Search result for

carmins

(73 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carmins-, *carmins*, carmin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา carmins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *carmins*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carmine[ADJ] ที่มีสีแดงม่วงเข้ม
carminative[ADJ] ที่ทำให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร
carminative[N] ยาที่ช่วยให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร, Syn. carminative medicine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carminative(คาร์มิน'นะทิฟว) n. ยาขับลม,ยาขับลม,ยาแก้ท้องเฟ้อ. adj. แก้ท้องเฟ้อ
carmine(คาร์'มิน,-ไมนฺ) n. สีแดงเลือดนก,สารสีแดงเลือดนก

English-Thai: Nontri Dictionary
carmine(adj,n) สีแดง,สีแดงเลือดนก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carminative๑. -ขับลม๒. ยาขับลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carminativeมีฤทธิ์ในการขับลม,ยาน้ำคาร์มิเนตีฟ [การแพทย์]
Carmineสีคาร์มีน,คาร์มีน [การแพทย์]
Carminic Acidกรดคาร์มินิก,กรดคามินิค [การแพทย์]
Carminolยาน้ำคาร์มินอล [การแพทย์]
Dilute Indigocarmineการฉีดสีอินดิโกคาร์มีนอย่างเจือจาง [การแพทย์]
Indigo Carmineอินดิโกคาร์มีน [การแพทย์]
Mucicarmineมิวซิคาร์มีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Carmine.Carmine. The Strong, Silent Type (2002)
With Carmine Falcone in Arkham someone must have stepped up to run the so-called family.พอฟัลโคนีอยู่ในอาร์คแฮม... ...ต้องมีใครซักคนก้าวขึ้นมา รับช่วงต่อจากเข้า The Dark Knight (2008)
[# London Symphony Orchestra Richard Hickox: O Fortuna from Carmina Burana]เมอซี่,ไปกันเถอะ G-Force (2009)
Studied under Father Carmine De Filippis.เค้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคาร์ไมน์ เดอ ฟิลลิปเป The Rite (2011)
His name's Carmine O'Brien. Jumped bail out of St. Louis.ผมรู้มาว่า สามวันที่แล้วเขาซื้อตั๋วโดยสารมาลงที่นี่ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
Carmine O'Brien is an accountant from St. Louis.เขาถูกจับสามเดือนที่แล้ว ข้อหายักยอกเงิน Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
Last name O'Brien, first name Carmine.จะอีเมลล์รูปไปให้คุณเดี๋ยวนี้ แจ้งให้ผมรู้ด้วยแล้วกัน /N หากพบอะไร ขอบคุณ บาย Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
Carmine O'Brien.คาร์ไมน์ โอไบอัน Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
The night of Sam's murder, you charged a meal at Carmine's.คืนที่แซมถูกฆาตกรรม คุณไปทานอาหารที่คาร์มายด์ Heartbreak Hotel (2011)
I spent all last weekend trying to think of something for us to perform, and all I came up with was a scat version of "Carmina Burana."ผมใช้เวลาทั้งวันหยุด พยายามคิดหาบางอย่าง สำหรับให้พวกเราแสดง แล้วมันก็ออกมาเป็น การร้องสเคท (ร้องเสียงดังอย่างไร้ความหมายคลอไปกับเครื่องดนตรีชิ้นเดียว) ในเวอร์ชั่น "Carmina Burana." Makeover (2012)
The guy is Carmine Polito.- คาร์ไมน์ โพลิโต American Hustle (2013)
Who's Carmine Polito?ใครคือคาร์ไมน์ โพลิโต American Hustle (2013)
Carmine Polito?คาร์ไมน์ โพลิโต American Hustle (2013)
Carmine Polito, no.คาร์ไมน์ โพลิโต American Hustle (2013)
My boss, Stoddard, proceeded to tell me that Carmine Polito was the most quietly powerful person in the state of New Jersey.หัวหน้าบอกว่าคาร์ไมน์ โพลิโต เป็นผู้ทรงอิทธิพลเงียบที่สุดในนิวเจอร์ซี American Hustle (2013)
Carmine calls up on the telephone, calls the bank and he sees that the sheik is real and he has a real account.ให้คาร์ไมน์ โผล่ไปที่ธนาคาร ให้เขาเห็นว่าชีคมีจริง มีบัญชีจริง American Hustle (2013)
For now, no Carmine Polito.อย่ายุ่งกับคาร์ไมน์ โพลิโต American Hustle (2013)
We got the $2 million to put Carmine and the sheik together.เราได้ 2 ล้านเพื่อให้คาร์ไมน์ เจอกับชีค American Hustle (2013)
For Carmine Polito and rebuilding Atlantic City... Why not?สำหรับคาร์ไมน์ โพลิโต และเมืองใหม่ American Hustle (2013)
Oh, come on. Carmine does backdoor dealings all the time. We don't have a...คาร์ไมน์ตกลงรับตลอด American Hustle (2013)
I'm placing $75, 000 in this briefcase for Mayor Carmine Polito to procure casino license and building permits for Atlantic City.ผมใส่เงิน 75,000 ลงไปในกระเป๋า ให้คาร์ไมน์ โพลิโต เพื่อออกใบอนุญาติสร้างคาสิโนและอื่นๆ American Hustle (2013)
Tell me, can I call you Carmine?ผมเรียกคุณคาร์ไมน์ ได้ไหม American Hustle (2013)
You know, Carmine, hey, my fucking heart's going from running down the stairs.รู้ไหม คาร์ไมน์ หัวใจเต้นแรงมาก American Hustle (2013)
I'm going out for dinner with Carmine and the wives in Camden. Who?ฉันจะกินมื้อค่ำกับคาร์ไมน์ และภรรยา American Hustle (2013)
Carmine and myself and the wives.ใคร คาร์ไมน์ ฉัน และพวกเมีย American Hustle (2013)
Carmine has got to deal with me, Irving.คาร์ไมน์ต้องตกลงกับฉันเท่านั้น American Hustle (2013)
We're going to use Carmine. Yeah, no, we're gonna get Carmine's...เราจะใช้คาร์ไมน์ American Hustle (2013)
We're gonna use Carmine to get other people.เพื่อจับคนอื่นอีก American Hustle (2013)
Carmine's going to use the sheik to pay off people. You fucking nuts'?เขาจะใช้ชีคจ่ายสินบนให้คนอื่น American Hustle (2013)
We're going to let Carmine show the sheikเราให้คาร์ไมน์พาชีคชมเมือง American Hustle (2013)
I'm alone, you know. Irving's out with Carmine.ฉันอยู่คนเดียว เออร์วิ่งไปกับ American Hustle (2013)
Oh, yeah, that's right, he went outwith Carmine and his wife.คาร์ไมน์ ใช่ เขาไปกับคาร์ไมน์และเมียเขา American Hustle (2013)
Carmine, smell her nails.- คาร์ไมน์ American Hustle (2013)
I don't want another one. I want the one that Carmine gave me.ผมไม่ได้อยากได้เครื่องใหม่ ผมอยากได้เครื่องเก่าที่คาร์ไมน์ให้มาแค่นั้น American Hustle (2013)
"Oh, Carmine. I want the one that Carmine gave me."โอ้ คาร์ไมน์ ผมอยากได้เครื่องเก่าที่คาร์ไมน์ให้มา" American Hustle (2013)
"Carmine, Carmine." Why don't you just marry Carmine?"คาร์ไมน์ คาร์ไมน์" ทำไมไม่แต่งงานกับคาร์ไมน์ซะเลย American Hustle (2013)
You want to be more like Carmine?คุณอยากเป็นเหมือนคาร์ไมน์ใช่ไหม American Hustle (2013)
I don't think you should come to Carmine's party tonight.ผมไม่คิดว่าคุณจะมาปาร์ตี้ คาร์ไมน์ คืนนี้ American Hustle (2013)
Come on. lt's just, Carmine wants Rosalyn to come.คาร์ไมน์ อยากให้โรซาลิน American Hustle (2013)
Hello, it's Carmine.- ฮัลโหล American Hustle (2013)
Oh, hi, Carmine.นี่ คาร์ไมน์ American Hustle (2013)
Hey, don't talk about me like that! What is Carmine saying? I can't hear what he's saying.เฮ้ อย่าว่าฉันนะ ฟังคาร์ไมน์ซิ American Hustle (2013)
Carmine loves me. This is a really big, big night for us, you understand? Come on, you got to bring your wife.คืนนี้สำคัญต่อเรามาก เข้าใจไหม American Hustle (2013)
Look at these fine gentlemen. Hey, Carmine, there you are. How you doing?ดูสุภาพบุรุษเหล่านี้ซิ American Hustle (2013)
Carmine.คาร์ไมน์ American Hustle (2013)
Carmine made this legal, but we must be careful, or they'll take it away.คาร์ไมน์ทำมันถูกกฎหมาย แต่ เราต้องระวังไม่งั้นโดนปิดแน่ American Hustle (2013)
Well, you would know the right people to do that, Carmine. Carmie knows everybody. What are we talking about?คุณคงรู้จักคนที่ช่วยได้นะ American Hustle (2013)
Carmine, listen to me carefully.ใน 2 สัปดาห์ คาร์ไมน์ American Hustle (2013)
Mayor Carmine Polito!นายกเทศมนตรี คาร์ไมน์ American Hustle (2013)
And Carmine will go to jail after he delivers us congressmen soon-to-be felons.คาร์ไมน์จะเข้าคุกหลังจากส่ง ส.ส.เลวๆให้เรา เรียบร้อยแล้ว American Hustle (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CARMINE    K AA1 R M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carmine    (n) (k aa1 m ai n)
carmines    (n) (k aa1 m ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
karminrot {adj}carmine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーマイン[, ka-main] (n) carmine [Add to Longdo]
カーマインレッド[, ka-mainreddo] (n) carmine red [Add to Longdo]
カルミン;カーミン[, karumin ; ka-min] (n) (See コチニール) carmine (dut [Add to Longdo]
駆風剤[くふうざい, kufuuzai] (n) carminative [Add to Longdo]
洋紅[ようこう, youkou] (n) carmine; crimson [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top