Search result for

carres

(674 entries)
(0.0343 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carres-, *carres*, carre
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา carres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *carres*)
English-Thai: Longdo Dictionary
scarred(adj ) ซึ่งเป็นแผลเป็น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry[N] การขนส่ง, Syn. portage
carry[VT] ขนส่ง, See also: บรรทุก, Syn. convey, transport
carry[VT] ขยายไปสู่, Syn. extend
carry[VI] จดทะเบียน, See also: ลงทะเบียน, Syn. enroll
carry[VT] ชักนำทางความรู้สึก
carry[VI] เดินทาง
carry[VT] ตั้งครรภ์, See also: ท้อง, อุ้มท้อง, Syn. be pregnant with
carry[VT] ถือไว้, See also: หอบไว้, Syn. hold
carry[VT] บรรจุ, See also: ใส่, Syn. contain
carry[VT] บอกข่าว, See also: แจ้งข่าว, แจ้งข้อมูล, Syn. impart
carry[VT] แบก, See also: แบกรับ, รับ
carry[VT] ประพฤติ, See also: ปฎิบัติตัว, Syn. behave, comport
carry[VI] เป็นสื่อนำ, See also: นำพาไป, Syn. take
carry[VT] พก
carry[VI] มี (โทษ, ค่าปรับ)
carry[VT] ยึด (รองรับน้ำหนัก)
carry[N] ระยะ, Syn. range
carry[VT] ส่ง (จดหมาย), Syn. post
carry[VT] สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, Syn. sustain
carrel[N] ช่องหรือโต๊ะอ่านหนังสือเล็กเฉพาะบุคคล, Syn. cubical, stall
carrot[N] แครอท, See also: พืชชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายหัวผักกาด มีสีส้ม
carried[ADJ] ที่ขนส่งไป
carrier[N] คนที่เป็นพาหะนำโรค
carrier[N] คนส่งหนังสือพิมพ์
carrier[N] คนส่งเอกสาร, Syn. messenger, mail carrier
carrier[N] โครงเหล็กวางของ (บนหลังคารถ), Syn. rack
carrier[N] บุคคลหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง, Syn. common carrier
carrier[N] บุรุษไปรษณีย์, See also: คนส่งจดหมาย, Syn. letter carrier, mailman, mail carrier, postman
carrier[N] ผู้ส่ง
carrier[N] เรือบรรทุกเครื่องบินรบ, Syn. aircraft carrier, flattop
carrion[N] เนื้อที่เน่าเปื่อย, Syn. decaying flesh
carrion[N] สิ่งที่น่ารังเกียจ
carroty[N] ที่มีสีส้ม (คำไม่เป็นทางการ)
carriage[N] การขนส่ง, Syn. conveyance, transportation
carriage[N] ค่าขนส่ง, Syn. transportation charge
carriage[N] ตู้โดยสารรถไฟ, Syn. coach
carriage[N] ท่าทาง, See also: อากัปกิริยา, Syn. bearing, manner, posture
carriage[N] รถเข็นเด็ก, Syn. baby carriage
carriage[N] รถม้า, Syn. coach, equipage, rig
carry on[PHRV] จัดการ, Syn. manage
carry on[PHRV] ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป, Syn. continue
carry on[PHRV] ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม, Syn. misbehave
carry on[PHRV] ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป), See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป, Syn. carry on with
carry on[PHRV] มีต่อ (มักเป็นงานเขียน), See also: ติดตามต่อ
carry on[PHRV] สร้างต่อ, See also: ทำต่อ
carry on[PHRV] กังวล, See also: วิตก, มีท่าทีตื่นเต้น
carry on[PHRV] โกรธ
carry on[PHRV] มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. carry on with
carry-on[ADJ] ที่เล็กและเบาพอที่จะนำขึ้นเครื่องบินไปได้
carryall[N] กระเป๋าเป้, Syn. holdall, tote, tote bag

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aircraft carrierเรือบรรทุกเครื่องบิน
bomb carriern. เครื่องบินทิ้งระเบิด
carrageen(คาระจีน) n. สาหร่ายทะเล
carreln. โต๊ะอ่อนหนังสือเล็ก ๆ ที่เป็นเอกเทศในห้องสมุด
carrelln. โต๊ะอ่อนหนังสือเล็ก ๆ ที่เป็นเอกเทศในห้องสมุด
carriage(แคร์'ริอิจฺ) n. รถม้าสี่ล้อ,รถไฟตู้โดยสาร,ที่ค้ำที่มีล้อ,ส่วนที่เคลื่อนได้เพื่อแบกพาอีกส่วนหนึ่ง,อากัปกิริยา,การขนส่ง,ค่าขนส่ง,การบริหาร, Syn. cart
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น หรือ
carrick bendn. n. ปมเงื่อนเชื่อมต่อเชือกสองเส้น
carrier(แค'ริเออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้ส่ง,บริษัทขนส่ง,ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก,ตัวนำเชื้อ,พาหะนำโรค,เครื่องบินขนส่ง (คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์) ,นกพิราบส่งข่าว, Syn. transporter
carrier pigeon. นกพิราบส่งข่าว
carrion(แค'ริเอิน) n. เนื้อตายและเน่า,ซากสัตว์ adj. กินซากสัตว์เป็นอาหาร,คล้ายซากสัตว์,เน่าเปื่อย,ผุพัง,สกปรกโสมม
carrot(แค'เริท) n. หัวผักกาดแดง
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
carry digitn. ตัวทด
carry electroden. อิเล็กโทรน
common carriern. ผู้มีอาชีพการขนส่ง,บริษัทขนส่ง
gun carriagen. โครงตั้งปืน,โครงตั้งปืนใหญ่,ราวและล้อที่รับตัวปืน
miscarriage(มิสแค'ริเอจฺ) n. ความล้มเหลว,การไม่สามารถส่งถึงจุดหมายปลายทางได้,การแท้งลูกโดยธรรมชาติ,การคลอดก่อนกำหนด, Syn. failure,abortion
miscarry(มิสแค'รี) vi. ประสบความล้มเหลว,หลงทาง,สูญเสียในระหว่างทาง,แท้งลูกโดยธรรมชาติ, Syn. fail
sleeping carriagen. รถนอน
undercarriage(อัน'เดอะแค'ริอิจฺ) n. โครงล่าง,ส่วนล่างของลำเครื่องบิน,ช่วงล่างของรถยนต์,แท่นรับปืนใหญ่หรืออาวุธที่เคลื่อนที่ได้อื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
carriage(n) รถ,รถม้า,แคร่,การขนส่ง,ท่าทาง
CARRIER carrier pigeon(n) นกพิราบส่งข่าว
carrier(n) ผู้ขน,ผู้ถือ,พาหะ,เรือบรรทุกเครื่องบิน
carrion(n) ซากศพ,ซากสัตว์
carrot(n) หัวแครอท,หัวผักกาดแดง
carry(vt) ขน,นำไป,แบก,ถือ,หิ้ว,สะพาย,บรรทุก,ขนส่ง
miscarriage(n) ความผิดพลาด,การคลอดก่อนกำหนด,การแท้งลูก,ความล้มเหลว
miscarry(vi) ผิดพลาด,ล้มเหลว,แท้งลูก,หลงทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policy, cash and carryนโยบายขายเงินสดและขนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
population carrying capacityจำนวนประชากรที่สามารถรับได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
private carrierผู้ขนส่งเฉพาะราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
planet carrierชิ้นรองรับชุดเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial carryเลขทดย่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spontaneous abortion; miscarriageการแท้งเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatic carriage returnการขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic carriage returnการขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abortion, spontaneous; miscarriageการแท้งเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
miscarriage; abortion, spontaneousการแท้งเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
miscarriageการแท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
miscarriage๑. การปฏิบัติโดยมิชอบ๒. การแท้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
miscarriage of justiceการทำให้เสื่อมเสียความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moisture carry-overความชื้นลอดผ่าน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
common carrierผู้ประกอบการขนส่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
common carrierผู้ขนส่งสาธารณะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
complete carryเลขทดบริบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carrageenanแคร์ราจีแนน [มีความหมายเหมือนกับ carrageenin] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carrageeninแคร์ราจีนิน [มีความหมายเหมือนกับ carrageenan] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carriageการรับขน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carriage of goodsการรับขนของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carriage of passengersการรับขนคนโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carriage return๑. ปัดแคร่๒. แป้นปัดแคร่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carriage return๑. ปัดแคร่๒. แป้นปัดแคร่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carriage-return line feed (CRLF)อักขระขึ้นต้นบรรทัดใหม่ (ซีอาร์แอลเอฟ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carrier๑. คลื่นพาห์๒. ผู้ให้บริการโทรคมนาคม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carrierพาหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carrierพาหะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carrier๑. ผู้ขนส่ง๒. ผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrierผู้ขนส่ง, ผู้ประกอบการขนส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrier๑. คลื่นพาห์๒. ผู้ให้บริการโทรคมนาคม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrier frequencyความถี่คลื่นพาห์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)การเข้าถึงหลายทางแบบตรวจรู้พาหะและตรวจหาการชน (ซีเอสเอ็มเอ/ซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cross-carriage cutting machineเครื่องตัดสองมิติ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cash and carry policyนโยบายขายเงินสดและขนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
common carrier; carrier, commonผู้ขนส่งทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry overยกยอดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry passengers for a considerationรับขนคนโดยสารเพื่อบำเหน็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry stockให้สินเชื่อซื้อสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry timeเวลาทด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carrying awayการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrying capacityวิสัยสามารถที่รองรับได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
carrying chargeค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียเพิ่มต่างหากจากดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrying concealed weaponการพาอาวุธที่ซุกซ่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrying out of proceedingsดำเนินกระบวนพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CRLF (carriage-return line feed)ซีอาร์แอลเอฟ (อักขระขึ้นต้นบรรทัดใหม่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CSMA/CD (carrier sense multiple access with collision detection)ซีเอสเอ็มเอ/ซีดี (การเข้าถึงหลายทางแบบตรวจรู้พาหะและตรวจหาการชน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cascaded carryการทดแบบต่อเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carrier systemระบบพาหะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carrier's lienสิทธิยึดหน่วงของผู้ขนส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carry-Forward Gas
ในปีใดที่รับก๊าซมาเกิน ACQ (Annual Contract Quantity) ผู้ซื้อสามารถนำก๊าซส่วนที่เกินไป ชดเชย Take or Pay ในปีต่อๆไปได้ แต่ต้องไม่เกิน 15% ACQ ของ แต่ละปีและชดเชยได้ไม่เกิน 5 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Box Carrierบ็อกแคเรี่ย
ชุดอุปกรณ์ในการทำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน ที่นักวิจัยไทยพัฒนาขึ้น โดยจะใส่กระจกที่เตรียมพร้อมในการปลูกผลึก แล้วนำเข้าเครื่อง PECVD ต่อไป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aircraft carriersเรือบรรทุกเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Carriersผู้ประกอบการขนส่ง [TU Subject Heading]
Carrotsแครอท [TU Subject Heading]
Cockroaches as carriers of diseaseแมลงสาบที่เป็นพาหะนำโรค [TU Subject Heading]
Cookery (Carrots)การปรุงอาหาร (แครอท) [TU Subject Heading]
Drug carriersตัวพายา [TU Subject Heading]
Insects as carriers of diseaseแมลงที่เป็นพาหะนำโรค [TU Subject Heading]
Insects as carriers of plant diseaseแมลงที่เป็นพาหะนำโรคพืช [TU Subject Heading]
Lifting and carryingการยกและเคลื่อนย้าย [TU Subject Heading]
Animals as carriers of dieaseพาหะนำโรค [TU Subject Heading]
Stone-carrying vesselsเรือบรรทุกหิน [TU Subject Heading]
United Nations Convention on the Carriage of Goods by sea (1978)อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งของทางทะเล (ค.ศ. 1978) [TU Subject Heading]
Carrousel Process กระบวนการคาร์รูเซล
ระบบบำบัดแบบคูวนเวียนที่ได้รับการดัดแปลงใช้ เครื่องเติมอากาศแบบแนวดิ่ง เพื่อเติมอากาศและผลักดันน้ำให้เคลื่อนที่ในแนวนอนได้เร็วพอ [สิ่งแวดล้อม]
Carrying Capacity จำนวนที่รับได้ หรือ จำนวนประชากรที่รับได้ (population carrying capacity)
จำนวนประชากรที่มากที่สุดที่ทรัพยากรในประเทศ นั้น หรือพื้นที่นั้นจะสามารถเลี้ยงดูได้ [สิ่งแวดล้อม]
Carry forwardยอดยกไป [การบัญชี]
Carrying costต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า [การบัญชี]
Alopecia, Non-Scarringไม่มีแผลเป็นที่หนังศีรษะ [การแพทย์]
Arm Carryอุ้มด้วยมือ [การแพทย์]
Back Carryอุ้มกอดหลัง [การแพทย์]
Carrageeninคาร์ราจีนิน [การแพทย์]
Carrageninคาร์ราจีนิน [การแพทย์]
Carriage, Asymptomaticไม่มีอาการอะไรเลย [การแพทย์]
Carrier Detectionการตรวจหาพาหะโรค [การแพทย์]
Carrier Effectจับกับบริเวณข้างเคียงของพาหะที่เกาะอยู่ [การแพทย์]
Carrier Modelตัวนำ [การแพทย์]
Carrier Proteinsโปรตีนนำพา,โปรทีนที่เป็นตัวพา,โปรตีนที่เป็นตัวนำพา,โปรตีนพาหะ [การแพทย์]
Carrier Rateอัตราการนำเชื้อ [การแพทย์]
Carrier Stageระยะไม่มีอาการสามารถแพร่เชื้อได้ [การแพทย์]
Carrier Stateพาหะ,ภาวะ;การนำโรค,ระยะ;ภาวะพาหะ [การแพทย์]
Carrier State, Chronicพาหะเรื้อรัง [การแพทย์]
Carrier, Asymptomaticพาหะของโรค [การแพทย์]
Carriersตัวพา,ที่หิ้ว [การแพทย์]
Carriersพาหะนำเชื้อ,พาหะนำโรค,พาหะของโรค,พาหะ,พาหะของโรค,ตัวพา,สารพาหะ,คนที่มีโครโมโซมผิดปกติ,ตัวนำ,พาหะแพร่เชื้อ [การแพทย์]
Carriers, Chronicพาหะของโรค,พาหะเรื้อรัง,พาหะถาวรหรือเรื้อรัง [การแพทย์]
Carriers, Hepatitis Bพาหะนำโรคตับอักเสบชนิดบี [การแพทย์]
Carriers, Mechanicalเป็นพาหะ [การแพทย์]
Carriers, Mobileตัวพา [การแพทย์]
Carriers, Persistentพาหะถาวรหรือเรื้อรัง [การแพทย์]
Carriers, Specificตัวนำพิเศษ [การแพทย์]
Carriers, Transientพาหะชั่วคราว [การแพทย์]
Carrotแครอต [การแพทย์]
Carry Overน้ำยาไหลไปสู่แผ่นทดสอบอื่นๆใกล้ๆกัน [การแพทย์]
Carry Over Effectอาการของผู้ป่วยเกิดจากฤทธิ์ยาเดิมยังไม่หมด [การแพทย์]
Carry, Crossแบกไขว้ [การแพทย์]
Carry, Eight-Manอุ้มพยุงด้วย8คน [การแพทย์]
Carry, Pack-a-Backอุ้มทาบและกอดด้านหน้า [การแพทย์]
Carry, Pack-Strapอุ้มทาบหลัง [การแพทย์]
Carry, Shoulder Knee Armsอุ้มกอดด้านหน้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Baby carrier (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) กล่องใส่ของเล่น
carrier (n ) บริษัทประกันภัย
See also: R. insurance company
Free Carrier ( FCA )การเสนอราคา ที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อผู้ขายได้จัดสินค้าส่งมอบให้กับผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ของผู้รับขนส่ง(เช่น บรรดาบริษัท shipping ต่างๆ) ตามที่ผู้ซื้อระบุไว้เพราะฉะนั้นในการเสนอราคา ผู้ขายก็จะเสนอราคาขาย ที่บวกค่าส่งมอบสินค้าในเบื้องต้นลงไปด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Carrie?แคร์รี่? I'll Fly Away (2012)
So, Carrie?Also, Carrie? Meet By-Product (2000)
Carrie?Carrie? Achilles Heel (2011)
Carrie.Carrie. Representative Brody (2011)
Carrie.Carrie. Lesser Evils (2012)
Carrie.- Carrie. Uh... Oh... Ah... (2013)
- Carrie?- Carrie? The Man in the Basement (2017)
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sometimes I get so carried away I don't know what I'm doing.บางครั้ง ฉันเดินห่างจากความจริง ฉันไม่รู้ ว่าฉันทำอะไร The Great Dictator (1940)
In order to carry this out one of us must die.เพื่อการใหญ่นี้ มีคนนึงจะต้องตาย The Great Dictator (1940)
From a pink and white carriageกับขบวนรถสีชมพู-ขาว The Great Dictator (1940)
It'll carry weight.มันเป็นข้ออ้างที่ดี The Great Dictator (1940)
Isn't he rather afraid that somebody might come down and carry you off?ไม่กลัวรึครับว่าจะมีอะไรลงมาลักพาตัวคุณไป Rebecca (1940)
Oh, I was carried away by her, enchanted by her as everyone was.ผมเคยลุ่มหลงหล่อน ต้องมนตร์เสน่ห์ของหล่อนเหมือนกับคนอื่นๆ Rebecca (1940)
I carried her out to the boat.ผมอุ้มหล่อนไปที่เรือ Rebecca (1940)
They carry them out, the prisoners themselves helping with the work.และให้สร้างจริง ด้วยแรงงานของนักโทษด้วยกันเอง Night and Fog (1956)
He always went down to help him carry the lines, the gaff and harpoon... ... and the sail that was furled around the mast.ดำเนินการเส้นขดฉมวกและ ฉมวก และเรือที่ถูกม้วนรอบเสา ใบปะ The Old Man and the Sea (1958)
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย The Old Man and the Sea (1958)
At least he used to carry lists of horses in his pocket at all times.อย่างน้อยเขาใช้ในการดำเนิน รายการของม้า ในกระเป๋าของเขาตลอดเวลา The Old Man and the Sea (1958)
They walked down the road, and all along the road in the dark... ... barefoot men were moving, carrying the masts of their boats.พวกเขาเดินลงถนนและตลอด ถนนคนเดินเท้าเปล่ามืดถูกย้าย แบกเสากระโดงเรือของพวก เขา The Old Man and the Sea (1958)
For a long time now, eating had bored him, and he never carried a lunch.เป็นเวลานานตอนนี้การ รับประทานอาหารได้เบื่อเขา และเขาไม่เคยดำเนินการ รับประทานอาหารกลางวัน เขามีขวดน้ำ The Old Man and the Sea (1958)
I have to carry my own tea.I have to carry my own tea. The Ugly American (1963)
- This is a dreadful miscarriage.นี่คือความล้มเหลวที่น่ากลัว Help! (1965)
They carry gold not paper dollars. And they're going to beat the South.พวกนี้พกทองแทนธนบัตร และจะบดขยี้ฝ่ายใต้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Like that you won't have to carry so much.แบบนี้แหละ แกจะได้ ไม่ต้องถืออะไรมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Carries the blue ribbon.อย่าดูถูกคนของคุณ How I Won the War (1967)
Is it now the butcher which is carrying out intimacy at your home address?ฉันอยากจะให้เข้าใจว่าตอนนี้ มันเป็นเขียง ซึ่งจะดำเนินการใกล้ชิด ที่อยู่ที่บ้านของคุณหรือไม่ How I Won the War (1967)
Each platoon, troop or tactical unit will detail one man to carry the triangle at all times.แต่ละหมวดทหารหรือหน่วย ทางยุทธวิธี จะมีรายละเอียดของผู้ชายคน หนึ่ง เพื่อดำเนินสามเหลี่ยมทุกครั้ง How I Won the War (1967)
- Carry on, lads, carry on.เอ้อ ดำเนินการเกี่ยวกับ, เด็ก, ดำเนินการเกี่ยวกับ Yellow Submarine (1968)
- Certainly was carrying on.แน่นอนถูกดำเนินการเกี่ยวกับ Yellow Submarine (1968)
I want people that aren't going to get carried away.ฉันต้องการคนที่จะไม่ได้ไปรับไปดำเนินการ The Godfather (1972)
I need those politicians that you carry in your pocket, like nickels and dimes.ฉันต้องการที่นักการเมืองเหล่านั้นที่คุณพกพาในกระเป๋าของคุณเช่นเซ็นและสลึง The Godfather (1972)
They're licensed to carry firearms.พวกเขากำลังได้รับอนุญาตให้พกอาวุธปืน The Godfather (1972)
Oh, Lord do we have the strength to carry on this mighty task in one night?โอ้ พระเจ้า เราจะมีกำลังฝ่าฟันภารกิจยิ่งใหญ่ ในคืนนี้ไหม Blazing Saddles (1974)
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า The Little Prince (1974)
It's just that it's too far to carry this body with me.มันไกลเกินไปที่จะเอาร่างของผมไปด้วย The Little Prince (1974)
We are happy to carry out your every commandเรามีความสุขที่จะถือ out your ทุกคำสั่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I got you to carry the ball.ผมให้คุณเป็นคนประสานงาน Oh, God! (1977)
-I got no ball. How can I carry it?ผมไม่มีอะไร ผมจะประสานได้ยังไง Oh, God! (1977)
You're crazy. I helped carry that sucker myself.บ้าไปแล้ว ฉันก็ไปช่วยยกโลงนั่นมานะ Phantasm (1979)
But whenever I talk about Elaine, I get so carried away. I lose all track of time.แต่ผมพูดถึงอีเลนเมื่อไหร่ ผมจะหยุดไม่อยู่ ลืมเวลาไปเลย Airplane! (1980)
I've been sent here to see if you're carrying your permits.ผมมาที่นี่เพื่อจะขอดูใบอนุญาตของคุณ The Blues Brothers (1980)
Excuse me. Did you see two guys... with black suits and hats, one carrying a briefcase?ขอโทษ คุณเห็นผู้ชายสองคนไหม The Blues Brothers (1980)
I deliver a rig big enough to haul that tanker you give me back my vehicle and as much juice as I can carry.ผมเอารถใหญ่มาให้ ลากถังน้ำมันนั่นได้... ...คืนรถให้ผมพร้อมน้ำมัน เท่าที่จะเอาไปได้ The Road Warrior (1981)
My vehicle and all the juice I can carry.รถผม.. กับน้ำมันที่เอาไปไหว The Road Warrior (1981)
The chest the Hebrews carried the Ten Commandments in.หีบของฮิบรู ที่บรรจุบัญญติ 10 ประการ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
An army which carries the Ark before it is invincible.กองทัพที่มีหีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์... ...จะสามารถเอาชนะได้ในทุกสงคราม Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
What would you be carrying a knife like this?สิ่งที่คุณจะแบกมีดเช่นนี้ First Blood (1982)
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน First Blood (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carrShe hates carrots.
carrWe insist that this project be carried out immediately.
carrShall I carry your baggage?
carrThe work was carried on steadily.
carrEach of us took hold of one end of the table and carried it to a corner of the room.
carrShe asked him to carry her bag.
carrHis courage will carry him through this difficult job.
carrThey carried on with the construction in the face of strong opposition from the residents.
carrMy car is large enough to carry five people.
carrMac helped me carry the vacuum cleaner.
carrThis loan will carry very heavy interest.
carrHe helped me to carry the bag.
carrI carried the message to him.
carrImpure drinking water can be a carrier of diseases.
carrHis shot didn't carry well against the wind.
carrWe have no choice but to carry on.
carrYou must carry the task through to the end.
carrStan has always carried a torch for Liz.
carrCarrying out the plan was easy.
carrYou mustn't carry your jokes too far!
carrYour undaunted spirit will carry you through.
carrRabbits like to eat carrots.
carrHigh costs made it hard to carry on his business.
carrDon't carry more money than you need.
carrThey made sure that these orders were carried out.
carrThe shop carried leather goods.
carrHow to carry it out is a question.
carrThe injured man was carried to the hospital.
carrThis bus is capable of carrying 45 persons.
carrBring as many boxes as you can carry.
carrThe music will carry away the girls.
carrThe car has three rows of seats and is capable of carrying eight passengers.
carrShe carries on smiling in the face of adversity.
carrHe was carrying an umbrella under his arm.
carrA fashion model must have a good carriage.
carrLove for art carried him abroad.
carrThe force of the current carried the bridge away.
carrShe carried that habit to her grave.
carrJapanese women carry their babies on their backs.
carrI carry this case to your place.
carrDid you carry out your plan?
carrWe can not carry on conversation in such a noisy room.
carrMeg must carry on her studies.
carrThe waves carried me off my feet.
carrThe government prohibits us from carrying guns without a license.
carrI had him carry my bag.
carrShe will carry out her plan, regardless of expense.
carrThe scholar carried on his lifework.
carrShe was carrying a basket full of flowers.
carrAnd so the boy climbed up the tree and gathered her apples and carried them away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับภาระ[N] one carrying a burden, See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer, Syn. คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ, Ant. ผู้โยนภาระ, Example: รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในเรื่องอาหาร เรื่องเครื่องนุ่งห่มแก่นักโทษที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับงานหนักตามหน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้
ขึ้นคอ[V] carry (a baby) on one's neck, Syn. ขี่คอ
พกพา[V] bear, See also: carry, take, bring, Example: เขาโดนตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและทำร้ายผู้อื่น, Thai definition: นำวัสดุ สิ่งของหรืออาวุธไปในระหว่างเดิน
หลงตัวเอง[V] be proud of oneself, See also: get swell-headed, be carried away by, forget oneself, swell with pride, lose one's bearing, Example: คนเราบางครั้งมักจะหลงตัวเอง, Thai definition: ถือมั่นว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นจนหลงใหลว่าไม่มีใครเทียบ
เรือขนส่งสินค้า[N] break-bulk carrier, See also: general cargo ship
ดำเนินต่อไป[V] carry on, Syn. เป็นไป, Example: การถ่ายทำยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่ฟังเสียงผู้คัดค้านคนใดทั้งสิ้น, Thai definition: ทำให้เกิดขึ้นต่อไป
ส่งมอบ[V] deliver, See also: carry, Syn. มอบ, มอบให้, นำไปให้, ส่งให้
ส่งสินค้า[V] transport, See also: carry
สืบสาน[V] continue, See also: go on, keep on, carry on, Syn. สืบต่อ
สะพาย[V] carry on the shoulder, See also: sling over her shoulder, Syn. ตะพาย, Example: หลวงปู่สะพายย่ามแบกกลดเดินทางออกจากวัดไปเรื่อยๆ, Thai definition: แขวนบ่า, ห้อยเฉียงบ่า
สืบสาน[V] inherit, See also: succeed to, carry on, come to, Syn. สืบต่อ, สืบทอด, Example: ความเป็นช่างศิลปะของชาวล้านนายังคงสืบสานมาสู่ชาวล้านนาในปัจจุบันนี้อย่างไม่ขาดสาย, Thai definition: ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา
พกอาวุธ[V] carry a weapon, Example: นักเลงโตมักพกอาวุธติดตัวไปไหนมาไหนเสมอ, Thai definition: นำอาวุธติดตัวไว้
รถ[N] car, See also: vehicle, carriage, automobile, motor car, wheels, Syn. รถยนต์, Example: ถนนสุขุมวิทในช่วงเลิกงานมีปริมาณรถมากที่สุดกว่าถนนสายอื่นๆ, Thai definition: ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย
อุ้ม[V] carry, See also: hold, cradle, nurse, nestle, Example: เขาช่วยอุ้มคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล, Thai definition: โอบยกขึ้น, ยกขึ้นไว้กับตัว
แท้ง[V] miscarry, See also: have a miscarriage, have an abortion, abort, be born prematurely, Syn. ตายในท้อง, ตายในครรภ์, Example: มารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสในขณะตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการรักษา บุตรในครรภ์อาจจะแท้งหรือเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์, Thai definition: สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดคลอด โดยที่ลูกในท้องไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
บ้าหอบฟาง[V] carry a lot of things, See also: be loaded with a lot of things, Example: ไม่ว่าจะไปที่ไหนๆ เธอก็จะบ้าหอบฟางขนทุกอย่างติดไม้ติดมือกลับมาเสมอ, Thai definition: อาการที่หอบหิ้วสิ่งของพะรุงพะรัง, Notes: (สำนวน)
มีดเหน็บ[N] small knife carried as a weapon behind the belt, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดปลายเสี้ยมคล้ายมีดตอก มีขนาดโตกว่า และด้ามสั้นกว่า
ยุงก้นปล่อง[N] malaria mosquito, See also: malaria-carrying mosquito, Example: ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย, Count unit: ตัว
หอบหิ้ว[V] carry, See also: pick up, hold in arms, Example: ดวงดอมชมเขาขณะหอบหิ้วข้าวของ เพื่อกลับมาขึ้นรถด้วยกัน, Thai definition: ทั้งหอบทั้งหิ้ว
หิ้ว[V] hold, See also: carry, Ant. วาง, Example: เธอพยายามหิ้วกรงกระต่ายขึ้นอวด แต่ยกไม่ขึ้นด้วยน้ำหนักเกินตัว, Thai definition: จับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมา
ใหลหลง[V] be infatuated with, See also: be carry about, have a passion for, be fascinated, be struck, Syn. หลงใหล, Example: เสียงลูกบิลเลียดกระทบกันที่เขาเคยใหลหลงในวัยเด็ก เป็นสิ่งที่เขาเบื่อหน่ายมากในปัจจุบัน
สาง[N] odor of carrion, See also: putrid, Syn. สาบสาง, Thai definition: กลิ่นเหม็นของซากศพ ซากสัตว์
สานต่อ[V] continue, See also: keep on, carry on, maintain, persevere, persist in, sustain, Syn. สืบต่อ, Example: เขาได้จุดประกายความคิดให้ลูกหลานสานต่อความฝันของเขา
สืบทอด[V] inherit, See also: succeed to, carry on, fall heir to, come into, Example: พวกเราตั้งใจจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณปู่, Thai definition: สืบจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง
หอบ[V] carry in arms, See also: hold in arms, Example: ผู้คนในหมู่บ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างหอบเสื่อมาจับจองที่นั่ง เพื่อรอชมดนตรีจนเต็มลาน, Thai definition: เอาแขนทั้ง 2 ข้างรวบสิ่งของไป
ปฏิบัติภารกิจ[V] do one's task, See also: perform one's mission, perform one's duty, carry out one's duty, discharge one's duty, Syn. ปฏิบัติหน้าที่, ทำหน้าที่, Example: ทหารกำลังปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนจาการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้าน
ปฏิบัติหน้าที่[V] perform one's duty, See also: perform one's mission, do one's task, carry out one's duty, discharge one's duty, Syn. ปฏิบัติภารกิจ, ทำหน้าที่, Example: ตำรวจถูกยิงตายขณะปฏิบัติหน้าที่
เป็นคดี[V] go to court, See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit against, Syn. เป็นคดีความ, Example: เรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยกลายเป็นคดีขึ้นมาเมื่อคู่กรณีต่างไม่ยอมกัน, Thai definition: กลายเป็นเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ซากสัตว์[N] carcass, See also: animal remains, carrion, Example: ถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยซากสัตว์ เหมือนมีใครลากเข้ามา, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของสัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม
ขึ้นโรงขึ้นศาล[V] go to court, See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit, Syn. ขึ้นศาล, ฟ้องร้อง, เป็นความ, Example: ในช่วงที่ผ่านมาเขาต้องขึ้นโรงขึ้นศาลในข้อหาหมิ่นประมาทหลายคดี, Thai definition: มีคดีฟ้องร้องกันในศาล
คาบ[V] hold in the mouth, See also: hold between one's lips, catch, carry, Example: แม่นกจะคาบเอาขี้ของตัวเองและของลูกนกทิ้งออกมานอกรัง, Thai definition: เอาปากหรือสิ่งที่มีลักษณะอย่างปากงับหนีบไว้
ค่าระวาง[N] freight, See also: carriage, shipping charge, Syn. ค่าบรรทุก, Example: เขาจะลดค่าระวางปากเรือ (จังกอบ) จากวาละ 1,700 บาท ให้เหลือวาละ 1,000 บาท
ค่าขนส่ง[N] freight, See also: carriage, transportation fee, Example: ที่ผ่านมาเราไปจับไก่ตามบ้านพอจับไปจับมาค่าใช้จ่าย ค่าขนส่งและค่าเสียหายอาจจะเท่ากับราคาต้นทุนของไก่ซึ่งเมื่อคิดดูแล้วก็ไม่คุ้ม
คอน[V] carry, See also: take, Syn. แบก, หาม, Example: พ่อกำลังเตรียมตัวออกไปดักหนู บนบ่าพ่อคอนกับดักที่ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่สั้นๆ จำนวนหลายกระบอก, Thai definition: เอาสิ่งของห้อยที่ปลายคานข้างเดียวแล้วแบกบ่าพาไป, ใช้ปลายไม้ข้างหนึ่งคานสิ่งของไว้, เหยียดมือข้างหนึ่งจับปลายของที่หนักยกขึ้น
หาม[V] carry, See also: take, Syn. แบก, คอน, Thai definition: เอาของไว้กลางแล้วช่วยกันพาไป
แคร่[N] carriage, See also: typewriter carriage, Syn. แคร่พิมพ์ดีด, Example: เครื่องพิมพ์ในกลุ่มนี้ใช้แคร่รับกระดาษแบบยาว, Count unit: แคร่, Thai definition: ส่วนบนของเครื่องพิมพ์ดีด ใช้ใส่กระดาษพิมพ์และเลื่อนไปมาได้
ปลิว[V] be blown away, See also: be carried by wind, Syn. ลอยละล่อง, ลอยละลิ่ว, Example: เมื่อพายุฝนเริ่มกระหน่ำมา ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะปลิวไปตามลมกระนั้น, Thai definition: ลอยตามลม, ถูกลมพัด (ใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเบา)
ปิ่นโต[N] food carrier, See also: tiffin carrier, Example: แม่จำปีเอาปิ่นโตติดมาด้วยเพราะต้องการซื้อก๋วยเตี๋ยวของโปรดไปฝากลูก, Count unit: เถา, Thai definition: ภาชนะสำหรับใส่ของกิน ซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีหูร้อยหิ้วได้
พก[V] carry, See also: bring, take, Example: แม้แต่คนที่มีนิสัยที่แข็งกร้าวยังต้องพกพระเป็นพวงๆ เพราะความกลัวผีจนจับใจ, Thai definition: เอาเก็บหรือซ่อนไว้ในพกหรือในสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
พาหะ[N] carrier, See also: holder, Syn. ตัวนำ, สื่อ, Example: แมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นพาหะเชื้อไวรัสที่ทำลายต้นข้าว ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนกระทั่งถึงระยะแตกกอเต็มที่, Thai definition: ตัวนำเชื้อไป
เป็นไป[V] go on, See also: proceed, carry on, continue, go ahead, progress, Example: การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการที่วางไว้เป็นอย่างดี, Thai definition: ดำเนินไป, กระทำต่อไป
เป็นความ[V] have a case in court, See also: litigate, be involved in a lawsuit, go to law or court, carry on a lawsuit on, file/bring, Syn. เป็นคดี, มีคดี, Example: นักการเมืองมักเป็นความกับนักหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ, Thai definition: มีเรื่องฟ้องร้อง
ผลักดัน[V] push forward, See also: advance, carry forward, push on, Syn. สนับสนุน, ส่งเสริม, หนุน, Example: ครูผลักดันลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จได้
ผ่าน[V] carry, See also: cross, pass, Syn. เห็นชอบ, เห็นด้วย, ยอมรับ, Example: ญัตติได้ผ่านที่ประชุมด้วยเสียงข้างมาก
สาแหรก[N] rattan carrying rack, Example: ป้าเมียดหาบสาแหรกขนมไปขายตั้งแต่เช้าตรู่จนเย็นค่ำถึงจะกลับบ้าน, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องใส่ของสำหรับหิ้วหรือหาบ ปกติทำด้วยหวาย มี 4 สาย ตอนบนทำเป็นหูสำหรับหิ้วหรือสอดไม้คาน ตอนล่างขัดกันเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับวางกระจาดเป็นต้น
สินน้ำใจ[N] reward, See also: carrot, guerdon, meed, premium, Syn. รางวัล, สิ่งตอบแทน, Example: เพียงแค่ท่านมีสินน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ ให้ผม ผมก็ดีใจอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้ว, Thai definition: เงินหรือทรัพย์ที่ให้เป็นรางวัล
ต่าง[V] carry, See also: hold, be loaded with, burden, Example: เถ้าแก่ต่างข้าวมาส่งด้วยตัวเองทุกวัน, Thai definition: บรรทุก เช่น ต่างข้าวเข้ามาส่ง, ใช้อย่างมาตราตวงก็ได้ เช่น ได้ข้าวไม่ถึง 5 ต่าง
ต่อเนื่อง[V] continue, See also: maintain, persist, sustain, carry on, go on, keep on, Syn. ต่อจาก, Example: นิยายเรื่องเจ้าสาวของอานนท์ต่อเนื่องมาจากเรื่องปริศนา
ติดตัว[V] have something with one, See also: be handy, carry on one's person, (to have money) with one, Syn. ประจำตัว, Example: เด็กพวกนี้หนีออกจากบ้านโดยไม่ได้นำเงินติดตัวมาเลย, Thai definition: มีอยู่กับตัวตลอด เช่น มีเงินติดตัว มีอาวุธติดตัว
ติดอาวุธ[ADJ] armed, See also: carrying weapons, equipped, Example: ชาวเซิร์บมีหน่วยติดอาวุธพร้อมจะสู้ตายราว 40,000 คน ไม่รวมอาวุธทันสมัยอีกหลายชนิด, Thai definition: มีอาวุธประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden   FR: charger ; transporter ; mettre sur
เบบี้แครอท [n. exp.] (bēbī khaērǿt) EN: Baby Carrot   
บริษัทรับจ้างขนส่ง[n. exp.] (børisat rapjāng khonsong) EN: carrier   
ชักศพ[v. exp.] (chak sop) EN: carry a coffin around the crematory   
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward   
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce   FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngān) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform   FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ดำเนินต่อไป[v. exp.] (damnoēn tøpai) EN: carry on   
เด็ดชีวิต[v. exp.] (det chīwit) EN: carry away ; kill ; take s.o.'s life   FR: ôter la vie ; emporter
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole   FR: porter à deux avec un bâton
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole   FR: porter avec un fléau
หิ้ว[v.] (hiu) EN: hold ; carry ; carry in one's hand   FR: porter à la main ; tenir à la main ; porter à bras tendu ; porter à bout de bras
หิ้วกระเป๋า[v. exp.] (hiu krapao) EN: carry a basket in one's hand   FR: porter un sac à la main
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest   FR: porter dans les bras
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow   FR: être surchargé de paquets
จำนวนกำลังสอง[n. exp.] (jamnūan kamlang søng) EN: square number   FR: nombre carré [m]
จัตุรัส[n.] (jatturat) EN: square ; quadrangle   FR: carré [m] ; quadrilatère [m] ; quadrangle [m]
การหาม[n.] (kān hām) EN: carrying (by two persons) ; carrying on the shoulder   
การขนล่ง[n.] (kān khonlong) EN: transportation ; transport ; carriage ; cartage   
การขนส่ง[n.] (kān khonsong) EN: transportation ; carriage ; cartage ; shipping   FR: transport [m]
การขนส่งสินค้า[n. exp.] (kān khonsong sinkhā) EN: carriage of goods   
การขนส่งทางบก[n. exp.] (kān khonsong thāng bok) EN: land transport ; carriage by land   FR: transport routier [m]
การแนะแนวอาชีพ[n. exp.] (kān naenaēo āchīp) EN: career counseling , career guidance   FR: conseil en carrière [m]
การนำ[n.] (kān nam) EN: bringing ; taking ; carrying ; fetching ; delivery   
การแท้ง[n.] (kān thaēng) EN: abortion ; miscarriage   FR: avortement [m] ; fausse couche [f]
แครอท[n.] (khaērǿt) EN: carrot   FR: carotte [f]
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonsong) EN: freight ; carriage ; transportation fee   FR: coût du transport [m]
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonsong) EN: freight ; freight price ; carriage ; carriage price ; haulage ; haulage price   FR: côut du transport [m]
คัน[n.] (khan) EN: [classifier : automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...) ; umbrellas ; spoons, forks]   FR: [classificateur : automobiles, cyclomoteurs, bicyclettes, véhicules motorisés ; parapluies, ombrelles ; cuillères, fourchettes]
คาบ[v.] (khāp) EN: hold in the mouth ; hold between one's lips ; catch ; carry   FR: saisir avec la bouche
ค่าระวาง[n. exp.] (khā rawāng) EN: freight ; carriage ; shipping charge ; freight charge   FR: fret [m]
ค่าส่ง[n. exp.] (khā song) EN: carriage   
เค้กแครอท[n. exp.] (khēk khaērǿt) EN: carrot cake   FR: gâteau aux carottes [m]
ขี่คอ[v. exp.] (khī khø) EN: carry a baby on one's neck   
คิดค่าส่งต่างหาก[v. exp.] (khit khā song tānghāk) EN: charge carriage separately   
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
ขน[v.] (khon) EN: carry ; transport   FR: porter ; transporter ; transbahuter
คอน[v.] (khøn) EN: carry   
ขนล่ง[v.] (khonlong) EN: transport ; carry ; ship ; haul   
ขนน้ำ[v. exp.] (khon nām) EN: carry the water   
ขนส่ง[v.] (khonsong) EN: transport ; carry ; remove ; take away ; haul   FR: transporter
ความล้มเหลว[n.] (khwām lomlēo) EN: failure ; miscarriage   FR: échec [m] ; fiasco [m]
กระเบื้อง[n.] (krabeūang) EN: tile   FR: carrelage [m] ; carreau [m] ; tuile [f] ; dalle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARR    K AA1 R
CARRY    K AE1 R IY0
CARRA    K AA1 R AH0
CARRE    K AA1 R
CARRO    K AA1 R OW0
CARRE    K AA2 R EY1
CARREY    K EH1 R IY0
CARROW    K AE1 R OW0
CARRIG    K AE1 R IH0 G
CARRON    K AE1 R AH0 N
CARREL    K AE1 R AH0 L
CARRIS    K AE1 R IH2 S
CARRIE    K EH1 R IY0
CARRAS    K AE1 R AH0 Z
SCARRY    S K AE1 R IY0
CARROL    K AE1 R AH0 L
CARROT    K AE1 R AH0 T
CARR'S    K AA1 R Z
CARRIED    K AE1 R IY0 D
CARRINO    K AA2 R IY1 N OW0
CARRIAN    K EH1 R IY0 AH0 N
CARRION    K EH1 R IY0 AH0 N
MCCARRY    M AH0 K AE1 R IY0
CARRICK    K EH1 R IH0 K
CARRIES    K AE1 R IY0 Z
SCARRED    S K AA1 R D
CARRIER    K AE1 R IY0 ER0
CARRICO    K AA0 R IY1 K OW0
CARROTS    K AE1 R AH0 T S
CARRARA    K AA2 R AA1 R AH0
CARRANO    K AA2 R AA1 N OW0
CARRIGG    K AE1 R IH0 G
CARRELL    K AA0 R EY1 L
CARRENO    K AA0 R EH1 N OW0
CARREON    K AA0 R EY0 AO1 N
CARRERA    K AA0 R EH1 R AH0
FICARRA    F IY0 K AA1 R AH0
CARRERE    K AA0 R EH1 R EY0
CARRUTH    K AE1 R UW0 TH
CARROLL    K AE1 R AH0 L
CARRERO    K AA2 R EH1 R OW0
CARRAHER    K AE1 R AH0 HH ER0
VIZCARRA    V IY0 Z K AA1 R AH0
CARRETTA    K AA0 R EH1 T AH0
CARRASCO    K AA0 R AA1 S K OW0
CARRANCO    K AA0 R AA1 N K OW0
CARRIGER    K AE1 R IH0 JH ER0
CARRAWAY    K AE1 R AH0 W EY2
CARRERAS    K AA0 R EH1 R AA0 Z
CARREY'S    K AE1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Carr    (n) (k aa1)
carry    (v) (k a1 r ii)
Carrie    (n) (k a1 r ii)
Carron    (n) (k a1 r @ n)
carrot    (n) (k a1 r @ t)
carried    (v) (k a1 r i d)
carrier    (n) (k a1 r i@ r)
carries    (v) (k a1 r i z)
carrion    (n) (k a1 r i@ n)
carrots    (n) (k a1 r @ t s)
carroty    (j) (k a1 r @ t ii)
scarred    (v) (s k aa1 d)
carriage    (n) (k a1 r i jh)
carriers    (n) (k a1 r i@ z)
carrycot    (n) (k a1 r i k o t)
carrying    (v) (k a1 r i i ng)
miscarry    (v) (m i2 s k a1 r ii)
scarring    (v) (s k aa1 r i ng)
carriages    (n) (k a1 r i jh i z)
carrycots    (n) (k a1 r i k o t s)
Carruthers    (n) (k aa r uh1 th @@ z)
miscarried    (v) (m i2 s k a1 r i d)
miscarries    (v) (m i2 s k a1 r i z)
carriageway    (n) (k a1 r i jh w ei)
carrier-bag    (n) - (k a1 r i@ - b a g)
miscarriage    (n) (m i2 s k a1 r i jh)
miscarrying    (v) (m i2 s k a1 r i i ng)
carriageways    (n) (k a1 r i jh w ei z)
carrier-bags    (n) - (k a1 r i@ - b a g z)
carrion-crow    (n) - (k a1 r i@ n - k r ou)
carryings-on    (n) - (k a2 r i i ng z - o1 n)
gun-carriage    (n) - (g uh1 n - k a r i jh)
miscarriages    (n) (m i2 s k a1 r i jh i z)
carrion-crows    (n) - (k a1 r i@ n - k r ou z)
gun-carriages    (n) - (g uh1 n - k a r i jh i z)
slip-carriage    (n) - (s l i1 p - k a r i jh)
troop-carrier    (n) - (t r uu1 p - k a r i@ r)
undercarriage    (n) (uh1 n d @ k a r i jh)
carrier-pigeon    (n) - (k a1 r i@ - p i jh @ n)
slip-carriages    (n) - (s l i1 p - k a r i jh i z)
troop-carriers    (n) - (t r uu1 p - k a r i@ z)
undercarriages    (n) (uh1 n d @ k a r i jh i z)
carrier-pigeons    (n) - (k a1 r i@ - p i jh @ n z)
luggage-carrier    (n) - (l uh1 g i jh - k a r i@ r)
luggage-carriers    (n) - (l uh1 g i jh - k a r i@ z)
smoking-carriage    (n) - (s m ou1 k i ng - k a r i jh)
smoking-carriage    (n) - (s m ou1 k i ng - k a r i jh i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder
極める[きわめる, kiwameru] Thai: ทำให้ถึงที่สุด English: to carry to extremes
持つ[もつ, motsu] Thai: เอา(ไป) English: to carry
行なう[おこなう, okonau] Thai: ทำงานต่อเนื่อง จนจบงาน English: to carry out

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aas {n}carrion [Add to Longdo]
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater [Add to Longdo]
Additionsübertrag {m}; Übertrag {m}add carry [Add to Longdo]
zum Äußersten treibento carry to an extreme [Add to Longdo]
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio [Add to Longdo]
Anfuhr {f}; Abfuhr {f}carriage [Add to Longdo]
Anreicherungsschicht (Halbleiter) {f} [electr.]carrier concentration layer [Add to Longdo]
Antrag {m}; Gesuch {n} | Anträge {pl}; Gesuche {pl} | gemeinsamer Antrag | einen Antrag stellen | einen Antrag stellen | einen Antrag ablehnen | einen Antrag annehmen | einen Antrag durchbringen | über einen Antrag entscheidenmotion | motions | joint motion | to bring forward a motion | to make a motion | to reject a motion | to carry a motion | to carry a motion | to decide on a motion [Add to Longdo]
Arbeitskabine {f}carrel; booth [Add to Longdo]
Aufspannplatte {f}bolster plate; adapter plate; carrier plate; clip [Add to Longdo]
Ausrüstungspflicht {f} (für Schiffe)carriage requirements (for vessels) [Add to Longdo]
Autogepäckträger {n} [auto]car top carrier [Add to Longdo]
Bahnfracht {f}rail carriage [Add to Longdo]
Beförderungsbedingungen {pl}conditions of carriage [Add to Longdo]
Beförderungsklasse {f}class of carriage [Add to Longdo]
Betonfahrbahn {f}concrete carriage-way [Add to Longdo]
Betreiber {m}carrier [Add to Longdo]
Blutrache {f}; Vendetta {f}; Fehde {f} | an jdm. Blutrache übenvendetta | to carry on a vendetta against sb. [Add to Longdo]
Bote {m} | Boten {pl}carrier | carriers [Add to Longdo]
Brieftaube {f} | Brieftauben {pl}carrier pigeon | carrier pigeons [Add to Longdo]
Carrel {n}booth [Add to Longdo]
Datenträger {m}data carrier; record carrier [Add to Longdo]
Doppelvorschub {m}dual carriage [Add to Longdo]
Doppelvorschubdrucken {n}dual carriage print [Add to Longdo]
Droschke {f}; Pferdedroschke {f}hackney carriage; cab [Add to Longdo]
Durchführung {f}; Ausführung {f}carrying out [Add to Longdo]
Eindruck {m} | Eindrücke {pl} | den Eindruck machen | Eindruck machenimpression | impressions | to give the impression | to carry weight [Add to Longdo]
Eisenbahnwagen {m}railway carriage [Add to Longdo]
Energieträger {m}source of energy; energy carrier [Add to Longdo]
Erledigung {f} | in Erledigung Ihres Auftragesexecution; carrying out; settlement | in execution of your order [Add to Longdo]
Fahrgestell {n}undercarriage [Add to Longdo]
Fahrwerk {n} (Flugzeug) | Fahrwerke {pl}undercarriage | undercarriages [Add to Longdo]
Fahrwerktravel carriage, trolley [Add to Longdo]
Fehlgeburt {f}miscarriage [Add to Longdo]
Flugzeugträger {m} [mil.]aircraft carrier [Add to Longdo]
Fortleitungszahl {f}carry-over factor [Add to Longdo]
Frachtführer {m}carrier [Add to Longdo]
Frachtzuschlag {m}additional carriage [Add to Longdo]
Gegenstimme {f} | ohne Gegenstimmen angenommenvote against | carried unanimously [Add to Longdo]
Gepäckträger {m} (Fahrrad)carrier; luggage carrier; luggage rack [Add to Longdo]
Gewicht {n}; Bedeutung {f} | großes Gewicht auf etw. legen | ins Gewicht fallen | nicht ins Gewicht fallenweight | to attach great importance to sth. | to carry weight | to carry no weight; to be of no consequence [Add to Longdo]
Glasdachträger {m} [auto]glass roof carrier [Add to Longdo]
Handgepäck {n}carry-on baggage [Add to Longdo]
Handlanger seinto fetch and carry [Add to Longdo]
Informationsträger {m}information carrier [Add to Longdo]
Keimträger {m} | Keimträger {pl}germ carrier | germ carriers [Add to Longdo]
Kinderwagen {m}baby carriage [Am.] [Add to Longdo]
Kontospesen {pl}account carrying charges [Add to Longdo]
Kopfträger {m}endcarriage [Add to Longdo]
Kopfträgeraussteifung {f}endcarriage bracing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle) [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
お姫様抱っこ;お姫様だっこ;お姫さま抱っこ;お姫さまだっこ;御姫様抱っこ;御姫様だっこ[おひめさまだっこ, ohimesamadakko] (n,vs) (col) (See 横抱き) carrying a person in one's arms [Add to Longdo]
けた上げ数;桁上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] (n) {comp} carry digit [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機;桁上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder [Add to Longdo]
さんや袋[さんやぶくろ, sanyabukuro] (n) pilgrim's carry-all bag [Add to Longdo]
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires) [Add to Longdo]
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] (n) {comp} cascaded carry [Add to Longdo]
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[, karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent) [Add to Longdo]
キャリー[, kyari-] (n) {comp} carry; (P) [Add to Longdo]
キャリーオーバー[, kyari-o-ba-] (n) carry-over [Add to Longdo]
キャリートレード[, kyari-tore-do] (n) carry-trade [Add to Longdo]
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei [Add to Longdo]
キャリービット[, kyari-bitto] (n) {comp} carry bit [Add to Longdo]
キャリー商品[キャリーしょうひん, kyari-shouhin] (n) leftover stock; carry-over stock [Add to Longdo]
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P) [Add to Longdo]
キャリアコード[, kyariako-do] (n) {comp} carrier code [Add to Longdo]
キャリアサイド[, kyariasaido] (n) {comp} carrier-side [Add to Longdo]
キャリアセンス[, kyariasensu] (n) {comp} carrier sense [Add to Longdo]
キャリアディテクト[, kyariadeitekuto] (n) {comp} carrier detect; CD [Add to Longdo]
キャリアトーン[, kyariato-n] (n) carrier tone [Add to Longdo]
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] (n) {comp} carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検知[キャリアけんち, kyaria kenchi] (n) {comp} carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検地[キャリアけんち, kyaria kenchi] (n) {comp} carrier detect; carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network [Add to Longdo]
キャリッジ[, kyarijji] (n) carriage [Add to Longdo]
キャリッジリターン[, kyarijjirita-n] (n) {comp} carriage return [Add to Longdo]
キャリヤ[, kyariya] (n) {comp} carrier [Add to Longdo]
キャリングケース[, kyaringuke-su] (n) carrying case [Add to Longdo]
キャリングボール[, kyaringubo-ru] (n) carrying-ball [Add to Longdo]
キャロット[, kyarotto] (n) (1) carrot; (2) calotte (type of hat) (fre [Add to Longdo]
コモンキャリア[, komonkyaria] (n) common carrier [Add to Longdo]
コモンキャリヤー[, komonkyariya-] (n) {comp} common carrier [Add to Longdo]
スーパースプレッダー[, su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people) [Add to Longdo]
セカンドバッグ[, sekandobaggu] (n) second bag; zippered carrying case [Add to Longdo]
テイクアウト(P);テークアウト[, teikuauto (P); te-kuauto] (n) take-out; take-away; carry-out; (P) [Add to Longdo]
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]
ノーキャリア[, no-kyaria] (n) {comp} no carrier [Add to Longdo]
バルクキャリアー[, barukukyaria-] (n) bulk carrier [Add to Longdo]
フラッグキャリア[, furaggukyaria] (n) flag carrier [Add to Longdo]
マイ箸[マイばし;マイはし, mai bashi ; mai hashi] (n) washable chopsticks carried in a case (to be used in place of disposable chopsticks) [Add to Longdo]
ミニバン[, miniban] (n) minivan; people carrier [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, ] buxom; good-looking; appearance and carriage of a person [Add to Longdo]
乘坚策肥[chéng jiān cè féi, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄘㄜˋ ㄈㄟˊ, / ] to live in luxury; lit. to ride a solid carriage pulled by fat horses [Add to Longdo]
乘车[chéng chē, ㄔㄥˊ ㄔㄜ, / ] to ride (in a car or carriage); to drive; to motor [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] what; how; why; which; carry [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] carry on the back [Add to Longdo]
佩带[pèi dài, ㄆㄟˋ ㄉㄞˋ, / ] to wear (as accessories); carry at the waist [Add to Longdo]
信鸽[xìn gē, ㄒㄧㄣˋ ㄍㄜ, / 鴿] homing pigeon; carrier pigeon [Add to Longdo]
借位[jiè wèi, ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ, ] in arithmetic of subtraction, to borrow 10 and carry from the next place [Add to Longdo]
传宗接代[chuán zōng jiē dài, ㄔㄨㄢˊ ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄝ ㄉㄞˋ, / ] to carry on one's ancestral line [Add to Longdo]
传书鸽[chuán shū gē, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄍㄜ, / 鴿] carrier pigeon (used for mail) [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, ] carry [Add to Longdo]
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, ] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice [Add to Longdo]
冤案[yuān àn, ㄩㄢ ㄢˋ, ] miscarriage of justice [Add to Longdo]
冤狱[yuān yù, ㄩㄢ ㄩˋ, / ] unjust charge or verdict; miscarriage of justice; frame-up [Add to Longdo]
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, ] carry a story; publish (in a newspaper or magazine) [Add to Longdo]
创巨痛深[chuàng jù tòng shēn, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄩˋ ㄊㄨㄥˋ ㄕㄣ, / ] untold pain and suffering (成语 saw); deeply scarred for life [Add to Longdo]
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, ] to roll (up); to sweep up; to carry on [Add to Longdo]
反裘负刍[fǎn qiú fù chú, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄨˋ ㄔㄨˊ, / ] to wear one's coat inside out and carry firewood on one's back [Add to Longdo]
吊斗[diào dǒu, ㄉㄧㄠˋ ㄉㄡˇ, ] (a container) carried suspended or underlung; cable car bucket [Add to Longdo]
名正言顺[míng zhèng yán shùn, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ ㄕㄨㄣˋ, / ] right and proper; authoritative and fair; (modified from Confucian Analects) with the right title (or reputation), the words carry weight [Add to Longdo]
含沙量[hán shā liàng, ㄏㄢˊ ㄕㄚ ㄌㄧㄤˋ, ] sand content; quantity of sediment (carried by a river) [Add to Longdo]
唱头[chàng tóu, ㄔㄤˋ ㄊㄡˊ, / ] pick-up (carrying gramophone needle) [Add to Longdo]
喜车[xǐ chē, ㄒㄧˇ ㄔㄜ, / ] wedding car; carriage for collecting the bride [Add to Longdo]
回车键[huí chē jiàn, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄜ ㄐㄧㄢˋ, / ] carriage return [Add to Longdo]
因循[yīn xún, ㄒㄩㄣˊ, ] to continue the same old routine; to carry on just as before; to procrastinate [Add to Longdo]
国家航空公司[guó jiā háng kōng gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] flag carrier [Add to Longdo]
执行[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to execute; to run [Add to Longdo]
大举[dà jǔ, ㄉㄚˋ ㄐㄩˇ, / ] carry out a large-scale (military) operation [Add to Longdo]
失责[shī zé, ㄕ ㄗㄜˊ, / ] breach of responsibility; failure to carry out one's duty [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] to press from either side; to place in between; to sandwich; to carry sth under armpit; wedged between; between; to intersperse; to mix; to mingle; clip; folder [Add to Longdo]
夹带[jiā dài, ㄐㄧㄚ ㄉㄞˋ, / ] to smuggle; to carry secretly; notes smuggled into an exam [Add to Longdo]
奉公守法[fèng gōng shǒu fǎ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄕㄡˇ ㄈㄚˇ, ] to carry out official duties and observe the law [Add to Longdo]
威逼利诱[wēi bī lì yòu, ㄨㄟ ㄅㄧ ㄌㄧˋ ㄧㄡˋ, / ] to threaten and bribe; to beat with a stick but offer a carrot [Add to Longdo]
娃娃车[wá wa chē, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄔㄜ, / ] baby transport; stroller; baby carriage [Add to Longdo]
安步当车[ān bù dàng chē, ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄔㄜ, / ] walk over leisurely instead of riding in a carriage; walk rather than ride [Add to Longdo]
家乐福[Jiā lè fú, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄈㄨˊ, / ] Carrefour, one of the first European supermarket chains to operate in PRC and Taiwan [Add to Longdo]
实施[shí shī, ㄕˊ ㄕ, / ] to implement; to carry out [Add to Longdo]
实行[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to put into practice [Add to Longdo]
尊驾[zūn jià, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄚˋ, / ] lit. your honored carriage; your highness; honored Sir (also sarcastic); you [Add to Longdo]
寻仇[xún chóu, ㄒㄩㄣˊ ㄔㄡˊ, / ] to carry out a vendetta against sb [Add to Longdo]
小鹰号[xiǎo yīng hào, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄠˋ, / ] Kitty Hawk (US aircraft carrier) [Add to Longdo]
尼米兹号[Ní mǐ zī hào, ㄋㄧˊ ㄇㄧˇ ㄗ ㄏㄠˋ, / ] Nimitz class, US nuclear-powered aircraft carrier, 8 in commission since 1975 [Add to Longdo]
展开[zhǎn kāi, ㄓㄢˇ ㄎㄞ, / ] to unfold; to carry out; to be in full swing; to launch [Add to Longdo]
履行[lǚ xíng, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, ] to fulfill (one's obligations); to carry out (a task); to implement (an agreement); to perform [Add to Longdo]
履践[lǚ jiàn, ㄌㄩˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] to carry out (a task) [Add to Longdo]
席卷[xí juǎn, ㄒㄧˊ ㄐㄩㄢˇ, / ] to engulf; to sweep; to carry away everything [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
キャリアコード[きゃりあこーど, kyariako-do] carrier code [Add to Longdo]
キャリアサイド[きゃりあさいど, kyariasaido] carrier-side [Add to Longdo]
キャリアセンス[きゃりあせんす, kyariasensu] carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検地[きゃりあけんち, kyariakenchi] carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリヤ[きゃりや, kyariya] carrier [Add to Longdo]
コモンキャリヤー[こもんきゃりやー, komonkyariya-] common carrier [Add to Longdo]
リップルけた上げ[りっぷるけたあげ, rippuruketaage] ripple carry [Add to Longdo]
ローカルキャリア[ろーかるきゃりあ, ro-karukyaria] local carrier [Add to Longdo]
回線業者[かいせんぎょうしゃ, kaisengyousha] telecommunications carrier (PTT) [Add to Longdo]
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return [Add to Longdo]
桁上げ[けたあげ, ketaage] carry [Add to Longdo]
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]
桁上り[けたあがり, ketaagari] carry [Add to Longdo]
交換機通信事業者[こうかんきつうしんじぎょうしゃ, koukankitsuushinjigyousha] exchange carrier [Add to Longdo]
高速けた上げ[こうそくけたあげ, kousokuketaage] high-speed carry [Add to Longdo]
循環けた上げ[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry [Add to Longdo]
全けた上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry [Add to Longdo]
全桁上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry [Add to Longdo]
長距離キャリア[ちょうきょりキャリア, choukyori kyaria] long distance carrier [Add to Longdo]
通信キャリア[つうしんキャリア, tsuushin kyaria] communication carrier [Add to Longdo]
通信事業者[つうしんじぎょうしゃ, tsuushinjigyousha] telecommunications carrier (PTT) [Add to Longdo]
電信電話会社[でんしんでんわがいしゃ, denshindenwagaisha] common carrier [Add to Longdo]
搬送周波数[はんそうしゅうはすう, hansoushuuhasuu] carrier frequency [Add to Longdo]
搬送波[はんそうは, hansouha] carrier wave [Add to Longdo]
部分けた上げ[ぶぶんけたあげ, bubunketaage] partial carry [Add to Longdo]
復改[ふっかい, fukkai] carriage return, return (LF+CR) [Add to Longdo]
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR) [Add to Longdo]
復帰文字[ふっきもじ, fukkimoji] carriage return [Add to Longdo]
キャリッジリターン[きゃりっじりたーん, kyarijjirita-n] carriage return [Add to Longdo]
キャリア[きゃりあ, kyaria] carrier [Add to Longdo]
ノーキャリア[のーきゃりあ, no-kyaria] no carrier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top