Search result for

cil

(100 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cil-, *cil*
English-Thai: Longdo Dictionary
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
facility(n ) โรงงาน, สิ่งก่อสร้าง (อเมริกัน), S. factory, installation, premise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cilia(ซิล'ละ) n.,pl. ขนตา,ส่วนที่คล้ายขน,ใยขนสัตว์, Syn. eyelashess, See also: ciliary adj. -Sing. cilium
ciliary muscleกล้ามเนื้อปรับเลนส์ตา
ciliate(ซิล'ลีเอท) n. โปรโตซัวที่มีขนบนผิวหน้าของร่าง adj. มีขนตา,มีขน, See also: ciliation n.
ampicillin(แอมพิซิล' ลิน) n. ยาเพนนิซิลลินกึ่งสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ด้านแบคทีเรียชนิดกรัม-บวกและกรัม-ลบ
ancilla(แอนซิล' ละ) n. อุปกรณ์, ตัวเสริม, ส่วนประกอบ, สิ่งช่วยเหลือ, คนใช้
ancillary(เอน' ซิลลารี) adv. ซึ่งช่วยเหลือ, ซึ่งประกอบ, ซึ่งเป็นอุปกรณ์, Syn. accessory
aulic councilสภาองคมนตรีของจักรพรรดิ์โรมันสมัยก่อน
bacillus(บะซิล'ลัส) n. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนยาว -pl. bacilli
city counciln. สภาเทศบาลเมือง
codiciln. บันทึกเพิ่มเติมของพินัยกรรม,ภาคผนวก,ส่วนต่อท้าย, See also: codicillary adj. ดูcodicil

English-Thai: Nontri Dictionary
BLUE-blue-pencil(vt) ตรวจปรู๊ฟ,แก้ไข
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม
conciliator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ประนีประนอม
conciliatory(adj) ซึ่งประนีประนอมกัน,ซึ่งผูกไมตรี
council(n) สภา,คณะมนตรี,สภาองคมนตรี,คณะกรรมการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ
councillor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
councilor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
docile(adj) ว่านอนสอนง่าย,ไม่ดื้อ,เชื่อง,อ่อนน้อม
docility(n) ความว่านอนสอนง่าย,ความเชื่อง
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cilia๑. ขนเซลล์๒. ขนครุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cilia (พหู.); cilium (เอก.)๑. ขนเซลล์๒. ขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ciliary๑. -ขนเซลล์๒. -ขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ciliary bodyซิลิอารีบอดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ciliary zonule; zonule of Zinn; zonule, lensเอ็นขึงแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ciliateเป็นขนครุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ciliolateเป็นขนครุยสั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ciliospinal reflex; reflex, cutaneous pupillaryรีเฟล็กซ์ผิวหนัง-ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cilium (เอก.); cilia (พหู.)๑. ขนเซลล์๒. ขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ciliaซิเลีย,ขน;เซลล์ขน;ขนกวัด;ใยเยื่อบุ;ขนเล็กๆ;ซีเลีย;ขน;ขนเล็กๆ;อวัยวะสำหรับเคลื่อนที่;ขนตา;ขนเล็กๆ;ขนอ่อน [การแพทย์]
ciliaซิเลีย, โครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายขนสั้น ๆ มีขนาดเล็กมาก ยื่นออกมาจากไซโทพลาซึมของเซลล์  ใช้สำหรับโบกพัดในการเคลื่อนไหวของพวกโพรทิสต์บางชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ciliary Bodyซิลิอารีบอดี,ตา;ซิลิอารีย์บอดีย์;ซีเลียรี่บอดี้;เนื้อเยื่อสีดำ;ซิลิรีบอดี [การแพทย์]
Ciliary Body Stromaเนื้อโครงที่เป็นตัวกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Ciliary Ganglionซิลิแอรีแกงเกลี่ยน [การแพทย์]
Ciliary Gland of Mollต่อมสร้างขี้ตา [การแพทย์]
Ciliary Infectionตาแดง [การแพทย์]
Ciliary Injectionตาแดงรอบๆตาดำ [การแพทย์]
Ciliary Movementการเคลื่อนที่ของขน [การแพทย์]
Ciliary Mucus Clearanceการขจัดโดยซีเลียและมูก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cilantro (n) ผักชี
See also: S. Chinese parsley,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No cilantro?ไม่ใส่ผักชีนะ ไม่มี The Einstein Approximation (2010)
They're out of cilantro.ร้านนี้ไม่มีซิลานโทร A Little Night Music (2010)
- How can a market be out of cilantro?ได้ไง ร้านนี้เนี่ยนะไม่มีซิลานโทร / ไม่รู้สิ A Little Night Music (2010)
We need cilantro, don't we? Come on.เราต้องการซิลานโทรไม่ใช่เหรอ ไปกันเถอะ A Little Night Music (2010)
Había un agujero perforado en la cabeza del cilindro que estaba derramando el aceite.Habรญa un agujero perforado en la cabeza del cilindro que estaba derramando el aceite. Magus (2012)
I've been afraid of for no good reason, like pigeons and cilantro.ที่ฉันกลัวไปก่อนโดยไม่มีเหตุผล อย่างนกพิราบหรือผักชี Who Can Say What's True? (2012)
Well, I don't have any pigeons or cilantro at my house.ผมไม่มีทั้งนกพิราบแล้วก็ผักชีที่บ้านเลย Who Can Say What's True? (2012)
Keep watch over the Cilicians.จับตาดูพวกซิลิเชียนไว้ Blood Brothers (2013)
I was down at the docks when he departed with Gannicus and the Cilicians.ข้าจะลงไปที่ท่าเรือหากเขาตาย พร้อมแกนิคัสและพวกซิลิเชียน Blood Brothers (2013)
Let us see what more can be drawn from Cilician waters.ให้เราได้เห็นกันว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการสาวไส้ซิลิเชียนนี่อีก Blood Brothers (2013)
If I had been discovered with the Cilician after promises made to you, you would be of equal passion.หากข้าพบกับไอ้ซิสิเลียน หลังให้คำสัญญาเจ้า เจ้าคงมีโทสะพอๆกัน Blood Brothers (2013)
Sanus and a clutch of trusted men to ensure the Cilicians stay true to bargain.ซานัสและผู้คนที่เชื่อมั่นทั้งหลายทำให้แน่ใจว่า พวกซิลิเชียนอยู่เพื่อการต่อรอง Blood Brothers (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนตาซิล[TM] (Aēntāsin) EN: Antacil   FR: Antacil [m]
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
ไอ้บ้า[n.] (aibā) EN: jerk (vulg.)   FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อำนวยความสะดวกทางการค้า[v. exp.] (amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: facilitate trade   
เอาใจยาก[v. exp.] (aojai yāk) FR: être exigeant ; être difficile
ใบภูมิลำเนา[n. exp.] (bai phūmilamnao) FR: certificat de domicile [m]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CILAG    S IH1 L AE0 G
CILLO    S IH1 L OW0
CILVA    S IH1 L V AH0
CILLER    S IH1 L ER0
CILLEY    S IH1 L IY0
CILENTO    S AH0 L EH1 N T OW0
CILCORP    S IH1 L K AO0 R P
CILICIA    S AH0 L IH1 SH AH0
CILIATES    S IH1 L IY0 AH0 T S
CILANTRO    S AH0 L AE1 N T R OW0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
睫状体[jié zhuàng tǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄧˇ, / ] ciliary body (in the eye, containing the focusing muscles), #44,248 [Add to Longdo]
纤毛[xiān máo, ㄒㄧㄢ ㄇㄠˊ, / ] cilium, #52,795 [Add to Longdo]
纤毛动力蛋白[xiān máo dòng lì dàn bái, ㄒㄧㄢ ㄇㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, / ] ciliary dynein protein [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
アイブローペンシル[, aiburo-penshiru] (n) eyebrow pencil [Add to Longdo]
アスレチック[, asurechikku] (n) (1) athletic; (2) leisure facilities; (P) [Add to Longdo]
アンシラリー[, anshirari-] (adj-f) ancillary [Add to Longdo]
アンシラリーサービス[, anshirari-sa-bisu] (n) Ancillary services [Add to Longdo]
アンピシリン[, anpishirin] (n) ampicillin [Add to Longdo]
ウェルシュ菌[ウェルシュきん, uerushu kin] (n) Welch bacillus (Clostridium perfringens) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オシロスコープ[おしろすこーぷ, oshirosuko-pu] oscilloscope [Add to Longdo]
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility [Add to Longdo]
ロックアウト機能[ろっくあうときのう, rokkuautokinou] lock-out facility [Add to Longdo]
機能[きのう, kinou] facility, function, feature [Add to Longdo]
施設[しせつ, shisetsu] facility [Add to Longdo]
製造施設[せいぞうしせつ, seizoushisetsu] manufacturing facility [Add to Longdo]
設備[せつび, setsubi] facility (vs), equipment, device, installation [Add to Longdo]
節電機能[せつでんきのう, setsudenkinou] power conservation (facility) [Add to Longdo]
相手選択接続機能[あいてせんたくせつぞくきのう, aitesentakusetsuzokukinou] virtual call facility [Add to Longdo]
直接呼出し機能[ちょくせつよびだしきのう, chokusetsuyobidashikinou] direct call facility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CIL
     Common Intermediation Language (CLI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CIL
     Computer Integration Laboratories (org., Apple, IBM, Novell, Sun,
 ..)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 cil /sil/ 
  eyelash

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top