is there anything else I can do for you?...คุณใช้กระบวนการทางกฎหมายได้นี่ มีอะไรให้ช่วยอีกไหม The Social Network (2010)
Depending on the length of your courtship.ขึ้นอยู่กับระยะเวลาความรักของพวกคุณ Chuck Versus the Three Words (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
courtsIn the temple courts he found men selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables.
courtsThe courts administer the law.
courtsThe hotel has a swimming pool, tennis courts and the like.
courtsWimbledon has eighteen grass courts, including the Center Court.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเกี้ยว[n.] (kān kīo) EN: courtship   FR: cour [f] ; parade nuptiale [f]
นกตีนเหลือง [n. exp.] (nok tīn leūang) EN: Grey-tailed Tattler   FR: Chevalier de Sibérie [m] ; Chevalier cendré [m] ; Chevalier à pieds courts [m]
สู้ความ[v. exp.] (sū khwām) EN: contest a legal action ; fight the case ; fight a lawsuit ; litigate ; fight through the courts ; take legal action ; take action   

CMU English Pronouncing Dictionary
COURTS    K AO1 R T S
COURTS'    K AO1 R T S
COURTSHIP    K AO1 R CH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courts    (v) (k oo1 t s)
courtship    (n) - (k oo1 t - sh i p)
courtships    (n) - (k oo1 t - sh i p s)
courts-martial    (n) - (k oo2 t s - m aa1 sh l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌垣[うたがき, utagaki] (n) (arch) gathering of men and women who sang courtship songs to each other and danced; dancing and singing feast of young men and women in ancient Japan [Add to Longdo]
吉野時代[よしのじだい, yoshinojidai] (n) (obsc) (See 南北朝時代) Yoshino period (Japan's Northern and Southern Courts period, esp. from the viewpoint of the legitimacy of the Southern Court, 1336-1392 CE) [Add to Longdo]
吉野朝時代[よしのちょうじだい, yoshinochoujidai] (n) (obsc) (See 南北朝時代) Yoshino period (Japan's Northern and Southern Courts period, esp. from the viewpoint of the legitimacy of the Southern Court, 1336-1392 CE) [Add to Longdo]
求愛誇示[きゅうあいこじ, kyuuaikoji] (n) courtship display [Add to Longdo]
求愛行動[きゅうあいこうどう, kyuuaikoudou] (n) courtship behavior (animals) [Add to Longdo]
求縁[きゅうえん, kyuuen] (n,vs) courtship [Add to Longdo]
求婚[きゅうこん, kyuukon] (n,vs) marriage proposal; courtship [Add to Longdo]
結婚活動[けっこんかつどう, kekkonkatsudou] (n) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc. [Add to Longdo]
婚活;婚カツ[こんかつ(婚活);こんカツ(婚カツ), konkatsu ( kon katsu ); kon katsu ( kon katsu )] (n) (abbr) (See 結婚活動) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc. [Add to Longdo]
出訴[しゅっそ, shusso] (n,vs) access to courts; bringing an action [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top