ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

courses

K AO1 R S AH0 Z   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courses-, *courses*, course
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you know, our courses last three years,ตามที่เธอรู้, หลักสูตรของเราสามปีสุดท้าย, Suspiria (1977)
You'll be taking your college courses, and me, Teddy and Vern, we'll all be in the shop courses with the rest of the retards making ashtrays and birdhouses.นายต้องไปสายสามัญ ส่วนฉัน เท็ดดี้ และเวิร์น ก็ต้องไปสายอาชีวะ กับไอ้พวกซ้ำชั้นที่เหลือ ทำงานไม้ ก๊อกๆ แก๊กๆ ไป Stand by Me (1986)
You wouldn't be going around talking about taking these stupid shop courses if I was.ไม่ต้องมาวนเวียนอยู่กับไอ้เรื่อง สายอาชีวะบ้านี่ ถ้าฉันจะเรียน Stand by Me (1986)
Maybe you could go into the college courses with me.บางทีนายน่าจะไปลง เรียนสายสามัญกับฉันนะ Stand by Me (1986)
He enrolled in the college courses with me.เขาเข้าเรียนในสายสามัญร่วมกับผม Stand by Me (1986)
So what ifl had a salad and he had three courses?สมมติว่าถ้าฉันกินสลัด ส่วนเขากินจานหลักสามจานล่ะ The Joy Luck Club (1993)
I thought you'd already been through all of the underwater training courses.คุณก็เคยผ่านการฝึกใต้น้ำมาทุกรูปแบบแล้วไม่ใช่รึ Ghost in the Shell (1995)
"When your courses are set, and a dream boat you've met have a real cigarette.เมื่อได้กำหนดเส้นทาง และได้พบเรือในฝันแล้ว... ก็มาสูบบุหรี่จริงๆ กัน บุหรี่คาเมล Mona Lisa Smile (2003)
I've got my courses, I've got my Camel cigarette. Where is my dream boat?ฉันมีเส้นทางแล้ว มีบุหรี่ แล้วเรือในฝันฉันล่ะ Mona Lisa Smile (2003)
Make-up courses are just over and it all worked outเรียนซ่อมก็เสร็จแล้ว งานก็หมดแล้ว Swing Girls (2004)
I've not forgot, you see. At least three courses.ผมยังไม่ลืมหรอกครับ อย่างน้อยต้องสามชุดเลยครับ Pride & Prejudice (2005)
Let me guess, stress management courses?ให้ฉันเดา บางอย่างไม่สะดวก Red Eye (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coursesCooking courses are mandatory in school.
coursesHe considered two alternative courses.
coursesHowever, in America, sports teams are generally chosen by skill, and academic courses by ability.
coursesI'm teaching two courses, year one's "Self-expression for University Students" and year two's "Food Chemistry".
coursesPlease send details of these courses.
coursesShe's thinking of taking a couple of courses at a cooking school.
coursesShoes ... many courses ban shoes with spikes, so take care.
coursesStudents will take one of these English courses by choice.
coursesThe physical fitness courses are required of everyone.
coursesWe must register for the courses that we're going to take by tomorrow.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān lak) EN: main courses   
จ่ายของ[v. exp.] (jāi khøng) EN: go shopping   FR: faire ses courses ; faire des/ses emplettes
จ่ายตลาด[v. exp.] (jāi talāt) EN: go marketing ; do marketing ; do shopping   FR: faire des/ses emplettes ; faire son/le marché ; aller acheter des/ses provisions ; faire des/ses courses
เล่นม้า[v. exp.] (len mā) FR: jouer aux courses
รายการฝึก[n. exp.] (rāikān feuk) EN: training courses   
สนามม้าแข่ง[n. exp.] (sanām mā khaeng) EN: racecourse   FR: champ de courses [m]
แทงม้า[v. exp.] (thaēng mā) EN: bet on horses   FR: miser aux courses

CMU English Pronouncing Dictionary
COURSES    K AO1 R S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courses    (v) kˈɔːsɪz (k oo1 s i z)

French-Thai: Longdo Dictionary
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐石[かいせき, kaiseki] (n) (1) (See 茶懐石) simple meal eaten before tea is served; (2) (See 懐石料理) sophisticated traditional Japanese cuisine brought in courses [Add to Longdo]
懐石料理[かいせきりょうり, kaisekiryouri] (n) (1) (See 会席料理) tea-ceremony dishes; (2) traditional Japanese meal brought in courses [Add to Longdo]
寿教室[ことぶききょうしつ, kotobukikyoushitsu] (n) culture courses for the aged [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) elegance; grace; refinement; class; dignity; (suf) (2) article; item; (suf,ctr) (3) (sometimes pronounced ぴん) counter for items (of food, etc.); counter for dishes or courses (at a restaurant); (P) [Add to Longdo]
副専攻[ふくせんこう, fukusenkou] (n) (See 専攻) minor (in university or college courses); sub-major [Add to Longdo]
放送大学[ほうそうだいがく, housoudaigaku] (n) continuing education courses offered via radio or television [Add to Longdo]
孟子[もうし, moushi] (n) (1) Mencius (Meng Zi) (371-289BCE); (2) (See 四書) the Discourses of Mencius - one of the Four Books [Add to Longdo]
論孟[ろんもう, ronmou] (n) The Confucian Analects and the Discourses of Mencius [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top