Search result for

clic

(109 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clic-, *clic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
click[VI] เกิดเสียงดังกริ๊ก
click[VI] เข้าใจขึ้นอย่างฉับพลัน
click[VT] ทำเสียงดังกริ๊ก, Syn. tick, snap
click[N] เสียงดังกริ๊ก, Syn. tick, crack
click for[PHRV] ได้โอกาสในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีโอกาสดีในเรื่อง
click with[PHRV] เป็นที่เข้าใจสำหรับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เข้ากันได้ดีกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cliche(คลิเ?') n. สำนวนซ้ำ ๆ ซาก ๆ น่าเบื่อ,ความคิดที่เก่าคร่ำครึ adj. คร่ำครึ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่า, Syn. platitude
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
cyclic(ไซ'คลิค,ซิค'คลิค) adj. เกี่ยวกับวงจร,ซึ่งหมุนรอบ,
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cyclic shiftหมายถึง การเลื่อนบิต (bit) ที่อยู่ปลายด้านหนึ่งไปอยู่ปลายอีกด้านหนึ่งในเรจิสเตอร์ (register) เดียวกัน ในการเลื่อนแบบนี้ บิตจะไม่หายไปไหน มีความหมายเหมือน circular shiftดู shift ประกอบ
cyclical(ไซ'คลิเคิล) adj. เกี่ยวกับวงจร,ซึ่งหมุนรอบ,n., See also: cyclicals n. หลักทรัพย์ของบริษัทธุรกิจ cyclicality n. ดูcyclical
double-clickคลิกคลิกกดเมาส์สองครั้ง (เร็ว ๆ) หมายถึง การใช้นิ้วชี้กดบนปุ่มของเมาส์สองครั้งในจังหวะติด ๆ กัน อาจเป็นคำสั่งเรียกโปรแกรม หรือคำสั่งเปิดแฟ้มข้อมูล ก็ได้ ดู click ประกอบ
encyclical(เอนซิค'ลิคัล) n. จดหมายสันตะปาปาที่ส่งไปยังบิชอพทั้งหลาย.
shift+clickกดเมาส์พร้อมกับกดแป้น Shiftหมายถึง การกดแป้น Shift แช่ไว้ แล้วกดเมาส์เพียงทีเดียว เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการกำหนดข้อความ หรือเลือกภาพหลาย ๆ ภาพพร้อม ๆ กัน

English-Thai: Nontri Dictionary
click(n) เสียงดังกริ๊ก,เสียงกระดกลิ้น,เสียงดีดนิ้ว,กลอนสปริง
click(vi) กระดกลิ้น,ดีดนิ้ว,ง้างนก,ลั่นไก
cyclic(adj) เป็นวงกลม,ซึ่งหมุนรอบ,เกี่ยวกับวงจร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clicสำนวนจำเจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
cliché-verre; glass printภาพพิมพ์ถ่ายกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
click(กด)คลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clickเสียงเดาะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
click(กด)คลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clickคลิก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Clickคลิก, การใช้นิ้วกดลงไปปุ่มของเมาส์ แล้วดีดนิ้วออกทันที โดยมากจะหมายถึงการใช้นิ้วกดไปที่ปุ่มซ้ายของเมาส์ แต่ถ้ากดที่ปุ่มขวาของเมาส์ จะเรียกว่า คลิกขวา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Clickคลิก, การใช้นิ้วกดลงไปปุ่มของเมาส์ แล้วดีดนิ้วออกทันที โดยมากจะหมายถึงการใช้นิ้วกดไปที่ปุ่มซ้ายของเมาส์ แต่ถ้ากดที่ปุ่มขวาของเมาส์ จะเรียกว่า คลิกขวา [คอมพิวเตอร์]
Clickสะดุด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
click (n slang ) กิโลเมตร (click : slang for, ’kilometer’)
click wrap agreementสัญญาหรือข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ที่โดยมีการคลิกตกลงโดยชัดเจน
clickstream (n ) พฤติกรรมการคลิก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I'm not saying you're not in pain. - You're saying my pain's a cliche.ฉันไม่ได้พูดว่านายไม่เจ็บปวด นายกำลังบอกว่าความเจ็บปวดของฉันมันผิดประเด็น Dying Changes Everything (2008)
Fuck you! GUN CLICKINGไอ้ห้า Episode #1.5 (2008)
That's already become a cliche.ซึ่งกลายมาเป็นถ้อยคำที่นักประพันธ์ชอบใช้จนเกลื่อน Heartbreak Library (2008)
It's, like, they've added this new control, and, like, if you just double click...มันก็เพิ่มคอนโทรลใหม่ แบบว่าเราแค่... Jumper (2008)
Your father was never more than a camera click away.พ่อคุณ Wanted (2008)
(PHONE CLICKS)Changeling (2008)
Click on the... Click on the...ก็คลิกที่ๆนั่นแหละ Burn After Reading (2008)
The best place to start is Porte de Clichy. Bryan, try not to make a mess.ที่ที่เหมาะที่สุดเริ่มที่ พอร์เต้ เดอ คลิกชี่ ไบรอันพยายามอย่าทำให้มันยุ่งเหยิงเกินไปนะ Taken (2008)
[ Clicking ][Clicking] City of Ember (2008)
- [ Beeping ] the box quietly clicked open.กล่องเปิดออกเองอย่างไม่มีใครรู้ City of Ember (2008)
[ Loud Click ][Loud Click] City of Ember (2008)
[ Clicks ][Clicks] City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clicHanako walked through the hallway making a clicking sound.
clicI got the OK so I unthinkingly created the cliched 'grass runner thief/bard' character.
clicClick the picture to go to the next page!
clicThe new teacher clicked with the students.
clicThis site is in a toplist. If you found it interesting, please click!
clicHold the button down until you hear the shutter make a clicking sound.
clicThe new model clicked with the public.
clicClick: Quickly pushing the mouse's right hand side button once.
clicIt's a troll trying for click-throughs. It's being multiposted in English-related communities all over the place.
clicIf you enjoyed this, please give a click on the vote link!
clicAnother spam article hoping for click-throughs?
clicThe door clicked shut.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกชะตา[V] hit it off, See also: click, get along well with, be compatible, Example: คนเรารักกันได้มากเพราะมีชะตาต้องกัน ถูกชะตากัน มันก็หนีกันไม่พ้น, Thai definition: ถูกใจกันแต่แรกเห็น
ถูกเส้น[V] click, See also: hit it off, get along well with, Syn. ถูกชะตา, ถูกอกถูกใจ, ถูกใจ, เข้ากันได้, Example: แม้ไม่ค่อยถูกเส้นกัน แต่เขาก็พูดคุยกันในยามที่จำเป็น
กระเดาะ[V] click, See also: cluck, flick or flip gently, know or beat gently, move up one's tongue, Syn. เดาะ, Example: ลูกหมาจะวิ่งมาเมื่อมันได้ยินเสียงเจ้าของมันกระเดาะลิ้น
กริก[ADV] click, Syn. กริ๊ก, Example: เสียงแก้วกระทบกันดังกริก
กริ๊ก[ADV] click, Syn. กริก, Example: เสียงลูกบิดประตูดังกริก, Count unit: กริก
คลิก[ADV] click, Example: เสียงยกแก้วกระทบกันดังคลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก๊ก[X] (kaek) EN: click ; [sound of door clicking]   
คลิก[v.] (khlik) EN: click   FR: cliquer
คลิกเลือก[v. exp.] (khlik leūak) EN: click on   FR: cliquer
กิ๊ก[X] (kik) EN: [the short, sharp sound of two hard objects touching] ; click   
กด[v.] (kot) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click   FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer
กริ๊ก[X] (krik) EN: click   FR: clic [m] ; déclic [m]
ลั่น[v.] (lan) EN: sound ; click ; resound   
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph   FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; figure [f] ; cliché [m] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
รูปสี่เหลี่ยมวงกลมล้อม[n. exp.] (rūp sīlīem wongklom løm) EN: cyclic quadrilateral   
เศรษฐกิจตกฅ่ำ[n. exp.] (sētthakit toktam) EN: economic depression ; economic recession ; cyclical downturn   FR: dépression [f] ; crise économique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLICK    K L IH1 K
CLICHE    K L IY0 SH EY1
CLICKS    K L IH1 K S
CLICHED    K L IY2 SH EY1 D
CLICHES    K L IY0 SH EY1 Z
CLICKED    K L IH1 K T
CLICKER    K L IH1 K ER0
CLICKING    K L IH1 K IH0 NG
CLICKNER    K L IH1 K N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
click    (v) (k l i1 k)
cliche    (n) (k l ii sh ei1)
clicks    (v) (k l i1 k s)
cliches    (n) (k l ii sh ei z)
clich_e    (n) (k l ii1 sh ei)
clicked    (v) (k l i1 k t)
clich_es    (n) (k l ii1 sh ei z)
clicking    (v) (k l i1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かしゃかしゃ[, kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound [Add to Longdo]
かしゃっ[, kashatsu] (adv-to) with a click [Add to Longdo]
かたこと;カタコト[, katakoto ; katakoto] (adv,adv-to) (on-mim) click-clack; clip-clop; clatter [Add to Longdo]
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
かちり[, kachiri] (adv-to) (on-mim) with a clink (click, clack) [Add to Longdo]
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]
ぴしり[, pishiri] (adv-to) (See ぴしっ) with a click; with a snap [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陈词滥调[chén cí làn diào, ㄔㄣˊ ㄘˊ ㄌㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] cliché; commonplace; truism; stereotype [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリック[くりっく, kurikku] click (vs) [Add to Longdo]
ダブルクリック[だぶるくりっく, daburukurikku] double click (vs) [Add to Longdo]
マウスクリック[まうすくりっく, mausukurikku] mouse click [Add to Longdo]
マップクリック[まっぷくりっく, mappukurikku] map click [Add to Longdo]
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] CRC, Cyclic Redundancy Check [Add to Longdo]
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically [Add to Longdo]
循環けた送り[じゅんかんけたおくり, junkanketaokuri] end-around shift, cyclic shift [Add to Longdo]
巡回冗長検査[じゅんかいじょうちょうけんさ, junkaijouchoukensa] cyclic redundancy check, CRC (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CLIC
     Chemnitzer LInux Cluster (Linux, Chemnitz), "CLiC"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CLIC
     Computer Liability Insurance Coverage
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top