Search result for

calendes

(256 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calendes-, *calendes*, calende
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา calendes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *calendes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calendar[N] ปฏิทิน
calendar[N] รายการแสดงเวลานัด, See also: รายการนัดหมาย, Syn. schedule, timetable, appointment book
calender[N] เครื่องที่ใช้สำหรับรีดผ้าหรือกระดาษ
calendar year[N] ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน, See also: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึง 31 ธันวาคมในปีเดียวกัน, Syn. civil year
supercalender[N] ลูกกลิ้งขัดมันกระดาษ
supercalender[VT] ขัดกระดาษด้วยลูกกลิ้งขัดมัน
calendar month[N] ระยะเวลาหนึ่งเดือนตามปฏิทิน, Syn. month
Julian calender[N] ปฏิทินที่ทำขึ้นโดยจูเลียส ซีซาร์ โดยปีหนึ่งจะมี 365 วัน และ 366 วันทุก 4 ปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calendar(แคล'เลนเดอร์) n. ปฎิทิน,หนังสือปฏิทิน,รายการประจำวันvt. บันทึก,บันทึกประจำวัน, See also: calendric adj. ดูcalendar calendrical adj. ดูcalendar
calender(แคล'เลนเดอะ) n. เครื่องบดให้เรียบและเงาโดยผ่านลูกกลิ้ง. vt. บดหรือกดให้เรียบและเงา, See also: calenderer n.
hebrew calenderดูJewish calendar

English-Thai: Nontri Dictionary
calendar(n) ปฏิทิน
calender(n) เครื่องรีดกระดาษ,เครื่องรีดผ้า
calender(vt) รีดให้เรียบ,กดให้เรียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
year, calendarปีปฏิทิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calendar yearปีปฏิทิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calendar-year life tableตารางชีพตามปีปฏิทิน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calendar-year tableตารางปีปฏิทิน, ตาราง (ข้อมูล) ตามปีปฏิทิน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calendarลำดับเรื่อง (ในระเบียบวาระการประชุมสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
calendar monthเดือนตามปฏิทิน [ดู solar month ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical calendarปฏิทินลำดับเหตุการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art calendarsปฏิทินศิลปะ [TU Subject Heading]
Calendarศักราช [TU Subject Heading]
Calendar, Buddhistพุทธศักราช [TU Subject Heading]
Calendar, Chineseศักราชจีน [TU Subject Heading]
Calendar, Julianศักราชจูเลียน [TU Subject Heading]
Calendar, Lahuศักราชล่าหู่ [TU Subject Heading]
Calendar, Thaiศักราชไทย [TU Subject Heading]
Calendarsปฏิทิน [TU Subject Heading]
Electronic calendarsปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Perceptual Calendarsปฏิทินโหราศาสตร์ [TU Subject Heading]
Calendar Year Life Table ตารางชีพตามปีปฎิทิน หรือตารางชีพช่วงเวลา(period life table)
ตารางชีพที่ใช้อัตราตายที่เป็นอัตราของช่วง เวลา ที่กำหนดเท่านั้น และรุ่นปี (cohort) ของตารางชีพนี้ก็เป็นรุ่นปีสมมุติ [สิ่งแวดล้อม]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Calendar Methodกินตามวันในปฎิทิน [การแพทย์]
cropping calendarcropping calendar, ปฏิทินการปลูกพืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have we checked the patient calendar?ตรวจตารางนัดคนไข้รึยัง? And How Does That Make You Kill? (2008)
No, in a calendar". The Girls of Zeta".ไม่ใช่ ลงปฏิทินต่างหาก "ผู้หญิงในบ้านซีต้า" The House Bunny (2008)
Everyone will see the new you, and selling the calendars will help us raise money for our phil-an-coppopopy.ทุกๆคนจะได้เห็นพวกเธอในแบบใหม่ และก็ขายปฏิทินจะช่วยพวกเราได้ด้วย หาเงินสำหรับมูล-นิ-ธิของเราไง The House Bunny (2008)
We're making calendars... and before we could even get them all out... the printing-press guys bought up the first batch.พวกเรากำลังทำปฏิทินน่ะ... ก่อนที่พวกเราจะเอา ปฏิทินออกมาขาย คนที่เค้าจะปริ้นออกมาให้เรา เค้าจัดรวบรวมมาให้เป็นเล่มแรกด้วย The House Bunny (2008)
Hi. I'll take two calendars.หวัดดีจ้า ผมขอปฏิทิน 2 เล่มครับ The House Bunny (2008)
Where's his calendar?ตารางงานเขาอยู่ไหน Shut Down (2008)
But there nothing about london in his calendar, is there?แต่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับลอนดอน ในตารางนัดหมายของเขา ใช่ไม๊? Shut Down (2008)
Kitten calendars.ปฏิทินน้องเหมียว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Kitten calendar, kitten calendar,ปฎิทินแมว, ปฎิทินแมว, Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- kitten calendar, kitten calendar,- ปฎิทินแมว,ปฎิทินแมว, Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- kitten calendar, kitten calendar,- ปฎิทินแมว,ปฎิทินแมว, Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We just laid the travel office records over our calendar.เราเพิ่งกางบันทึกการเดินทางของพวกเขา เทียบกับปฏิทิน Duplicity (2009)
Hey, it's better than a paper cut on the site of a calendar shoot or anything.นั่นดีกว่ากระดาบที่ตัดในเวปไซต์ปฏิทิน ที่ยิงหรืออะไรก็ตาม Emotional Rescue (2009)
Now, the victims, and we've seen many are said to have adhered to the Mayan-Quiche calendar which predicts the end of time to occur on the 21st of December of this year due to the Sun's destructive forces.ผู้เคราะห์ร้ายที่มีอยู่ดาดดื่น ต่างก็เชื่อในปฏิทินมายัน-คี ที่ได้ทำนายกการสิ้นสุดของเวลา 2012 (2009)
Apparently many people believe that the Mayan calendar predicts that there's supposed to be a galactic alignment...มีคนมากมายเชื่อว่าปฏิทินมายัน ทำนายว่าจะมีการเคลื่อนตำแหน่งของจักรวาล... 2012 (2009)
According to their calendar in the year 2012, a cataclysmic event will unfold caused by an alignment of the planets in our solar system that only happens every 640,000 years.ในปี 2012 ความหายนะจะเริ่มต้นขึ้น สาเหตุจากการเรียงตัว ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่จะเกิดขึ้น ในทุก 640000 ปี 2012 (2009)
Hey, listen in the calendar section all week long there's a fiction writer's seminar at UNM.เป็นวันหยุดยาว มีการจัดการประชุมสัมมนานักเขียนนิยาย ที่มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก และ คุณรู้นะ พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเผยแผ่ Down (2009)
- Clear your social calendar.- ผมไม่ว่าง 4 Days Out (2009)
Making a calendar.ทำปฏิทิน Connect! Connect! (2009)
So make sure your calendars are clear next tuesday.เพราะฉะนั้นคุณต้องแน่ใจว่่าต้องทำตัวให้ว่างวันอังคารหน้า Rose's Turn (2009)
They do such great things, like misread the opera calendar.พวกเขาทำได้ดีมาก, เหมือนตีความปฏิทินโอเปร่าผิด You've Got Yale! (2009)
Is a full social calendar.คือปฏิทินงานสังคมแน่นเอียด Seder Anything (2009)
I'll clear my calendarฉันจะเคลียร์งานให้นะ Fa Guan (2009)
My calendar is pretty wide open.ช่วงนี้ผมมีเวลาว่างเยอะ Chuck Versus the Predator (2009)
But we've already decided that we're getting married here, so how about we go back to our apartment, we'll look at a calendar and we'll call you on the phone to set the date.แต่เราตกลงกันแล้วว่า จะมาแต่งงานที่นี่ ให้เรากลับไปที่อพาร์ทเมนต์ จะได้เช็คตารางเวลามาติดต่อคุณได้ Hard-Hearted Hannah (2009)
Vince, stop reading my desktop calendar.วินซ์ เลิกอ่านปฏิธินตั้งโต๊ะฉันเสียที Hello, Dexter Morgan (2009)
- Sorry dude, it's on the calenderโทษทีเพื่อน! เรากำหนดแล้ว Pilot (2009)
And fly me back to my page on the calendar?แล้วพาฉันบินกลับไป ที่หน้าปฏิทินปัจจุบันของฉันล่ะ? The End (2009)
Is this the room for the calendar shoot? I was told it was downstairs.นี่เป็นห้องที่ถ่ายรูปปฏิทินหรือเปล่า เพราะมีคนบอกผมว่ามันอยู่ด้านล่าาง Invest in Love (2009)
We cleared your calendar when you went on vacation.เราจัดการตารางให้คุณตอนที่คุณไปพักร้อนน่ะค่ะ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
You have one of those word-a-day calendars?คุณมีคำพูด เป็นรายวันเลยนะ There Is No Normal Anymore (2009)
Julian calendar, Sir Isaac Newton is born.ในปฎิทินจูเลี่ยน, เซอร์ไอแซค นิวตันเพิ่งเกิด The Maternal Congruence (2009)
I haven't kept a calendar for years.ฉันไม่ได้เก็บปฏิทินไว้เป็นปีๆ The Road (2009)
The Oraculum, being a calendrical compendium of Underland.ปฏิทินจะบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวโดยย่อ ของอันเดอร์แลนด์เอาไว้ Alice in Wonderland (2010)
- It's a calendar.- มันคือปฏิทินนี่ Alice in Wonderland (2010)
It says in her phone calendar that you and she had dinner on the 18th of last month.คุณรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร Edge of Darkness (2010)
We build clocks and calendars and we try and predict the weather.ทั้งสร้างนาฬิกา ปฏิทิน และยัง... พยากรณ์อากาศ The Next Three Days (2010)
According to the calendar you cannot read.ตามปฏิทินที่แกอ่านไม่ออกเลย Mark of the Brotherhood (2010)
The Calendar's always looking for new blood, and you look like just her type.ปฏิทินกิจกรรมของมักจะมองหา for เลือดใหม่ และคุณจะมองเพียงพิมพ์ของเธอ Death Race 2 (2010)
I thought I'd be dead by now, so I wasn't paying much attention to our social calendar.เลยไม่ได้สนใจ งานสังคมมากนัก The Glamorous Life (2010)
I made us his and her relationship calendars.ฉันทำปฏิทินคู่รักให้เราสองคน Hell-O (2010)
Look, I even circled some dates on your crazy calendar.ฟังนะ ฉันยังวงวันเดท ในปฏิทินของเธอไว้ด้วย Hell-O (2010)
I made us his and her relationship calendars. Oh. ...also, Rachel and Puck.ฉันทำปฏิทินเขาและเธอ Bad Reputation (2010)
Chuck's calendar software, and we noticed that Ellie and her pin-up husband are away at some doctor thing for a few days.ปฏิทินงานของชัค และเราก็เห็นว่าเอลลี่กับสามี ออกไปธุระ 2-3 วัน Chuck Versus the Three Words (2010)
But he cleared his calendarแต่เขาลบข้อมูลออก What Lies Below (2010)
The calendar map.ตารางเวลา The Uncanny Valley (2010)
This is a tool calendar.นี่เป็นปฏิทินอุปกรณ์ซ่อมแซมนะ Chromolume No. 7 (2010)
Well, you might want to mark your Google calendars.อืม นายอาจจะอยากทำเครื่องหมายบนปฏิทินกูเกิลนาย The Excelsior Acquisition (2010)
You think I don't have March 15th circled in my calendar, too?นายไม่คิดว่าผมวงวันที่ 15 มีนาคมบนปฏิทินไว้ด้วยนั่นรึ? Let No Man Put Asunder (2010)
And they're calendrical in their abductions.และพวกมันเป็นรอบปฏิทิน ที่พวกเขาถูกลักพาตัว ...A Thousand Words (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calendA lunar month is shorter than a calendar month.
calendHe turned over a calendar.
calendIn China, they celebrate New Year by the lunar calendar.
calendI neglected to note it in my calendar.
calendI put a red mark on the calendar for my birthday.
calendShe hung the calendar on the wall.
calendThe calendar has many pretty pictures.
calendThe date on the calendar was September 23, 1964.
calendThere were long desks lined up, several pipe chairs, and stuck on the bulletin board was a calendar and several printouts.
calendWhat was the gross income in the previous calendar year?
calendWhere shall I hang this calendar?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุริยคติ[N] calendar, Ant. จันทรคติ
ปฏิทิน[N] calendar, Example: บริษัทแจกปฏิทินเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้า, Thai definition: แบบสำหรับดูวัน เดือน ปี
ปฏิทินโหราศาสตร์[N] astrological calendar, Thai definition: การนับวันเดือนปีตามหลักโหราศาสตร์
ปีปฏิทิน[N] calendar year, See also: civil year, Syn. ปฏิทิน, Example: ในปีปฏิทินหนึ่งๆ อาจมีจันทรุปราคาได้ 3 ครั้ง, Count unit: ปี
ปูม[N] almanac, See also: calendar, Syn. ปูมโหร, สมุดปฏิทินโหร, บันทึก, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดแสดงการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์ประจำวัน, จดหมายเหตุของโหร
ปูมโหร[N] almanac, See also: calendar, Syn. ปูม, ปฏิทินโหร, Example: หมอดูเปิดปูมโหรประกอบการทำนายดวงชะตา, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดแสดงการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์ประจำวัน, จดหมายเหตุของโหร
สมุดปฏิทินโหร[N] almanac, See also: calendar, Syn. ปูมโหร, ปูม, Example: หมอดูแทบทุกคน ต้องเคยศึกษาสมุดปฏิทินโหรมาก่อน, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดแสดงการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์ประจำวัน, จดหมายเหตุของโหร
ลบศักราช[V] change calendars, Thai definition: เลิกใช้ศักราชเก่า ตั้งศักราชใหม่แทน
เบญจมสุรทิน[N] fifth day of the solar calendar, Thai definition: วันที่ 5 แห่งเดือนสุริยคติ
ปฏิทิน[N] calendar, Example: พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับหลังวันประกาศสามเดือนตามปฏิทิน, Count unit: แผ่น, ฉบับ, เล่ม, Thai definition: แบบสำหรับดูวัน เดือน ปี
จันทรคติ[N] lunar system, See also: lunar calendar, Example: วันที่ 12 เดือนนี้เป็นวันขึ้น 15 ค่ำตามจันทรคติ, Thai definition: วิธีนับวันและเดือนโดยถือเอาการเดินของดวงจันทร์เป็นหลัก เช่น ขึ้น 1 ค่ำถึงแรม 15 ค่ำ เป็นการนับวันทางจันทรคติ เดือนอ้ายถึงเดือน 12 เป็นการนับเดือนทางจันทรคติ, Notes: (สันสกฤต)
ดาวเรือง[N] marigold, See also: calendula officinalis, Example: รอบเสาธงเด็กๆ ปลูกดอกดาวเรืองเหลืองอร่าม, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Tagetes erecta Linn. ในวงศ์ Compositae ดอกเป็นกระจุกสีเหลือง
อธิกมาส[N] leap month, See also: intercalated month, additional month, intercalary month in the lunar calendar, Syn. เดือนอธิกมาส, Thai definition: เดือนที่เพิ่มขึ้นในปีจันทรคติ คือ ในปีนั้นมี 13 เดือน มีเดือน 8 สองหน เรียกว่า เดือน 8 สอง 8, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจมสุรทิน[n.] (benjamasunthin) EN: fifth day of the solar calendar   
จันทรคติ[n.] (jantharakhati = janthrakhati) EN: lunar calendar ; lunar system   FR: calendrier lunaire [m]
ค่ำ[n. exp.] (kham) EN: day of the lunar calendar   FR: jour du calendrier lunaire [m]
ค.ศ. ...[X] (khø.sø. ...) EN: Year ... (Roman calendar)   FR: an ... (calendrier romain)
ปฏิทิน[n.] (patithin) EN: calendar   FR: calendrier [m] ; almanach [m]
ปฏิทินโหราศาสตร์[n. exp.] (patithin hōrāsāt) EN: astrological calendar   
ปฏิทินจันทรคติ[n. exp.] (patithin jantharakhati) EN: lunar calendar   FR: calendrier lunaire [m]
ปฏิทินจันทรคติไทย[n. exp.] (patithin jantharakhati Thai) EN: Thai lunar calendar   FR: calendrier lunaire thaï [m]
ปฏิทินจูเลียน[n. exp.] (patithin Jūlīen) FR: calendrier julien [m]
ปฏิทินเกรโกเรียน[n. exp.] (patithin Krēkōrīen) EN: Gregorian Calendar   FR: calendrier grégorien [m]
ปฏิทินสุริยคติ[n. exp.] (patithin suriyakhati) EN: solar calendar   FR: calendrier solaire [m]
ปฏิทินสุริยคติไทย[n. exp.] (patithin suriyakhati Thai ) EN: Thai solar calendar   
ปฏิทินไทย[n. exp.] (patithin Thai) EN: Thai calendar   FR: calendrier thaï [m]
พ.ศ. ...[n.] (phø.sø. ...) EN: year ... (Thai calendar)   FR: an ... (calandrier thaï)
ปีปฏิทิน[n. exp.] (pī patithin) EN: calendar year   FR: année calendrier [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALENDAR    K AE1 L AH0 N D ER0
CALENDARS    K AE1 L AH0 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calends    (n) (k a1 l @ n d z)
calendar    (n) (k a1 l i n d @ r)
calender    (v) (k a1 l i n d @ r)
calendars    (n) (k a1 l i n d @ z)
calenders    (v) (k a1 l i n d @ z)
calendered    (v) (k a1 l i n d @ d)
calendering    (v) (k a1 l i n d @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abreißkalender {m}tear-off calendar [Add to Longdo]
Adventskalender {m}Advent calendar [Add to Longdo]
Kalander {m}; Glättwerk {n}calender [Add to Longdo]
Kalandrierung {f}calendering [Add to Longdo]
Kalender {m} | Kalender {pl}calendar | calendars [Add to Longdo]
Kalendarium {n} | Kalendarien {pl}calendar | calendars [Add to Longdo]
Kalenderjahr {n}calendar year [Add to Longdo]
Kalendermonat {m}calendar month [Add to Longdo]
Kalenderwoche {f}calendar week; week number; weeknum [Add to Longdo]
Kalenderuhr {f}calendar watch [Add to Longdo]
Messekalender {m}calendar of the fair [Add to Longdo]
Terminkalender {m}appointment calendar [Add to Longdo]
Veranstaltungskalender {m}calendar of events [Add to Longdo]
Vorlesungsverzeichnis {n} | Vorlesungsverzeichnisse {pl}university calendar; lecture timetable | university calendars [Add to Longdo]
Zeitrechnung {f} | nach christlicher Zeitrechnung | nach jüdischer Zeitrechnung | unserer Zeitrechnungcalendar | according to the Christian calendar | according to the Jewish calendar | Common Era (CE) [Add to Longdo]
gregorianisch {adj} | gregorianischer Kalender | gregorianischer GesangGregorian | Gregorian calendar | Gregorian chant [Add to Longdo]
kalandernto calender [Add to Longdo]
römisch {adj} | römisches Alphabet | römischer KalenderRoman | Roman alphabet | Roman calendar [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
イスラム暦[イスラムれき, isuramu reki] (n) Islamic calendar [Add to Longdo]
カレンダー(P);カレンダ[, karenda-(P); karenda] (n) (1) calendar; (2) calender (machine for flattening things); (P) [Add to Longdo]
カレンダープログラム[, karenda-puroguramu] (n) {comp} calendar program [Add to Longdo]
カレンダクロック[, karendakurokku] (n) {comp} calendar clock [Add to Longdo]
グレゴリオ[, guregorio] (n) Gregorian (calendar); (P) [Add to Longdo]
グレゴリオ暦[グレゴリオれき, guregorio reki] (n) Gregorian calendar [Add to Longdo]
スーパーカレンダー[, su-pa-karenda-] (n) super-calender [Add to Longdo]
ヒジュラ暦[ヒジュラれき, hijura reki] (n) Islamic calendar [Add to Longdo]
ユダヤ暦[ユダヤれき, yudaya reki] (n) Jewish calendar [Add to Longdo]
ユリウス暦[ユリウスれき, yuriusu reki] (n) Julian calendar [Add to Longdo]
ラマダン[, ramadan] (n) Ramadan (9th month of Muslim calendar); fasting month [Add to Longdo]
リアルタイムカレンダ[, riarutaimukarenda] (n) {comp} real-time calendar [Add to Longdo]
安居[あんご, ango] (n,vs) {Buddh} varsika (meditation retreat; usu. for 90 days starting on the 15th day of the 4th month of the lunisolar calendar) [Add to Longdo]
亥月[がいげつ, gaigetsu] (n) (obs) tenth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
陰陽暦[いんようれき, inyoureki] (n) (abbr) (See 太陰太陽暦) lunisolar calendar [Add to Longdo]
陰暦[いんれき, inreki] (n) lunar calendar [Add to Longdo]
卯の花月[うのはなづき, unohanaduki] (n) (See 卯月) 4th month of the lunar calendar [Add to Longdo]
卯月[うづき;うつき(ik);うずき(ik), uduki ; utsuki (ik); uzuki (ik)] (n) (obs) fourth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
応鐘[おうしょう, oushou] (n) (1) (See 十二律,上無) (in China) 12th note of the ancient chromatic scale (approx. C sharp); (2) tenth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
黄雀風[こうじゃくふう, koujakufuu] (n) southeasterly wind blowing around the fifth month of the lunisolar calendar (when marine fishes allegedly turn into tree sparrows) [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na,n) 2nd in rank; second sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
温め酒;暖め酒[あたためざけ;ぬくめざけ(温め酒), atatamezake ; nukumezake ( atatame sake )] (n) warm sake (formerly drunk on the 9th day of the 9th month of the lunar calendar to ward off illness) [Add to Longdo]
[なつ, natsu] (n) {Buddh} summer (on the lunisolar calendar [Add to Longdo]
夏初月;夏端月[なつはづき, natsuhaduki] (n) (See 卯月) 4th month of the lunar calendar [Add to Longdo]
花暦[はなごよみ, hanagoyomi] (n) flower calendar [Add to Longdo]
改暦[かいれき, kaireki] (n,vs) calendar revision (e.g. at start of year) [Add to Longdo]
絵暦[えごよみ, egoyomi] (n) (See 盲暦) traditional Japanese calendar with pictures; traditional Japanese calendar expressed with pictures for use by illiterates [Add to Longdo]
貝寄せ;貝寄;貝寄風[かいよせ, kaiyose] (n) west wind in the early spring (traditionally on the night of the 20th day of the second month of the lunar calendar); wind that blows seashells ashore [Add to Longdo]
学年暦[がくねんれき, gakunenreki] (n) school year calendar; calendar of school events and dates [Add to Longdo]
観月[かんげつ, kangetsu] (n,vs) (See 月見) moon viewing (esp. during the eight month of the lunar calendar) [Add to Longdo]
既望[きぼう, kibou] (n) (by the lunar calendar) 16th night of the month [Add to Longdo]
季夏[きか, kika] (n) (1) (obs) end of summer; (2) sixth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
季秋[きしゅう, kishuu] (n) (1) (obs) end of autumn; (2) ninth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
季春[きしゅん, kishun] (n) (1) late spring; (2) (obs) third month of the lunar calendar [Add to Longdo]
季冬[きとう, kitou] (n) (1) (obs) end of winter; (2) twelfth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
鬼宿日[きしゅくにち, kishukunichi] (n) (See 暦注) "day of the ghost" (an extremely auspicious day on the lunar calendar for everything but weddings) [Add to Longdo]
議事日程[ぎじにってい, gijinittei] (n) agenda; calendar of proceedings; order of the day [Add to Longdo]
菊月[きくづき, kikuduki] (n) (See 長月) ninth month in the lunar calendar [Add to Longdo]
旧盆[きゅうぼん, kyuubon] (n) Bon Festival of the lunar calendar [Add to Longdo]
旧暦[きゅうれき, kyuureki] (n) Japan's old (lunisolar) calendar; (P) [Add to Longdo]
居待ち[いまち, imachi] (n) sitting while waiting; (according to the lunar calendar) an eighteen-day-old moon [Add to Longdo]
教会暦[きょうかいれき, kyoukaireki] (n) church calendar [Add to Longdo]
金盞花[きんせんか, kinsenka] (n) marigold; Calendula officinalis [Add to Longdo]
[き;つちのと, ki ; tsuchinoto] (n) 6th in rank; sixth sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
五月;皐月[さつき, satsuki] (n) (1) (obs) fifth month of the lunar calendar; (2) (uk) (also written as 杜鵑花) satsuki azalea (Rhododendron indicum) [Add to Longdo]
口切り[くちきり, kuchikiri] (n) (1) start broaching (a subject); opening remark; start; commencement; beginning; (2) event at the start of the tenth month of the lunar calendar; (3) opening a sealed jar or container [Add to Longdo]
[かのえ;こう, kanoe ; kou] (n) 7th in rank; seventh sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (See 十干) first sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
元宵节[Yuán xiāo jié, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, / ] Lantern festival, the final event of the Spring festival 春節|春节, on 15th of first month of the lunar calendar [Add to Longdo]
元月[yuán yuè, ㄩㄢˊ ㄩㄝˋ, ] first month of the Lunar calendar; the New Year [Add to Longdo]
公历[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, / ] Gregorian calendar [Add to Longdo]
十二地支[shí èr dì zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄉㄧˋ ㄓ, ] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal numbers) [Add to Longdo]
十二支[shí èr zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄓ, ] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal number) [Add to Longdo]
十天干[shí tiān gān, ㄕˊ ㄊㄧㄢ ㄍㄢ, ] the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as heavenly stems [Add to Longdo]
十干[shí gān, ㄕˊ ㄍㄢ, ] same as 天干; the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as heavenly stems [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] to calculate; the calendar [Add to Longdo]
古尔邦节[gǔ ěr bāng jié, ㄍㄨˇ ㄦˇ ㄅㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] Eid al-Azha festival of sacrifice on tenth of twelfth month of Muslim lunar calendar [Add to Longdo]
地支[dì zhī, ㄉㄧˋ ㄓ, ] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal number) [Add to Longdo]
夏历[xià lì, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧˋ, / ] the traditional Chinese lunar calendar [Add to Longdo]
大明历[Dà míng lì, ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] the 5th century Chinese calendar established by Zu Chongzhi 祖冲之 [Add to Longdo]
天干[tiān gān, ㄊㄧㄢ ㄍㄢ, ] the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as Heavenly Stems [Add to Longdo]
季冬[jì dōng, ㄐㄧˋ ㄉㄨㄥ, ] final month of winter (i.e. twelfth month of lunar calendar) [Add to Longdo]
季夏[jì xià, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, ] final month of summer (i.e. sixth month of lunar calendar) [Add to Longdo]
季春[jì chūn, ㄐㄧˋ ㄔㄨㄣ, ] final month of spring (i.e. third month of lunar calendar) [Add to Longdo]
挂历[guà lì, ㄍㄨㄚˋ ㄌㄧˋ, / ] wall calendar [Add to Longdo]
日子[rì zi, ㄖˋ ㄗ˙, ] day; a (calendar) date; days of one's life [Add to Longdo]
日历[rì lì, ㄖˋ ㄌㄧˋ, / ] calendar [Add to Longdo]
星历[xīng lì, ㄒㄧㄥ ㄌㄧˋ, / ] astronomic calendar [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] Japanese variant of 曆|历; the calendar [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] calendar [Add to Longdo]
历年[lì nián, ㄌㄧˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] over the years; calendar year [Add to Longdo]
历法[lì fǎ, ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] calendar science; calendar system [Add to Longdo]
月历[yuè lì, ㄩㄝˋ ㄌㄧˋ, / ] monthly calendar [Add to Longdo]
[wàng, ㄨㄤˋ, ] 15th day of month (lunar calendar) [Add to Longdo]
格列高利历[Gé liè gāo lì lì, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄠ ㄌㄧˋ ㄌㄧˋ, / ] Gregorian calendar [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] to experience; to undergo; to pass through; all; each; every; calendar [Add to Longdo]
歷法[lì fǎ, ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, ] variant of 曆法|历法 calendar [Add to Longdo]
灯节[dēng jié, ㄉㄥ ㄐㄧㄝˊ, / ] the Lantern Festival (15th of first month of lunar calendar) [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, ] to calender [Add to Longdo]
空日[kòng rì, ㄎㄨㄥˋ ㄖˋ, ] day that is named but not numbered (on ethnic calendar) [Add to Longdo]
纪年[jì nián, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] calendar era [Add to Longdo]
老皇历[lǎo huáng lì, ㄌㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, / ] lit. last year's calendar (almanac); fig. ancient history; obsolete practice; old-fashioned principle [Add to Longdo]
旧皇历[jiù huáng li, ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧ˙, / ] old calendar; out-of-date customs [Add to Longdo]
万年历[wàn nián lì, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] ten thousand year calendar; Islamic calendar introduced to Yuan China by Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 [Add to Longdo]
西元[Xī yuán, ㄒㄧ ㄩㄢˊ, 西] Christian era; Gregorian calendar; AD (Anno Domini); same as 公元 [Add to Longdo]
农历[nóng lì, ㄋㄨㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] the traditional Chinese calendar; the lunar calendar [Add to Longdo]
酸奶节[Suān nǎi jié, ㄙㄨㄢ ㄋㄞˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar [Add to Longdo]
[rùn, ㄖㄨㄣˋ, / ] intercalary; an extra day or month inserted into the lunar or solar calendar (such as February 29) [Add to Longdo]
闰年[rùn nián, ㄖㄨㄣˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] leap year; (lunar calendar) year with a thirteen intercalary month [Add to Longdo]
闰月[rùn yuè, ㄖㄨㄣˋ ㄩㄝˋ, / ] intercalary month in the lunar calendar; leap month [Add to Longdo]
阴历[yīn lì, ㄌㄧˋ, / ] lunar calendar [Add to Longdo]
阳历[yáng lì, ㄧㄤˊ ㄌㄧˋ, / ] solar calendar; Western (Gregorian) calendar) [Add to Longdo]
阳歷[yáng lì, ㄧㄤˊ ㄌㄧˋ, / ] variant of 陽歷|阳历 solar calendar [Add to Longdo]
雪顿[Xuě dùn, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar [Add to Longdo]
雪顿节[Xuě dùn jié, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar [Add to Longdo]
リアルタイムカレンダ[りあるたいむかれんだ, riarutaimukarenda] real-time calendar [Add to Longdo]
暦月[れきげつ, rekigetsu] calendar month [Add to Longdo]
暦週[れきしゅう, rekishuu] calendar week [Add to Longdo]
暦日付[れきひづけ, rekihiduke] calendar date [Add to Longdo]
暦年[れきねん, rekinen] calendar year [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top