ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cal

K AE1 L   
182 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cal-, *cal*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
call pay (phrase ) การจ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างมารายงานตัวเพื่อทำงาน

English-Thai: Longdo Dictionary
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
scale(vt) ปีน ไต่ (เขา)
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
escalator(n) บันไดเลื่อน
Image:
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods
free radical(n) อนุมูลอิสระ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calf[N] ลูกวัว, Syn. young cow, young bull
calk[VT] อุดรูหรือรอยต่อในเรือเพื่อกันน้ำเข้า, Syn. caulk
call[N] การมาเยี่ยม, Syn. visit, visiting
call[N] การเรียก, See also: การตะโกนเรียก, Syn. yell, cry, whoop
call[N] การสนทนาทางโทรศัพท์
call[N] ความต้องการ, Syn. demand
call[VT] โทรศัพท์ไปหา, Syn. telephone, call up, ring, phone
call[VI] โทรศัพท์ไปหา
call[VT] เรียก, See also: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก
call[VI] เรียก, See also: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก, Syn. shout, call out, cry out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calabbr. calories
calabashn. พืชน้ำเต้า,น้ำเต้าต้นน้ำเต้า
calaboose(แคล'ละบูส) n. คุกการกักขัง
calamitous(คะแลม'มิเทิส) adj. ทำให้เกิดความหายนะ,เกี่ยวกับภัยวิบัติ,เคราะห์ร้าย, See also: calamitousness n., Syn. catastrophic
calamity(คะแลม'มิที) n. ภัยพิบัติ,เคราะห์ร้าย,ความหายนะ, Syn. disaster
calcareousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
calcariousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
calcification(แคลซิฟิเค'เชิน) n. การเปลี่ยนเป็นหินปูนหรือแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,การกลายเป็นกระดูก
calcify(แคล'ซิไฟ) {calcified,calcifying,calcifies} vt.,vi. กลายเป็นเกลือของแคลเซียม,ทำให้แข็งตัว
calcium(แคล'เซียม) n. ธาตุแคลเซี่ยม;Ca

English-Thai: Nontri Dictionary
calabash(n) น้ำเต้า
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
caladium(n) ต้นบอน
calamitous(adj) เกี่ยวกับความหายนะ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
calamity(n) ความสูญเสีย,ความหายนะ,ความฉิบหาย,ภัยพิบัติ
calcium(n) ธาตุแคลเซียม
calculate(vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
calculator(n) เครื่องคำนวณ,เครื่องคิดเลข
calculus(n) แคลคูลัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calamineคาลาไมน์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calamityภัยพิบัติ, ความหายนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calamity, publicภัยพิบัติสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
calaveriteคาลาเวอไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcแคลก์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calc-alkalic seriesชุดหินแคลก์-แอลคาลิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calc-schistหินแคลก์-ชีสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calc-silicate rockหินแคลก์-ซิลิเกต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calc-sinterแคลก์-ซินเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcaneal spurปุ่มงอก (กระดูกส้น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
calแคลอรี, สัญลักษณ์ของหน่วยปริมาณความร้อนดู calorie [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Caladiumบอน [TU Subject Heading]
Calamine Lotionคาลาไมน์โลชัน,ยาทาแก้ผดผื่นคัน,คาลาไมน์โลชั่น [การแพทย์]
Calanoidaคาลานอยดา [TU Subject Heading]
Calcaneal Barส่วนเชื่อมต่อระหว่างกระดูกส้นเท้ากับส่วนอื่น [การแพทย์]
Calcaneal Spurเอ็นที่เท้าอักเสบ [การแพทย์]
Calcaneal Spur Padนวมรองส้นเท้า [การแพทย์]
Calcaneonavicalar Barส่วนเชื่อมระหว่างกระดูกส้นเท้ากับกระดูกเท้า [การแพทย์]
Calcaneumกระดูกส้นเท้า,กระดูกแคลคาเนียม [การแพทย์]
Calcaneusกระดูกส้นเท้า,กระดูกคัลเคเนียส,กระดูกส้นเท้า,สบักคัลคาเนียส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Calcium Channel blocker (n ) ยาต้านแคลเซียม
calgue (n) รากหญ้า
See also: S. grass root,
calico (n ) แมวสามสี
call (n) ประชุม
call (n) ข้อเรียกร้อง
call onเรียกร้อง เช่น He called on the government to urgently help him.
call optionออฟชั่นไถ่ถอน
calumet (n ) กล้องยาสูบของอินเดียนแดง มีลำกล้องยาวมาก ใช้สูบเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการสงบศึก
calyxกลีบเลี้ยง
calyxฐานรองดอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Calm down now.ใจเย็นก่อนนะคะ Confrontation (2017)
How can you call yourself a professional?แล้วยังจะเรียกตัวเองว่า เป็นมืออาชีพอีกเนี่ยนะ Disbanded (2017)
Who are they calling a leader?เรียกใครว่าเป็นหัวโจก Affection (2017)
She says that pose is supposed to make her calm.เห็นบอกว่าท่านี้ช่วยให้เธอจิตใจสงบ Affection (2017)
Sorry, but I'll call you back.โทษที เดี๋ยวฉันโทรกลับไปใหม่ Absolute (2017)
The children were forced to call them Mother and Father.เด็ก ๆ จะถูกสอนให้เรียกพวกเขา ว่าพ่อและแม่ Choices (2017)
She works in the call girl club that I run while she does idol work.เธอทำงานขายตัวในคลับที่ฉันดูแล แล้วก็ทำงานไอดอลไปด้วย Values (2017)
Quit calling me "Sensei."เลิกเรียกผมว่าอาจารย์เถอะ The Mysterious Million Yen Women (2017)
What? Should I call you "Lousy Novel"?แล้วไง หรือจะให้เรียกว่า เจ้านิยายห่วย The Mysterious Million Yen Women (2017)
I'll call you back later.ไว้ฉันจะโทรหาอีกที The Mysterious Million Yen Women (2017)
This is kind of scary. May I call the police?น่ากลัวยังไงไม่รู้ ผมขอโทรเรียกตำรวจนะครับ The Mysterious Million Yen Women (2017)
What's wrong with a cat called Cat?เรียกแมวว่าเจ้าเหมียว ก็ไม่ผิดอะไรไม่ใช่เหรอ The Mysterious Million Yen Women (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calAbove all, scientific terms call for precise definitions.
calA businessman is working out some figures with a calculator.
calA calamity was avoided by sheer luck.
calA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
calA call for help rang through the night.
calAccording to my calculation, she should be in India by now.
calA child whose parents are dead is called an orphan.
calA computer can calculate very rapidly.
calA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
calA doctor was called in right away.
calAfrica was once called the Dark Continent.
calA friend of mine called me up last night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกตัว[V] summon, See also: call someone to come, Ant. ส่งตัว, Example: ป.ป.ช. เรียกตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร มาให้ปากคำเรื่องหุ้น, Thai definition: เรียกให้มา
สุริยคติ[N] calendar, Ant. จันทรคติ
ประเมินราคา[V] estimate, See also: calculate, evaluate, Syn. ตีราคา, Example: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา, Thai definition: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
โทร[V] call, See also: telephone, phone, Syn. โทรศัพท์, ติดต่อ, Example: เธอโทรไปถามโรงพยาบาลหรือยังว่าหมอโรคกระดูกเข้าวันไหน, Thai definition: ติดต่อสื่อสารถึงบุคคลลอื่นโดยใช้โทรศัพท์, Notes: (ปาก)
สู่[V] visit, See also: call on, drop in on, stop by, look someone up, Example: ฉันก็ไปหาไปสู่ยายกับตาอยู่เรื่อยๆ, Thai definition: ไปเยี่ยม
ร้องเรียก[V] call, Syn. เรียก, กู่เรียก, Example: บริเวณตลาดท่าช้างกำลังพลุกพล่าน แม่ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง, Thai definition: ส่งเสียงเรียกเพื่อให้มา
เยี่ยมเยียน[V] visit, See also: call upon, Syn. เยือน, เยี่ยมเยือน, เยี่ยม, Example: คณะของกรุงเทพมหานครออกเดินทางไปตรวจสภาพและเยี่ยมเยียนประชาชนเกือบทุก 2-3 วัน, Thai definition: ไปมาหาสู่กันเพื่อถามข่าวคราวหรือสารทุกข์สุกดิบ
อย่างสงบ[ADV] calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
แปรงล้างขวด[N] callistemon lanceolatus DC, Syn. ต้นแปรงล้างขวด, Example: ชาวสวนกำลังลงแปรงล้างขวดไว้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ในวงศ์ Myrtaceae ก้านเกสรตัวผู้เป็นฝอยสีแดงที่มีลักษณะเหมือนแปรง
ปฏิทิน[N] calendar, Example: บริษัทแจกปฏิทินเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้า, Thai definition: แบบสำหรับดูวัน เดือน ปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อำนาจทางการเมือง[n. exp.] (amnāt thāng kānmeūang) EN: political power   FR: pouvoir politique [m]
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   
อเนกอนันต์[adv.] (anēkanan) EN: incalculably   
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAL    K AE1 L
CALK    K AO1 K
CALM    K AA1 M
CALI    K AA1 L IY0
CALL    K AO1 L
CALE    K EY1 L
CALF    K AE1 F
CALI    K AE1 L IY0
CALA    K AA1 L AH0
CALM    K AA1 L M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cali    (n) kˈaːliː (k aa1 l ii)
calf    (n) kˈaːf (k aa1 f)
calk    (v) kˈɔːk (k oo1 k)
call    (v) kˈɔːl (k oo1 l)
calm    (v) kˈaːm (k aa1 m)
Calne    (n) kˈaːn (k aa1 n)
Calor    (n) kˈælə (k a1 l @)
calif    (n) kˈɛɪlɪf (k ei1 l i f)
calks    (v) kˈɔːks (k oo1 k s)
calls    (v) kˈɔːlz (k oo1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǎn, ㄏㄢˇ, ] call; cry; to shout, #2,247 [Add to Longdo]
称为[chēng wéi, ㄔㄥ ㄨㄟˊ, / ] called; to call sth (by a name); to name, #2,612 [Add to Longdo]
质疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, / ] call into question; question (truth or validity), #4,127 [Add to Longdo]
[gài, ㄍㄞˋ, / ] calcium Ca, alkaline earth, atomic number 20, #4,390 [Add to Longdo]
冷静[lěng jìng, ㄌㄥˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] calm; cool-headed, #5,067 [Add to Longdo]
号召[hào zhào, ㄏㄠˋ ㄓㄠˋ, / ] call; appeal, #5,504 [Add to Longdo]
自称[zì chēng, ㄗˋ ㄔㄥ, / ] call oneself; claim to be; profess, #6,184 [Add to Longdo]
小牛[xiǎo niú, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄧㄡˊ, ] calf, #7,476 [Add to Longdo]
书法[shū fǎ, ㄕㄨ ㄈㄚˇ, / ] calligraphy; penmanship, #8,083 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] calendar, #8,513 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Callcenter {n}call center; call centre [Br.] [Add to Longdo]
Callgirl {n}call girl [Add to Longdo]
Calvados {m} [cook.]Calvados [Add to Longdo]
Calypso {m}calypso [Add to Longdo]
Calcutta (Stadt in Indien)Calcutta (city in India) [Add to Longdo]
Cali (Stadt in Kolumbien)Cali (city in Colombia) [Add to Longdo]
Calicut; Kozhikode (Stadt in Indien)Calicut; Kozhikode (city in India) [Add to Longdo]
Calcium (Kalzium) {n} [chem.]calcium [Add to Longdo]
Californium (Kalifornium) {n} [chem.]californium [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
escalier roulant(n) |m| บันไดเลื่อน เช่น Dirigez-vous vers le nord jusqu'aux escaliers roulants.

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
オートスケーリング[おーとすけーりんぐ, o-tosuke-ringu] autoscaling [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
カルキュレータ[かるきゅれーた, karukyure-ta] calculator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cal \Cal\, n. (Cornish Mines)
   Wolfram, an ore of tungsten. --Simmonds.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAL
     Client Access License (Lotus, MS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAL
     Computer Aided Logistics
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAL
     Computer Assisted Learning
     

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 cal
  lime

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 cal
  lime(kalko)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top