Search result for

cod

(169 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cod-, *cod*, co
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
code (vi ) หัวใจหยุดเต้น

English-Thai: Longdo Dictionary
COD(abbrev) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี chemical oxygen demand
zip code(n (amer.)) รหัสไปรษณีย์
swift code(n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, S. ISO9362, BIC code

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cod[N] ปลาคอด, Syn. codfish
cod[N] ถุง, Syn. bag, wallet
cod[N] ถุงอัณฑะ, Syn. scrotum
cod[SL] ล้อเล่น
code[VT] เข้ารหัส, See also: ใส่รหัส, ป้อนรหัส, Syn. encode, encipher, cypher, encrypt
code[VT] เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
code[VT] ถอดรหัสพันธุกรรม
code[N] ประมวลกฎหมาย
code[N] มาตรการ, See also: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Syn. regulations, principles, law, rule
code[N] รหัส, See also: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ระบบสัญลักษณ์, Syn. cipher, cryptogram

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
codabbr. cash on delivery
codan. เสียงตอนจบ
coddlevt. เอาอกเอาใจ,พะนอ,โอ๋ n. ผู้เอาอกเอาใจ.
code(โคด) {coded,coding,codes} n. ประมวลกฎหมาย,หลักเกณฑ์,รหัส,เครื่องหมาย. vt. ถอดรหัส,จัดเป็นรหัส, Syn. rules
code of hammurabin. กฎหมายบาบิโลนที่เกี่ยวกับเรื่องอาญาและแพ่ง
coder(โค'เดอะ) n. เครื่องส่งและบันทึกรหัส,คนถอดรหัส,เครื่องเข้ารหัส
codgern. คนที่มีนิสัยแปลก,คนขี้เหนียว
codices(โค'ดิซีซ) n. พหูพจน์ของ codex
codiciln. บันทึกเพิ่มเติมของพินัยกรรม,ภาคผนวก,ส่วนต่อท้าย, See also: codicillary adj. ดูcodicil
codificationn. การรวบรวม,ประมวล

English-Thai: Nontri Dictionary
cod(n) ปลาค็อด
coddle(vt) พะเน้าพะนอ,เอาอกเอาใจ,โอ๋
code(n) ประมวลกฎหมาย,อักษรลับ,สัญญาณลับ,รหัส
codfish(n) ปลาค็อด
codify(vt) ทำเป็นประมวล,ทำเป็นระเบียบ,รวบรวม,เข้ารหัส,จัดหมวดหมู่
coding(n) การถอดรหัส,การอ่านรหัส
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ,เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
crocodile(n) จระเข้,กุมภีร์,ตะเข้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
COD (chemical oxygen demand)ซีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
code๑. รหัส, รหัสคำสั่ง [สัญลักษณ์ที่ใช้แทนข้อมูลหรือคำสั่ง]๒. คำสั่ง, โปรแกรม๓. ลงรหัส๔. เขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
code๑. ประมวล๒. รหัส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
codeรหัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
codeรหัส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
codeประมวลกฎหมาย [ดู capitulary ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
code๑. รหัส, รหัสคำสั่ง [สัญลักษณ์ที่ใช้แทนข้อมูลหรือคำสั่ง]๒. คำสั่ง, โปรแกรม๓. ลงรหัส๔. เขียนโปรแกรม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
codeรหัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
code division multiple access (CDMA)การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบเข้ารหัส (ซีดีเอ็มเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Code Napoleonประมวลกฎหมายนโปเลียน (ป. แพ่งฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
COD ซีโอดี
ดู Chemical Oxygen Demand [สิ่งแวดล้อม]
Codปลาคอด [การแพทย์]
CODซีโอดี, ดู  chemical oxygen demand (COD) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cod Liver Oilน้ำมันตับปลา,น้ำมันตับปลาคอด [การแพทย์]
Codeประมวลกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Code division multiple accessการเข้าถึงแบบหลายทางด้วยการแบ่งรหัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Code division multiple accessการร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบเข้ารหัส [TU Subject Heading]
Code numbersเลขรหัส [TU Subject Heading]
Code swiching (Linguistics)การสลับภาษา (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]
Code wordsอักษรรหัส [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
code switching (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) การถ่ายความหมายของคำจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงบริบท ผลงานแปลจึงขาดความพลิ้ว ลีลา และอรรถรส ดังเช่นการแปลด้วยซอฟแวร์แปล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Code?กฎ? The Damage a Man Can Do (2008)
We're looking for three cellphone numbers hidden within the code.เรากำลังค้นหา 3 หมายเลขมือถือที่ซ่อนในรหัสนี้ Odyssey (2008)
What's the access code?รหัสผ่านคืออะไร Dead Space: Downfall (2008)
He's coding.เค้าอาการหนัก Not Cancer (2008)
I'm a doctor, and when someone tries to call you three times, it's code for "pick up the damn phone before someone dies."ผมเป็นหมอมีคนพยายามโทรถึงผม 3 ครั้งแล้ว มันบอกว่ารับโทรศัพท์ทีก่อนที่จะมีใครตาย Birthmarks (2008)
Excuse me, general. Incoming transmission from commander Cody.ขอโทษครับท่าน ผู้การโคดี้ติดต่อมาครับ Rookies (2008)
Cody. How goes the inspections?โคดี้ ตรวจพลเป็นยังไงบ้าง? Rookies (2008)
Cody out.เลิกการติดต่อ Rookies (2008)
Good man, that Cody. Don't worry, Anakin.นายเยี่ยมมาก โคดี้ ไม่ต้องห่วงน่า อนาคิน Rookies (2008)
Rishi outpost, this is commander Cody. Do you copy?สถานีริชี่ นี่ผู้การโคดี้ ได้ยินมั๊ย? Rookies (2008)
It's commander Cody.ผู้การโคดี้ Rookies (2008)
I'm Commander Cody, your new boss.ฉันผู้การโคดี้ หัวหน้าใหม่ของพวกนาย Rookies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
codCommercial Code can be called an enterprise method.
codFrank left a message by means of a secret code.
codThe number is 932-8647, but I don't know the area code.
codFor code type locks that don't need a key there are 'free dial' systems where you can set any number you like and fixed types where the number if set in advance.
codCan you tell me what the zip code is for New York?
codDo I have to dial the area code, too?
codIn this secret code, each number stands for a letter of the alphabet.
codI figure it's because when I'm driving around, my zip code keeps changing.
codIs there a dress code?
codThe spy sent information by code.
codIt is not acceptable to our moral code.
codAlthough it's "Mac OS X" that doesn't mean that the Mac OS code itself has been upgraded to a new version.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โค้ด[N] code, Syn. รหัส, Example: โปรแกรมจะทำงานได้ ก็ต่อเมื่อโค้ดของโปรแกรมนั้นจะถูกนำมาไว้ในหน่วยความจำเสียก่อน, Notes: (อังกฤษ)
การเข้ารหัส[N] coding, Syn. การใส่รหัส, Example: ก่อนที่ข้อมูลจะถูกบันทึกลงสู่แผ่นดิสก์จะมีการเข้ารหัสข้อมูลเสียก่อน, Thai definition: การแปลงข้อมูลปกติให้อยู่ในรูปของรหัส เพื่อตั้งใจจะซ่อนความหมายที่แท้จริง
มาตรา[N] section, See also: code, article, clause, provision, Syn. ข้อกำหนด, หลักกำหนด, Example: มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าฉบับปี 2531 นั้น เป็นการแก้ไขมาตรา 301 ในกฎหมายการค้าฉบับปี 2517, Count unit: มาตรา, Thai definition: บทบัญญัติในกฎหมายที่แบ่งออกเป็นข้อๆ โดยมีเลขกำกับเรียงตามลำดับ, Notes: (กฎหมาย)
รหัส[N] code, See also: secret, cypher, cipher, Syn. เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, Example: เราอาจใช้งานโปรแกรมได้ด้วยการนำรหัสของเจ้าของแฟ้มมาไข เปิดตัวยืนยันลักษณะแท้จริง, Thai definition: ข้อความลับที่เข้ารหัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ระเบียบวินัย[N] discipline, See also: code of conduct, Example: ประเทศไหนประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ
พะนอ[V] pamper, See also: coddle, Syn. เอาใจ, ตามใจ, พะเน้าพะนอ, Example: ตั้งแต่หย่ากับภรรยา เขาก็พะนอลูกๆ มากกว่าเดิมหลายเท่า
วินัยสงฆ์[N] code of monastic disciplines, See also: rule of discipline of the, Thai definition: ข้อประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์
ประมวลกฎหมาย[N] code of laws, See also: law code, Example: กรมสรรพากรจัดพิมพ์ประมวลกฎหมายภาษีอากรออกเผยแพร่, Count unit: ฉบับ, Thai definition: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่รวบรวมกฎหมายในลักษณะเดียวกันไว้เป็นระบบตามหลักวิชาการ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, Notes: (กฎหมาย)
ประมวล[V] codify, See also: collect, compile, combine, gather, systematize, Syn. ประมวญ, รวบรวม, รวมเล่ม, เข้าเล่ม, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประมวลเรื่องราวตามที่ได้สืบพยานหลายคนเพื่อสรุปคดี, Thai definition: รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่
ประมวญ[V] codify, See also: collect, compile, combine, gather, systematize, Syn. ประมวล, รวบรวม, รวมเล่ม, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้เข้[n.] (aikhē) EN: crocodile   FR: crocodile [m]
บาร์โค้ด[n. exp.] (bākhōt) EN: bar code ; barcode   FR: code à barres [m]
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear   FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct   FR: code de bonne conduite [m] ; conventions [fpl]
จรรยาบรรณวิชาชีพ[n. exp.] (janyāban wichāchīp) EN: professional code of conduct   
จระเข้[n.] (jørakhē) EN: crocodile ; alligator ; croc (inf.)   FR: crocodile [m] ; alligator [m] ; croco [m] (abrév.)
จระเข้ท้องเหลือง [n. exp.] (jørakhē thøng leūang) EN: crocodile   FR: crocodile [m]
การชำระเงินหลังการส่งมอบสินค้า[n. exp.] (kān chamra ngoen lang kān songmøp sinkhā) EN: cash on delivery (COD)   
การฝ่าฝืนกฎจราจร[n. exp.] (kān fāfeūn kot jarājøn) FR: infraction au code de la route [f] ; infraction de roulage [f] (Belg.)
การเข้ารหัส[n.] (kān khao rahat) EN: coding ; encoding ; encryption   FR: codage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COD    K AA1 D
COD    S IY1 OW1 D IY1
CODE    K OW1 D
CODD    K AA1 D
CODA    K OW1 D AH0
CODY    K OW1 D IY0
CODAY    K OW1 D EY1
CODAG    K OW1 D AE1 G
CODED    K OW1 D AH0 D
CODES    K OW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
COD    (n) (s ii2 ou d ii1)
cod    (v) (k o1 d)
coda    (n) (k ou1 d @)
code    (v) (k ou1 d)
cods    (v) (k o1 d z)
codas    (n) (k ou1 d @ z)
coded    (v) (k ou1 d i d)
codes    (v) (k ou1 d z)
codex    (n) (k ou1 d e k s)
codded    (v) (k o1 d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Code {m}; Kode {m} | Codes {pl}; Kodes {pl} | alphabetischer Codecode | codes | alphabetic code [Add to Longdo]
Code-Schlüssel {m}code key [Add to Longdo]
Code-Umsetzer {m}code converter [Add to Longdo]
Codeausdruck {m}code value [Add to Longdo]
Codec {m}; Bauteilsatz bestehend aus Encoder und Decodercodec [Add to Longdo]
Codeliste {f}code set [Add to Longdo]
Codeumsetzer {m}transcoder [Add to Longdo]
Codierblatt {n}coding sheet [Add to Longdo]
Codiereinrichtung {f}encoder [Add to Longdo]
Codierer {m}; Programmierer {m}coder [Add to Longdo]
Codierung {f}; Kodierung {f}coding; encoding [Add to Longdo]
codeabhängigcode-oriented [Add to Longdo]
codierbarcodeable [Add to Longdo]
Codesegment-Grenzen überschritten [comp.]code segment too large [Add to Longdo]
per Nachnahme, Zahlung bei AnlieferungCOD : cash on delivery, collect on delivery [Am.] [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
cuir de crocodile(n) หนังจระเข้

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
PCM[ピーシーエム, pi-shi-emu] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
アクセスコード[, akusesuko-do] (n) access code [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代码[dài mǎ, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] code (e.g. telephone area code); computer code (e.g. virus) [Add to Longdo]
代码段[dài mǎ duàn, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] code segment [Add to Longdo]
代码页[dài mǎ yè, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄧㄝˋ, / ] code page [Add to Longdo]
代号[dài hào, ㄉㄞˋ ㄏㄠˋ, / ] code name [Add to Longdo]
可待因[kě dài yīn, ㄎㄜˇ ㄉㄞˋ , ] codeine [Add to Longdo]
密码[mì mǎ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] code; secret code; password; pin number [Add to Longdo]
密码子[mì mǎ zi, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄗ˙, / ] codon [Add to Longdo]
暗语[àn yǔ, ㄢˋ ㄩˇ, / ] code word [Add to Longdo]
略码[lu:è mǎ, ㄜˋ ㄇㄚˇ, / ] code [Add to Longdo]
编码[biān mǎ, ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ, / ] coding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
エラーコード[えらーこーど, era-ko-do] error code [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
エリアコード[えりあこーど, eriako-do] area code [Add to Longdo]
エンコーダ[えんこーだ, enko-da] encoder [Add to Longdo]
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cod \Cod\ (k[o^]d), n. [AS. codd small bag; akin to Icel. koddi
   pillow, Sw. kudde cushion; cf. W. cod, cwd, bag, shell.]
   [1913 Webster]
   1. A husk; a pod; as, a peascod. [Eng.] --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   2. A small bag or pouch. [Obs.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   3. The scrotum. --Dunglison.
    [1913 Webster]
 
   4. A pillow or cushion. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cod \Cod\, n. [Cf. G. gadde, and (in Heligoland) gadden, L.
   gadus merlangus.] (Zool.)
   An important edible fish ({Gadus morrhua}), taken in immense
   numbers on the northern coasts of Europe and America. It is
   especially abundant and large on the Grand Bank of
   Newfoundland. It is salted and dried in large quantities.
   [1913 Webster]
 
   Note: There are several varieties; as {shore cod}, from
      shallow water; {bank cod}, from the distant banks; and
      {rock cod}, which is found among ledges, and is often
      dark brown or mottled with red. The {tomcod} is a
      distinct species of small size. The {bastard}, {blue},
      {buffalo}, or {cultus cod} of the Pacific coast belongs
      to a distinct family. See {Buffalo cod}, under
      {Buffalo}.
      [1913 Webster]
 
   {Cod fishery}, the business of fishing for cod.
 
   {Cod line}, an eighteen-thread line used in catching codfish.
    --McElrath.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cod \c.o.d.\ adj. (Commerce)
   an abbreviation of {collect on delivery}; payment due by the
   recipient on delivery; as, a COD parcel. [Also spelled
   {COD}.]
 
   Syn: collect, collect on delivery.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cod \c.o.d.\ n. abbr. (Commerce)
   an abbreviation of {collect on delivery}; a method of payment
   by which goods are paid for when they are delivered to the
   customer's home or place of business. Contrasted to {payment
   in advance} or {terms} or {credit}.
 
   Syn: collect on delivery.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 COD
   adv 1: collecting the charges upon delivery; "mail a package
       C.O.D." [syn: {C.O.D.}, {COD}, {cash on delivery}]
   adj 1: payable by the recipient on delivery; "a collect call";
       "the letter came collect"; "a COD parcel" [syn:
       {collect}, {cod}]
   n 1: the vessel that contains the seeds of a plant (not the
      seeds themselves) [syn: {pod}, {cod}, {seedcase}]
   2: lean white flesh of important North Atlantic food fish;
     usually baked or poached [syn: {cod}, {codfish}]
   3: major food fish of Arctic and cold-temperate waters [syn:
     {cod}, {codfish}]
   v 1: fool or hoax; "The immigrant was duped because he trusted
      everyone"; "You can't fool me!" [syn: {gull}, {dupe},
      {slang}, {befool}, {cod}, {fool}, {put on}, {take in}, {put
      one over}, {put one across}]
   2: harass with persistent criticism or carping; "The children
     teased the new teacher"; "Don't ride me so hard over my
     failure"; "His fellow workers razzed him when he wore a
     jacket and tie" [syn: {tease}, {razz}, {rag}, {cod},
     {tantalize}, {tantalise}, {bait}, {taunt}, {twit}, {rally},
     {ride}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 COD
     Connection Oriented Data
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top