Search result for

bruts

(286 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bruts-, *bruts*, brut
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bruts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bruts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brute[N] สัตว์ป่า, See also: สัตว์เดรัจฉาน, มนุษย์ที่ดุร้ายเยี่ยงสัตว์ป่า, Syn. beast
brute[ADJ] ลักษณะของสัตว์ป่า
brutal[ADJ] โหดร้าย, See also: รุนแรง, Syn. cruel, Ant. kindly
brutish[ADJ] เยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน, Syn. beastly, Ant. humane
imbrute[VT] กระทำทารุณ, See also: ทารุณ
imbrute[VI] กระทำทารุณ, See also: โหดร้าย
brutalise[VT] ทำสิ่งที่โหดร้าย, Syn. barbarize
brutality[N] ความโหด, See also: ความเหี้ยมโหด, ความอำมหิต, ความทารุณ, Syn. cruelty, barbarity, Ant. kindness
brutalize[VT] ทำสิ่งที่โหดร้าย, Syn. barbarize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brut(บรุท) adj. แห้งมาก
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล, Syn. cruel
brutalisevt. ดูbrutalize
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย,ความทารุณ,การกระทำที่โหดร้าย,การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty
brutalize(บรู'ทัลไลซ) {brutalized,brutalizing,brutalizes} vt. กระทำการทารุณโหดร้าย, See also: brutalization n.
brute(บรุท) {bruted,bruting,brutes} n. สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,คนที่มีใจโหดเหี้ยมอย่างสัตว์,ลักษณะของสัตว์. adj. ไม่ใช่คน,เป็นสัตว์,ไร้เหตุผล,เป็นลักษณะของสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ vt. (เพชร) ตัดเพชร, See also: bruteness n. ดูbrute brutify vt.,vi. กระทำกา
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
brutish(บรู'ทิช) adj. โหดร้าย,ทารุณ,คล้ายสัตว์,ไร้เหตุผล., See also: brutishness n. ดูbrutish, Syn. savage
imbrute(อิมบรูท') vt.,vi. ทำให้ลดต่ำ,ลดต่ำทำให้เสื่อมทราม,ทารุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
brutal(adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
brute(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,เหมือนสัตว์ร้าย
brute(n) สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,สัตว์ร้าย
brutish(adj) โหดเหี้ยม,เหมือนสัตว์ร้าย,คล้ายสัตว์ป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
art brutศิลปะดิบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Promising these things, brutes have risen.มีแนวโน้มว่า อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้น The Great Dictator (1940)
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก The Great Dictator (1940)
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน The Great Dictator (1940)
No more brutality!อย่าทารุณอีก! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Without brutality.โดยไม่ต้องโหด ทำความ สะอาดกิ่ง, How I Won the War (1967)
which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Brutal butchery!คอยดูไปซิ Beneath the Planet of the Apes (1970)
You brute, you brute, you vicious brute!ไอ้ผีบ้า ไอ้ผีทะเล ไอ้คนใจร้าย Blazing Saddles (1974)
Off, brute!ปิดเดรัจฉาน! Mad Max (1979)
Only those mobile enough to scavenge brutal enough to pillage would survive.เต็มไปด้วยเครื่องยนต์นักล่าเหยื่อ... ...ต่างปล้นช่วงชิงเพื่อความอยู่รอด The Road Warrior (1981)
But when a great power like that strikes defenseless people it shows its brutality its own weakness.แต่เมื่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่เยี่ยงนั้น ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ มันแสดงให้เห็นความป่าเถื่อน Gandhi (1982)
We locked her in the asylum, but it evoked the Count's rage... and 30 villagers were brutally murdered.เราขังเธอในสถานคุมขัง ทำให้เคานท์โกรธมาก เขาบุกอาละวาด และฆ่าคน ไปกว่าสามสิบคน Vampire Hunter D (1985)
Form a Brute Squad, then!ก็จ้างทหารป่าสิ! The Princess Bride (1987)
"The Brute Squad had their hands full carrying out Humperdinck's orders."เหล่าทหารมีงานล้นมือ ... The Princess Bride (1987)
You, Brute, come here!เฮ้ย มาช่วยกันหน่อย! The Princess Bride (1987)
Beat it, or I'll call the Brute Squad.ถ้าเคาะอีกข้าจะเรียกทหารรับจ้างแล้วนะ The Princess Bride (1987)
I'm on the Brute Squad.ข้านี่แหละทหารรับจ้าง The Princess Bride (1987)
You are the Brute Squad.เจ้าเนี่ยนะทหารรับจ้าง The Princess Bride (1987)
I've heard that it's unnecessarily brutal like a cockfight, except it's with people.แมงเคยได้ยินว่ามันเป็นความโหดร้ายโดยไม่จำเป็น ... เช่นชนไก่ ... ยกเว้นมันกับคน Bloodsport (1988)
Apparently, the Soviet Commander there is exceptionally brutal, as those photos indicate.อย่างที่ปรากฏ ผู้บังคับบัญชากองทัพโซเวียตฃNโหดร้ายอำมหิต อย่างที่เห็นในรูปถ่าย Rambo III (1988)
Et tu, Brute? No! Aha, to make a prince.อาฮ่า เพื่อสร้างเจ้าชาย นี่คือ พรทางการงั้นรึ พูดร่ายมายาได้เลย Aladdin (1992)
A major drug dealer, under your care, brutally murders his girlfriend.ผู้ค้ายารายใหญ่ ภายใต้การดูแลของคุณ ฆาตกรรมแฟนของเขาอย่างทารุณ Basic Instinct (1992)
If there's nameless despair in executive offices what can there be 60 stories below, where the hungry and the homeless the brutalized and the addicted, fight their daily battle for survival?เธออจะสวย / สวย? พูดเรื่องอะไรน่ะ ดูหนังหน้าเธอสิ นี่มันอะไรกัน Hero (1992)
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่ In the Name of the Father (1993)
- [ Announcer #2 ] Well, Dan, that had to be the bloodiest, hands down, the most brutal fight this city's ever seen.- [ประกาศ # 2] ดีแดนที่จะต้องชุ่ม, มือลง, การต่อสู้ที่โหดร้ายมากที่สุดของเมืองนี้ที่เคยเห็น Pulp Fiction (1994)
This was revenge... of a much more brutal and cold-blooded nature. Consider this.ที่มีลักษณะรุนแรงมากขึ้นและเลือดเย็น พิจารณานี้ The Shawshank Redemption (1994)
Yeah, the hug looked pretty brutal.อ้อใช่ แต่กอดกันไม่ค่อยซึ้งเลยนะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Why, did you see Miss Ladybug risk life and wing... to bash those brutes on the snoot?นายเห็นที่คุณเต่าทอง เสี่ยงชีวิตและปีก... เพื่อทุบตีกระสุนที่ดุร้ายนั่นมั๊ย? James and the Giant Peach (1996)
#He is wanted in several states for a series of brutal murders.#ซึ่งมีคดีฐานฆ่าคนอย่างทารุณ The Jackal (1997)
"A statement, public and brutal". It has always bothered me, why does he keep comming?"ในสาธารณะและโหด" ผมกังวลใจมากเลยที่เขาไม่ยอมเลิกรา The Jackal (1997)
But remember: "public and brutal"."ในสาธารณะและโหด" เราคุ้มครองผิดคน หมายถึง... The Jackal (1997)
You can get jagged brutal cuts, slow fades shimmering little morphs.คุณสามารถจัดจากสัตว์ยะแหยงนั้น หิ่งห้อยที่ชะลอแสงช้าๆ eXistenZ (1999)
Jorg, it's not very brutal. Can we make it more raunchy?ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหม อิซซี่ Rock Star (2001)
So sullen, brutal.แถมยังดูลึกลับ และรุนแรง The Dreamers (2003)
It was a brutish nasty affair.มันเป็นชีวิตที่ป่าเถื่อน ลำบากยากแค้นก็จริง The Corporation (2003)
You really need to have a brutal mind.คุณต้องมีจิตใจที่โหดร้ายจริง ๆ ถึงจะคิดแบบนี้ได้ The Corporation (2003)
Christ, man, fucking brutal.man. Fuckin' brutal! The Butterfly Effect (2004)
While I do prize brute force... this approach is, perhaps, more artful.แต่มันน่าจะมีศิลปะมากกว่านั้นหน่อย The Chronicles of Riddick (2004)
I mean, after all it is in his nature to be a bit of a... brute.ฉันหมายถึง , ยังไง ๆ โดยธรรมชาติเนี่ย เขายังคง .. ป่าเถื่อนอยู่น่ะ Shrek 2 (2004)
Where did you send the boy, Vernon? St. Brutus' .แกส่งเจ้าเด็กนี่ไปไหนนะ เวอร์นอน? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Do they use a cane at St. Brutus', boy?สถานดัดสันดานที่ดีที่สุดสำหรับพวกเด็กเหลือขอ เจ้าหนู เขาใช้ไม้เรียวทำโทษมั๊ย ที่เซนต์บรูตัสน่ะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Here, you big brute, you.นี่ เอานี่ไป Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You're not dangerous at all, are you, you great ugly brute!ไง แกก็ไม่ได้อันตรายอะไรนักหนาสิ ใช่มะ ไอ้สัตว์ประหลาดโสโครก Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
"Brutus is just as cute as Caesar.บรูตัสก็หล่อพอๆกับซีซ่าร์ Mean Girls (2004)
"OK, Brutus is just as smart as Caesar.โอเค บรูตัสอาจจะแค่ฉลาดพอๆกับซีซ่าร์ Mean Girls (2004)
"People totally like Brutus just as much as they like Caesar."คนส่วนใหญ่ก็ชอบบรูตัส พอๆกับที่ชอบซีซาร์" Mean Girls (2004)
In order to survive the brutal world of competitions, you have to fight.เพื่อที่จะผ่านการแข่งขันที่ดุเดือดนี้ให้ได้ พวกนายต้องสู้ Spin Kick (2004)
The Japanese take the weakened soldiers on a brutal 60-mile forced march.กองทัพญี่ปุ่นบังคับให้ทหารที่อ่อนแรง ต้องออกเดินเท้ากว่า 60 ไมล์ The Great Raid (2005)
It just means he tossed this one to test you ln a brutal way that's almost cruelมันหมายถึงเขาต้องการจะทดสอบเธอ ในทางทีไม่ดีนั้นมันช่างน่าโหดร้ายน่ะ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
This greedy brute, this louse's earวายร้อยตัวน้อยผู้ละโมภ หูของคนโง่ Charlie and the Chocolate Factory (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brutHe is a brute to his children.
brutThe city was ruined by the brutal force of nature.
brutMen differ from brutes in that they can think and speak.
brutBrutus stabs Caesar, and Caesar falls.
brutAn overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.
brutThe police brutality incidents nearly set off a riot.
brutThe cops are searching for clues to the brutal murder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหด[ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ชั่วร้าย, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี
โหดร้าย[V] be cruel, See also: be pitiless, be brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
โหดร้าย[V] be cruel, See also: be pitiless, be brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
โหดร้าย[ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
สัตว์เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, animal, Syn. สัตว์ชั้นต่ำ, Ant. สัตว์ประเสริฐ, สัตว์ชั้นสูง, Example: ความสำคัญของเพศแม่มีมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงคน
สัตว์[N] animal, See also: creature, beast, brute, Example: สัตว์ส่วนมากเมื่อมีความรู้สึกก้าวร้าวจะแสดงออกมาเลย, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หิน[ADJ] cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย[V] be cruel, See also: be ruthless, be heartless, be brutal, be callous, be inhumane, be malevolent, be unkind, b, Syn. โหดเหี้ยม, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: พฤติกรรมของทหารนาซีโหดร้ายดุจคนเถื่อน
โหดร้าย[ADV] brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
ใจมาร[ADJ] cruel, See also: vicious, wicked, merciless, brutal, savage, evil, Syn. ใจยักษ์, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจมาร ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ตัวเอง, Thai definition: ที่มีใจโหดร้ายทารุณ ไม่มีความเมตตาสงสาร
ความอำมหิต[N] cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความป่าเถื่อน[N] brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม
ความเหี้ยมโหด[N] cruelness, See also: savage, brutality, mercilessness, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: นักศึกษาเดินขบวนใหญ่ไปยังกลางกรุงย่างกุ้งประท้วงความเหี้ยมโหดของตำรวจต่อเหตุการณ์เมื่อวานนี้, Thai definition: การที่ไม่มีใจกรุณา
ความโหด[N] ruthlessness, See also: savage, brutality, cruelness, Syn. ความอำมหิต, ความร้ายกาจ, Example: การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงถึงความโหดความอำมหิตของอาชญากร
ความโหดเหี้ยม[N] ruthlessness, See also: mercilessness, cruelty, brutality, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: แก๊งมาเฟียชาวจีนจะมีความโหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าแก๊งชาติอื่นๆ
ป่าเถื่อน[ADJ] barbarous, See also: savage, uncivilized, brutal, Example: พวกนี้ไม่ใช่แขกขาวเหมือนก่อนอีกแล้ว กลายเป็นนักก่อการร้ายเหี้ยมโหดป่าเถื่อน, Thai definition: โหดร้ายอย่างผู้ไร้อารยธรรม, ไม่เจริญ
เลือดเย็น[ADJ] heartless, See also: unfeeling, cold-hearted, brutal, cruel, merciless, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: เขาเป็นฆาตกรเลือดเย็น ฆ่าคนอย่างไร้ความปรานี
เลือดเย็น[ADV] heartlessly, See also: unfeelingly, brutally, cruelly, mercilessly, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: ผู้ต้องหารายนี้ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น ไม่ได้มีความเกรงกลัวกฎหมายเลย
เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดียรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, Example: สัตว์เดรัจฉานไม่มีความนึกคิด, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่น หมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
เดียรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดรัจฉาน, Example: เขาถูกคนใจสัตว์ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
ใจยักษ์[ADJ] cruel, See also: brutal, evil-spirited, vicious, cruel, pitiless, merciless, harsh, wicked, savage, Syn. ใจมาร, ใจร้าย, อำมหิต, เหี้ยมโหด, Ant. ใจดี, Example: แม่ใจยักษ์เอาลูกที่เพิ่งคลอดมาทิ้งถังขยะ, Thai definition: มีใจดุร้าย, มีใจอำมหิต, บางทีก็ใช้คู่กับ ใจมาร เป็น ใจยักษ์ใจมาร
ทารุณโหดร้าย[V] be cruel, See also: be fierce, be brutal, be savage, Syn. ร้ายกาจ, ดุร้าย, โหดร้าย, Ant. เมตตา, Example: จิตใจของเขาทำด้วยอะไร ทำไมจึงทารุณโหดร้ายนัก
ทารุณกรรม[N] ill treatment, See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness, Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การทรมาน, Example: นายจ้างกักขัง และทำทารุณกรรมต่อคนงานที่มาจากภาคอีสาน, Thai definition: การกระทำด้วยความโหดร้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โหดเหี้ยม[ADJ] ruthless, See also: brutal, pitiless, heartless, cruel, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: เพราะคุณเป็นคนโหดเหี้ยมจึงไม่มีใครอยากที่จะยุ่งด้วย, Thai definition: ที่ปราศจากความเมตตากรุณา
โหดเหี้ยม[ADV] ruthlessly, See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: ท่านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม, Thai definition: อย่างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยม[ADJ] ruthless, See also: hard, cruel, merciless, brutal, harsh, pitiless, Syn. โหด, เหี้ยมโหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาเป็นคนเหี้ยมเสียจริงๆ จนไม่มีใครกล้าสู้กับเขา
เหี้ยม[V] be ruthless, See also: be cruel, be merciless, be brutal, be harsh, be pitiless, Syn. โหด, เหี้ยมโหด, โหดเหี้ยม, เหี้ยมเกรียม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาเหี้ยมมากที่ทำกับลูกแท้ๆ ในไส้อย่างนี้, Thai definition: แข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมเกรียม[ADV] brutally, See also: cruelly, heartlessly, mercilessly, without pity, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: คนร้ายจ่อยิงเหยื่ออย่างเหี้ยมเกรียมไร้ความปรานี, Thai definition: อย่างแข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมเกรียม[ADJ] brutal, See also: cruel, merciless, heartless, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาพูดด้วยน้ำเสียงเหี้ยมเกรียมจนไม่มีใครกล้าพูดอะไร, Thai definition: ที่แข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมโหด[ADV] brutally, See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเหี้ยมโหดผิดมนุษย์, Thai definition: อย่างแข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมโหด[ADJ] brutal, See also: savage, atrocious, ruthless, cruel, Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: นักบุญกลายเป็นคนเหี้ยมโหดในพริบตา, Thai definition: ที่แข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
หฤโหด[ADV] cruelly, See also: viciously, savagely, brutally, mercilessly, Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, ใจร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, ทารุณ, Ant. ปรานี, Example: ผู้นำตะวันออกกลางถูกลอบสังหารอย่างหฤโหด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
เดรัจฉาน[n.] (dēratchān) EN: beast ; brute   
ดิบ[adj.] (dip) EN: unripe ; green ; young   FR: vert ; pas mûr ; brut
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly   FR: brutalement ; brusquement
เหี้ยม[v.] (hīem) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless   
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel   FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless   FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity   FR: brutalement ; cruellement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless   FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
กระชาก[v.] (krachāk) EN: pull sharply ; jerk   FR: arracher ; tirer violemment ; tirer brutalement
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel   FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
เลือดเย็น[adj.] (leūat yen) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless   FR: insensible
เลือดเย็น[adv.] (leūat yen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly   
มึนตื้อ[adj.] (meun teū) FR: abrutissant
น้ำมันดิบ[n. exp.] (nāmman dip) EN: crude ; crude oil   FR: pétrole brut [m] ; brut [m]
ป่าเถื่อน[adj.] (pātheūoen) EN: savage ; wild ; barbarous ; uncivilized ; brutal   FR: sauvage ; farouche
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น[n. exp.] (phalittaphan prachāchāt beūangton) EN: Gross National Product (GNP)   FR: produit national brut [m]
รายได้ประชาชาติ[n. exp.] (rāidai prachāchāt) EN: gross national product ; national income   FR: produit national brut [m] ; p.n.b. [m]
สัญชาตญาณมืด[n. exp.] (sanchāttayān meūt) EN: raw instinct   FR: instinct brut [m]
สัตว์[n.] (sat) EN: animal ; beast ; organism ; living thing ; brute   FR: animal [m] ; bête [f]
สัตว์เดรัจฉาน[n.] (sat dēratchān) EN: beast ; brute ; animal   FR: bête [f]
เซ่อเบ้อ[X] (soēboē) FR: crétin ; abruti
ทำให้งงไป[v.] (thamhai ngong pai) FR: abêtir ; rendre stupide ; abrutir
ทมิฬ[adj.] (thamin) EN: cruel ; savage ; ruthless ; brutal ; vicious ; heartless ; cruel-hearted   FR: cruel ; brutal
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless   FR: bestial ; brutal
ทารุณกรรม[n.] (thārunnakam) FR: bestialité [f] ; brutalité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUT    B R UW1 T
BRUTE    B R UW1 T
BRUTUS    B R UW1 T AH0 S
BRUTAL    B R UW1 T AH0 L
BRUTON    B R UW1 T AH0 N
BRUTISH    B R UW1 T IH2 SH
ABRUTYN    EY1 B R UW0 T AH0 N
BRUTALLY    B R UW1 T AH0 L IY0
BRUTSCHE    B R AH1 CH IY0
BRUTALIZE    B R UW1 T AH0 L AY2 Z
BRUTALITY    B R UW0 T AE1 L AH0 T IY0
BRUTALIZED    B R UW1 T AH0 L AY2 Z D
BRUTALIZES    B R UW1 T AH0 L AY2 Z AH0 Z
BRUTALIZING    B R UW1 T AH0 L AY2 Z IH0 NG
BRUTALITIES    B R UW0 T AE1 L AH0 T IY0 Z
BRUTALIZATION    B R UW1 T AH0 L AH0 Z EY2 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brute    (n) (b r uu1 t)
brutal    (j) (b r uu1 t l)
brutes    (n) (b r uu1 t s)
brutish    (j) (b r uu1 t i sh)
brutally    (a) (b r uu1 t @ l ii)
brutality    (n) (b r uu1 t a1 l i t ii)
brutalize    (v) (b r uu1 t @ l ai z)
brutishly    (a) (b r uu1 t i sh l ii)
brutalized    (v) (b r uu1 t @ l ai z d)
brutalizes    (v) (b r uu1 t @ l ai z i z)
brutalities    (n) (b r uu1 t a1 l i t i z)
brutalizing    (v) (b r uu1 t @ l ai z i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brut {f}spawn [Add to Longdo]
Brut {f}; die Jungenbrood; mob; lot [Add to Longdo]
Brut {f}; Brüten {n}brooding; sitting [Add to Longdo]
Brutalität {f}brutality [Add to Longdo]
Brutalität {f}; Unmenschlichkeit {f} | Brutalitäten {pl}; Unmenschlichkeiten {pl}brutality | brutalities [Add to Longdo]
Brutapparat {m}; Brutkasten {m}incubator [Add to Longdo]
Brutei {n}hatching egg [Add to Longdo]
Bruthenne {f}hatcher [Add to Longdo]
Bruthenne {f} | Bruthennen {pl}sitting hen | sitting hens [Add to Longdo]
Bruthitze {f}sweltering heat [Add to Longdo]
Brutplatz {m}hatchery [Add to Longdo]
Brutreaktor {m}; Brüter {m} [phys.]breeder reactor; breeder [Add to Longdo]
Brutstätte {f}; Nährboden {m}hotbed [Add to Longdo]
Brutto {n} | brutto für nettogross | gross for net [Add to Longdo]
Bruttobetrag {m}gross amount [Add to Longdo]
Bruttogewicht {n} | Bruttogewichte {pl}gross weight | gross weights [Add to Longdo]
Bruttogehalt {n}gross salary [Add to Longdo]
Bruttogewinn {m}top-line profit [Add to Longdo]
Bruttojahresarbeitsentgelt {n}annual gross pay [Add to Longdo]
Bruttopreis {m}gross price [Add to Longdo]
Bruttoverdienst {m}gross income [Add to Longdo]
Bruttoverdienst {m} | Bruttoverdienste {pl}gross profit | gross profits [Add to Longdo]
Bruttovolkseinkommen {m}gross national income [Add to Longdo]
Bruttowertschöpfung {f}gross value added [Add to Longdo]
Bruttodividende {f}gross dividend [Add to Longdo]
erzielte Bruttodividende {f}grossed-up dividend [Add to Longdo]
Dummheit {f}brutishness [Add to Longdo]
Gewalt {f}; Stärke {f}; Macht {f}; Willkür {f} | mit roher Gewalt | der Gewalt weichen | sich Gewalt antun | Gewalt anwendenforce | with brute force | to yield to force | to force oneself | to use force [Add to Longdo]
Rohertrag {m}; Bruttoertrag {m}gross yield; gross proceeds [Add to Longdo]
Rohheit {f}; Roheit {f} [alt]brutalness [Add to Longdo]
Tier {n}; Vieh {n}brute [Add to Longdo]
Unmensch {m} | Unmenschen {pl}brute | brutes [Add to Longdo]
Verrohung {f} | Verrohungen {pl}brutalization | brutalizations [Add to Longdo]
abrutschen | abrutschend | abgerutschtto slip off | slipping off | slipped off [Add to Longdo]
behandelt brutalbrutalizes [Add to Longdo]
bösartig; brutal; teuflisch {adj}vicious [Add to Longdo]
brutal {adj} | brutaler Kerlbrutal; violent; brute | brute [Add to Longdo]
brutalisierento brutalize [Add to Longdo]
knistern (Feuer); brutzelnto spit {spat; spat} [Add to Longdo]
rabiat {adj}furious; rough; brutal; ruthless [Add to Longdo]
vertiert; viehisch {adj}brutish [Add to Longdo]
Fischbrut {f}; Laich {n}; Jungfische {pl} [zool.]the fry [Add to Longdo]
BRT : BruttoregistertonnenGRT : gross register tons [Add to Longdo]
BIP : Bruttoinlandsprodukt {n}GDP : Gross Domestic Product [Add to Longdo]
BSP : Bruttosozialprodukt {n}GNP : gross national product [Add to Longdo]
Br. : Bruttogr. : gross [Add to Longdo]
Bruttogewicht {n}gr.wt. : gross weight [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルータスお前もか[ブルータスおまえもか, buru-tasu omaemoka] (exp) Et tu, Brutus?; And you too, Brutus? [Add to Longdo]
ブルートフォース攻撃[ブルートフォースこうげき, buru-tofo-su kougeki] (n) {comp} brute force attack [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
鬼畜[きちく, kichiku] (n) brute [Add to Longdo]
兇暴;凶暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutal; atrocious; ferocious [Add to Longdo]
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P) [Add to Longdo]
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature [Add to Longdo]
強暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutality [Add to Longdo]
殺生;せっ生[せっしょう, sesshou] (n,vs) (1) killing; destruction of life; (adj-na) (2) barbarous; callous; brutal; cruel [Add to Longdo]
殺伐[さつばつ, satsubatsu] (adj-na,n) bloodthirsty; brutal; savage [Add to Longdo]
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal [Add to Longdo]
惨たらしい;酷たらしい[むごたらしい, mugotarashii] (adj-i) (uk) incredibly brutal; gory; gruesome [Add to Longdo]
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality [Add to Longdo]
惨殺者[ざんさつしゃ, zansatsusha] (n) brutal murderer [Add to Longdo]
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na,n) cruelty; brutality; (P) [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P) [Add to Longdo]
残忍酷薄[ざんにんこくはく, zanninkokuhaku] (n,adj-na) cruel; brutal; atrocious; merciless [Add to Longdo]
残忍性[ざんにんせい, zanninsei] (n) brutal (nature) [Add to Longdo]
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman [Add to Longdo]
残忍非道[ざんにんひどう, zanninhidou] (n,adj-na) cruel and inhuman; brutal; merciless [Add to Longdo]
残忍冷酷[ざんにんれいこく, zanninreikoku] (n,adj-na) atrocious and cold-blooded; cruel; brutal; merciless [Add to Longdo]
[けもの(P);けだもの(P);じゅう, kemono (P); kedamono (P); juu] (n) beast; brute; (P) [Add to Longdo]
獣行[じゅうこう, juukou] (n) brutal or bestial act [Add to Longdo]
獣心[じゅうしん, juushin] (n) brutal heart [Add to Longdo]
獣性[じゅうせい, juusei] (n) brutality; animal nature [Add to Longdo]
小勇[しょうゆう, shouyuu] (n) brute courage [Add to Longdo]
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow [Add to Longdo]
人非人[にんぴにん, ninpinin] (n) (See 人でなし) brute of a man [Add to Longdo]
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P) [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P) [Add to Longdo]
蛮骨[ばんこつ, bankotsu] (n) brute courage; recklessness [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]
蛮力[ばんりょく, banryoku] (n) brute force [Add to Longdo]
糞力[くそぢから, kusodikara] (n) extraordinary strength; animal strength; brute force [Add to Longdo]
没義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(没義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n,adj-na) brutality; inhumanity [Add to Longdo]
力ずく;力尽く;力尽(io)[ちからずく;ちからづく(力尽く;力尽), chikarazuku ; chikaraduku ( chikaratsuku ; chikara jin )] (n,adj-no) (brute) force; with all one's might [Add to Longdo]
力押し[ちからおし, chikaraoshi] (n) (sl) brute force approach [Add to Longdo]
腕ずく;腕尽く;腕づく;腕尽(io)[うでずく(腕ずく;腕尽く;腕尽);うでづく(腕尽く;腕づく;腕尽), udezuku ( udezuku ; ude kotogotoku ; ude jin ); udeduku ( ude kotogotoku ; ude duku] (n,adj-no) main force; brute force; strong-arm [Add to Longdo]
腕相撲;腕ずもう[うでずもう, udezumou] (n) (1) arm wrestling; Indian wrestling; (2) sumo wrestling relying on brute strength (of the arms), rather than skill [Add to Longdo]
腕力[わんりょく, wanryoku] (n) physical strength; brute strength; arm strength; (P) [Add to Longdo]
饕餮[とうてつ, toutetsu] (n) (1) (arch) tao-tie (mythological Chinese creature engraved on bronzeware during the Shang & Zhou dynasties); (2) (used as a metaphor for a) brutal person; (3) coveting of wealth (property, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cán, ㄘㄢˊ, / ] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus, #3,336 [Add to Longdo]
禽兽[qín shòu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˋ, / ] birds and animals; creature; beast (brutal person), #15,219 [Add to Longdo]
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity, #23,375 [Add to Longdo]
大力士[dà lì shì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕˋ, ] strong man; brute force; Hercules, #41,965 [Add to Longdo]
惨无人道[cǎn wú rén dào, ㄘㄢˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, / ] inhuman (成语 saw); brutal and unfeeling, #44,544 [Add to Longdo]
暴虐[bào, ㄅㄠˋnu:e4, ] brutal; tyrannical, #44,966 [Add to Longdo]
兽性[shòu xìng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] brutal, #46,457 [Add to Longdo]
惨绝人寰[cǎn jué rén huán, ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] extremely tragic (成语 saw); with unprecedented brutality, #46,734 [Add to Longdo]
凶暴[xiōng bào, ㄒㄩㄥ ㄅㄠˋ, / ] brutal; fierce, #69,548 [Add to Longdo]
凶暴[xiōng bào, ㄒㄩㄥ ㄅㄠˋ, ] brutal, #69,548 [Add to Longdo]
兽行[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] brutal act; bestiality, #88,483 [Add to Longdo]
硬干[yìng gàn, ˋ ㄍㄢˋ, / ] by brute strength; rashly and forcefully; bull-headed; to work tenaciously with no fear of hardship, #108,941 [Add to Longdo]
暴力法[bào lì fǎ, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, ] violent method; brute force, #197,691 [Add to Longdo]
屠伯[tú bó, ㄊㄨˊ ㄅㄛˊ, ] butcher; fig. brutal killer [Add to Longdo]
无道[wú dào, ˊ ㄉㄠˋ, / ] tyrannical; brutal (regime) [Add to Longdo]
蛮力[mán lì, ㄇㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] brute force [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] grausam, brutal [Add to Longdo]
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] grausam, brutal, unmenschlich [Add to Longdo]
温床[おんしょう, onshou] Mistbeet, Brutstaette [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] Barbarei, Brutalitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top