Search result for

cistes

(317 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cistes-, *cistes*, ciste
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cistes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cistes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
astrophysicist(n ) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cist[N] กล่อง (ในสมัยโบราณ)
racist[N] ผู้เหยียดผิว, See also: ผู้แบ่งแยกชนชั้น, Syn. racialist, bigot
cistern[N] ที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ (มักไว้ใต้ดิน)
exorcist[N] หมอผี, See also: ผู้ทำพิธีไล่ผี, คนไล่ผี
lyricist[N] ผู้แต่งบทเพลง
mosaicist[N] ผู้ทำลวดลายแบบ mosaic
physicist[N] นักฟิสิกส์, See also: ผู้ชำนาญวิชาฟิสิกส์
publicist[N] นักประชาสัมพันธ์, Syn. publicizer
classicist[N] ผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมกรีกและโรมันโบราณ
geneticist[N] นักพันธุศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุกรรม
pharmacist[N] เภสัชกร, See also: คนปรุงยา, Syn. chemist, druggist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cist(ซิสท) n. กล่องหรือหีบใส่ของศักดิ์สิทธิ์
cistern(ซิส'เทอน) n. ถังน้ำ,ที่เก็บน้ำ
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist
exorcist(เอค'ซอซิสทฺ) n. ผู้ทำพิธีไล่ผี,หมอผี
fascist(แฟช'ซิสทฺ) n. ผู้ยึดถือลัทธิfascism,ผู้เผด็จการ. adj. เกี่ยวกับลัทธิฟาสซิสท์., See also: fascistic adj.
geneticist(จะเนท'ทิซิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพันธุศาสตร์
lyricist(เลอ'ริซิสทฺ) n. ผู้เขียน.เนื้อร้องของเพลง,นักกวีผู้บรรยายความรู้สึกที่เป็น,ลักษณะเพลงที่ร้องกับพิณ
opticist(ออพ'ทิซิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับoptics
pharmacist(ฟาร์ม'มะซิสทฺ) n. เภสัชกร,คนปรุงยา, Syn. pharmaceutist,chemist
physicist(ฟิซ'ซิซิสทฺ) n. นักฟิสิกส์
publicist(พับ'ลิซิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์,นักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนหรือการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน หรือกฎหมายระหว่างประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
cistern(n) ถังเก็บน้ำ,ที่เก็บน้ำ
exorcist(n) หมอผี,ผู้ไล่ผี
pharmacist(n) เภสัชกร
physicist(n) นักฟิสิกส์
publicist(n) นักเขียนข่าวการเมือง,นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puncture, cisternal; puncture, suboccipitalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, suboccipital; puncture, cisternalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmaceutist; pharmacistเภสัชกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacist; pharmaceutistเภสัชกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
racistผู้นิยมเชื้อชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suboccipital puncture; puncture, cisternalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cisternal puncture; puncture, suboccipitalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geneticistนักพันธุศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geneticistนักพันธุศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physicistนักฟิสิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lyricistsนักประพันธ์เนื้อเพลง [TU Subject Heading]
Nuclear physicistsนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ [TU Subject Heading]
Pharmacistsเภสัชกร [TU Subject Heading]
Physicistsนักฟิสิกส์ [TU Subject Heading]
Basal Cisternsฐานของสมอง [การแพทย์]
Cisterna Chyliซิสเทอร์นาคัยไล [การแพทย์]
Cisterna Magnaซิสเตอร์นาแมกนา;ซิสเตอร์นาแมกนา,สมอง [การแพทย์]
Cisternal Punctureน้ำหล่อสมองจากซิสเทอร์น,น้ำหล่อสมองจากซิสเทอร์น,เจาะช่องกระดูกคอ [การแพทย์]
Cisternsแอ่ง [การแพทย์]
Cytogeneticists, Humanนักเซลล์พันธุศาสตร์ที่ศึกษาโครโมโซมของคน [การแพทย์]
Adjustable cistern barometerบารอมิเตอร์แบบปรับ แต่งระดับปรอทในกระปุก [อุตุนิยมวิทยา]
Barometer cisternกระปุกปรอทของ บารอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Incistons, Medianผนังหน้าทางในแนวกลางตัว [การแพทย์]
Monocistronicโมโนซีสตรอนนิค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
atlanticist (n) ผู้นิยมแนวคิดที่สนับสนุนการให้ความร่วมมือกันในทางการเมือง, เศรษฐกิจ, และการทหาร ระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ
See also: R. Atlanticism
ethicist (n ) นักจริยธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- What are you, a racist?- คุณเป็นใคร พวกเหยียดผิวเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Racist? Dude, I'm black.เหยียดผิด คุณ ผมคนดำ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
He's black. He's not a racist.เขาคนดำ เขาไม่เหยียดผิวหรอก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Yo, that's racist, man. That's racist.นั่นมันเหยียดผิว นั่นมันเหยียดผิว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- You racist fuck!- ไอ้เหยียดผิวเวร Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
My life's work, destroyed by a bunch of unread, solecistic thugs!สิ่งที่ฉันสะสมมาชั่วชีวิตกลับต้องมาถูก พวกโจรกระจอกไร้การศึกษามาทำลาย Inkheart (2008)
You fascist.แย่ที่สุด The Ramen Girl (2008)
[Young man, narrating] In New York City, there are currently 759 drugstores and over 1,600 registered pharmacists.ในนิวยอร์ค มีร้านขายยาทั้งหมดราว 759 แห่ง และมีเภสัชกรถูกกฏหมายราว 1600 คน New York, I Love You (2008)
Wow, you hired the Exorcist. That's great.วู้ว, คุณทำเหมือนหมอผีเลยอะ \ นั่นแจ่มมาก The House Bunny (2008)
The Fascist governments of Germany and Italy were already working together.รัฐบาลเผด็จการของเยอรมันและอิตาลี ได้ทำงานร่วมกันอยู่แล้ว Doubt (2008)
I was in the pharmacy a while ago, and there was a really good-looking pharmacist behind the counter.ฉันไปร้านขายยา และก็มีเภสัชกรที่ดูดีมากๆ The Happening (2008)
There's something Exorcist-y about her. How could she hit Jess like that?มีอะไรแปลกๆ กับเขา เขาตีเจสอย่างนั้นได้ยังไง The Happening (2008)
# Personal stylist agent and a publicistดีไซเนอร์ส่วนตัว เอเย่นต์ นักประชาสัมพันธ์ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- I'm a nuclear physicist.ผมเป็นนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ครับ The Day the Earth Stood Still (2008)
This is our chief geneticist, Dr. Hideo Ikegawa.นี่คือ หน.นักพันธุศาสตร์ ดร.ฮิเดโอะ ฮิชิกาวะ The Day the Earth Stood Still (2008)
Geneticists are gonna be studying this code for generations.นักพันธุศาสตร์ต้องใช้เวลาศึกษา รหัสดีเอ็นเอนี้ไปหลายชั่วอายุคน The Day the Earth Stood Still (2008)
And now that racist guy is dead.แล้วไอ้เจ้าเหยียดผิวนั่นก็ตาย The Final Destination (2009)
Then that racist and his wife.แล้วก็คู่หูลัทธินั่น The Final Destination (2009)
I think your prowess as a lawman is a myth created from the hoopla of headlines by Mr. Suydam, your publicist there.ผมว่าชื่อเสียงยอดมือปราบของคุณเป็นเรื่องแต่ง สร้างข่าวขึ้นโดยคุณซูยเดียม ประชาสัมพันธุ์ของคุณนั่นเอง Public Enemies (2009)
We had geneticists determine the perfect gene pool to repopulate.เราให้นักพันธุกรรมศาสตร์ เลือกยีน ที่ดีที่สุดสำหรับการขยายเผ่าพันธ์ 2012 (2009)
These people were chosen by geneticists?คนพวกนี้ถูกเลือกโดย นักพันธุกรรมศาสตร์? 2012 (2009)
There's a young astrophysicist from India...เขาเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์หนุ่ม จากอินเดีย 2012 (2009)
That's racist.นี่มันแบ่งแยกสีผิวนี่ Up in the Air (2009)
From the racist truck to -- to me having sex.ตั้งแต่รถบรรทุกเหยียดสีผิว ถึงเรื่องที่ฉันมีเซ็กซ์ The Monster at the End of This Book (2009)
- You know, I find that term, racist.นายรู้ แต่คงช้าไปหน่อย Jump the Shark (2009)
Exorcist, unsub?หมอผี, ผู้ต้องสงสัย? Demonology (2009)
Did you ever see the exorcist?คุณเคยเห็นการไล่ผีหรือเปล่า Demonology (2009)
I keep telling her how racist it is.ฉันบอกเธอมาตลอดว่ามันเหยียดผิวแค่ไหน The Story of Lucy and Jessie (2009)
Blame edna, the flower fascist.เพื่อจะมารวมกันนินทาคนอื่นแล้วก็ดื่ม โทษเอ็ดน่าเถอะ เธอเป็นพวกเผด็จการดอกไม้ Rose's Turn (2009)
He's part of the human supremacist movement.สมาชิกของขบวนการต่อต้านผู้ต่างถิ่น Legion (2009)
You were hatched by kryptonian geneticists.แกฟักตัวออกมาจากยีนส์ของเผ่าคริปโตเนี่ยน Legion (2009)
We are separatists, not supremacists.เราเป็นผู้สนับสนุนการแบ่งแยก ไม่ใช่พวกมีอำนาจเผด็จการ Albification (2009)
PLEASE, MOM, I DON'T NEED A PUBLICIST. I NEED MY MOTHER.หนูพยายามจะพูดกับแม่ที่นี่ แต่แม่ไม่ Valley Girls (2009)
And i'm an astrophysicist, so--และผมเป็นนักดาราศาสตร์ ดังนั่น... Darkness (2009)
That i'm a pretty fine astrophysicist.ฉันเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่ดี Darkness (2009)
- That night in the woods with that unfortunate pharmacist.คืนนั้นในป่า กับเภสัชผู้โชคร้าย Frenzy (2009)
What are you, an exorcist?เธอเป็นหมอผีหรือไง? Hairography (2009)
She needs a new publicist.เธอต้องการประชาสัมพันธ์คนใหม่ Pilot (2009)
I'm his publicist.ชั้นเป็ฯนักประชาสัมพันธ์ของเค้า Pilot (2009)
You are a hugely talented filmmaker, and I'm not just saying that because I'm your publicist, manager and agent.นายเป็นคนทำหนังที่มีความสามารถสุดๆ แล้วชั้นก็ไม่ได้พูดเพราะ ชั้นเป็นนักประชาสัมพันธ์,ผู้จัดการ,แล้วก็เอเยนต์ของนาย Pilot (2009)
That's the most racist thing i've ever heard.นั่นฟังดูเหยียดเชื้อชาติที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินเลยนะ Introduction to Film (2009)
Well, I am an astrophysicist, and a lot of that takes place at night.ผมเป็นนักดาราฟิสิกส์ และส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นตอนดึก The Gothowitz Deviation (2009)
Was that racist?เหยียดผิวกันรึ? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
It sounded racist.ฟังดูเหมือนเหยียดผิว The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I had no idea that my publicist was doing all this stuff.เป็นคนจัดข้าวของพวกนี้ Dan de Fleurette (2009)
I'm Kenny Cunningham, K.C. I'm Olivia's publicist.ฉัน เคนนี่ คันนิ่งแฮม,เคซี ฉันเป็นนักประชาสัมพันธ์ของโอลิเวีย Dan de Fleurette (2009)
So I got a job with a publicist, and I thought if you saw me working, you would feel better about Brown.ฉันได้งานเป็นนักหนังสือ และก็คิดว่า หากเธอได้เห็นฉันทำงาน อาจจะรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับบราวน์ Dan de Fleurette (2009)
Their publicist,ประชาสัมพันธ์ของเขา Enough About Eve (2009)
I am K.C.. I am Olivia's publicist.ฉันเค.ซี ฉันเป็นนักประชาสัมพันธ์ของโอลิเวีย How to Succeed in Bassness (2009)
I don't want Bass help. I want a publicist.ฉันไม่ต้องการให้พวกแบสมาช่วย ฉันต้องการนักประชาสัมพันธ์ How to Succeed in Bassness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cistThe pharmacist made up the prescription for me.
cistPeople who aim to study pharmacy with the intention of becoming a pharmacist must understand they need to take a 6-year course of study.
cistHe is a physicist.
cistThe theory originated with a twenty-eight year old physicist.
cistHe is a famous physicist not only in Japan, but in the world.
cistHe is as great a physicist as ever lived.
cistIn addition to being a famous physicist, he is a great novelist.
cistTheremin: The world's first electronic musical instrument, made by Russian physicist Lev Sergeivitch Termen in 1920.
cistThat politician put his foot in his mouth when he made those racist comments.
cistThe physicist was aware of the potential danger of nuclear fusion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภก.[N] pharmacist, See also: chemist, Syn. เภสัชกร, Thai definition: แพทย์ปรุงยา, ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม
เภสัชกร[N] pharmacist, See also: chemist, Syn. หมอยา, Example: ร้านขายยาร้านนี้มีเภสัชกรประจำอยู่, Thai definition: แพทย์ปรุงยา, ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฟาสซิสต์[N] fascist, Example: มุสโสลีนีนำพวกฟาสซิสต์เดินขบวนเข้ากรุงโรม เพื่อเป็นผู้เผด็จการ, Count unit: คน, กลุ่ม, พวก, Thai definition: ผู้นิยมลัทธิฟาสซิสต์, Notes: (อังกฤษ)
มีดหมอ[N] exorcist's knife, See also: sorcerer's magic knife, Example: ชาละวันถูกแทงด้วยมีดหมอ จนได้รับบาดเจ็บ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ในพิธีขับไล่ผีเป็นต้น
มีดหมอ[N] exorcist's knife, See also: sorcerer's magic knife, Example: ชาละวันถูกแทงด้วยมีดหมอ จนได้รับบาดเจ็บ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ในพิธีขับไล่ผีเป็นต้น
ถังน้ำ[N] bucket, See also: pail, tank, tub, cistern, Example: เขาหิ้วถังน้ำไปตักน้ำจากตุ่มใกล้ครัว แล้วมาอาบน้ำอยู่ข้างแท็งก์น้ำ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำ
ชลสถาน[N] canal, See also: pond, cistern, Thai definition: บ่อสระ
แท็งก์น้ำ[N] tank, See also: water tank, tub, basin, cistern, receptacle, vat, Syn. ถังน้ำขนาดใหญ่, ที่บรรจุน้ำ, ที่ใส่น้ำ, ที่เก็บน้ำ, Example: แท็งก์น้ำใบนี้จุน้ำได้มากมายมหาศาล, Count unit: ใบ
นักฟิสิกส์[N] physicist, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาฟิสิกส์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยถือชาติพันธุ์[adv.] (dōi theū chattiphan) EN: racially   FR: de manière raciste
คนที่เหยียดผิว[n. prop.] (khon thī yīet phiū) EN: racist   FR: raciste [m, f]
นักกายศาสตร์[n.] (nakkāisāt) EN: physicist   FR: physicien [m]
นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง[n. exp.] (nok yøt khāo hāng phaēn hūa daēng) EN: Bright-capped Cisticola ; Golden-headed Cisticola   FR: Cisticole à couronne dorée [f] ; Cisticole couturière [f] ; Cisticole à tête jaune [f]
นกยอดข้าวหางแพนลาย[n. exp.] (nok yøt khāo hāng phaēn lāi) EN: Zitting Cisticola   FR: Cisticole des joncs [f] ; Cisticole commune [f] ; Cisticole d’Europe [f] ; Fauvette cisticole [f]
นกยอดข้าวและนกกระจิบหญ้า[n. exp.] (nok yøt khāo lae nok krajip yā) EN: Cisticolidae   
เภสัชกร[n.] (phēsatchakøn) EN: pharmacist ; pharmacologist ; chemist   FR: pharmacien [m] ; pharmacienne [f]
แท็งก์[n.] (thaeng) EN: tank ; water tank ; tub ; basin ; cistern ; receptacle ; vat   FR: citerne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CIST    S IH1 S T
RACIST    R EY1 S AH0 S T
RACISTS    R EY1 S AH0 S S
FASCIST    F AE1 SH AH0 S T
RACISTS    R EY1 S AH0 S T S
CISTERN    S IH1 S T ER0 N
RACISTS    R EY1 S AH0 S
FASCISTS    F AE1 SH AH0 S
FASCISTS    F AE1 SH AH0 S T S
EXORCIST    EH1 K S ER0 S AH0 S T
LYRICIST    L IH1 R AH0 S AH0 S T
FASCISTS    F AE1 SH AH0 S S
ETHICIST    EH1 TH AH0 S AH0 S T
CISTERNS    S IH1 S T ER0 N Z
LYRICISTS    L IH1 R AH0 S AH0 S T S
PUBLICIST    P AH1 B L AH0 S IH2 S T
LYRICISTS    L IH1 R AH0 S AH0 S
LYRICISTS    L IH1 R AH0 S AH0 S S
PHYSICIST    F IH1 Z AH0 S IH2 S T
ETHICISTS    EH1 TH AH0 S AH0 S T S
ETHICISTS    EH1 TH AH0 S AH0 S S
ETHICISTS    EH1 TH AH0 S AH0 S
PUBLICISTS    P AH1 B L AH0 S IH2 S
POLEMICIST    P AH0 L EH1 M AH0 S AH0 S T
PHYSICISTS    F IH1 Z AH0 S IH2 S
PHYSICISTS    F IH1 Z AH0 S IH2 S S
PHYSICISTS    F IH1 Z AH0 S IH2 S T S
PUBLICISTS    P AH1 B L AH0 S IH2 S S
GENETICIST    JH AH0 N EH1 T AH0 S AH0 S T
CISTERCIAN    S IH2 S T ER1 SH AH0 N
PHARMACIST    F AA1 R M AH0 S AH0 S T
PUBLICISTS    P AH1 B L AH0 S IH2 S T S
CLASSICIST    K L AE1 S AH0 S AH0 S T
EMPIRICIST    EH0 M P IH1 R AH0 S AH0 S T
GENETICISTS    JH AH0 N EH1 T AH0 S AH0 S T S
PHARMACISTS    F AA1 R M AH0 S AH0 S
GENETICISTS    JH AH0 N EH1 T AH0 S AH0 S S
GENETICISTS    JH AH0 N EH1 T AH0 S AH0 S
PHARMACISTS    F AA1 R M AH0 S AH0 S T S
PHARMACISTS    F AA1 R M AH0 S AH0 S S
SUPREMACIST    S UW0 P R EH1 M AH0 S AH0 S T
SUPREMACISTS    S UW0 P R EH1 M AH0 S AH0 S S
SUPREMACISTS    S UW0 P R EH1 M AH0 S AH0 S T S
SUPREMACISTS    S UW0 P R EH1 M AH0 S AH0 S
ASTROPHYSICIST    AE2 S T R OW0 F IH1 Z AH0 S IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racist    (n) (r ei1 s i s t)
cistern    (n) (s i1 s t @ n)
fascist    (n) (f a1 sh i s t)
racists    (n) (r ei1 s i s t s)
cisterns    (n) (s i1 s t @ n z)
fascists    (n) (f a1 sh i s t s)
lyricist    (n) (l i1 r i s i s t)
ethicists    (n) (e1 th @ s i s t s)
lyricists    (n) (l i1 r i s i s t s)
physicist    (n) (f i1 z i s i s t)
publicist    (n) (p uh1 b l i s i s t)
classicist    (n) (k l a1 s i s i s t)
empiricist    (n) (i1 m p i1 r i s i s t)
geneticist    (n) (jh i1 n e1 t i s i s t)
pharmacist    (n) (f aa1 m @ s i s t)
physicists    (n) (f i1 z i s i s t s)
publicists    (n) (p uh1 b l i s i s t s)
classicists    (n) (k l a1 s i s i s t s)
empiricists    (n) (i1 m p i1 r i s i s t s)
geneticists    (n) (jh i1 n e1 t i s i s t s)
pharmacists    (n) (f aa1 m @ s i s t s)
romanticist    (n) (r @1 m a1 n t i s i s t)
romanticists    (n) (r @1 m a1 n t i s i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anglist {m}; Anglistin {f}English specialist; Anglicist [Add to Longdo]
Antifaschist {m}; Antifaschistin {f} | Antifaschisten {pl}antifascist | antifascists [Add to Longdo]
Apotheker {m}; Apothekerin {f} | Apotheker {pl}; Apothekerinnen {pl}apothecary; pharmacist; dispensing chemist; druggist [Am.] | apothecaries; pharmacists; dispensing chemists; druggists [Add to Longdo]
Astrophysiker {m}; Astrophysikerin {f} | Astrophysiker {pl}astrophysicist | astrophysicists [Add to Longdo]
Biophysiker {m}; Biophysikerin {f} | Biophysiker {pl}biophysicist | biophysicists [Add to Longdo]
Empiriker {m}empiricist [Add to Longdo]
Ethiker {m}; Ethikerin {f}ethicist [Add to Longdo]
Faschist {m}; Faschistin {f} | Faschisten {pl}fascist | fascists [Add to Longdo]
Geisterbeschwörer {m}exorcist [Add to Longdo]
Genetiker {m}; Genetikerin {f}; Genwissenschaftler {m}; Genwissenschaftlerin {f} | Genetiker {pl}geneticist | geneticists [Add to Longdo]
Kenner {m}classicist [Add to Longdo]
Klassiker {m}; Klassikerin {f} (Anhänger des Klassischen)classicist [Add to Longdo]
Kybernetiker {m}; Kybernetikerin {f}cyberneticist [Add to Longdo]
Lyriker {m}; Lyrikerin {f}lyric poet; lyricist [Add to Longdo]
Pharmazeut {m}; Pharmazeutin {f}pharmacist [Add to Longdo]
Physiker {m}; Physikerin {f}physicist [Add to Longdo]
Publizist {n}publicist [Add to Longdo]
Rassist {m}racist [Add to Longdo]
Rassist {m}supremacist [Add to Longdo]
Roboteringenieur {m}roboticist [Add to Longdo]
Romantiker {m}romanticist [Add to Longdo]
Selbstanpreiser {m}; Selbstanpreiserin {f}self-publicist [Add to Longdo]
Semantiker {m}semanticist [Add to Longdo]
Slawist {m}; Slawistin {f}Slavicist; Slavist [Add to Longdo]
Steinkiste {f}stone cist [Add to Longdo]
Verfechter {m} der Vorherrschaft einer Gruppesupremacist [Add to Longdo]
Zisterne {f}; (unterirdischer) Wassertank {m}(underground) cistern; tank [Add to Longdo]
faschistisch {adj}fascistic [Add to Longdo]
faschistisch {adv}fascistically [Add to Longdo]
rassistisch {adj}racist; racialist [Add to Longdo]
sich rassistisch äußernto make racist remarks [Add to Longdo]
rassistisch eigestellt seinto be a racist [Add to Longdo]
Cistensänger {m} [ornith.]Zitting Cisticola (Cisticola juncidis) [Add to Longdo]
Aberdarecistensänger {m} [ornith.]Aberdare Mountain Cisticola [Add to Longdo]
Langschwanz-Cistensänger {m} [ornith.]Lazy Cisticola [Add to Longdo]
Taboracistensänger {m} [ornith.]Tabora Cisticola [Add to Longdo]
Waldcistensänger {m} [ornith.]Chattering Cisticola [Add to Longdo]
Kalaharicistensänger {m} [ornith.]Desert Cisticola [Add to Longdo]
Zwergcistensänger {m} [ornith.]Wing-snapping Cisticola [Add to Longdo]
Borancistensänger {m} [ornith.]Boran Cisticola [Add to Longdo]
Kurzflügelcistensänger {m} [ornith.]Siffling Cisticola [Add to Longdo]
Blaßkopf-Cistensänger {m} [ornith.]Pectoral-patch Cisticola [Add to Longdo]
Angolacistensänger {m} [ornith.]Bubbling Cisticola [Add to Longdo]
Weißbrauen-Cistensänger {m} [ornith.]Singing Cisticola [Add to Longdo]
Papyruscistensänger {m} [ornith.]Carruthers' Cisticola [Add to Longdo]
Madagaskarcistensänger {m} [ornith.]Madagascar Cisticola [Add to Longdo]
Rotscheitel-Cistensänger {m} [ornith.]Rattling Cisticola [Add to Longdo]
Farncistensänger {m} [ornith.]Chubb's Cisticola [Add to Longdo]
Graucistensänger {m} [ornith.]Ashy Cisticola [Add to Longdo]
Dambocistensänger {m} [ornith.]Cloud-scraping Cisticola [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクソシスト[, ekusoshisuto] (n) exorcist [Add to Longdo]
シストロン[, shisutoron] (n) cistron [Add to Longdo]
ファシスト(P);ファシスタ[, fashisuto (P); fashisuta] (n) (ファシスタ from Italian "fascista") fascist; (P) [Add to Longdo]
ファシスト党;ファシスタ党[ファシストとう(ファシスト党);ファシスタとう(ファシスタ党), fashisuto tou ( fashisuto tou ); fashisuta tou ( fashisuta tou )] (n) Fascist Party [Add to Longdo]
ロマンチシスト;ロマンティシスト[, romanchishisuto ; romanteishisuto] (n) romanticist [Add to Longdo]
ロマンチスト;ロマンティスト[, romanchisuto ; romanteisuto] (n) (abbr) (See ロマンチシスト) romanticist [Add to Longdo]
遺伝学者[いでんがくしゃ, idengakusha] (n) geneticist [Add to Longdo]
陰陽師[おんみょうじ;おんようじ;おみょうじ(ik), onmyouji ; onyouji ; omyouji (ik)] (n) diviner; sorcerer; exorcist; medium [Add to Longdo]
祈祷師;祈禱師(oK)[きとうし, kitoushi] (n) medicine man; shaman; faith healer; witch doctor; exorcist [Add to Longdo]
原子物理学者[げんしぶつりがくしゃ, genshibutsurigakusha] (n) nuclear physicist [Add to Longdo]
古典学者[こてんがくしゃ, kotengakusha] (n) classicist; classical scholar [Add to Longdo]
古典主義者[こてんしゅぎしゃ, kotenshugisha] (n) classicist [Add to Longdo]
作詞家[さくしか, sakushika] (n) lyric writer; lyricist; songwriter [Add to Longdo]
作詞者[さくししゃ, sakushisha] (n) lyric writer; lyricist; songwriter [Add to Longdo]
人種差別主義者[じんしゅさべつしゅぎしゃ, jinshusabetsushugisha] (n) racist [Add to Longdo]
水桶[みずおけ, mizuoke] (n) (1) pail (for water); bucket; (2) cistern; water tank [Add to Longdo]
水船[みずぶね, mizubune] (n) (1) water trough; track pan; cistern; water tank; (2) (See 給水船) boat transporting water (esp. drinking water); water boat; (3) waterlogged boat; (4) coffin [Add to Longdo]
水槽[すいそう, suisou] (n) water tank; cistern; fish tank; (P) [Add to Longdo]
石蓋[いしぶた, ishibuta] (n) capstone in a cist (archaeology); dolmen burial chamber [Add to Longdo]
雪加;雪下[せっか;セッカ, sekka ; sekka] (n) (uk) zitting cisticola (Cisticola juncidis); fan-tailed warbler [Add to Longdo]
宣伝員[せんでんいん, senden'in] (n) publicist; propagandist [Add to Longdo]
調剤師[ちょうざいし, chouzaishi] (n) pharmacist [Add to Longdo]
馬鹿でもチョンでも[ばかでもチョンでも, bakademo chon demo] (exp) (sens) (vulg) (X) (note that チョン is often a racist term for Koreans) (See チョン) easy; simple (lit [Add to Longdo]
馬鹿チョンカメラ[ばかチョンカメラ;バカチョンカメラ, baka chonkamera ; bakachonkamera] (n) (uk) (vulg) (note that チョン is often a racist term for Koreans) automatic camera (lit [Add to Longdo]
物理学者[ぶつりがくしゃ, butsurigakusha] (n) physicist [Add to Longdo]
薬剤師[やくざいし, yakuzaishi] (n) chemist; pharmacist; (P) [Add to Longdo]
用水[ようすい, yousui] (n) irrigation water; water for fire; city water; cistern water; (P) [Add to Longdo]
祓魔師[ふつまし, futsumashi] (n) exorcist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仿生学[fǎng shēng xué, ㄈㄤˇ ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ, 仿 / 仿] bionics; bionicist [Add to Longdo]
古典派[gǔ diǎn pài, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄆㄞˋ, ] classicists [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, ] earthen jug, crock, cistern [Add to Longdo]
多普勒[Duō pǔ lè, ㄉㄨㄛ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, ] Christian Johann Doppler, Austrian physicist who discovered the Doppler effect [Add to Longdo]
希沃特[Xī wò tè, ㄒㄧ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, ] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy; Rolf Maximilian Sievert (1896-1966), Swedish physicist [Add to Longdo]
库仑[Kù lún, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), French physicist; Coulomb (unit of charge) [Add to Longdo]
爱因斯坦[Ài yīn sī tǎn, ㄞˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Albert Einstein (1879-1955), famous Austrian physicist [Add to Longdo]
拉格朗日[Lā gé lǎng rì, ㄌㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄤˇ ㄖˋ, ] Lagrange (name); Joseph-Louis Lagrange (1735-1813), French mathematician and physicist [Add to Longdo]
普朗克[Pǔ lǎng kè, ㄆㄨˇ ㄌㄤˇ ㄎㄜˋ, ] Max Planck (1858-1947), German physicist [Add to Longdo]
李建成[Lǐ Jiàn chéng, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, ] Li Jiancheng (589-626), eldest son of first Tang emperor Li Yuan 唐高祖李淵|唐高祖李渊, murdered by his brother 李世民 in the Xuanwu Gate coup 玄武門之變|玄武门之变; Professor Li Jiancheng (1993-), geophysicist and specialist in satellite geodesy [Add to Longdo]
林家翘[Lín Jiā qiáo, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄠˊ, / ] Lin Chia-Chiao (1916-), Chinese-American physicist, astronomer and applied mathematician [Add to Longdo]
杨澄中[Yáng Chéng zhōng, ㄧㄤˊ ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥ, / ] Yang Chengzhong (1913-1987), Chinese nuclear physicist [Add to Longdo]
杨福家[Yáng Fú jiā, ㄧㄤˊ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ, / ] Yang Fujia (1936-), nuclear physicist, famous for Yang-Mills gauge theory [Add to Longdo]
法拉第[Fǎ lā dì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄉㄧˋ, ] Faraday (name); Michael Faraday (1791-1867), British experimental physicist prominent in the development of electricity [Add to Longdo]
法西斯[fǎ xī sī, ㄈㄚˇ ㄒㄧ ㄙ, 西] fascist (loan word) [Add to Longdo]
海森伯[Hǎi sēn bó, ㄏㄞˇ ㄙㄣ ㄅㄛˊ, ] Werner Heisenberg (1901-1976), German physicist [Add to Longdo]
海森堡[Hǎi sēn bǎo, ㄏㄞˇ ㄙㄣ ㄅㄠˇ, ] Werner Heisenberg (1901-1976), German physicist; also written 海森伯 [Add to Longdo]
牛顿[Niú dùn, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Newton (name); Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist [Add to Longdo]
物理学家[wù lǐ xué jiā, ˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] physicist [Add to Longdo]
狄拉克[Dí lā kè, ㄉㄧˊ ㄌㄚ ㄎㄜˋ, ] P.A.M. Dirac (1902-1984), British physicist [Add to Longdo]
卢瑟福[Lú sè fú, ㄌㄨˊ ㄙㄜˋ ㄈㄨˊ, / ] Rutherford (Earnest, an early nuclear physicist from New Zealand) [Add to Longdo]
种族主义者[zhǒng zú zhǔ yì zhě, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] racist (person) [Add to Longdo]
范德瓦耳斯[Fàn dé Wǎ ěr sī, ㄈㄢˋ ㄉㄜˊ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄙ, / ] van der Waals; Johannes Diderik van der Waals (1837-1923), Dutch physicist [Add to Longdo]
艾萨克・牛顿[Ài sà kè, ㄞˋ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ· Niu2 dun4, / ] Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist [Add to Longdo]
薛定谔[Xuē dìng è, ㄒㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄜˋ, / ] Erwin Schrödinger (1887-1961), Austrian physicist [Add to Longdo]
药剂士[yào jì shì, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕˋ, / ] druggist; pharmacist [Add to Longdo]
药剂师[yào jì shī, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] drugstore chemist; druggist; pharmacist [Add to Longdo]
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, / ] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency [Add to Longdo]
赵忠尧[Zhào Zhōng yáo, ㄓㄠˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄠˊ, / ] Zhao Zhongyao (1902-1998), Chinese pioneer nuclear physicist [Add to Longdo]
里克特[Lǐ kè tè, ㄌㄧˇ ㄎㄜˋ ㄊㄜˋ, ] Richter (name); Charles Francis Richter (1900-1985), US physicist and seismologist, after whom the Richter scale is named [Add to Longdo]
钱学森[Qián Xué sēn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄙㄣ, / ] Tsien Hsue-shen or Qian Xuesen (1911-), US trained Chinese physicist and rocket scientist, returned to PRC in 1955 as leader of rocket and nuclear projects [Add to Longdo]
开尔文[Kāi ěr wén, ㄎㄞ ㄦˇ ㄨㄣˊ, / ] Lord Kelvin 1824-1907, British physicist (William Thomson); Kelvin (temperature scale) [Add to Longdo]
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere [Add to Longdo]
霍金[Huò jīn, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣ, ] Hawkins or Hawking; Stephen Hawking (1942-), British physicist and author of A Brief History of Time 時間簡史|时间简史 [Add to Longdo]
韦格纳[Wéi gé nà, ㄨㄟˊ ㄍㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Alfred Wegener (1880-1930), German meteorologist and geophysicist, the originator of continental drift; also written 魏格納|魏格纳 [Add to Longdo]
马克斯・普朗克[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ· pu3 lang3 ke4, / ] Max Planck (1858-1947), German physicist who first postulated quantization of energy [Add to Longdo]
马赫[Mǎ hè, ㄇㄚˇ ㄏㄜˋ, / ] Mach (name); Ernst Mach (1838-1916), German physicist; Mach (aeronautics), unit of speed based on speed of sound = 1 Mach = 1224 km per hr [Add to Longdo]
骈偶文风[pián ǒu wén fēng, ㄆㄧㄢˊ ㄡˇ ㄨㄣˊ ㄈㄥ, / ] early Tang literary style despised as shallow by the classicists [Add to Longdo]
魏格纳[Wèi gé nà, ㄨㄟˋ ㄍㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Alfred Wegener (1880-1930), German meteorologist and geophysicist, the originator of continental drift [Add to Longdo]
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, / ] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top