Search result for

cot

(132 entries)
(0.5336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cot-, *cot*.
English-Thai: Longdo Dictionary
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที
terra-cotta(n) ดินเผา เช่น The production of terra cotta pottery is widespread. The technique does not require the high temperatures needed for other ceramics.; The Terracotta sculpture from India is the beautiful handmade Indian art and craft made of terracotta, or burnt clay sculpture.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cotton swab (n ) สำลีพันก้าน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cot    [N] เตียงพับได้, See also: เตียงผ้าใบ, Syn. camp bed
cot    [N] บ้านหลังเล็กๆ, See also: กระท่อม, Syn. cottage
cote    [N] เพิงเล็กๆ (สำหรับสัตว์)
cotton    [N] ต้นฝ้าย, See also: พืชประเภทฝ้าย, Syn. cotton plant
cotton    [N] ผ้าฝ้าย, Syn. cotton cloth
cotton    [N] ฝ้าย, See also: ใยฝ้าย, สำลี
coterie    [N] กลุ่มคนเล็กๆ ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
cottage    [N] กระท่อม, Syn. bungalow
cottage    [N] ที่พักตากอากาศหลังเล็กๆ
cottage    [N] บ้านพักเดี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cotangentโคแทนเจนต์ [เขียนแทนด้วย cot หรือ ctg] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cotenancyการเป็นผู้ครอบครองร่วม (ในที่ดิน) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coterminal anglesมุมร่วมแขนคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cotinental glaclerธารน้ำแข็งทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cottage workerคนทำงานที่บ้าน [ดู home worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cotter pin; split pinสลักปลายแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cotyledonใบเลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cotyliform; cotyloid; cup-shaped-รูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cotyloid; cotyliform; cup-shaped-รูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cotransmittersสารส่งต่อร่วมกัน [การแพทย์]
Cotransportการขนส่งสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปพร้อมๆกัน,การขนส่งร่วม [การแพทย์]
Cotryldonคอทริลดอน [การแพทย์]
Cott's Operationการตัดเส้นประสาทหน้ากระดูกซาครัม [การแพทย์]
Cottage industriesอุตสาหกรรมในครอบครัว [TU Subject Heading]
Cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]
Cottonฝ้าย [TU Subject Heading]
Cottonฝ้าย [การแพทย์]
Cotton Ball Appearanceลักษณะก้อนสำลี [การแพทย์]
Cotton Ball Weevilด้วงเจาะสมอฝ้าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cotTry on that shirt; it's made of fine cotton.
cotThis blouse is cotton.
cotThis cottage reminds me of the one I was born in.
cotThis cloth is made of cotton.
cotThis cotton shirt washes well.
cotThese cotton socks bear washing well.
cotThe cottage reminded me of the happy times I had spent with her.
cotIt seemed that that house was small if it was compared with the cottage which he lived in even recently.
cotThere was a cottage on the side of the hill.
cotThe old cottage had only one bed, so we all took turns sleeping in it.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cot(คอท) n. เปล,เตียงเล็ก,เตียงผ้าใบ,เตียงโยง,กระท่อม,คอก,กรง,ปลอกหุ้ม,ถุงนิ้วมือ, Syn. portable bed
cote(โคท) n. คอก,เล้า,กรง,กระท่อม,บ้านเล็ก ๆ
cotenant(โคเทน'นันท) n. ผู้ร่วมเช่า
coterie(โค'ทะรี) n. วง,วงการ,กลุ่มบุคคล,คณะ
cothurnus(โคเธอ'นัส) n. ละครโศกนาฎกรรม -pl. cothurni
coton balln. สมอฝ้าย
cotquean(คอท'เควน) n. ชายที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของหญิง,หญิงที่ดุร้าย
cottage(คอท'ทิจฺ) n. กระท่อม,บ้านในชนบท
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว

English-Thai: Nontri Dictionary
cot(n) เตียงเล็ก,เปล,เตียงนอน,เตียงผ้าใบ,กระท่อม,กรง
cote(n) เล้า,คอก,โรง,รัง,เพิง,กระท่อม,กรง
cottage(n) กระต๊อบ,กระท่อม
cottager(n) ชาวชนบท,ผู้อาศัยอยู่ในกระท่อม
cotton(n) ฝ้าย,สำลี
apricot(n) ผลแอพพริค็อท
ascot(n) ผ้าพันคอ
boycott(n) การคว่ำบาตร,การห้ามติดต่อ
boycott(vt) คว่ำบาตร,ไม่ติดต่อด้วย,ห้ามติดต่อ
guncotton(n) ดินระเบิด,ดินสำลี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคแทนเจนต์ [N] cotangent, Example: เราจะมีการทดสอบเรื่องโคแทนแจนต์กันอาทิตย์หน้า
ฝ้าย    [N] cotton, Syn. ต้นฝ้าย, Example: ที่ราบสูงยูนนานไม่มีการปลูกฝ้าย อาจเป็นเพราะสภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Gossypium วงศ์ Malvaceae เมล็ดให้น้ำมัน ปุยหุ้มเมล็ดใช้ทอผ้า เปลือกรากใช้ทำยาได้
ปุยฝ้าย    [N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Syn. ปุยนุ่น, สำลี, Example: มนุษย์ได้ประโยชน์จากต้นฝ้ายก็คือจากปุยฝ้ายและเมล็ดฝ้าย โดยปุยฝ้ายจะมีคุณค่าถึงร้อยละ 90
ปุยนุ่น    [N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Example: มนุษย์ได้ประโยชน์จากต้นนุ่นก็คือ จากปุยนุ่นและเมล็ดนุ่น, Thai definition: สิ่งที่เป็นใยฟูสีขาวของผลนุ่น
สำลี    [N] flannelet, See also: cotton fabric, Syn. ผ้าสำลี, Example: เสื้อกันหนาวที่ทำจากผ้าสำลี ให้ความอบอุ่นมาก แต่ใช้ไปนานๆ จะเป็นขุยง่าย, Thai definition: ชื่อเรียกผ้าชนิดหนึ่ง มีเนื้อนุ่ม
สำลี    [N] cotton, See also: absorbent cotton, cotton wool, surgical cotton, Example: พยาบาลใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์บางๆ ทำความสะอาดแผลที่แขนเขา, Thai definition: ชื่อเรียกปุยฝ้ายที่นำมาฟอกให้ขาวปราศจากไขมันและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เพื่อใช้ในทางการแพทย์เป็นต้น
สำลี    [N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Syn. ต้นสำลี, Example: เมล็ดของสำลีมีปุยขาว สามารถนำไปใช้ทอผ้าหรือยัดหมอนได้, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Gossypium barbadense Linn. var. acuminatum Mast. ในวงศ์ Malvaceae เมล็ดมีปุยขาวใช้ทอผ้าได้; ชื่อเรียกปุยของเมล็ดฝ้ายหรือเมล็ดสำลี
สมอ    [N] cotton ball, Syn. ลูกฝ้าย, สมอฝ้าย, Example: เขากำลังใช้สารเคมีฉีดป้องกันและกำจัดหนอนที่เจาะสมอฝ้ายอยู่, Count unit: ลูก
ทับ    [N] cottage, See also: hut, shack, Syn. กระท่อม, กระต๊อบ, ทับแพ เรือนแถว, เรือนแพ, เพิง, Count unit: หลัง, Thai definition: กระท่อมหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทำอยู่ชั่วคราว
ใบเลี้ยง [N] cotyledon, See also: seed leaf, Example: กล้วยไม้เป็นพืชประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว, Thai definition: ใบที่แตกออกมาจากเมล็ดเป็นใบแรกหรือคู่แรก, ใบที่อยู่ชิดกับขั้วผลไม้บางชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบปริคอต[n.] (aeppárikhǿt) EN: abricot   FR: abricot [m]
ใบเลี้ยง[n.] (bailīeng) EN: cotyledon ; seed leaf   FR: cotylédon [m]
ใบเลี้ยงคู่[n.] (bailīeng khū) EN: dicotyledon   
บังกะโล [n.] (bangkalō) EN: bungalow ; cottage   FR: bungalow [m] ; cottage [m]
เบื้อง...[n.] (beūang ...) EN: ... side ; ... direction   FR: côté ... ; direction ...
บอยคอต = บอยคอตต์[v.] (bøikhøt) EN: boycott   
บัวบก[n.] (būa bok) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside   FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายฝั่งทะเล[n. exp.] (chāifang thalē) EN: coast   FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ชายทะเล[n. exp.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast   FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COT    K AA1 T
COTO    K OW1 T OW0
COTS    K AA1 T S
COTT    K AA1 T
COTY    K OW1 T IY0
COTE    K OW1 T
COTA    K OW1 T AH0
COTTO    K OW1 T OW0
COTES    K OW1 T S
COTTA    K AA1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cot    (n) (k o1 t)
cote    (n) (k ou1 t)
cots    (n) (k o1 t s)
cotes    (n) (k ou1 t s)
cottar    (n) (k o1 t @ r)
cotter    (n) (k o1 t @ r)
cotton    (v) (k o1 t n)
coterie    (n) (k ou1 t @ r ii)
cottage    (n) (k o1 t i jh)
cottars    (n) (k o1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hütte {f} | Hütten {pl}cot | cots [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
du côté de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Du côté de la gare, il y a beaucoup de cafés. ใกล้ๆกับโรงแรมมีร้านกาแฟมากมาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP [Add to Longdo]
みんみん蝉;蛁蟟(oK)[みんみんぜみ;ミンミンゼミ, minminzemi ; minminzemi] (n) (uk) Oncotympana maculaticollis (large black and green species of Oriental cicada) [Add to Longdo]
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
アークコタンジェント[, a-kukotanjiento] (n) arccotangent; arc-cotangent [Add to Longdo]
アスコットタイ[, asukottotai] (n) Ascot tie [Add to Longdo]
アプリコット[, apurikotto] (n) apricot [Add to Longdo]
イセリア介殻虫[イセリアかいがらむし;イセリアカイガラムシ, iseria kaigaramushi ; iseriakaigaramushi] (n) (uk) cottony cushion scale (species of scale insect, Icerya purchasi) [Add to Longdo]
イソニコチン酸ヒドラジド[イソニコチンさんヒドラジド, isonikochin san hidorajido] (n) (See イソニアジド) isonicotinic acid hydrazide [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐絮[tǔ xù, ㄊㄨˇ ㄒㄩˋ, ] cotton boll splits open and reveals its white interior [Add to Longdo]
子叶[zǐ yè, ㄗˇ ㄧㄝˋ, / ] cotyledon (first embryonic leaf) [Add to Longdo]
采棉机[cǎi mián jī, ㄘㄞˇ ㄇㄧㄢˊ ㄐㄧ, / ] cotton picker [Add to Longdo]
木棉[mù mián, ㄇㄨˋ ㄇㄧㄢˊ, ] cotton [Add to Longdo]
木棉花[mù mián huā, ㄇㄨˋ ㄇㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ, ] cotton [Add to Longdo]
[mián, ㄇㄧㄢˊ, ] cotton [Add to Longdo]
棉布[mián bù, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, ] cotton cloth [Add to Longdo]
棉球[mián qiú, ㄇㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, ] cotton ball; swab; tampon [Add to Longdo]
棉田[mián tián, ㄇㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, ] cotton field [Add to Longdo]
棉签[mián qiān, ㄇㄧㄢˊ ㄑㄧㄢ, / ] cotton swab [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
新世代コンピュータ開発機構[しんせだいコンピュータかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta kaihatsukikou] ICOT [Add to Longdo]
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cot \Cot\ (k[o^]t), n. [OE. cot, cote, AS. cot, cote, cottage;
   akin to D. & Icel. kot, G. koth, kot, kothe. Cf. {Coat}.]
   1. A small house; a cottage or hut.
    [1913 Webster]
 
       The sheltered cot, the cultivated farm. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. A pen, coop, or like shelter for small domestic animals,
    as for sheep or pigeons; a cote.
    [1913 Webster]
 
   3. A cover or sheath; as, a roller cot (the clothing of a
    drawing roller in a spinning frame); a cot for a sore
    finger. See also {finger cot}.
    [1913 Webster]
 
   4. [Cf. Ir. cot.] A small, rudely-formed boat.
    [1913 Webster]
 
   {Bell cot}. (Arch.) See under {Bell}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cot \Cot\ (k[o^]t), n. [AS. cot cottage, bedchamber; or cf. OF.
   coite, F. couette (E. quilt), LL. cottum, cottus, mattress.
   See {Cot} a cottage.]
   A sleeping place of limited size; a little bed; a cradle; a
   piece of canvas extended by a frame, used as a bed. [Written
   also {cott}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cot
   n 1: a sheath worn to protect a finger [syn: {fingerstall},
      {cot}]
   2: baby bed with high sides made of slats [syn: {crib}, {cot}]
   3: a small bed that folds up for storage or transport [syn:
     {cot}, {camp bed}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 COT
     Central Office Terminal
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top