Search result for

bloß

(50 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bloß-, *bloß*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blossom[N] ดอกไม้, See also: ดอก, Syn. flower
blossom[VI] ออกดอก
blossom[VI] พัฒนา, See also: เติบโต, Syn. bloom
blossom[N] ช่วงที่ออกดอก, See also: การออกดอก
blossom out[PHRV] (ดอกไม้)บาน, See also: เบ่งบาน, Syn. blossom forth
blossom out[PHRV] พัฒนา, See also: เจริญเติบโต, มีพัฒนาการ, เจริญก้าวหน้า
blossom out[PHRV] ร่าเริง, See also: กระชุ่มกระชวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blossom(บลอส'เซึม) n. ดอกไม้,ภาวะที่ดอกกำลังบาน vt. ทำให้ดอกบาน,ดอกบาน,พัฒนา,เจริญเติบโต, See also: blossomy adj. ดูblossom, Syn. flower ###A. fade
apple blossomดอกต้นแอปเปิล
peach blossomn. ดอกท้อ,สีม่วงแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
blossom(n) ดอกไม้บาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blossom๑. ออกดอก [มีความหมายเหมือนกับ bloom ๑]๒. ดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย้ม[V] blossom, See also: bloom, Ant. หุบ
ปลีกล้วย[N] blossom of the banana tree, See also: banana flower, Syn. ปลี, หัวปลี, Example: เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปลีกล้วย หยวกกล้วย กล้วยสุก กล้วยดิบ, Thai definition: ดอกของกล้วยที่ยังมีกาบหุ้มอยู่ กินดิบหรือนำมาปรุงอาหารได้
ผลิ[V] bud, See also: blossom, bloom, sprout, Syn. งอก, Example: ต้นไม้ใหญ่น้อยผลิดอกออกช่อแตกใบใหม่เขียวชอุ่ม, Thai definition: เริ่มงอกปริออกมา เช่น ดอกไม้ผลิ ใบไม้ผลิ
ผลิบาน[V] blossom, See also: bloom, flower, Syn. เบ่งบาน, บาน, Ant. หุบ, Example: ดอกไม้ผลิบานเต็มกิ่งก้านและลำต้นหนาแน่น, Thai definition: เผยออก, คลี่ออก, ขยายออก
บานสะพรั่ง[V] blossom, See also: bloom, bud, Example: ดอกไม้ในสวนบานสะพรั่งส่งทั้งกลิ่น และสีล่อใจหมู่แมลงทั้งหลาย, Thai definition: บานสวยงามมากมาย, เบ่งบานเต็มที่
บุปผา[N] flowers, See also: blossoms, blooms, Syn. ดอกไม้, บุปผชาติ, ผกา, บุษบา, Example: บริเวณสนามพิธีมีช่อบุปผาประดับประดาอยู่เต็มไปหมด
บุปผชาติ[N] flowers, See also: blossoms, Syn. มวลดอกไม้, มวลบุปผชาติ, Example: ขบวนรถแห่เทียนพรรษาตกแต่งด้วยเหล่าบุปผชาติหลากสีสันมากมายหลายชนิด, Thai definition: บรรดาดอกไม้ต่างๆ, Notes: (บาลี)
เบ่งบาน[V] bloom, See also: blossom, Syn. บาน, แย้มบาน, Example: ดอกไม้น้อยๆ เบ่งบานไสวไปเต็มท้องทุ่งสุดลูกหูลูกตา, Thai definition: ขยายกลีบออกไปเต็มที่
การผลิ[N] bloom, See also: blossom, bud, sprout, germination, Syn. การงอก, การออกดอก, Example: ฤดูใบไม้ผลิเริ่มมาเยือนตุ่มตาของกิ่งยางเริ่มตูมเต่งสัญญาณแห่งการผลิใบอ่อนของพืชพันธุ์ฉายชัดยามเพ่งมองที่กิ่งก้าน, Thai definition: การเริ่มงอกปริออกมา เช่น ดอกไม้ผล ใบไม้ผลิ
จั่น[N] blossom or spadix of the coconut or betel palm, Count unit: จั่น, Thai definition: ช่อดอกหมากหรือช่อดอกมะพร้าวเมื่อยังอ่อนอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOSE    B L OW1 Z
BLOSS    B L AO1 S
BLOSSER    B L AO1 S ER0
BLOSSOM    B L AA1 S AH0 M
BLOSSOMS    B L AA1 S AH0 M Z
BLOSSOMED    B L AA1 S AH0 M D
BLOSSOMING    B L AA1 S AH0 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blossom    (v) (b l o1 s @ m)
blossoms    (v) (b l o1 s @ m z)
blossomed    (v) (b l o1 s @ m d)
blossoming    (v) (b l o1 s @ m i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
farblos(adj) ที่ไม่มีสี
ablösbar(adj) ที่ถอดออกได้, ที่ลอกออกได้ เช่น Das ist ein Klebstoff, der wieder abloesbar ist, und keine Spuren hinterlässt, da die Klebstoffreste mit den Fingern abgerubbelt werden können., See also: R. lösbar

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bloßstellung {f}; Entlarvung {f}; Enttarnung {f}; Enthüllung {f}; Aufdeckung {f}exposure [Add to Longdo]
bloße Haut {f}; nacktbuff [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
カランコエ[, karankoe] (n) kalanchoe (esp. species Kalanchoe blossfeldiana) (lat [Add to Longdo]
ブロッサム[, burossamu] (n) blossom [Add to Longdo]
一重桜[ひとえざくら, hitoezakura] (n) cherry tree bearing single blossoms; single cherry blossoms [Add to Longdo]
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) [Add to Longdo]
花に浮かれる[はなにうかれる, hananiukareru] (exp,v1) to be intoxicated with the blossoms [Add to Longdo]
花を観る;花を見る[はなをみる, hanawomiru] (exp,v1) (See 花見) to view (cherry) blossoms; to look at flowers [Add to Longdo]
花衣[はなごろも, hanagoromo] (n) (See 花見) fancy kimono used for cherry blossom viewing; fancy kimono [Add to Longdo]
花開く[はなひらく, hanahiraku] (exp,v5k) to blossom; to flower; to bloom [Add to Longdo]
花見[はなみ, hanami] (n,vs) (See お花見) cherry blossom viewing; flower viewing; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, / ] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale, #33,800 [Add to Longdo]
群花[qún huā, ㄑㄩㄣˊ ㄏㄨㄚ, ] blossom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  bloß /bloːs/
   bare; mere

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top