ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonté

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonté-, *bonté*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณธรรม[n.] (khunnatham) EN: virtue ; merit ; good ; moral ; moral principle ; goodness   FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f]
ความดี[n.] (khwāmdī) EN: goodness ; virtue ; merit   FR: bonté [f] ; vertu [f]
ความโอบอ้อมอารี[n.] (khwām ōp-øm-ārī) EN: helpfulness ; generosity   FR: générosité [f] ; bonté [f] ; serviabilité [f]
มิตรจิต[n.] (mittrajit) EN: friendliness ; geniality   FR: bonté [f] ; bienveillance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BONTE    B AA1 N T
BONTEMPO    B AA2 N T EH1 M P OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラジオカーボンテスト[, rajioka-bontesuto] (n) radiocarbon test [Add to Longdo]
梵天[ぼんてん, bonten] (n) Brahma-Deva [Add to Longdo]
梵天王[ぼんてんおう, bonten'ou] (n) Brahma; the Creator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top