Search result for

courses

(40 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courses-, *courses*, course
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
J.J. took me down. She teaches one of the training courses.เจเจพาไปน่ะ บังเอิญว่าเขาสอนอยู่คอร์สนึง Loyal and True (2008)
Palm Springs is another desert city with tropical vegetation and lush golf courses.ปาล์มสปริงเป็นเมืองทะเลทรายอีกแห่ง ที่มีพืชพรรณเขตร้อน และสนามกอล์ฟเขียวชอุ่ม Home (2009)
They got a lot of good credit courses.ที่นั้นเค้า ก็สอนดีเลยทีเดียว I Love You, Beth Cooper (2009)
AND CORRESPONDENCE COURSES, SEE IF WE HAVE ANY LUCK WITH THOSE PARAMETERSเผื่อว่าเราจะมีโชคอื่นบ้าง Zoe's Reprise (2009)
Foyet was a teacher's Assistant in one Of amanda's courses. Michigan.มิชิแกน เป็นที่ที่เจ้ามัจจุราชมันให้ ชอว์นเนสซี่ลงโฆษณาที่นั่น Omnivore (2009)
And on exclusive golf courses, and the rich get richerและสนามกอล์ฟหรุหรา แล้วคนที่รวยก็รวยขึ้น Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Nick, she's had four courses. She knows what she's missing.นิก เธอกินไปสี่คอร์ส เธอรู้ว่าเธอพลาดอะไรไป Careful the Things You Say (2009)
Uh, just curious, how many more courses?แค่สงสัยว่ามีอีกกี่คอร์สนะ Careful the Things You Say (2009)
You go online and see what courses your friends are taking.เป็นเวบออนไลน์ให้นายดูว่า เพื่อนนายลงเรียนวิชาอะไรบ้างไง The Social Network (2010)
First, you let those main courses go.ก่อนอื่น นายต้องปล่อยพวกจานหลัก Hammer of the Gods (2010)
Do you think I sent you to aesthetic courses since you were 12 only to have this kind of connoisseur?แกคิดว่าที่ฉันส่งแกไปเรียนเรื่องสุนทรียศาสตร์ตั้งแต่อายุ 12 แค่เพราะให้แกชำนาญเรื่องนี้ใช่ไหม Episode #1.12 (2010)
We have courses in Nigeria, Imlay. Shit. How am I supposed to know, man?เราทำอะไรตอนอยู่ในกองทัพเรือ เหมือนพวกหมอ Battle Los Angeles (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coursesCooking courses are mandatory in school.
coursesHe considered two alternative courses.
coursesHowever, in America, sports teams are generally chosen by skill, and academic courses by ability.
coursesI'm teaching two courses, year one's "Self-expression for University Students" and year two's "Food Chemistry".
coursesPlease send details of these courses.
coursesShe's thinking of taking a couple of courses at a cooking school.
coursesShoes ... many courses ban shoes with spikes, so take care.
coursesStudents will take one of these English courses by choice.
coursesThe physical fitness courses are required of everyone.
coursesWe must register for the courses that we're going to take by tomorrow.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān lak) EN: main courses   
จ่ายของ[v. exp.] (jāi khøng) EN: go shopping   FR: faire ses courses ; faire des/ses emplettes
จ่ายตลาด[v. exp.] (jāi talāt) EN: go marketing ; do marketing ; do shopping   FR: faire des/ses emplettes ; faire son/le marché ; aller acheter des/ses provisions ; faire des/ses courses
เล่นม้า[v. exp.] (len mā) FR: jouer aux courses
รายการฝึก[n. exp.] (rāikān feuk) EN: training courses   
สนามม้าแข่ง[n. exp.] (sanām mā khaeng) EN: racecourse   FR: champ de courses [m]
แทงม้า[v. exp.] (thaēng mā) EN: bet on horses   FR: miser aux courses

CMU English Pronouncing Dictionary
COURSES    K AO1 R S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courses    (v) (k oo1 s i z)

French-Thai: Longdo Dictionary
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐石[かいせき, kaiseki] (n) (1) (See 茶懐石) simple meal eaten before tea is served; (2) (See 懐石料理) sophisticated traditional Japanese cuisine brought in courses [Add to Longdo]
懐石料理[かいせきりょうり, kaisekiryouri] (n) (1) (See 会席料理) tea-ceremony dishes; (2) traditional Japanese meal brought in courses [Add to Longdo]
寿教室[ことぶききょうしつ, kotobukikyoushitsu] (n) culture courses for the aged [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) elegance; grace; refinement; class; dignity; (suf) (2) article; item; (suf,ctr) (3) (sometimes pronounced ぴん) counter for items (of food, etc.); counter for dishes or courses (at a restaurant); (P) [Add to Longdo]
副専攻[ふくせんこう, fukusenkou] (n) (See 専攻) minor (in university or college courses); sub-major [Add to Longdo]
放送大学[ほうそうだいがく, housoudaigaku] (n) continuing education courses offered via radio or television [Add to Longdo]
孟子[もうし, moushi] (n) (1) Mencius (Meng Zi) (371-289BCE); (2) (See 四書) the Discourses of Mencius - one of the Four Books [Add to Longdo]
論孟[ろんもう, ronmou] (n) The Confucian Analects and the Discourses of Mencius [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top