ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chez

CH EH1 Z   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chez-, *chez*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chez(เช) prep. Frerch. ที่บ้าน,ในบ้าน,กับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Fabulous is the top maitre d' at the Chez Paul.คุณแฟบิวลัส เป็นบริกรชายที่สำคัญที่สุดใน เชสโพล The Blues Brothers (1980)
Good evening. Chez Paul. Wait!สวัสดีตอนเย็น เชสโพล เฮย รอก่อน The Blues Brothers (1980)
I'm taking you to Chez Jacques at 1:00.ฉันจะพาคุณไปทานที่ เชส แจคเกส เวลาบ่ายโมงนะ Mannequin (1987)
Boy, look at that. He likes it at Chez Melvin.โอ้โฮ ดูซิ มันชอบอาหารภัตตาคารดวย As Good as It Gets (1997)
Chez Michael's.ร้านเชส ไมเคิล Pilot (2004)
Fear not. Chez Alette, we print the prices very small.อย่ากลัว นี่คือ เอเล็ต/N เราตั้งราคาไว้ต่ำ Confessions of a Shopaholic (2009)
I got the chef at Chez la Mère Michel to give me the recipe for beurre blanc.ฉันมีเชฟจาก เชซ ลา แมร์ มิเชล จะมาบอกส่วนผสมของ โบเร บลองค์ Julie & Julia (2009)
"je crois que c'est I'homme qui fait Les chez d'oeuvres."ฉันคิดว่านี่คือผู้ชายที่ทำงานเก่งคนหนึ่ง Crime Doesn't Pay (2009)
Ce sont Les chez d'oeuvres qui font I'homme.".... Ce sont Les chez d'oeuvres qui font l'homme." Crime Doesn't Pay (2009)
- when we go to Chez Naomi. - Chez Naomi?ไปเชส์ นาโอมิ Chromolume No. 7 (2010)
So have fun taking the short bus home, 'cause I'll be escorting these lovely ladies back to Chez Puckerman for a little sookie-sookie.แล้วก็ขอให้สนุกกับการหารถบัสกลับบ้านเองนะ. เพราะชั้นคงจะต้อง ไปคุ้มครองสาวๆพวกนี้ ไปส่งบ้าน Puckerman จากนั้นก็หาอะไรสนุกๆทำ Never Been Kissed (2010)
Well, I was thinking that we could go to Chez Naomi.กำลังคิดอยู่ ว่าจะไปเชซ์ นาโอมิดีมั้ย Truly Content (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเรา[n. exp.] (bān rao) FR: chez nous
คิดถึงบ้าน[v. exp.] (khit theung bān) EN: be homesick ; feel nostalgic   FR: avoir le mal du pays ; penser à chez soi
กลับบ้าน[v.] (klapbān) EN: go back home   FR: rentrer à la maison ; rentrer chez soi
ในบ้านเรา[n. exp.] (nai bān rao) EN: at home   FR: chez nous
ไปหา[v. exp.] (pai hā) EN: visit ; go to see ; meet   FR: rendre visite ; aller voir qqn. ; aller chez
พักพิง[v.] (phakphing) EN: stay ; live ; dwell   FR: demeurer ; descendre chez qqn
ปล่อยน่ะ[v. exp.] (plǿi na) FR:chez-moi !
เร็วเข้า[v. exp.] (reo khao) FR: dépêchez-vous !
เร็ว ๆ[X] (reo-reo) EN: hurry up !   FR: dépêchez-vous ! vite vite !
เร็ว ๆ หน่อย[X] (reo-reo nøi) EN: hurry up !   FR: dépêchez-vous (un peu) !

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEZ    CH EH1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Chez    (n) ʃˈɛz (sh e1 z)

French-Thai: Longdo Dictionary
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: S. aller au coiffeur Related. aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーケゾア[, a-kezoa] (n) Archezoa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  chez /ʃe/ 
   at; beside; with

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top