Search result for

bruts

(286 entries)
(0.2142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bruts-, *bruts*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bruts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bruts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brute    [N] สัตว์ป่า, See also: สัตว์เดรัจฉาน, มนุษย์ที่ดุร้ายเยี่ยงสัตว์ป่า, Syn. beast
brute    [ADJ] ลักษณะของสัตว์ป่า
brutal    [ADJ] โหดร้าย, See also: รุนแรง, Syn. cruel, Ant. kindly
brutish    [ADJ] เยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน, Syn. beastly, Ant. humane
imbrute    [VT] กระทำทารุณ, See also: ทารุณ
imbrute    [VI] กระทำทารุณ, See also: โหดร้าย
brutalise    [VT] ทำสิ่งที่โหดร้าย, Syn. barbarize
brutality    [N] ความโหด, See also: ความเหี้ยมโหด, ความอำมหิต, ความทารุณ, Syn. cruelty, barbarity, Ant. kindness
brutalize    [VT] ทำสิ่งที่โหดร้าย, Syn. barbarize

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
art brutศิลปะดิบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brut(บรุท) adj. แห้งมาก
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล, Syn. cruel
brutalisevt. ดูbrutalize
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย,ความทารุณ,การกระทำที่โหดร้าย,การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty
brutalize(บรู'ทัลไลซ) {brutalized,brutalizing,brutalizes} vt. กระทำการทารุณโหดร้าย, See also: brutalization n.
brute(บรุท) {bruted,bruting,brutes} n. สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,คนที่มีใจโหดเหี้ยมอย่างสัตว์,ลักษณะของสัตว์. adj. ไม่ใช่คน,เป็นสัตว์,ไร้เหตุผล,เป็นลักษณะของสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ vt. (เพชร) ตัดเพชร, See also: bruteness n. ดูbrute brutify vt.,vi. กระทำกา
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
brutish(บรู'ทิช) adj. โหดร้าย,ทารุณ,คล้ายสัตว์,ไร้เหตุผล., See also: brutishness n. ดูbrutish, Syn. savage
imbrute(อิมบรูท') vt.,vi. ทำให้ลดต่ำ,ลดต่ำทำให้เสื่อมทราม,ทารุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
brutal(adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
brute(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,เหมือนสัตว์ร้าย
brute(n) สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,สัตว์ร้าย
brutish(adj) โหดเหี้ยม,เหมือนสัตว์ร้าย,คล้ายสัตว์ป่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brutHe is a brute to his children.
brutThe city was ruined by the brutal force of nature.
brutMen differ from brutes in that they can think and speak.
brutBrutus stabs Caesar, and Caesar falls.
brutAn overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.
brutThe police brutality incidents nearly set off a riot.
brutThe cops are searching for clues to the brutal murder.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kanen attacks tomorrow. Kanen's brutal.เราเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ที่จ้าไม่สู้เพราะว่ามีบางคนสั่ง The Moment of Truth (2008)
Brutal couple of years, huh, Charlie?สองปีที่โหดร้าย ใช่ไหม ชาลี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You see that? "Bruta"เขาอยู่ที่นี่ หรือเปล่า The Eye (2008)
"Capricorn led an army of brutal men who struck fear in the hearts and minds of all those they came in contact with."คาปริคอร์นเป็นผู้นำกองทัพอันโหดเหี้ยม... ที่หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดกลัว ในจิตใจของผู้คนที่พวกเขาพบปะ Inkheart (2008)
And now, I'd like to apologize to Dame Judi Dench for my vicious and brutal attack.ตอนนี้ผมอยากจะขออภัย คุณหญิงจูดี้ เดนช์ สำหรับการกระทำที่โหดร้าย และเลวทรามของผม The Love Guru (2008)
Los angeles has become a place where our protectors have become our brutaIizers;นครลอสแองเจลิสของเรา ได้กลายมาเป็นเมืองที่เหล่าผู้พิทักษ์ กลายมาเป็นฆาตกร Changeling (2008)
WaIter collins was brutally murdered, along with as many as 19 other boysวอลเตอร์ คอลลินส์ อาจจะตายอย่างน่าเวทนา พร้อมกับเด็กผู้ชายอีก 19 คน Changeling (2008)
I mean, it's a true story. It's kind of brutal, but it happens.ผมพูดเรื่องจริงนะเนี้ย มันอาจจะดูโหดร้ายไปซักหน่อย The Ruins (2008)
Well, he's still recovering from his last interrogation, so if you're here to brutalize him again,ถ้าคุณมานี่เพื่อทรมานเค้าอีก Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Tonight, those blessings have seen us through a brutal attack by a desperate tyrant.ในค่ำคืนนี้, คำขอนั้นช่วยเราให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ บุกเข้าโจมตีโดยกลุ่มเผด็จการ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Tell me if it sucks. Be brutal with me. I can handle it.บอกผมได้นะ,ถ้ามันแย่ กับผมแล้ว,ผมรับได้ I Knew You Were a Pig (2009)
Brutal course.สนามบรูทอล Hey! Mr. Pibb! (2009)
Jet lag is brutal.เครื่องเจ็ทสั่นแรงจริงๆ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
What we do here is brutal and it does leave people devastated.สิ่งที่เราทำอยู่นี้มันโหดร้าย มันทำให้คนสิ้นหวัง Up in the Air (2009)
Whole thing seems brutal, don't it?ฟังดูเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าสัมผัสเลย ว่ามั้ย Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Do you like how brutality feels, Mark?คุณต้องการรักษาเขาด้วยความโหดเหี้ยมเหรอ Saw VI (2009)
Do you like how brutality feels, Mark?คุณต้องรักษาเขาด้วยความโหดเหี้ยม Saw VI (2009)
It's his brute strength versus her femininity, her power of seduction.พลังสัตว์ร้ายของเขาได้ ปะทะความเป็นหญิงของเธอ อันเป็นพลังซึ่งเย้ายวน Dare (2009)
The one that was brutally taken away...คนที่ถูกลักพาตัวไป... Legion (2009)
Past few months have been brutal.ในไม่กี่เดือนมานี้มีเรื่องโหดร้ายเกิดขึ้น The Culling (2009)
It was brutal, man.มันโหดร้ายมาก พวก Potlatch (2009)
Something that brutal... had to be... payback or or a message.เป็นสิ่งที่โหดร้ายมาก... จะต้อง... เอาคืนหรือ... Fa Guan (2009)
Separatist leader Wat Tambor has taken control of the planet Ryloth and subjugates its people through a brutal droid occupation.ผู้นำของฝ่ายแบ่งแยก วัต ทัมบอร์ ได้ควบคุมดาวเคราะห์ไรลอธ และกำราบผู้คนของดาวดวงนี้ ผ่านการยึดครองของเหล่าดรอยด์ที่โหดร้าย Innocents of Ryloth (2009)
Subjected to a brutal droid occupation, the people of Ryloth are starving under the blockade of a Separatists' fleet.ดินแดนถูกยึดครองโดยเหล่าดรอยด์ที่โหดร้าย ประชาชนแห่งไรลอธต่างพากันอดอยาก ภายใต้การปิดล้อมของกองยานฝ่ายแบ่งแยก Storm Over Ryloth (2009)
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer Episode #1.13 (2009)
It's coming. These roof sections are brutal.ก็ไปได้เรื่อย ๆ ส่วนหลังคามันยากน่ะ Roadkill (2009)
We've only grown more brutal, more predatory.เรามีแต่โหดเหี้ยมขึ้น ป่าเถื่อนขึ้น Timebomb (2009)
Pretty brutal.โหดเหี้ยมทีเดียว Living the Dream (2009)
life is hard, and it's brutal and ugly,ชีวิตมันลำบาก โหดร้าย และน่าเกลียด Slack Tide (2009)
bloody girl-- brutalized, brutalized girl-- is, um... aiming a gun at me.เด็กสาวเลือดนองไปหมด ได้กระทำการที่โหดร้าย คือ เออ อ.. A New Day in the Old Town (2009)
Came home and I found my landlord brutally murdered, and then I find out that I can't afford medical school.ชั้นกลับบ้านมาเจอเจ้าของบ้านถูกฆาตกรรม แล้วชั้นยังมารู้ว่าชั้นไม่มีปัญญาจ่ายค่าเทอม Pilot (2009)
And the traffic's brutal.แถมรถยังติดแหง่กด้วยนะ Summer Wars (2009)
All I'm saying is this level of brutality is almost like a challenge from the unsubs, trying to drag everyone down to their level.ทั้งหมดที่ผมจะพูดคือ นี่เป็นระดับของความอำมหิต มันเกือบเหมือนกับการท้าทาย จากกลุ่มฆาตกร พยายามจะลากทุกคน ลงไปอยู่ระดับเดียวกับเขา Hopeless (2009)
Their reaction's gonna be quick and it's gonna be brutal.พวกเขาจะโต้ตอบอย่างรวดเร็ว และโหดร้าย Hopeless (2009)
The other crime scenes were brutal.ที่เกิดเหตุอื่น ๆ ปรากฎความทารุณโหดร้าย Hopeless (2009)
Think one of the Three Stooges is capable of this brutality?คิดว่าเป็นหนึ่งในตัวตลก จะทำเรื่องโหดร้ายแบบนี้ได้มั๊ย Dude, Where's My Groom? (2009)
Where a brutal animal attack has ended in tragedy.สถานที่สัตว์ป่าโหดร้าย ได้จบชีวิตลงอย่างน่าเศร้า You're Undead to Me (2009)
Bosola brutally slays the Duchess.บาโซล่าเป็นคนโหดร้าย ที่เข่นฆ่าดัสเชส Reckoner (2009)
Oh, charles, brut ros?โอ้ ชาร์ลส์ Brut ros? The Treasure of Serena Madre (2009)
At her command, they became a terrifying and brutal force that rode through the lands leaving death and destruction in their wake.เมื่อออกคำสั่ง พวกเขากลายเป็นคนน่ากลัว\ และมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่ง -... ที่จะควบม้าผ่านดินแดนเพื่อจะไปตาย และทำลายล้างได้ The Fires of Idirsholas (2009)
Considering the brutal and vicious nature of the crime, the defendants showed total disregard for any remorse for the crime and atonement for the victim's family or compensation for their loss.ศาลได้พิจารณาจากความเหี้ยมและโหด ของคดีนี้และเห็นว่า จำเลยไม่ได้มีการแสดงความ The Case of Itaewon Homicide (2009)
And end this brutish battle once and for all.ประยุกต์เพื่อดูเขาปิด 10 ปีเมื่อฉันตระหนักในสิ่งที่มันมี. Angels & Demons (2009)
I guess I'll have to use brute force!แบบนี้คงต้องเอาจริงหน่อยแล้ว! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
And what a brutal way he went.- ถอดเครื่องช่วยชีวิตได้ - เป็นการตายที่โหดสุดๆ You Don't Know Jack (2010)
- Brutal? - Brutal.- โหดเหรอ You Don't Know Jack (2010)
- A crime was committed. A man brutally murdered.ต้องหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ เขาถูกฆ่าอย่างป่าเถื่อน The Bang Bang Club (2010)
Yes, that's absolutely right. Brutally close.ใช่ ถูกที่สุด นี่มันสูสีมากจริงๆ The Social Network (2010)
Just brutal, brutally close. Brutally excruciating. Jesus.เฉียดฉิวมาก นิดเดียว สูสีสุดๆ พระเจ้า The Social Network (2010)
There were constant brutal battles for territory.เพื่อชิงอาณาเขต The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Now the brutal specificity of the murderการฆาตกรรมที่แสนป่าเถื่อนโหดร้ายนี้ In This Home on Ice (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหด [ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ชั่วร้าย, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี
โหดร้าย [V] be cruel, See also: be pitiless, be brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
โหดร้าย [V] be cruel, See also: be pitiless, be brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
โหดร้าย [ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
สัตว์เดรัจฉาน    [N] beast, See also: brute, animal, Syn. สัตว์ชั้นต่ำ, Ant. สัตว์ประเสริฐ, สัตว์ชั้นสูง, Example: ความสำคัญของเพศแม่มีมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงคน
สัตว์    [N] animal, See also: creature, beast, brute, Example: สัตว์ส่วนมากเมื่อมีความรู้สึกก้าวร้าวจะแสดงออกมาเลย, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หิน    [ADJ] cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย [V] be cruel, See also: be ruthless, be heartless, be brutal, be callous, be inhumane, be malevolent, be unkind, b, Syn. โหดเหี้ยม, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: พฤติกรรมของทหารนาซีโหดร้ายดุจคนเถื่อน
โหดร้าย [ADV] brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
ใจมาร [ADJ] cruel, See also: vicious, wicked, merciless, brutal, savage, evil, Syn. ใจยักษ์, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจมาร ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ตัวเอง, Thai definition: ที่มีใจโหดร้ายทารุณ ไม่มีความเมตตาสงสาร
ความอำมหิต    [N] cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความป่าเถื่อน    [N] brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม
ความเหี้ยมโหด    [N] cruelness, See also: savage, brutality, mercilessness, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: นักศึกษาเดินขบวนใหญ่ไปยังกลางกรุงย่างกุ้งประท้วงความเหี้ยมโหดของตำรวจต่อเหตุการณ์เมื่อวานนี้, Thai definition: การที่ไม่มีใจกรุณา
ความโหด    [N] ruthlessness, See also: savage, brutality, cruelness, Syn. ความอำมหิต, ความร้ายกาจ, Example: การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงถึงความโหดความอำมหิตของอาชญากร
ความโหดเหี้ยม    [N] ruthlessness, See also: mercilessness, cruelty, brutality, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: แก๊งมาเฟียชาวจีนจะมีความโหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าแก๊งชาติอื่นๆ
ป่าเถื่อน    [ADJ] barbarous, See also: savage, uncivilized, brutal, Example: พวกนี้ไม่ใช่แขกขาวเหมือนก่อนอีกแล้ว กลายเป็นนักก่อการร้ายเหี้ยมโหดป่าเถื่อน, Thai definition: โหดร้ายอย่างผู้ไร้อารยธรรม, ไม่เจริญ
เลือดเย็น [ADJ] heartless, See also: unfeeling, cold-hearted, brutal, cruel, merciless, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: เขาเป็นฆาตกรเลือดเย็น ฆ่าคนอย่างไร้ความปรานี
เลือดเย็น [ADV] heartlessly, See also: unfeelingly, brutally, cruelly, mercilessly, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: ผู้ต้องหารายนี้ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น ไม่ได้มีความเกรงกลัวกฎหมายเลย
เดรัจฉาน [N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดียรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, Example: สัตว์เดรัจฉานไม่มีความนึกคิด, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่น หมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
เดียรัจฉาน [N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดรัจฉาน, Example: เขาถูกคนใจสัตว์ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
ใจยักษ์ [ADJ] cruel, See also: brutal, evil-spirited, vicious, cruel, pitiless, merciless, harsh, wicked, savage, Syn. ใจมาร, ใจร้าย, อำมหิต, เหี้ยมโหด, Ant. ใจดี, Example: แม่ใจยักษ์เอาลูกที่เพิ่งคลอดมาทิ้งถังขยะ, Thai definition: มีใจดุร้าย, มีใจอำมหิต, บางทีก็ใช้คู่กับ ใจมาร เป็น ใจยักษ์ใจมาร
ทารุณโหดร้าย    [V] be cruel, See also: be fierce, be brutal, be savage, Syn. ร้ายกาจ, ดุร้าย, โหดร้าย, Ant. เมตตา, Example: จิตใจของเขาทำด้วยอะไร ทำไมจึงทารุณโหดร้ายนัก
ทารุณกรรม    [N] ill treatment, See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness, Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การทรมาน, Example: นายจ้างกักขัง และทำทารุณกรรมต่อคนงานที่มาจากภาคอีสาน, Thai definition: การกระทำด้วยความโหดร้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โหดเหี้ยม [ADJ] ruthless, See also: brutal, pitiless, heartless, cruel, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: เพราะคุณเป็นคนโหดเหี้ยมจึงไม่มีใครอยากที่จะยุ่งด้วย, Thai definition: ที่ปราศจากความเมตตากรุณา
โหดเหี้ยม [ADV] ruthlessly, See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: ท่านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม, Thai definition: อย่างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยม [ADJ] ruthless, See also: hard, cruel, merciless, brutal, harsh, pitiless, Syn. โหด, เหี้ยมโหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาเป็นคนเหี้ยมเสียจริงๆ จนไม่มีใครกล้าสู้กับเขา
เหี้ยม [V] be ruthless, See also: be cruel, be merciless, be brutal, be harsh, be pitiless, Syn. โหด, เหี้ยมโหด, โหดเหี้ยม, เหี้ยมเกรียม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาเหี้ยมมากที่ทำกับลูกแท้ๆ ในไส้อย่างนี้, Thai definition: แข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมเกรียม [ADV] brutally, See also: cruelly, heartlessly, mercilessly, without pity, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: คนร้ายจ่อยิงเหยื่ออย่างเหี้ยมเกรียมไร้ความปรานี, Thai definition: อย่างแข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมเกรียม [ADJ] brutal, See also: cruel, merciless, heartless, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาพูดด้วยน้ำเสียงเหี้ยมเกรียมจนไม่มีใครกล้าพูดอะไร, Thai definition: ที่แข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมโหด [ADV] brutally, See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเหี้ยมโหดผิดมนุษย์, Thai definition: อย่างแข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมโหด [ADJ] brutal, See also: savage, atrocious, ruthless, cruel, Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: นักบุญกลายเป็นคนเหี้ยมโหดในพริบตา, Thai definition: ที่แข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
หฤโหด    [ADV] cruelly, See also: viciously, savagely, brutally, mercilessly, Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, ใจร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, ทารุณ, Ant. ปรานี, Example: ผู้นำตะวันออกกลางถูกลอบสังหารอย่างหฤโหด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
เดรัจฉาน[n.] (dēratchān) EN: beast ; brute   
ดิบ[adj.] (dip) EN: unripe ; green ; young   FR: vert ; pas mûr ; brut
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly   FR: brutalement ; brusquement
เหี้ยม[v.] (hīem) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless   
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel   FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless   FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity   FR: brutalement ; cruellement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless   FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
กระชาก[v.] (krachāk) EN: pull sharply ; jerk   FR: arracher ; tirer violemment ; tirer brutalement
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel   FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
เลือดเย็น[adj.] (leūat yen) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless   FR: insensible
เลือดเย็น[adv.] (leūat yen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly   
มึนตื้อ[adj.] (meun teū) FR: abrutissant
น้ำมันดิบ[n. exp.] (nāmman dip) EN: crude ; crude oil   FR: pétrole brut [m] ; brut [m]
ป่าเถื่อน[adj.] (pātheūoen) EN: savage ; wild ; barbarous ; uncivilized ; brutal   FR: sauvage ; farouche
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น[n. exp.] (phalittaphan prachāchāt beūangton) EN: Gross National Product (GNP)   FR: produit national brut [m]
รายได้ประชาชาติ[n. exp.] (rāidai prachāchāt) EN: gross national product ; national income   FR: produit national brut [m] ; p.n.b. [m]
สัญชาตญาณมืด[n. exp.] (sanchāttayān meūt) EN: raw instinct   FR: instinct brut [m]
สัตว์[n.] (sat) EN: animal ; beast ; organism ; living thing ; brute   FR: animal [m] ; bête [f]
สัตว์เดรัจฉาน[n.] (sat dēratchān) EN: beast ; brute ; animal   FR: bête [f]
เซ่อเบ้อ[X] (soēboē) FR: crétin ; abruti
ทำให้งงไป[v.] (thamhai ngong pai) FR: abêtir ; rendre stupide ; abrutir
ทมิฬ[adj.] (thamin) EN: cruel ; savage ; ruthless ; brutal ; vicious ; heartless ; cruel-hearted   FR: cruel ; brutal
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless   FR: bestial ; brutal
ทารุณกรรม[n.] (thārunnakam) FR: bestialité [f] ; brutalité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUT    B R UW1 T
BRUTE    B R UW1 T
BRUTUS    B R UW1 T AH0 S
BRUTAL    B R UW1 T AH0 L
BRUTON    B R UW1 T AH0 N
BRUTISH    B R UW1 T IH2 SH
ABRUTYN    EY1 B R UW0 T AH0 N
BRUTALLY    B R UW1 T AH0 L IY0
BRUTSCHE    B R AH1 CH IY0
BRUTALIZE    B R UW1 T AH0 L AY2 Z
BRUTALITY    B R UW0 T AE1 L AH0 T IY0
BRUTALIZED    B R UW1 T AH0 L AY2 Z D
BRUTALIZES    B R UW1 T AH0 L AY2 Z AH0 Z
BRUTALIZING    B R UW1 T AH0 L AY2 Z IH0 NG
BRUTALITIES    B R UW0 T AE1 L AH0 T IY0 Z
BRUTALIZATION    B R UW1 T AH0 L AH0 Z EY2 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brute    (n) (b r uu1 t)
brutal    (j) (b r uu1 t l)
brutes    (n) (b r uu1 t s)
brutish    (j) (b r uu1 t i sh)
brutally    (a) (b r uu1 t @ l ii)
brutality    (n) (b r uu1 t a1 l i t ii)
brutalize    (v) (b r uu1 t @ l ai z)
brutishly    (a) (b r uu1 t i sh l ii)
brutalized    (v) (b r uu1 t @ l ai z d)
brutalizes    (v) (b r uu1 t @ l ai z i z)
brutalities    (n) (b r uu1 t a1 l i t i z)
brutalizing    (v) (b r uu1 t @ l ai z i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutplatz {m}hatchery [Add to Longdo]
Brut {f}spawn [Add to Longdo]
Brut {f}; die Jungenbrood; mob; lot [Add to Longdo]
Brut {f}; Brüten {n}brooding; sitting [Add to Longdo]
Brutalität {f}brutality [Add to Longdo]
Brutalität {f}; Unmenschlichkeit {f} | Brutalitäten {pl}; Unmenschlichkeiten {pl}brutality | brutalities [Add to Longdo]
Brutapparat {m}; Brutkasten {m}incubator [Add to Longdo]
Brutei {n}hatching egg [Add to Longdo]
Bruthenne {f}hatcher [Add to Longdo]
Bruthenne {f} | Bruthennen {pl}sitting hen | sitting hens [Add to Longdo]
Bruthitze {f}sweltering heat [Add to Longdo]
Brutreaktor {m}; Brüter {m} [phys.]breeder reactor; breeder [Add to Longdo]
Brutstätte {f}; Nährboden {m}hotbed [Add to Longdo]
Brutto {n} | brutto für nettogross | gross for net [Add to Longdo]
Bruttobetrag {m}gross amount [Add to Longdo]
Bruttogewicht {n} | Bruttogewichte {pl}gross weight | gross weights [Add to Longdo]
Bruttogehalt {n}gross salary [Add to Longdo]
Bruttogewinn {m}top-line profit [Add to Longdo]
Bruttojahresarbeitsentgelt {n}annual gross pay [Add to Longdo]
Bruttopreis {m}gross price [Add to Longdo]
Bruttoverdienst {m}gross income [Add to Longdo]
Bruttoverdienst {m} | Bruttoverdienste {pl}gross profit | gross profits [Add to Longdo]
Bruttovolkseinkommen {m}gross national income [Add to Longdo]
Bruttowertschöpfung {f}gross value added [Add to Longdo]
Bruttodividende {f}gross dividend [Add to Longdo]
erzielte Bruttodividende {f}grossed-up dividend [Add to Longdo]
Dummheit {f}brutishness [Add to Longdo]
Gewalt {f}; Stärke {f}; Macht {f}; Willkür {f} | mit roher Gewalt | der Gewalt weichen | sich Gewalt antun | Gewalt anwendenforce | with brute force | to yield to force | to force oneself | to use force [Add to Longdo]
Rohertrag {m}; Bruttoertrag {m}gross yield; gross proceeds [Add to Longdo]
Rohheit {f}; Roheit {f} [alt]brutalness [Add to Longdo]
Tier {n}; Vieh {n}brute [Add to Longdo]
Unmensch {m} | Unmenschen {pl}brute | brutes [Add to Longdo]
Verrohung {f} | Verrohungen {pl}brutalization | brutalizations [Add to Longdo]
abrutschen | abrutschend | abgerutschtto slip off | slipping off | slipped off [Add to Longdo]
behandelt brutalbrutalizes [Add to Longdo]
bösartig; brutal; teuflisch {adj}vicious [Add to Longdo]
brutal {adj} | brutaler Kerlbrutal; violent; brute | brute [Add to Longdo]
brutalisierento brutalize [Add to Longdo]
knistern (Feuer); brutzelnto spit {spat; spat} [Add to Longdo]
rabiat {adj}furious; rough; brutal; ruthless [Add to Longdo]
vertiert; viehisch {adj}brutish [Add to Longdo]
Fischbrut {f}; Laich {n}; Jungfische {pl} [zool.]the fry [Add to Longdo]
BRT : BruttoregistertonnenGRT : gross register tons [Add to Longdo]
BIP : Bruttoinlandsprodukt {n}GDP : Gross Domestic Product [Add to Longdo]
BSP : Bruttosozialprodukt {n}GNP : gross national product [Add to Longdo]
Br. : Bruttogr. : gross [Add to Longdo]
Bruttogewicht {n}gr.wt. : gross weight [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルータスお前もか[ブルータスおまえもか, buru-tasu omaemoka] (exp) Et tu, Brutus?; And you too, Brutus? [Add to Longdo]
ブルートフォース攻撃[ブルートフォースこうげき, buru-tofo-su kougeki] (n) {comp} brute force attack [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
鬼畜[きちく, kichiku] (n) brute [Add to Longdo]
兇暴;凶暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutal; atrocious; ferocious [Add to Longdo]
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P) [Add to Longdo]
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature [Add to Longdo]
強暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutality [Add to Longdo]
殺生;せっ生[せっしょう, sesshou] (n,vs) (1) killing; destruction of life; (adj-na) (2) barbarous; callous; brutal; cruel [Add to Longdo]
殺伐[さつばつ, satsubatsu] (adj-na,n) bloodthirsty; brutal; savage [Add to Longdo]
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal [Add to Longdo]
惨たらしい;酷たらしい[むごたらしい, mugotarashii] (adj-i) (uk) incredibly brutal; gory; gruesome [Add to Longdo]
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality [Add to Longdo]
惨殺者[ざんさつしゃ, zansatsusha] (n) brutal murderer [Add to Longdo]
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na,n) cruelty; brutality; (P) [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P) [Add to Longdo]
残忍酷薄[ざんにんこくはく, zanninkokuhaku] (n,adj-na) cruel; brutal; atrocious; merciless [Add to Longdo]
残忍性[ざんにんせい, zanninsei] (n) brutal (nature) [Add to Longdo]
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman [Add to Longdo]
残忍非道[ざんにんひどう, zanninhidou] (n,adj-na) cruel and inhuman; brutal; merciless [Add to Longdo]
残忍冷酷[ざんにんれいこく, zanninreikoku] (n,adj-na) atrocious and cold-blooded; cruel; brutal; merciless [Add to Longdo]
[けもの(P);けだもの(P);じゅう, kemono (P); kedamono (P); juu] (n) beast; brute; (P) [Add to Longdo]
獣行[じゅうこう, juukou] (n) brutal or bestial act [Add to Longdo]
獣心[じゅうしん, juushin] (n) brutal heart [Add to Longdo]
獣性[じゅうせい, juusei] (n) brutality; animal nature [Add to Longdo]
小勇[しょうゆう, shouyuu] (n) brute courage [Add to Longdo]
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow [Add to Longdo]
人非人[にんぴにん, ninpinin] (n) (See 人でなし) brute of a man [Add to Longdo]
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P) [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P) [Add to Longdo]
蛮骨[ばんこつ, bankotsu] (n) brute courage; recklessness [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]
蛮力[ばんりょく, banryoku] (n) brute force [Add to Longdo]
糞力[くそぢから, kusodikara] (n) extraordinary strength; animal strength; brute force [Add to Longdo]
没義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(没義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n,adj-na) brutality; inhumanity [Add to Longdo]
力ずく;力尽く;力尽(io)[ちからずく;ちからづく(力尽く;力尽), chikarazuku ; chikaraduku ( chikaratsuku ; chikara jin )] (n,adj-no) (brute) force; with all one's might [Add to Longdo]
力押し[ちからおし, chikaraoshi] (n) (sl) brute force approach [Add to Longdo]
腕ずく;腕尽く;腕づく;腕尽(io)[うでずく(腕ずく;腕尽く;腕尽);うでづく(腕尽く;腕づく;腕尽), udezuku ( udezuku ; ude kotogotoku ; ude jin ); udeduku ( ude kotogotoku ; ude duku] (n,adj-no) main force; brute force; strong-arm [Add to Longdo]
腕相撲;腕ずもう[うでずもう, udezumou] (n) (1) arm wrestling; Indian wrestling; (2) sumo wrestling relying on brute strength (of the arms), rather than skill [Add to Longdo]
腕力[わんりょく, wanryoku] (n) physical strength; brute strength; arm strength; (P) [Add to Longdo]
饕餮[とうてつ, toutetsu] (n) (1) (arch) tao-tie (mythological Chinese creature engraved on bronzeware during the Shang & Zhou dynasties); (2) (used as a metaphor for a) brutal person; (3) coveting of wealth (property, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶暴[xiōng bào, ㄒㄩㄥ ㄅㄠˋ, / ] brutal; fierce [Add to Longdo]
凶暴[xiōng bào, ㄒㄩㄥ ㄅㄠˋ, ] brutal [Add to Longdo]
大力士[dà lì shì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕˋ, ] strong man; brute force; Hercules [Add to Longdo]
屠伯[tú bó, ㄊㄨˊ ㄅㄛˊ, ] butcher; fig. brutal killer [Add to Longdo]
惨无人道[cǎn wú rén dào, ㄘㄢˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, / ] inhuman (成语 saw); brutal and unfeeling [Add to Longdo]
惨绝人寰[cǎn jué rén huán, ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] extremely tragic (成语 saw); with unprecedented brutality [Add to Longdo]
暴力法[bào lì fǎ, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, ] violent method; brute force [Add to Longdo]
暴虐[bào, ㄅㄠˋnu:e4, ] brutal; tyrannical [Add to Longdo]
[cán, ㄘㄢˊ, / ] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus [Add to Longdo]
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity [Add to Longdo]
无道[wú dào, ˊ ㄉㄠˋ, / ] tyrannical; brutal (regime) [Add to Longdo]
兽性[shòu xìng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] brutal [Add to Longdo]
兽行[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] brutal act; bestiality [Add to Longdo]
硬干[yìng gàn, ˋ ㄍㄢˋ, / ] by brute strength; rashly and forcefully; bull-headed; to work tenaciously with no fear of hardship [Add to Longdo]
禽兽[qín shòu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˋ, / ] birds and animals; creature; beast (brutal person) [Add to Longdo]
蛮力[mán lì, ㄇㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] brute force [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] grausam, brutal [Add to Longdo]
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] grausam, brutal, unmenschlich [Add to Longdo]
温床[おんしょう, onshou] Mistbeet, Brutstaette [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] Barbarei, Brutalitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top