Search result for

bowlings

(307 entries)
(0.0356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bowlings-, *bowlings*, bowling
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bowlings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bowlings*)
English-Thai: Longdo Dictionary
begging bowl(n) บาตรพระ เช่น With a begging bowl, a monk walks through a street market in Burma. This is his daily routine.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bowl[N] ชาม, See also: โถ, เหยือก, ถ้วย, บาตร, ขัน, Syn. basin
bowl[N] ส่วนกลมของกล้องสูบยาเส้นสำหรับบรรจุยา
bowl[N] ลูกโบว์ลิ่ง
bowl[N] เวที
bowler[N] หมวกทรงกลมสีดำมีขอบโค้ง, Syn. bowler hat, derby
bowler[N] ผู้เล่นที่ขว้างบอลให้กับผู้ตี (กีฬาคริกเก็ต)
bowling[N] กีฬาโบว์ลิ่ง, Syn. ninepins
bowl out[PHRV] ทำให้ออกจากการเล่น (กีฬาคริกเก็ต), Syn. be out
bowl out[PHRV] ประหลาดใจมาก, See also: ตกใจมาก, Syn. bowl over
washbowl[N] อ่างล้างหน้า, See also: อ่างล้างมือ, Syn. washbasin
bowl over[PHRV] ชนล้ม, See also: ทำให้ล้ม
bowl over[PHRV] ประหลาดใจมาก, See also: ตกใจมาก, Syn. bowl out, knock back, knock down, knock down
bowl along[PHRV] (รถ) แล่นอย่างเร็วและอันตราย
bowl along[PHRV] ก้าวหน้า, See also: เจริญก้าวหน้า
finger bowl[N] ชามใส่น้ำล้างมือที่โต๊ะอาหาร
mixing bowl[N] ชามใหญ่สำหรับผสมอาหาร
toilet bowl[N] โถชักโครก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bowl(โบล) n. ชาม,ชามกลม,กระเปาะ,กระปุก,สนาม,ลูกโบว์ลิ่ง,การเล่นโบว์ลิ่ง vi. โยนโบว์ลิ่ง,เล่นโบว์ลิ่ง vt. กลิ้ง,เล่น,เล่นโบว์ลิ่ง
bowleg(โบ'เลก) n. ภาวะขาโก่ง,ขาที่โก่งงอ., See also: bowlegged adj. ขาโก่ง bowleggedness n. ภาวะขาโก่ง
bowler(โบ'เลอะ) n. ค คนเล่นโบว์ลิ่ง,คนขว้างลูก,
bowling(โบ'ลิง) n. กีฬาโบว์ลิ่ง
bowling alleyn. กระดานไม้ยาวและแคบสำหรับโยนลูกโบว์ลิ่ง
bowlingsสถานที่เล่นโบว์ลิ่ง
washbowl(วอช 'โบล) n. อ่างล้างหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
bowl(n) ชาม,หม้อ,กระปุก,ลูกโบว์ลิ่ง
bowlder(n) หินก้อนใหญ่
bowlegged(adj) ขาโก่ง
bowling(n) กีฬาโบว์ลิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
out knee; bowleg; genu varum; gonyectyposisขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bowleg; genu varum; gonyectyposis; knee, outขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonyectyposis; bowleg; genu varum; knee, outขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genu varum; bowleg; gonyectyposis; knee, outขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
float bowl; float chamberห้องลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knee, out; bowleg; genu varum; gonyectyposisขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bowlingโบลิ่ง [TU Subject Heading]
Washbowlsอ่างล้างมือ [TU Subject Heading]
Bowlegsขาโก่ง [การแพทย์]
Bowlegs, Physiologicalกระดูกหน้าแข้งโก่งตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Braces, Bowlegกายอุปกรณ์เสริมขาโก่ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bowler hatหมวกกลมทรงสูง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And a bowl of ice cream, she's happy as a clam.และถ้วยไอศกรีม -เธอก็มีความสุขจะตายละ อูว There Might be Blood (2008)
We're going bowling on Monday.เราไปโยนโบว์ลิ่งกันในวันจันทร์ Lucky Thirteen (2008)
You thought I could let someone die, but I'm gonna fold if I can't watch Celebrity Bowling?คุณคิดว่า ฉันจะปล่อยให้มีใครตายเหรอ แต่ฉันจะพับถ้่าไม่ได้ดูCelebrity Bowling? Dying Changes Everything (2008)
Joplin, get the bait bowl and the keys.Joplin เอากะละมังเหยื่อมา และก็กุญแจ Episode #1.5 (2008)
- And this is your dog bowl. - What is?และนี่ก็เป็นลูกบอลของหมา / อะไรนะ? Bolt (2008)
I'd hate to lose my father's bowling ball.ตายละ.. ชั้นทำมันหาย ลูกโบลว์ลิ่งของพ่อชั้น Superhero Movie (2008)
We've waited 1,000 years for this! Take the bowl!ข้ารอมานานนับพันปีแล้ว Kung Fu Panda (2008)
So you take a little weed... put it in the bowl right here and light it just like a normal bong, OK?แกเอากัญชามา... ใส่เข้าไปตรงนี้ แล้วก็จุดไฟ เหมือนบ้องปกติ เข้าใจนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- You do? - I do. Holy crap, Ricebowl!โอ้โหเว้ยไอ้ไรซ์บอล / มาร์ค Jumper (2008)
Come on, Ricebowl. Don't be stupid! David, come back!เดวิดกลับมา ช่างมันเถอะน่าไม่เป็นไรหรอก Jumper (2008)
Ricebowl was dead, but I'd never been more alive.ผมรู้สึกมีชีวิตแบบสุดๆ Jumper (2008)
I don't know what you're talking about, okay? Hey, everybody, it's Ricebowl!เฮ้ทุกคนนี่ไอ้ไรซ์บอล ไม่เอาน่า Jumper (2008)
I was, you know, thinking about going bowling. What?อะไรนะ โรแลนด์อยู่ในนั้นกับกองทัพมันน่ะ Jumper (2008)
Construction is the rice bowl for Tae Sung.การก่อสร้างเป็นอู่ข้าวอู้น้ำของแทซุง. Episode #1.5 (2008)
Inside the bowl. Deep inside.ขัดให้หมด บอกให้ขัดลงไปลึก ๆ The Ramen Girl (2008)
A bowl of ramen is a self-contained universe...ราเม็งน่ะ ก็เหมือนกับ โลกที่เราอยู่ The Ramen Girl (2008)
It's a bowl of soup. Tell the man to get over it.มีแต่ถ้วย ซุปให้ตายสิคิดจะหมกตัวอยู่แค่นี้เหรอ The Ramen Girl (2008)
There's something about the Japanese and making the perfect bowl of soup.ญี่ปุ่นเขามีสูตรใครสูตรมัน The Ramen Girl (2008)
It's like, with each bowl... you try to get closer to perfection.แต่ละชามที่ทำไป ต้องทำให้มันประณีต The Ramen Girl (2008)
Every bowl of ramen that you prepare... is a gift for your customer.ราเม็ง เราต้องส่งให้ กับลูกค้าใช่ไหม The Ramen Girl (2008)
Now she's in India, with her head shaved, going door to door, collecting food in the bowl.ตอนนี้หล่อนกลายเป็นคนอินเดียไปแล้ว โกนหัว เดินไปตามบ้าน ขออาหารใส่บาตร New York, I Love You (2008)
You've had enough food, Marley. You've had two bowls ofkibble.นายกินไม่เคยพอรึไงมาร์ลีย์ ขนาดกินไป 2 ชามแล้วนะ Marley & Me (2008)
Yeah, but instead of judging and rejecting... we'll put all the pledges we get into a bowl, and we'll draw 30 names out.ใช่แล้วนอกจากตัดสิน แล้วปฎิเสธไป เราจะใช่ชื่อลงไปในชาม แล้วจะจับออกมา 30 ชื่อ The House Bunny (2008)
It's the same look a dog gets, right before you put down the bowl.มันเป็นเหมือนกับ หมาจะเชื่อฟังคุณ ก่อนจะให้อาหารมัน Made of Honor (2008)
Those eyes would be big on a cow. Are those eyeballs or bowling balls?อย่างกับลูกโบว์ลิ่ง \ ถอนสายตาไม่ได้เลยนะเนี่ย Bedtime Stories (2008)
Eating a bowl of krispity krunch, okay?แถมนั่งกินอาหารเช้าไปด้วย เข้าใจป่าว Shut Down (2008)
Good. Take his bowling shirts and the rest of his crap with you when you leave.ดี อย่าลืมเอาเสื้อผ้าเขา Greatness Achieved (2008)
It's like my Superbowl jersey. I bled in this thing.ชุดเผด็จศึกเชียวนะ หลั่งเลือดให้มันด้วย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
That shit don't float in my bowl.ฉันก็เจอเรื่องแย่ๆที่ประหลาดใจเหมือนกัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
I thought I picked up a tail leaving the bowling alley.กว่าจะย้ายนก้นมาจากเลนโบว์ลิ่งได้ Duplicity (2009)
If you warm the bowl slightly before you beat in the egg yolk, it changes everything.ถ้าคุณอุ่นถ้วยนิดหน่อย ก่อนที่จะตีไข่แดง มันเปลี่ยนทุกอย่าง Julie & Julia (2009)
He left this paper-mache bowl on the sofa one day and I didn't see it and I sat down, and I... kinda squashed it.เขาทิ้งกระดาษนี่ไว้ที่โซฟา และฉันไม่เห็นมันจึงนั่งทับ ฉันจึงทำมันเยิน District 9 (2009)
- At the Hollywood bowl.- ที่ฮอลลีวูดโบล Zombieland (2009)
- Bowling, please.- โบวลิ่งค่ะ Princess Protection Program (2009)
It's a bowling alley. That's bowling.มันคือที่โยนโบวลิ่ง นั่นไงโบวลิ่ง Princess Protection Program (2009)
Okay, you're obviously not from here, so just bowl. You first.โอเค,ช่างมันเถอะ, โยนโบวลิ่งเถอะ .เธอเริ่มก่อน Princess Protection Program (2009)
Will you show us how to bowl like that?เธอโชวพวกเราหน่อยได้ไหมว่าโยนโบวลิ่งแบบนี้ได้ยังไง Princess Protection Program (2009)
- Shall we bowl again tomorrow?- งั้นเราไปโยนโบวลิ่งกันอีกพรุ่งนี้ไหม Princess Protection Program (2009)
It's like a party in a bowl.มันเหมือนกับมีงานปาร์ตี้ในชามเลย In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Oh, um, by the way, can you bring your blue punch bowl? - Absolutely. Anything else you need?เธอเอาชามใส่พันช์สีน้ำเงินได้มั้ย ได้แน่นอน มีอะไรที่เธอต้องการอีกมั้ย Crime Doesn't Pay (2009)
Oh, great. You found the punch bowl.โอ้ เยี่ยมเลย เธอเจอชามน้ำพั้นซ์ Crime Doesn't Pay (2009)
First the candy bowl and now this?ครั้งแรกก็จานลูกกวาดแล้วนี่ิีอีก? The Story of Lucy and Jessie (2009)
It is double coupon day, sorta like the oscars And the super bowl all rolled into one.เป็นวันที่ใช้คูปองส่วนลดได้สองเท่า เหมือนกับเอางานออสการ์มารวมกับการแข่งซุปเปอร์โบลว์ในวันเดียวกัน Bargaining (2009)
You eating' a bowl of stem cells every morning?นายกินสเต็มเซลทุกเช้าเหรอ Marry Me a Little (2009)
There, Michael, you see, that's why I didn't put your name in the bowl.เห็นไหม ไมเคิล ทำไมฉันถึงไม่ได้ใส่ ชื่อแก ลงไปในถ้วย Cowboys and Indians (2009)
Give me the rice bowl.คืนชามข้าวมาให้หนูนะ Episode #1.1 (2009)
Give me the rice bowl, you girl!เอาชามข้าวมาให้ฉันนะ Episode #1.1 (2009)
Give me the rice bowl!เอาชามเข้ามานะ Episode #1.1 (2009)
Jan Di. The rice bowl.จันดี ชามข้าว Episode #1.1 (2009)
The price of a fried chicken is enough to feed our whole family a few bowls of chicken soup.ไก่ทอดนั่นมันแพงขนาดที่ซื้อซุปไก่มากินได้ตั้งหลายถ้วย Episode #1.6 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bowlThere is no sugar in the bowl.
bowlWhat is peculiar to Japan at mealtimes is that people eat rice out of little bowls.
bowlAt night, we usually go bowling.
bowlI've sometimes taken time off work to watch the Super Bowl.
bowlThe glass bowl broke in tiny fragments.
bowlThe art of making wooden bowls like these has died out.
bowlShe poured the milk into a bowl.
bowlCount me out if you go bowling.
bowlHe formed the clay into a bowl.
bowlWho do you think will win this year's Super Bowl?
bowlA bowl of rice.
bowlThe bowl contains many kinds of candy.
bowlI had a bowl of noodles at a street nearby.
bowlThe soup in the bowl was very delicious.
bowlFor example, they do not have to go to a stadium to see the World Series or the Super Bowl because they can enjoy watching the games in their own living rooms.
bowlDo you bowl?
bowlThere was, however, a need for food to be carried from the bowl to the mouth, and chopsticks came along to meet that need.
bowlWe have no salad in the bowl.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชามข้าวสุนัข[N] feeding bowl, See also: dog bowl
อ่าง[N] basin, See also: bowl, tub, Example: บรรดาพ่อค้าพยายามขายของออกมาในรูปของแถม เช่น ขายยาสีฟันแถมแก้ว ขายผงซักฟอกแถมอ่าง, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะที่ใหญ่เตี้ยและปากผาย, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
ขันเชิง[N] bowl with base attached, Example: แม่เก็บขันเชิงไว้ในตู้ชั้นบน, Thai definition: ขันชนิดที่มีเชิง
ขัน[N] bowl, See also: water dipper, Syn. ขันน้ำ, Example: แม่เตรียมข้าวสารใส่ขันไว้ตักบาตรอาหารแห้งในวันปีใหม่, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับตักหรือใส่น้ำ
ขันน้ำพานรอง[N] bowl with a supporting stand, Example: นวลผ่องซื้อขันน้ำพานรองชุดใหม่มาใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ, Count unit: ชุด, อัน, Thai definition: ขันน้ำที่มีพานรองรับ
ขันลงหิน[N] alloy bowl rubbed with stone, See also: stone-set bowl, Example: ตานอบมีฝีมือในการทำขันลงหินจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ขันชนิดหนึ่งทำจากโลหะประสมแล้วขัดด้วยหิน
ขันบาตร[N] alms bowl, Syn. บาตร, Example: ชาวบ้านถวายขันบาตรให้เป็นสมบัติของวัด, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต
โคม[N] ancient basin, See also: ancient bowl, Syn. ชาม, Example: เมื่อวานน้อยไปเที่ยวตลาดจตุจักรได้โคมอายุร้อยกว่าปีมาหนึ่งใบ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชื่อชามอย่างเก่าขนาดใหญ่รูปคล้ายโคม
มัลก[N] cup, See also: water bowl, water-cup, tumbler, Syn. ถ้วย, ขันน้ำ, ขัน, Count unit: ใบ, Notes: (บาลี)
มัลก[N] cup, See also: water bowl, water-cup, tumbler, Syn. ถ้วย, ขันน้ำ, ขัน, Count unit: ใบ, Notes: (บาลี)
ลงหิน[N] stone-polished metal bowl, Thai definition: ขันโลหะชนิดหนึ่ง ซึ่งผสมโลหะหล่อเป็นพิเศษ มีวิธีขัดด้วยหิน
อุ้มบาตร[V] hold an alms bowl, Example: หลวงพี่กำลังเดินอุ้มบาตรมาจวนจะถึงหน้าบ้านของเขาแล้ว
ตักบาตร[V] give food offerings to a Buddhist monk, See also: put food offerings into a Buddhist monk's bowl, give alms to a Buddhist monk, put food in, Syn. ใส่บาตร, Example: คุณแม่ตักบาตรที่ตลาดใกล้บ้านเกือบทุกวัน, Thai definition: เอาของใส่บาตรพระ
ตะเภา[N] bowl, See also: cup or basin used to hold water like a jug, Syn. ขันน้ำ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชื่อขันน้ำชนิดหนึ่ง
ตะเบ็ง[V] shout, See also: yell, bellow, bowl, Syn. ตะโกน, ตะเบ็งเสียง, เปล่งเสียง, Ant. กระซิบกระซาบ, พึมพำ, Example: เขาต้องตะเบ็งเสียงแข่งกับเสียงเพลงในเธค, Thai definition: เบ่งเสียงออกให้ดังเกินสมควร
ตลกบาตร[N] cloth sling for a Buddhist monk's begging-bowl, Syn. ถลกบาตร, Example: เณรหยิบตลกบาตรขึ้นมาสะพายไหล่, Thai definition: ถุงสำหรับใส่บาตรทำด้วยผ้า
ตุ๊กตาเสียกบาล[N] kind of offering doll of banana bark bowl on the triangle junction or floating on the water, Example: ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นเครื่องบวงสรวงสะเดาะเคราะห์ หรือทำขึ้นเพื่อรับเคราะห์แทนตน, Count unit: ตัว, Thai definition: ตุ๊กตาที่ใส่กระบะกาบกล้วยพร้อมทั้งเครื่องเซ่นผี แล้วนำไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งหรือลอยน้ำ
ถลกบาตร[N] removable alms-bowl sack with shoulder-strap, Syn. ตลกบาตร, Thai definition: ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า
ถ้วย[CLAS] bowl, See also: cup, tumbler, Example: เมื่อเปิดสำรับออกมาพบว่ามีกับข้าวตั้งเรียงอยู่ 4 ถ้วย, Thai definition: ลักษณนามเรียกถ้วยที่มีสิ่งของบรรจุ
ถ้วย[N] cup, See also: bowl, tumbler, Example: เครื่องภาชนะใช้สอยมีจาน ชาม ถ้วย และช้อน ควรจัดไว้เป็นอย่างๆ และใส่ตู้เก็บไว้ส่วนหนึ่ง, Thai definition: ภาชนะก้นลึก มีรูปต่างๆ สำหรับใส่น้ำหรือของบริโภค
บาตรแก้ว[N] kind of monk's alms-bowl, Count unit: ใบ, Thai definition: บาตรใหญ่ 3 ใบถักเชือกรอบนอก ในพระราชพิธีกัตติเกยา
บาตร[N] monk's alms-bowl, Example: ภาพที่พระสงฆ์ถือบาตรออกไปในเวลาเช้า ไม่ได้ไปขออาหารอย่างที่ชาวต่างประเทศเข้าใจ ท่านไปโปรดสัตว์ต่างหาก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต
ชาม[N] bowl, Syn. ถ้วยชาม, จานชาม, ชามอ่าง, Example: การเก็บจานชามต้องคว่ำเพื่อกันสิ่งสกปรก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะรูปคลุ่มๆ ชนิดหนึ่ง สำหรับใส่อาหาร
กะละมัง[N] basin, See also: enameled basin, enameled bowl, enamelware, Example: เราซักผ้าในกะละมัง, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชามอ่างหรือถาดเป็นต้น ทำด้วยโลหะเคลือบ
จานชาม[N] bowl, See also: plate, dish, Syn. ถ้วยชาม, Example: พวกผู้ใหญ่เปิดตู้ นำจานชามชุดพิเศษออกมาเช็ดล้างทำความสะอาด, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับใส่อาหาร
จานชาม[N] bowl, See also: plate, dish, Syn. ถ้วยชาม, Example: พวกผู้ใหญ่เปิดตู้ นำจานชามชุดพิเศษออกมาเช็ดล้างทำความสะอาด, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับใส่อาหาร
ธนุรมารค[N] curve, See also: bowline, Count unit: สาย, เส้น, Thai definition: ทางโค้งเหมือนธนู, Notes: (สันสกฤต)
สำรับ[N] a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice, Example: บ้านนี้กินข้าวกันหลายสำรับ เพราะมีคนหลายคน, Thai definition: ลักษณนามของภาชนะที่ใส่กับข้าวคาวหวาน
ใส่บาตร[V] put food offerings in a Buddhist monk's alms bowl, Syn. ตักบาตร, Ant. รับบาตร, Example: แม้เธอจะไม่ค่อยได้ไปวัด แต่ก็ใส่บาตรทุกเช้า, Thai definition: เอาของใส่บาตรพระ
สำรับ[N] a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice, Example: บ้านนี้กินข้าวกันหลายสำรับ เพราะมีคนหลายคน, Thai definition: ลักษณนามของภาชนะที่ใส่กับข้าวคาวหวาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บาตร[n.] (bāt) EN: monk's alms bowl   FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
บิณฑ[n.] (bintha) EN: food offering ; bowl of food   FR: bol de riz [m]
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
โบว์ลิ่ง [n.] (bōling) EN: bowling   FR: bowling [m]
ชาม[n.] (chām) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate   FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]
ชามข้าวสุนัข[n. exp.] (chām khāo sunak) EN: feeding bowl ; dog bowl   FR: écuelle [f]
เห่าหอน[v. exp.] (hao høn) EN: bark and bowl ; howl ; bark ; bay   
กะละมัง[n.] (kalamang) EN: enameled basin ; enameled bowl ; enamelware   FR: bassine émaillée [f]
ขัน[n.] (khan) EN: dipping bowl ; water dipper   
ขันล้างหน้า[n. exp.] (khan lāng nā) EN: bowl for washing the face   
ก้นบาตร[n. exp.] (kon bāt) EN: bottom of a monk's bowl   
กระถางน้ำ[n. exp.] (krathāng nām) EN: water basin ; water bowl   
ลงหิน[n.] (longhin) EN: stone-polished metal bowl ; polished brass bowl   
โอ[n.] (ō) EN: small bowl ; lacquered bowl   FR: récipient en laque [m]
ใส่บาตร[v. exp.] (sai bāt) EN: offer food to monks ; put food offerings in a Buddhist monk's alms bowl   FR: donner l'aumône matinal
ตักบาตร[v.] (takbāt) EN: give food offerings to a Buddhist monk ; put food offerings into a Buddhist monk's bowl ; give alms to a Buddhist monk ; put food in the bowls of Buddhist priests in the morning   
ตลกบาตร[n.] (talokbāt) EN: cloth sling for a Buddhist monk's begging-bowl   
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: removable alms-bowl sack with shoulder-strap   
โถ[n.] (thō) EN: jar with a lid ; bowl with a lid ; glass with a lid ; earthen jar ; glass jar   FR: pot [m] ; jarre avec couvercle [f] ; bocal avec couvercle [m] ; bol [m]
ทอย[v.] (thøi) EN: throw ; pitch ; bowl ; cast   
โถน้ำตาล[n.] (thō nāmtān) EN: sugar bowl   FR: sucrier [m]
โถส้วม[n.] (thōsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl   FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]
ถ้วย[n.] (thuay = thūay) EN: cup ; small bowl ; glass ; tumbler   FR: tasse [f] ; gobelet [m]
ถ้วย[n.] (thuay) EN: [classifier : cups (coffee cups, tea cups), bowls]   FR: [classificateur : tasses (à café ou thé), bols]
ตู้ปลา[n.] (tūplā) EN: aquarium ; fishbowl ; fish tank   FR: aquarium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOWL    B OW1 L
BOWLS    B OW1 L Z
BOWLUS    B OW1 L AH0 S
BOWLIN    B OW1 L IH2 N
BOWLEY    B OW1 L IY0
BOWLES    B OW1 L Z
BOWLER    B OW1 L ER0
BOWLBY    B OW1 L B IY0
BOWLEN    B OW1 L AH0 N
BOWLED    B OW1 L D
BOWLDS    B OW1 L D Z
BOWLAND    B OW1 L AH0 N D
BOWLERS    B OW1 L ER0 Z
BOWLING    B OW1 L IH0 NG
FISHBOWL    F IH1 SH B OW2 L
BOWLING'S    B OW1 L IH0 NG Z
SUPERBOWL    S UW1 P ER0 B OW2 L
SUPERBOWLS    S UW1 P ER0 B OW2 L Z
SUPERBOWL'S    S UW1 P ER0 B OW2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bowl    (v) (b ou1 l)
bowls    (v) (b ou1 l z)
bowled    (v) (b ou1 l d)
bowler    (n) (b ou1 l @ r)
bowlers    (n) (b ou1 l @ z)
bowline    (n) (b ou1 l i n)
bowling    (v) (b ou1 l i ng)
bowlines    (n) (b ou1 l i n z)
washbowl    (n) (w o1 sh b ou l)
dust-bowl    (n) - (d uh1 s t - b ou l)
punchbowl    (n) (p uh1 n ch b ou l)
washbowls    (n) (w o1 sh b ou l z)
dust-bowls    (n) - (d uh1 s t - b ou l z)
punchbowls    (n) (p uh1 n ch b ou l z)
finger-bowl    (n) - (f i1 ng g @ - b ou l)
clean-bowled    (j) - (k l ii1 n - b ou1 l d)
finger-bowls    (n) - (f i1 ng g @ - b ou l z)
bowling-green    (n) - (b ou1 l i ng - g r ii n)
bowling-greens    (n) - (b ou1 l i ng - g r ii n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bowle {f} (Getränk)(cold) punch [Add to Longdo]
Bowle {f} (Gefäß)punchbowl; bowl [Add to Longdo]
Bowling spielen; kegelnto bowl [Add to Longdo]
Brennraummulde {f} [techn.]combustion bowl [Add to Longdo]
Doppelspüle {f}double bowl sink [Add to Longdo]
Filzhut {m}bowler hat; felt hat [Add to Longdo]
Fischglas {n}fish bowl [Add to Longdo]
Kegel {m} (Bowling)pin [Add to Longdo]
Kegelbahn {f} | Kegelbahnen {pl}bowling alley; ninepins alley | bowling alleys [Add to Longdo]
Klosettbecken {n}closetbowl [Add to Longdo]
Napf {m}bowl; small dish [Add to Longdo]
Palstek {m}bowline [Add to Longdo]
Pfeifenkopf {m}bowl [Add to Longdo]
Salatschüssel {f}salad bowl [Add to Longdo]
Schälchen {n}small bowl [Add to Longdo]
Schüssel {f}; Becken {n}; Schale {f}; Kugel {f} | Schüsseln {pl}; Schalen {pl}bowl | bowls [Add to Longdo]
Superbowl {m} (jährliches American-Football-Endspiel der 2 besten Teams) [sport]superbowl [Am.] [Add to Longdo]
Teigschüssel {f}pastry bowl [Add to Longdo]
Tummlerglassbowl; tumbler [Add to Longdo]
Trockengebiet {n}dust bowl [Add to Longdo]
Waschschüssel {f} | Waschschüsseln {pl}washbowl | washbowls [Add to Longdo]
Zuckerbüchse {f} | Zuckerbüchsen {pl}sugar bowl | sugar bowls [Add to Longdo]
Zuckerdose {f}sugar bowl [Add to Longdo]
rolltebowled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi) [Add to Longdo]
お碗;御碗[おわん, owan] (n) (See 碗) bowl [Add to Longdo]
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei [Add to Longdo]
サラダボール[, saradabo-ru] (n) salad-bowl [Add to Longdo]
サラダボウル[, saradabouru] (n) salad bowl [Add to Longdo]
シュガーボウル[, shuga-bouru] (n) sugar bowl [Add to Longdo]
スーパーボウル[, su-pa-bouru] (n) Super Bowl; (P) [Add to Longdo]
スープボウル[, su-pubouru] (n) soup bowl [Add to Longdo]
スープ皿[スープざら, su-pu zara] (n) soup plate; soup bowl [Add to Longdo]
スープ鉢[スープばち, su-pu bachi] (n) (obsc) (See スープボウル) soup bowl [Add to Longdo]
ストライク[, sutoraiku] (n) strike (e.g. with bowling, baseball); (P) [Add to Longdo]
フィンガーボール[, finga-bo-ru] (n) finger bowl [Add to Longdo]
フックボール[, fukkubo-ru] (n) hook bowl [Add to Longdo]
ヘッドピン[, heddopin] (n) headpin (bowling) [Add to Longdo]
ボーラーハット[, bo-ra-hatto] (n) (See 山高帽子) bowler hat [Add to Longdo]
ボール[, bo-ru] (n) (1) ball; (2) bowl; (3) (abbr) (See ボール紙) board (e.g. cardboard, pasteboard); (P) [Add to Longdo]
ボウラー[, boura-] (n) bowler [Add to Longdo]
ボウリング(P);ボーリング(P)[, bouringu (P); bo-ringu (P)] (n,vs) (1) bowling; (2) boring; drilling; (3) (obsc) bawling; (P) [Add to Longdo]
ボウリング場;ボーリング場[ボウリングじょう(ボウリング場);ボーリングじょう(ボーリング場), bouringu jou ( bouringu ba ); bo-ringu jou ( bo-ringu ba )] (n) bowling alley [Add to Longdo]
ボウル[, bouru] (n) bowl; (P) [Add to Longdo]
ボウルゲーム[, bouruge-mu] (n) bowl game [Add to Longdo]
マッシュルームカット[, masshuru-mukatto] (n) mushroom cut; bowl cut; moptop [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
一膳[いちぜん, ichizen] (n) (1) bowl (of rice); (2) pair (of chopsticks) [Add to Longdo]
一飯[いっぱん, ippan] (n) bowl of rice; meal [Add to Longdo]
餌箱;エサ箱[えさばこ(餌箱);エサばこ(エサ箱), esabako ( esa hako ); esa bako ( esa hako )] (n) (animal) feed tray; feed trough; feed box; feed bowl; bait box (e.g. for fishing) [Add to Longdo]
火皿[ひざら, hizara] (n) fire grate; chafing dish; pipe bowl [Add to Longdo]
菓子鉢[かしばち, kashibachi] (n) bowl for confectioneries [Add to Longdo]
雁首;がん首[がんくび, gankubi] (n) (1) head of a pipe, incl. the bowl and stem attachment; (2) (col) neck; head [Add to Longdo]
[き, ki] (n) (1) bowl; vessel; container; (2) ability; capacity; calibre; caliber; (P) [Add to Longdo]
旧盤[きゅうばん, kyuuban] (n) old bowl (platter); old (musical) recording [Add to Longdo]
玉子丼[たまごどんぶり, tamagodonburi] (n) bowl of rice topped with boiled eggs [Add to Longdo]
金魚鉢[きんぎょばち, kingyobachi] (n) goldfish bowl [Add to Longdo]
金椀;鋺[かなまり;かなわん(金椀), kanamari ; kanawan ( kin wan )] (n) (See 椀) small metal bowl [Add to Longdo]
口縁[こうえん, kouen] (n) (1) rim of bowl or vessel; (2) peristome [Add to Longdo]
高麗茶碗[こうらいぢゃわん, kouraidyawan] (n) Koryo-dynasty tea bowl [Add to Longdo]
山高帽[やまたかぼう, yamatakabou] (n) (abbr) (See 山高帽子) bowler hat [Add to Longdo]
山高帽子[やまたかぼうし, yamatakaboushi] (n) derby; bowler (hat) [Add to Longdo]
散らし鮨;散らし寿司;ちらし寿司;散らしずし[ちらしずし, chirashizushi] (n) {food} (See ばら寿司・ばらずし,五目鮨・ごもくずし) sushi rice in a box or bowl with a variety of ingredients sprinkled on top [Add to Longdo]
糸じり;糸尻[いとじり, itojiri] (n) (See 糸底) bottom rim of cup or bowl [Add to Longdo]
汁椀[しるわん, shiruwan] (n) soup bowl [Add to Longdo]
小鉢[こばち, kobachi] (n) small bowl [Add to Longdo]
深川丼[ふかがわどん, fukagawadon] (n) rice bowl with clams and miso broth [Add to Longdo]
水差し;水差;水指;水指し[みずさし, mizusashi] (n) (1) pitcher; water jug; watering can; (2) (usu. not 水差し) container of fresh water for replenishing the kettle and rinsing bowls (tea ceremony) [Add to Longdo]
世間の目[せけんのめ, sekennome] (exp,n) spotlight; public eye; public's attention; goldfish bowl [Add to Longdo]
洗い桶[あらいおけ, araioke] (n) washtub; dishpan; washing-up bowl [Add to Longdo]
[ぜん, zen] (n) (1) small dining table (usu. for a single person); serving tray (with legs); (2) (See 御膳) meal; food; serving; (ctr) (3) counter for bowlfuls of rice; counter for pairs of chopsticks; (P) [Add to Longdo]
他人丼[たにんどん, tanindon] (n) (See 親子丼) bowl of rice with cooked meat (other than chicken) and eggs on top; oyakodon made with something other than chicken [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一碗[yī wǎn, ㄧ ㄨㄢˇ, ] bowl [Add to Longdo]
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, ] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] bowl of food; well [Add to Longdo]
保龄球[bǎo líng qiú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] bowling (balls) [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] bowl; tub [Add to Longdo]
[quān, ㄑㄩㄢ, ] bowl [Add to Longdo]
洗脸盆[xǐ liǎn pén, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, / ] washbowl; basin for washing hands and face [Add to Longdo]
洗脸盆洗盆[xǐ liǎn pén xǐ pén, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ ㄒㄧˇ ㄆㄣˊ, / ] washbowl [Add to Longdo]
[ōu, , / ] bowl; cup [Add to Longdo]
[àng, ㄤˋ, ] abundant; bowl; dish; pot [Add to Longdo]
研钵[yán bō, ㄧㄢˊ ㄅㄛ, / ] mortar (bowl for grinding with pestle) [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] alms bowl [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] bowl; cup [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, / ] alms bowl; small earthenware basin [Add to Longdo]
钵盂[bō yú, ㄅㄛ ㄩˊ, / ] alms bowl [Add to Longdo]
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ, / ] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine [Add to Longdo]
脸盆[liǎn pén, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, / ] washbowl; basin for washing hands and face [Add to Longdo]
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, / ] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game) [Add to Longdo]
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, / ] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game) [Add to Longdo]
金钵[jīn bō, ㄐㄧㄣ ㄅㄛ, / ] (gold) alms bowl (of a Buddhist monk) [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] an alms bowl; a small bell [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, ] hanging bowl for lamp or fish [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, / ] small earthenware plate or basin; a monk's alms bowl; Sanskrit paatra [Add to Longdo]
铁饭碗[tiě fàn wǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, / ] secure employment (lit. iron rice bowl) [Add to Longdo]
饭碗[fàn wǎn, ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, / ] rice bowl; job; livelihood; way of making a living [Add to Longdo]
鱼缸[yú gāng, ㄩˊ ㄍㄤ, / ] fish tank; fishbowl; aquarium [Add to Longdo]
鼓盆[gǔ pén, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ, ] lit. to drum on a bowl; refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife; fig. grief for a lost wife [Add to Longdo]
鼓盆之戚[gǔ pén zhī qī, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ ㄓ ㄑㄧ, / ] drumming on a bowl in grief (成语 saw, refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife); fig. grief for a lost wife [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top