ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bu

   
235 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bu-, *bu*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Buccinator Muscle (n ) กล้ามเนื้อแก้ม

Longdo Dictionary ภาษา มาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Bumiputera (n ) (การเมือง) ภูมิบุตร หมายถึง ชาวมาเลย์ที่เป็นมุสลิมและมีถิ่นฐานอยู่ในอาณาเขตของประเทศมาเลเซียปัจจุบัน เช่น minimum 30% Bumiputera shareholding requirement หมายถึงจะต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวมาเลย์ดังกล่าวเกิน 30% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
See also: S. Bhumiputera,

Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
business suit (n ) business suit

English-Thai: Longdo Dictionary
buck(n colloq.) เงิน 1 ดอลล่าร์, S. Dollar,
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
buckpassing(n adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., R. avoiding
bumper year(n) ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates.
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
bursting(adj ) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy , S. overflowing,
bursting(adj ) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news. , S. eager,
bursting(adv ) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., S. with full bladder,
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, S. bus station, bus depot
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bud[VI] แตกหน่อ, See also: แตกยอด, แตกตา, Syn. sprout
bud[N] ต้นอ่อน
bud[VT] ทำให้แตกหน่อ, See also: ตอนหน่อ
bud[N] แตกเนื้อหนุ่มสาว, See also: เป็นหนุ่มเป็นสาว
bud[N] เพื่อนยาก, See also: พี่ชาย, Syn. friend
bug[N] แมลง, See also: สัตว์ที่คล้ายแมลง
bug[N] เชื้อจุลินทรีย์, See also: เชื้อโรค, Syn. germ
bug[N] ความบกพร่อง, See also: ข้อผิดพลาด, จุดด่างพร้อย, Syn. defect
bug[VT] รบกวน, See also: รำคาญ
bug[VT] ดักฟัง (ทางโทรศัพท์), See also: ติดอุปกรณ์ลอบฟัง, Syn. tap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bub(บับ) n. อ้ายน้องชาย,น้อง,เพื่อน
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
bubble gumn. หมากฝรั่งที่เป่าให้เป็นลูกโป่งได้
bubble jet printerเครื่องพิมพ์แบบบับเบิลเจ็ตหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกที่ใช้ความร้อนฉีดหมึกออกมาแทนที่จะใช้ไฟฟ้า
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟองหมายถึง หน่วยความจำชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ใด้แม้ว่าไฟฟ้าจะดับไปแล้วก็ตาม นิยมใช้กันมากสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่มีเนื้อที่มากพอที่จะมีฮาร์ดดิสก์ได้
bubblern. เครื่องน้ำพุสำหรับดื่มมีปากท่อสำหรับดันน้ำให้เข้าปาก, เครื่องพ่นแก๊สผ่านของเหลว
bubbly(บลับ'ลี) adj. เป็นฟอง,เต็มไปด้วยฟอง n. เหล้าแชมเปญ
bubo(บิว'โบ) n. ภาวะต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบโดยเฉพาะที่ไข่ดันหรือรักแร้, See also: buboed adj. bubonic adj.
bubonic plaguen. กาฬโรคที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบ
buccal(บัค'เคิล) adj. เกี่ยวกับแก้ม,เกี่ยวกับปาก,ทางปาก

English-Thai: Nontri Dictionary
bubble(n) ฟองน้ำ,คำพูดเหลวไหล,การโกง
bubble(vi) เกิดฟอง,โกง,หลอกลวง
bubo(n) ฝีมะม่วง
bubonic(adj) บวม,เป็นฝี
BUBONIC bubonic plague(n) กาฬโรค
buccaneer(n) โจรสลัด
buck(n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน
bucket(n) ถังหิ้วน้ำ
bucketful(n) จำนวนเต็มถัง
buckle(n) ขอ,หัวเข็มขัด,ห่วง,กระดุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bubble sortการเรียงลำดับแบบฟอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bubo, venerealฝีมะม่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
buccal-ด้านแก้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
buccal 1/3ส่วนด้านแก้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
buccal cuspปุ่มด้านแก้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
buccal embrasureช่องระหว่างฟันด้านแก้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
buccal frenumเนื้อยึดแก้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
buccal glandต่อมน้ำลายแก้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
buccal grooveร่องด้านแก้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buakaewตราบัวแก้ว ตราบัวแก้วซึ่งเป็นรูปเทพยดานั่งในดอกบัว ถือดอกบัวข้างขวา ถือวชิระข้างซ้ายนั้น เป็นตราของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งใช้มาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตราบัวแก้วเป็นตราซึ่งเจ้าพระยาพระคลังใช้ประทับในเอกสารของกรมท่า และที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกราชการด้านการคลังออกจากกรมท่า ตราบัวแก้วจึงเป็นตราประจำตำแหน่งเสนาบดีจตุสดมภ์กรมท่า และต่อมาเมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดระบบราชการใหม่โดยแบ่งเป็น 12 กระทรวง ตราบัวแก้วจึงเป็นตราประจำเสนาบดีว่าการต่างประเทศ และกลายมาเป็นตราของกระทรวงการต่างประเทศ [การทูต]
bubble gauge transducerbubble gauge transducer, อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครื่องวัดระดับน้ำฟองอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bubble Pointsบับเบิ้ลพอยต์ [การแพทย์]
Bubble, Bubble Economy ฟองสบู่ เศรษฐกิจฟองสบู่
การเพิ่มขึ้นของราคาในทรัพย์สินต่างๆ อย่างมากติดต่อกันเป็นกระบวนการ กล่าวคือ การเพิ่มขึ้นครั้งแรกของราคาทรัพย์สินก่อให้เกิดการคาดคะเนต่อไปว่าจะมีการ เพิ่มขึ้นในราคาทรัพย์สินนั้นๆ อีก ซึ่งจะล่อใจให้ผู้ซื้อรายใหม่เข้ามา เกิดการเก็งกำไรจากการซื้อขายทรัพย์สิน มากกว่าที่จะเป็นการซื้อขายเพื่อการใช้ประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดรายได้จาก ทรัพย์สินนั้น ภาวะเศรษฐกิจในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ของประเทศญี่ปุ่น อาจเรียกได้ว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่การประกาศลดอัตราซื้อลง (discount rate) ของทางการอันเป็นนโยบายกอบกู้ภาวะเศรษฐกิจซบเซา เมื่อ พ.ศ. 2528 และต่อมาเริ่มมีการปล่อยเงินกู้ให้ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจที่ไม่ใช่ ธนาคาร ธุรกิจประเภทนี้ได้นำเงินจำนวนมากไปซื้อหุ้นและที่ดินในโตเกียวและ เมืองใหญ่ๆ ทำให้ราคาหุ้นและที่ดินในเมืองใหญ่มีราคาสูงมาก และเมื่อถึงเวลาชำระหนี้สินคืน ธุรกิจเหล่านี้จำเป็นต้องขายหุ้นและที่ดิน ออกมาในราคาต่ำลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าโดยรวมตกต่ำลง สินค้าต่างๆ มียอดขายตกต่ำลง โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจสบู่ก็มีผลในแง่บวกเช่นกัน กล่าวคือในช่วงดังกล่าวมีการสร้างที่พักมากขึ้น มีการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น และมีการลงทุนที่สร้างความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีระดับสูง [สิ่งแวดล้อม]
Bubblesฟองอากาศ [TU Subject Heading]
Bubblesฟองอากาศ [การแพทย์]
Bubbles, Blowingเป็นฟอง [การแพทย์]
Buboฝีมะม่วง [การแพทย์]
Bubo Formationฝีมะม่วง [การแพทย์]
Bubo, Climaticโรคฝีมะม่วง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bub (n slang ) แชมเปน
buck up[บัค อัพ] (slang ) ลืมๆมันไปซะ
bucket (n vt ) ถัง,ใส่ถัง
buckle down (vi) ทุ่มเท
Buddhism Thoughtวิถีพุทธ
buffer (n ) เครื่องเจีย
buffer zone (n ) พื้นที่กันชน
buffet[บุเฟต์ (อังกฤษ) ,เบอเฟต์ (อเมริกัน) ] (n ) บุฟเฟต์ (อาหารในงานเลี้ยงที่หรือโอกาสอื่นที่ผู้รับประทานบริการตนเอง), ร้านอาหารอย่างง่าย (ที่สถานที่รถไฟ, ชุมทางรถประจำทาง, หรือสนามบินที่สามารถซื้ออาหารและทานได้โดยใช้เวลสั้น ๆ)
build up (vt) วาดฝัน
building structuresสิ่งปลูกสร้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got on this tour bus run by this guy, Tommy Chen.ผมขึ้นไปบนรถทัวร์ ไปกับทอมมี่ เชน Punchline (1988)
Wasn't she at the bus stop?ที่ป้ายรถเมล์ก์ไม่มีเหรอ My Neighbor Totoro (1988)
What'd you all do? Take the bus up from Jersey?มาทำอะไรกันที่นี่เนี่ย ขึ้นรถเมล์มาจากเจอร์ซีย์กันเหรอไง Mannequin: On the Move (1991)
- They give us work cards and bus tickets.- แล้วก็ได้บัตรทำงานกับตั๋วรถ Of Mice and Men (1992)
The bus driver lied to us. Just too damn lazy to stop at the ranch gate.ไอ้คนขับนั่นโกหกเรา มันขี้เกียจขับไปจอดที่ไร่ Of Mice and Men (1992)
Farewell, mortal bus boy.แล้วพบกันใหม่นะ, เด็กขับรถแห่งความตาย. Hocus Pocus (1993)
We hadn't even the bus fare to Guildford even if we'd known where it was.เราไม่ได้แม้แต่ค่าโดยสารรถประจำทางเพื่อ Guildford แม้ว่าเ In the Name of the Father (1993)
He had just gotten off the bus and was walking... to a nearby hacienda to inquire about renting a room... when he first saw my mother.พอเขาลงจากรถบัส เดินที่ฟาร์มใกล้ๆ เพื่อหาห้องเช่า Don Juan DeMarco (1994)
Have a nice bus ride home.หารถกลับบ้านดีๆแล้วกัน In the Mouth of Madness (1994)
Then we got dressed and I walked her to the bus stop.เราก็แต่งตัว ฉันเดินมาส่งเธอ ที่ป้ายรถเมล์ The One with George Stephanopoulos (1994)
You'll mop the toilets, hit the dishwasher, bus tables and empty the garbage.งั้นล้างห้องน้ำ ล้างจาน เช็ดโต๊ะนะ Heat (1995)
- Same. Transponders got put on a bus to San Clemente.มันเอาเครื่องส่งเราติดรถบัส Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bu2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
bu4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
buA bank was built to keep back the water of the river.
buA bat flying in the sky looks like a butterfly.
buA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
buA bat is not a bird, but a mammal.
buA bee is buzzing.
buA big bridge was built over the river.
buA bird in the hand is worth two in the bush.
buA book not worth reading is not worth buying in the first place.
buAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
buA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักพระพุทธศาสนา[N] Buddhist principles, Example: การบูชาปูชนียบุคคลนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา, Thai definition: สาระสำคัญของศาสนาพุทธ
ภิกขุ[N] Buddhist monk, Syn. ภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, ภิกษุณี, Example: ศาลฎีกาตัดสินว่าผิดภิกขุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ, Count unit: รูป, Thai definition: ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกขุนี[N] female Buddhist monk, See also: Buddhist nun, Syn. ภิกษุณี, Ant. ภิกขุ, ภิกษุ, Count unit: รูป, Thai definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกษุสงฆ์[N] Buddhist monk, See also: monk, Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, Example: เขาพบว่าชีวิตแห่งการครองตนเป็นภิกษุสงฆ์นั้นได้รับความสงบอย่างยิ่ง, Count unit: รูป, Thai definition: พระผู้ชายในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
งบประมาณแผ่นดิน[N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
ซื้อเวลา[V] buy some time, See also: delay some time, extend some time, Syn. ยืดเวลา, Example: ก่อนที่จะเปิดฉากรบในช่วงนี้ผู้นำทำเนียบขาวพยายามซื้อเวลาด้วยการแอบเจรจาลับกับผู้นำแบกแดดเพื่อขอเจรจาอย่างสันติด, Thai definition: พยามถ่วงเวลาให้นานออกไป
ซื้อเสียง[V] buy votes, Example: ในช่วงของการเลือกตั้งยังมีการใช้จ่ายเงินอย่างมากมายมหาศาลของผู้สมัครเพื่อซื้อเสียงเพื่อให้ตนเองได้รับการเลือกตั้ง, Thai definition: จ่ายเงินเพื่อแลกกับคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน
ทะเบียนการค้า[N] business registration, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานในการประกอบการธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจ[N] businessperson, See also: entrepreneur, Example: ในสหัสวรรษใหม่นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำตนให้โดดเด่นจากคู่แข่งและชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการงานเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่ไม่ใช่ราชการ
พระพุทธภาษิต[N] Buddha's proverbs, See also: saying of the Buddha, Example: พระพุทธภาษิตเป็นถ้อยคำที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกยุคทุกสมัย, Thai definition: ถ้อยคำอันเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์บัส[TM] (Aēbas) EN: Airbus   FR: Airbus [m]
แอร์บัส A380[TM] (Aēbas A380) EN: Airbus A380   FR: Airbus A380 [m]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อเมซอน [n.] (amēsøn) EN: Burhead ; Texas mud baby   
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUA B Y UW1 AH0
BUI B IH1
BUG B AH1 G
BUC B AH1 K
BUE B W EH1
BUI B W IY1
BUD B AH1 D
BUB B AH1 B
BUA B IY1 Y UW1 EY1
BUM B AH1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bud (v) bˈʌd (b uh1 d)
bug (v) bˈʌg (b uh1 g)
bum (v) bˈʌm (b uh1 m)
bun (n) bˈʌn (b uh1 n)
bur (n) bˈɜːʳr (b @@1 r)
bus (v) bˈʌs (b uh1 s)
but (a) bʌt (b uh t)
buy (v) bˈaɪ (b ai1)
Bury (n) bˈɛriː (b e1 r ii)
buck (v) bˈʌk (b uh1 k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄅㄨˋ, ] (negative prefix); not; no, #13 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] but; yet; however; only; merely; still, #48 [Add to Longdo]
不是[bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] no; is not; not, #114 [Add to Longdo]
不是[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙, ] fault; blame, #114 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, / ] but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless, #125 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, / ] but; only, #136 [Add to Longdo]
但是[dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ, ] but; however, #152 [Add to Longdo]
不能[bù néng, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ, ] cannot; must not; should not, #163 [Add to Longdo]
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to, #233 [Add to Longdo]
[mǎi, ㄇㄞˇ, / ] buy, #235 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
歩留まり[ぶどまり, budomari] อัตราของดีต่อของเสีย เช่น ผลิตงาน 100 ชิ้น มีงานเสียเกิดขึ้น 2 ชิ้น หมายความว่า 歩留まり(Yield) = 98%
仏教[ぶっきょう, bukkyou] (n) พระพุทธศาสนา
文学[ぶんがく, bungaku] การประพันธ์, การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ
文具[ぶんぐ, bungu] (n) เครื่องเขียน
文法[ぶんぽう, bunpou] (n) ไวยากรณ์
鞦韆[ぶらんこ, buranko] (n) ชิงช้า
ぶり[ぶり, buri] (prep) ต่อท้ายคำแสดงเวลาเพื่อให้มีแปลว่าไม่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น เช่น 28年ぶりに金メダルを獲得した ได้รับเหรียญทองหลังจากที่ไม่ได้รับมา 28 ปี
ブリキ[ぶりき, buriki] (n) ดีบุก (tin), เหล็กฉาบดีบุก (tinplate), See also: S. 錫,
仏歴[ぶつれき, butsureki] (n) พุทธศักราช
物理学[ぶつりがく, butsurigaku] (n) ฟิสิกส์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
武勲[ぶくん, bukun] (n ) ผลงาน, เกียรติประวัติ, วีรกรรม (ในสงคราม)
舞台[ぶたい, butai] (n ) สเทจฺ) n. เวที,เวทีละคร,ศิลปะละคร,ร้าน,แท่น,รถม้าโดยสาร,ระยะการเจริญเติบโต,ตอน,ระยะ,สมัย,ช่วง,โป๊ะ,ท่าเรือพื้นราบ,ชั้น,ขั้น,ขั้นบันได vt. แสดงละคร,นำขึ้นแสดง -Phr. (the stage อาชีพการแสดงละคร)
豚インフルエンザ[ぶたいんふるえんざ, butainfuruenza] (n ) โรคไข้หวัดหมู หรือ โรคไข้หวัดเม็กซิกัน
豚ひき肉[ぶたひきにく, butahikiniku] (n ) หมูสับ
ぶっきら棒[ぶっきらぼう, bukkirabou] (adj ) (เคิร์ท) adj. สั้น,ห้วน,หยาบ,ลุ่น, S. . curtness n. ดูcurt
物質[ぶっしつ, busshitsu] (n ) สสาร
仏塔[ぶっとう, buttou] เจดีย์,ปรางค์,สถูป
仏壇[ぶつだん, butsudan] (n ) แท่นบูชาแบบพุทธตามบ้านญี่ปุ่น
物流[ぶつりゅう, butsuryuu] การจัดส่ง, การกระจาย (สินค้า)
物流センター[ぶつりゅうせんたー, butsuryuusenta] (n ) ศูนย์กระจายสินค้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
分野[ぶにゃ, bunya] Thai: แขนง English: field
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสียว English: eerie
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ชน English: to hit
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ตีให้ล้มไป English: to knock
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: กระแทกถูก English: to run into
部分[ぶぶん, bubun] Thai: ส่วน English: portion
[ぶ, bu] Thai: ส่วน(ที่เป็นแกนกลาง)
[ぶ, bu] Thai: ฉบับ
[ぶ, bu] Thai: แผนก

German-Thai: Longdo Dictionary
Buch(n) |das, pl. Bücher| หนังสือ
Bücher(pl) หนังสือ, See also: Related: Buch
Bücherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ
Buchhandlung(n) |die, pl. Buchhandlungen| ร้านหนังสือ
Buchstabe(n) |der, pl. Buchstaben| ตัวอักษร
Buddha(n) |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ
Bug(n) |der, pl. Buge/ Büge| หัวเรือ
Bügel(n) |der, pl. Bügel| ขาแว่น
Bügelfalte(n) รอยรีดเป็นกลีบ, See also: Related: Falte

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Büffelkopfente {f} [ornith.] (n ) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว
Bundesregierung (n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundes...fed. : federal [Add to Longdo]
Buhne {f}groyne [Add to Longdo]
Buttermilch {f}buttermilk [Add to Longdo]
Buttersäure {f}butyric acid [Add to Longdo]
Bube {m}; Unter {m} (Kartenspiel) | Pik Bubejack; knave | jack of spades [Add to Longdo]
Bub {m}; Bube {m}boy; lad; scoundrel [Add to Longdo]
Bubenstreich {m}childish prank [Add to Longdo]
Bubikopf {m} (Frisur)shingle; shingled hair [Add to Longdo]
Bubiköpfchen {n}; Bubikopf {m} [bot.]baby's tears; angel's tears; mind-your-own-business [Add to Longdo]
Buch {n}; Heft {n} | Bücher {pl} | lieferbare Bücher | Buch aufnehmen | Buch einordnen | Buch absignieren | (Buch) durchblättern | in ein Buch vertieft sein | wie es im Buche steht | vorhandene Bücher in der Bibliothek | ein Buch mit sieben Siegeln [übtr.]book | books | books in print | to catalogue a book; to list a book | to put the book in order; to shelve a book | to check books against readers' requests | to flip through | to be sunk in a book | a textbook example | books available in the library | a sealed book [Add to Longdo]
Buch führen überto keep a tally of [Add to Longdo]
Buchauswahl {f}book selection [Add to Longdo]
Buchbesprechung {f}book review [Add to Longdo]
Buchbestand {m}bookstock; collection [Add to Longdo]
Buchbinden {n}bookbinding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アクティブ[あくていぶ, akuteibu] active [Add to Longdo]
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
不気味[ぶきみ, bukimi] unheimlich, graesslich [Add to Longdo]
不精[ぶしょう, bushou] Traegheit, Faulheit [Add to Longdo]
事務所[じむしょ, jimusho] Buero [Add to Longdo]
[ほとけ, hotoke] Buddha [Add to Longdo]
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょう, bukkyou] Buddhismus [Add to Longdo]
仕事[しごと, shigoto] Buero [Add to Longdo]
侮蔑[ぶべつ, bubetsu] Verachtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top