Search result for

broc

(96 entries)
(0.0588 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broc-, *broc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brocade[N] ผ้าหนาและหนักทอจากเส้นไหมทองหรือเงิน
brocaded[ADJ] ตกแต่งด้วนผ้าทอจากเส้นไหมทองหรือเงิน
broccoli[N] ต้นบร็อคโคลี่ซึ่งคล้ายกะหล่ำปลี
brochure[N] แผ่นพับสำหรับโฆษณา, See also: สมุดหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มีภาพประกอบ, Syn. booklet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brocade(โบรเคด') {brocaded,brocading,brocades} n. ผ้าปักดอก,สิ่งทอที่ปักดอก vt. ทอเป็นลายดอกบนสิ่งทอ
brocateln. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
brocatellen. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
broccoli(บรอค'คะลี) n. ต้นบรอคโคลี่ซึ่งคล้ายกระหล่ำปลี อยู่ในพืชตระกูลมัสตาร์ด
brochette(โบน'ชีท) n. ไม้เสียบปลาหรือเนื้อ
brochure(โบร?ัวร์') n. หนังสือเล่มเล็ก
embrocationn. การชโลมด้วยยา,ยาทาแก้เคล็ดบวม,ยานวด

English-Thai: Nontri Dictionary
brocade(n) ผ้าปักดอก
broccoli(n) ผักบรอคโคลี
brochure(n) แผ่นพับ,หนังสือเล่มเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Broca's centre; centre, speechศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brocadeผ้ายก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brocage; brokage; brokerageค่าบำเหน็จนายหน้า, การเป็นนายหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brochusตาร่างแห [ละอองเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broccoliบรอกโคลี [TU Subject Heading]
Brochureอัลปสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Brockman Procedureการผ่าตัดแก้ไขเท้าปุกโดยวิธีของบร็อคแมน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brocade shoe (n ) รองเท้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Can I get a brochure?ทำไมเราไม่มาดูกันต่อตรงนี้ -ขอโบร์ชัวร์ผมใบนึงได้ไม๊ครับ? Marley & Me (2008)
Look at the wall. Think of broccoli and bad bingo cards.มองไปที่กำแพง คิดถึง บล็อคโคลี่ แล้วก็ ได้การ์ดบิงโกที่ไม่ดี The House Bunny (2008)
Branch manager wants a revised brochure for the conference on the Knox 500.ผู้จัดการสาขาที่ต้องการโบรชัวร์ปรับปรุง สำหรับการประชุมในน็อกซ์ 500 Revolutionary Road (2008)
Paragraph. We wholly agree that the existing brochure is unsuitable.วรรค เราทั้งหมดยอมรับว่าโบรชัวร์ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม Revolutionary Road (2008)
Finish that broccoli now!กินบร็อคโคลี่ให้หมดเดี๋ยวนี้! Connect! Connect! (2009)
But I read in your brochure that faculty members get a 50% discount, so for your Art Department, how would you like to hire an award-winning children's book illustrator who is great with kids and has a face you can't say no to?แต่ฉันอ่านในใบปลิวว่า ถ้าเป็นบุคคลากรของสถาบันจะได้ส่วนลด50% งั้นที่ภาควิชาศิลปะของคุณ Mama Spent Money When She Had None (2009)
I wanted you to see the face they don't put in the brochure.ฉันอยากให้คุณเห็นหน้าที่พวกเขาไม่ได้เอาลงโบรชัวร์ให้คุณดู Marry Me a Little (2009)
Do you have a brochure I can take a look at?คุณมีโบชัวมั้ย ฉันขอดูหน่อยซิ VS. (2009)
Well, I wouldn't talk about my wife either if I'd had a few too many bourbons, got behind the wheel, and turned a beautiful young woman into a piece of broccoli.ฉันก็จะไม่พูดถึง เกี่ยวกับเมียผม ถ้าฉันได้ดื่มเหล้า เบอร์เบิ้นนิดหน่อย ขับรถ Cowboys and Indians (2009)
Mm. The price in the brochure is for the basic model-- everything else is ? la carte.ราคาใบโบรชัวร์ เป็นแบบมาตรฐาน อย่างอื่นต้องจ่ายเพิ่ม Showmance (2009)
The broccoli-cheese casserole?บล๊อคโคลี่ ชีส ใส่เข้าไปตอนไหนล่ะ Hungry Man (2009)
He has expressive aphasia, which means broca's area,เขามี Aphasia(ปัญหาด้านการใช้ภาษา) ซึ่งหมายถึงสมองบริเวณ Broca's Invasion (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brocWould you please send me a brochure by airmail?
brocWould you give me some travel brochures of your country?
brocWould you please send me a brochure and price information?
brocCould you send me a brochure?
brocLet's get some brochures from the travel bureau.
brocWould you send some brochures that will help me to choose a hotel by real mail?
brocDo you have a sightseeing brochure for this town?
brocThe broccoli is either costly or of poor quality.
brocI glanced through the brochure.
brocWe made brochures at small cost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้านุ่ง[N] panung, See also: brocade worn over the trunks, Syn. โจงกระเบน, Example: นักเรียนทุกคนต้องใส่ผ้านุ่งเวลาเรียนรำไทย, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าสําหรับนุ่งชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เวลานุ่งม้วนให้เป็นชายกระเบนหรือหางกระเบนแล้วเอาลอดหว่างขาดึงไปเหน็บไว้ที่ขอบผ้าระดับบั้นเอวข้างหลัง
ตาด[N] brocade, See also: linen cloth of copper or silver threads, Example: คุณป้าทอตาดด้วยฝีมือที่หาใครเทียบได้ยาก, Count unit: ผืน, Thai definition: ชื่อผ้าชนิดหนึ่ง ทอด้วยไหมควบกับเงินแล่งหรือทองแล่งจำนวนเท่ากัน, เรียกชื่อตามลักษณะของลาย เช่น ตาดลายคดกริช ตาดตาตั๊กแตน, ถ้ามีไหมปักทับลงไปอีกเป็นดอกๆ เรียกว่า ตาดระกำไหม
ไหมทอง[N] brocade, See also: silk shot with gold, gold and silk threads (woven together), Example: แม่ปักผ้าด้วยไหมทองที่ซื้อมาจากจีน, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นไหมที่ควบด้วยทองแล่งหรือกระดาษทอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรอกโคลี [n.] (brøkkhōlī) EN: Broccoli   FR: brocoli
เอกสาร[n.] (ēkkasān) EN: document ; papers   FR: document [m] ; papier [m] ; brochure [f]
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet   FR: brochure [f] ; plaquette [f]
กะหล่ำดอก[n.] (kalam-døk) EN: cauliflower ; Heading Broccoli   FR: chou-fleur [m]
กะหล่ำต้น [n.] (kalam-ton) EN: cauliflower ; Heading Broccoli   FR: chou-fleur [m]
เข็มกลัดเสื้อ [n. exp.] (khemklat seūa) FR: broche [f]
กุ้งไม้[n. exp.] (kung māi) EN: brochette of dried shrimp   
ไหมทอง[n.] (maithøng) EN: brocade   
หมูสะเต๊ะ[n. exp.] (mū sate) FR: brochette de porc [f]
แผ่นพับ[n. exp.] (phaenphap) EN: pamphlet ; brochure   FR: brochure [f] ; dépliant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BROC    B R AA1 K
BROCE    B R OW1 S
BROCK    B R AA1 K
BROCCO    B R AA1 K OW0
BROCHU    B R OW1 K UW0
BROCATO    B R OW0 K AA1 T OW0
BROCK'S    B R AA1 K S
BROCADE    B R OW0 K EY1 D
BROCKEL    B R AA1 K AH0 L
BROCKER    B R AA1 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brocade    (v) (b r @1 k ei1 d)
brocaded    (v) (b r @1 k ei1 d i d)
brocades    (v) (b r @1 k ei1 d z)
broccoli    (n) (b r o1 k @ l ii)
brochure    (n) (b r ou1 sh @ r)
brocading    (v) (b r @1 k ei1 d i ng)
brochures    (n) (b r ou1 sh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brocken {m} | Brocken {pl}gobbet | gobbets [Add to Longdo]
Brocken {m} | Brocken {pl}hunk | hunks [Add to Longdo]
Brocken {m}; Stück {n}; Fetzen {m}snatch [Add to Longdo]
Broccoli-Koralle {f}; Blumenkohl-Koralle {f} (Nephthea sp.) [zool.]tree coral [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention) [Add to Longdo]
サブロック[, saburokku] (n) (abbr) submarine rocket; SUBROC [Add to Longdo]
パンフレット[, panfuretto] (n) brochure; pamphlet; (P) [Add to Longdo]
ピブロック[, piburokku] (n) pibroch [Add to Longdo]
ブローシャ[, buro-sha] (n) brochure [Add to Longdo]
ブロケード[, buroke-do] (n) brocade [Add to Longdo]
ブロコリ;ブロッコリー;ブロッコリ[, burokori ; burokkori-; burokkori] (n) broccoli [Add to Longdo]
ブロッケン[, burokken] (n) Brocken [Add to Longdo]
ブロッケン現象[ブロッケンげんしょう, burokken genshou] (n) (See 御来迎) Brocken spectre; Brocken bow [Add to Longdo]
綾錦[あやにしき, ayanishiki] (n) twill damask and brocade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
椰菜[yē cài, ㄧㄝ ㄘㄞˋ, ] broccoli [Add to Longdo]
花缎[huā duàn, ㄏㄨㄚ ㄉㄨㄢˋ, / ] brocade; figured satin [Add to Longdo]
西兰花[xī lán huā, ㄒㄧ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄚ, 西 / 西] broccoli [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] brocade; embroidered work; bright [Add to Longdo]
锦缎[jǐn duàn, ㄐㄧㄣˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] brocade [Add to Longdo]
锦衣玉食[jǐn yī yù shí, ㄐㄧㄣˇ ㄧ ㄩˋ ㄕˊ, / ] brocade garments, jade meals (成语 saw); a life of luxury; extravagance [Add to Longdo]
青花菜[qīng huā cài, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚ ㄘㄞˋ, ] broccoli [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top