Search result for

blendes

(277 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blendes-, *blendes*, blende
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blendes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blendes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blend[VT] ผสม, See also: ผสมให้เข้ากัน, รวมกัน, Syn. mix
blend[N] การผสม, See also: การรวมตัว, Syn. mixture
blend[N] ส่วนผสม
blend[N] คำประสม
blender[N] ผู้ผสมหรือเครื่องปั่น
blend in[PHRV] ทำให้เข้ากันได้, See also: ผสมผสาน, คลุกเคล้า
blend with[PHRV] กลมกลืนกับ, See also: เข้ากันได้ดีกับ, Syn. assort with, blend together, go together
pitch-blende[N] แร่ยูเรเนียม
blend together[PHRV] กลมกลืนกัน, See also: ผสมผสานกัน, เข้ากัน, Syn. blend with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blend(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (การ) ผสม,คลุก,กลมกลืน vi. คลุกเคล้าให้เข้ากันจนแยกไม่ออก,ทำให้เหมาะกับ,คำสนธิ,ของผสม,ของเจือปน, Syn. mix
blende(เบลนด) n. Sulphideของสังกะสี
blender(เบลน'เดอะ) n. ผู้ผสม,สิ่งเจือปน,ตัวผสมเครื่องผสม,เครื่องปั่นผสม

English-Thai: Nontri Dictionary
blend(n) การคลุกเคล้า,การผสมผสาน
blend(vt) คลุก,คลุกเคล้า,ผสมผสาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pitchblendeพิตช์เบลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blendeเบลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blending colourสีกลืนกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blending taperปลายสอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
zinc blendeซิงก์เบลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hornblendeฮอร์นเบลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blendingการผสมผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ได้ชนิดและคุณภาพของน้ำมันตามความต้องการของตลาดและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด [ปิโตรเลี่ยม]
Blent Blendน้ำมันดิบเบรน
น้ำัมันดิบจากแหล่งทะเลเหนือของอังกฤษ ซึ่งราคาของน้ำมันดิบเบรนใช้เป็นตัวอ้างอิงราคาน้ำมันในตลาดน้ำมันนานาชาติด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Microsoft Expression blendไมโครซอฟต์ เอ็กเพรสชัน เบลนด์ [TU Subject Heading]
Hornblende ฮอร์นเบลนด์
แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในหินแกรนิตเทือกเขาตาก-เถิน และเทือกเขาสระบาป จังหวัดจันทบุรี เป็นส่วนประกอบของหินไดออไรต์ ซึ่งพบหลายแห่ง เช่นที่ เขามัน อำเภอทับกวาง จังหวัดสระบุรี ประโยชน์ - เป็นแร่ประกอบหินที่สำคัญในหินอัคนี และหินแปร [สิ่งแวดล้อม]
Air Blendersเครื่องผสมอากาศ [การแพทย์]
Blendedรวมกัน [การแพทย์]
Blenderized Feeding Formulaอาหารสูตรผสม [การแพทย์]
Blenderized Formulaสูตรอาหารปั่นผสม [การแพทย์]
Blendersเครื่องปั่น,เครื่องบด,เครื่องปั่นอาหาร [การแพทย์]
Blenders, High Shear-Rateเครื่องปั่นความเร็วสูง [การแพทย์]
Blenders, Waringเครื่องปั่น,ครกไฟฟ้า [การแพทย์]
Blendingการผสม [การแพทย์]
Blending of Immiscible Liquidsการช่วยการละลายของของเหลว2ชนิดที่ไม่เข้ากันโด [การแพทย์]
zinc blendeซิงค์เบลนด์, แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบสังกะสีซัลไฟด์  สูตรเคมีคือ ZnS แร่ชนิดนี้มักมีแร่เหล็กปนอยู่ด้วยประมาณ 20% มีสีเหลือง น้ำตาลปนแดงหรือดำ มีความวาวคล้ายเพชร ความแข็ง 3.5-4 ใช้นำมาถลุงเอาโลหะสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm sorry, but I'm afraid all the henchmen blend into one, even to me.แล้วก็ เอ่อ โทษนะ หน้าตาเธอเหมือนเอา หน้าพวกวายร้่ายมารวมๆ กันไว้เลยน่ะ Inkheart (2008)
You know, my whole life, that's all I've ever wanted to do... is just blend.คุณก็รู้ ว่านี้คือชีวิตของผม ทั้งหมดที่ผมอยากทำ... ก็แค่มิ๊กเครื่องดื่ม The House Bunny (2008)
I like his green shirts. Is that like a poly blend kind of thing?กูชอบเสื้อมันว่ะ สวยดี Made of Honor (2008)
It's blended.นั่นส่วนผสมสำคัญเลย The Ruins (2008)
So your drinks are, like, blended with hepatitis B. Yes. Hepatitis B.ถ้าเธอดื่มน้ำที่มีส่วนผสมนั่น เธอได้เป็น โรคไวรัสตับอักเสบบีแน่ๆ The Ruins (2008)
This is just called blending in like a ninja.นี่เค้าเรียกว่า พรางตัวเหมือนนินจา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Undercover, yo, you gotta blend in with your surrounding.การแฝงการ ต้องให้กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's got a built-in blender, four electric fans, and a thermal sewage disposal.เขามีเครื่องผสมอาหาร และพัดลม 4 ตัว เครื่องกำจัดขยะ Confessions of a Shopaholic (2009)
Oh, I do it to blend in, you know zombies don't mess with other zombies.โอ้ เพื่อเบนความสนใจ แบบว่าซอมบี้จะไม่ยุ่งกับซอมบี้ Zombieland (2009)
And in order for that to happen, she has to blend in as a normal American teenager.และเพื่อให้สิ่งนั้นเหมือนจริง ต้องให้เธอ เป็นวัยรุ่นอเมริกันปกติ Princess Protection Program (2009)
You're supposed to blend in.เธอควรทำมัน Princess Protection Program (2009)
- You're supposed to be blending in.- เธอควรทำตัวให้เหมือนเด็กธรรมดา. Princess Protection Program (2009)
- I am blending.-ชั้นทำอยู่ Princess Protection Program (2009)
I will try to blend in.ชั้นจะพยายามทำมัน. Princess Protection Program (2009)
You're not blending in. Pick a ball.เธอไม่ใช่เจ้าหญิง มาเลือกบอล Princess Protection Program (2009)
You're just gonna end up at some huge school, join a frat, and blend in with the rest of the useless motherfuckers.นายแค่กำลังจะจบจากโรงเรียน เข้ามหาลัย และใช้ชีวิตที่เหลือไปอย่างไร้ค่า Dare (2009)
Well, it's a special blend.เอ่อ, มันเป็นสูตรปรุงพิเศษ Bound (2009)
Ladies, start your blenders.สาว ๆ เปิดเครื่องปั่นได้แล้ว Rose's Turn (2009)
Uncle Keith's special blend.สูตรลับของลุงฉันเอง Cook (2009)
Look, let's just blend into the crowd.นี่ แฝงตัวไปในกลุ่มคนเถอะ Cowboys and Indians (2009)
So I become an expert at blending in, camouflaging myself, becoming one of the guys.-ผมน่าจะทำตัวไปตามเหตุการณ์นี้ ทำตัวให้เป็นปกติ เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น Blinded by the Light (2009)
This blending in thing isn't as easy as it looks. [eerie music] [indistinct sobbing] We're here.-มันไม่ง่ายเลยที่จะทำให้ดูเหมือนปกติ Blinded by the Light (2009)
All in the name of blending in.ทั้งหมดอยู่ในส่วนผสมกันของชื่อ If I Had a Hammer (2009)
We came up with such a spectacular blend of drugs.เราได้สิ่งที่เป็น ส่วนผสมพิเศษของตัวยา A New Day in the Old Town (2009)
Look, it's been six weeks since they put my brain box through the blender, okay?ฟังนะ นี่มันผ่านมา 6 อาทิตย์ ตั้งแต่สมองผมอยู่ในนั้น โอเค้ Harbingers in a Fountain (2009)
- [blender whirring]- [เครื่องปั่นดังกระหึ่ม] Momentum Deferred (2009)
No, I want to blend in.ไม่ ฉันอยากดูกลมกลืน The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
So they can blend in while they're gathering information.จะได้สามารถกลมกลืนกับคนอื่นขณะรวบรวมข้อมูล Of Human Action (2009)
I wanna blend in.ถ้านายอยากกลมกลืนกับเพื่อนเพนนี The Cornhusker Vortex (2009)
If you wanna blend in I'd think looking like an idiot would be the perfect camouflage.ฉันคิดว่างี่เง่าจะดูเนียนที่สุด The Cornhusker Vortex (2009)
We need to blend.เราต้องทำตัวกลมกลืน 162 Candles (2009)
(blender grinding) The two aren't mutually exclusive!สองอย่างนั้นไม่เกี่ยข้องกันนะ The Guitarist Amplification (2009)
You can turn off the blender.นายเลิกปั่นน้ำได้ The Guitarist Amplification (2009)
No. You know, she pulls focus, she doesn't blend in.ไม่หรอก คุณรู้นี่ เธอดึงจุดสนใจ เธอไม่ได้ดูกลมกลืน Burlesque (2010)
A girl that doesn't blend in?หญิงสาวที่ไม่ได้ดูกลมกลืน ? Burlesque (2010)
Are you blending in well here, Natalie?กลมกลืนกับคนที่นี่ดี้มั้ย? Iron Man 2 (2010)
And there are some of us who are just trying to blend in to the crowd.และก็มีบางคนที่อยาก ร่วมจอยบนบัลลังค์ด้วย Easy A (2010)
Well, then you've gotta do everything you can to blend in or decide not to care.งั้น เธอก็ต้องทำทุกอย่าง เพื่อจะได้ไปจอย... ...หรือตัดใจไม่แคร์หล่ะ Easy A (2010)
The first blend, a specialกลิ่นกุหลาบ ที่เธอโปรดนะ The Expendables (2010)
You'll be able to blend into cab traffic there.คุณต้องพยายามเข้าไปปะปนในเส้นทางของแท็กซี่ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Some advice, blend in. Don't give her no reason to fixate on you.คำแนะนำบางผสมผสานสิ่งต่อไปนี้ Don't ให้เหตุผลที่จะ fixate ที่คุณเธอไม่ Death Race 2 (2010)
Turns out that a heroic dose of antibiotics and a mysterious blend of herbal remedies and a vow of silence is all it takes to cure tonsillitis, so...ปรากฏว่า ยาปฏิชีวนะ กับ ยาสมุนไพร และงดใช้เสียง รักษาทอนซิลได้ Laryngitis (2010)
Why can't you just work harder at blending in? I'm sure that'd be easier for you.- มันคงง่ายกับนาย Theatricality (2010)
I t's a perfect blend of the masculine and the feminine... the muted and the theatrical.ความสงบ และการแสดง Theatricality (2010)
Of a fairly potent blend of hashish- guys, hang on a second.พวกกัญชารสชาติ กลมกล่อมเป็นพิเศษ-- หยุดก่อนแป๊ปนึง Johari Window (2010)
It's a blend of chromium trioxide and hydrogen cyanide.มันผสมจากโครเมียมไตรอ็อกไซด์ กับไฮโดนเจนไซยาไนด์ The Bishop Revival (2010)
You can blend in.ลูกอยู่ร่วมกับผู้คนได้ Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
Right, just a couple of regular people blending in.ใช่แล้ว แค่คู่รักที่อยู่ด้วยกัน Chuck Versus the Honeymooners (2010)
He goes to offender friendly environments So he can blend in and still interact with his victims.งั้น ถ้าเขาเป็นคนที่นี่ ทำไมต้องแวะจุดพักรถด้วย Solitary Man (2010)
They certainly wouldn't blend in otherwise.พวกมันอาจไม่สามารถแปลงเป็นอย่างอื่นได้ The Man from the Other Side (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blendBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
blendBlend milk and eggs together.
blendBlend the blue paint with the yellow paint.
blendBlend the red paint with the blue paint.
blendFor example, lizards can change the color of their skin and blend with the trees and leaves around them.
blendHis black coat blended into the darkness.
blendI like this blend of coffee.
blendI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.
blendIt's difficult for returnees to blend in to that class.
blendOil and water don't blend.
blendOil and water won't blend with each other.
blendThe building doesn't blend in with its surroundings.
blendThe colors of the sea and the sky blend into each other.
blendThe red hat blends well with your dress.
blendThe sky seemed to blend with the sea.
blendThe white drapery does not blend with the black wall.
blendThis coffee is a blend of Java and Brazil.
blendYour tie blends well with your suit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระคน[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ปน, ผสม, Ant. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, จำแนก, Example: น้ำเสียงของแกมีแววตื่นเต้นระคนแปลกใจในที
ยำ[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. เคล้าคละ, ปะปน, คลุกเคล้า, ผสม, Example: พ่อครัวนำเนื้อที่หมักไว้มายำกับผักและเครื่องปรุงรสเด็ด
ยี[V] crush, See also: mix, blend, mash, Syn. ขยี้, ขยำ, คลุกเคล้า, Example: คุณยายกำลังยีลูกตาลเพื่อทำขนมตาล, Thai definition: ขยำให้แหลก, ขยำให้เหลว
แทรกตัว[V] mix, See also: intermingle, mingle, blend, combine, Syn. ปะปน, Example: มีตำรวจสากลเยอรมันหรือหน่วยข่าวกรองเยอรมัน (DND) แทรกตัวปะปนอยู่กับบรรดานักท่องเที่ยวต่างถิ่นเพื่อจับตานักลงทุนชาวเยอรมันในเมืองไทยที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
ปะปนกัน[V] mix, See also: combine, mingle, intermingle, blend, jumble, Syn. ปะปน, คละเคล้ากัน, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีคนหลายเชื้อชาติปะปนกัน
กลืนกัน[V] blend, See also: be in harmony, merge, combine, mingle, Syn. กลมกลืน, ผสมกลมกลืน, Example: สีของเครื่องแต่งบ้านกับสีของผนังไม่กลืนกัน, Thai definition: ประสานกันหรือเข้ากันได้สนิทดี
คน[V] stir, See also: mix, blend, mingle, Syn. กวน, Example: แม่ครัวคนกะทิให้แตกมัน ก่อนจะเอาไปราดผักที่ต้มไว้แล้ว, Thai definition: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นกวนเพื่อทำสิ่งที่นอนก้นหรือที่เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้กระจายขยายตัว หรือกวนสิ่งต่างๆ ให้เข้ากัน
เคล้า[V] mix, See also: mingle, blend, combine, Syn. คลุก, คน, Ant. แยก, Example: หลังจากใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วให้ใช้มือเคล้าให้เข้ากับข้าวจะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นอีกหลายเท่า, Thai definition: ใช้มือเป็นต้นคนเบาๆ ให้ทั่ว
ผสม[V] mix, See also: blend, mingle, compound, combine, Syn. ประสม, ปน, เจือปน, รวม, Example: ผ้าพวกนี้แม่ใช้ผลมะเกลือผสมน้ำแล้วย้อมจะได้ผ้าดำสำหรับผ้านุ่งผู้หญิง, Thai definition: รวมกันเข้า, Notes: (เขมร)
ผสมผสาน[V] integrate, See also: combine, blend, mix, Syn. ผสมผเส, รวม, ผสม, ปนเป, Example: รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ชาวสวนมะพร้าวในภาคใต้เลี้ยงโคผสมผสานกับการทำสวนมะพร้าว
ปน[V] mix, See also: adulterate, mingle, be mixed, blend, Syn. ประสม, แกมกัน, รวมกัน, ประสาน, ผสาน, ปนเป, ผสมผสาน, ผสม, คละเคล้า, Example: บางคนชอบทานข้าวที่มีข้าวจ้าวปนกับข้าวเหนียว
ปรุง[V] cook, See also: mix, concoct, dress, blend, prepare, combine, Syn. ประสม, Example: อาหารหวานของไทยมีทั้งชนิดน้ำและแห้งส่วนมากปรุงด้วยกะทิน้ำตาลและแป้งเป็นหลัก, Thai definition: ประสมหรือประกอบให้เหมาะส่วน
ประสมประสาน[V] blend, See also: mix, mingle, combine, merge, Syn. ผสมผสาน, ประสาน, Example: ศิลปกรรมของไทยและชวาสามารถประสมประสานกันได้เป็นอย่างดี
ของผสม[N] blend, See also: compound, fusion, mixture, composition, Example: คาร์โบไฮเดรตมีการสลายตัวออกมาในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะของผสมที่ซับซ้อนอันเป็นกลิ่นรสเฉพาะตัว
คละเคล้า[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ปะปน, ผสม, Example: กลิ่นน้ำหอมของเธอคละเคล้ากับกลิ่นเหล้าทำให้เขารู้สึกเวียนหัว
คละปน[V] mingle, See also: mix, blended, Syn. ปน, Example: โรคประสาทในเด็กมักจะมีอาการคละปนกันแบบผสม คืออาการเศร้าแฝงก้าวร้าว ดื้อดึง ต่อต้าน หงุดหงิด
คลุก[V] mix, See also: blend, stir, Syn. ผสม, เคล้า, คลุกเคล้า, Example: ชาวใต้นิยมนำน้ำบูดูมาคลุกข้าวเรียกว่า ข้าวยำ มีรสเค็มนำและมีผักสด, Thai definition: เคล้าให้เข้ากัน, ขยำให้ระคนเข้ากัน
คลุกเคล้า[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ผสม, คลุก, เคล้า, Example: แม่นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปอัดลงในพิมพ์, Thai definition: เคล้าให้เข้ากัน, ขยำให้ระคนเข้ากัน
ควบ[V] combine, See also: merge, couple, mix, blend, link, unite, amalgamate, Syn. รวม, Example: เจ้านายควบกิจการร้านแอร์กับร้านเครื่องยนต์เข้าด้วยกัน, Thai definition: เอารวมเข้าเป็นอันเดียวกันหรือเข้าคู่กัน
เจือ[V] mix, See also: mingle, blend, add, adulterate, Syn. ผสม, ปน, ระคน, แทรก, Example: น้ำเสียงคนเล่าเจือความสะเทือนใจไว้ เมื่อฟังแล้วเรารู้สึกสงสาร, Thai definition: เอาส่วนน้อยประสมลงไปในส่วนมากให้ระคนปนกัน, ตามปกติใช้กับของเหลว
เจือปน[V] mix, See also: blend, mingle, add, Syn. ปน, แทรก, ระคน, Example: ความสุขของเธอเจือปนไปด้วยความทุกข์, Thai definition: เอาส่วนน้อยประสมลงในส่วนมากเพื่อให้ระคนปนเป็นอันเดียวกัน
กลืน[V] blend, See also: be harmonious, Syn. กลมกลืน, ผสมกลมกลืน, Ant. แตกต่าง, Example: สีน้ำทะเลกลืนกับสีของท้องฟ้าจนแยกไม่ออก
แกม[V] blend with, See also: dash, mix with, mingle with, Syn. เจือ, ปน, Example: สีม่วงของรุ้งกินน้ำเป็นสีม่วงแกมแดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจือ[v.] (jeūa) EN: mix ; mingle ; blend   FR: mélanger
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate   FR: mélanger ; ajouter
แกม[v.] (kaēm) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with   FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
ขยำ[v.] (khayam) EN: mix with the hand ; blend ; mingle ; knead   FR: triturer ; pétrir ; malaxer ; presser
คละ[v.] (khla) EN: mix ; assort ; mingle ; blend ; be mixed   FR: assortir ; mélanger
เคล้า[v.] (khlao) EN: mix ; mingle ; blend ; combine   FR: mêler ; mélanger
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle   FR: mélanger ; homogénéiser
คน[v.] (khon) EN: stir ; mix ; blend ; mingle   FR: remuer ; mélanger
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgame   FR: combiner ; fusionner
กล้ำ[v.] (klam) EN: combine ; mix ; blend ; modulate ; bind together   
กลืนกัน[v. exp.] (kleūn kan) EN: blend ; be in harmony ; merge ; combine ; mingle   FR: être en harmonie ; se combiner
กลั้ว[v.] (klūa) EN: mix ; blend   
ปั่น[v.] (pan) EN: blend a drink with ice   
ปะปนกัน[v.] (papon kan) EN: mix ; combine ; mingle ; intermingle ; blend ; jumble   
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; blend ; combine ; merge ; mingle   FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer
ผสมผสาน[v.] (phasomphasān) EN: integrate ; combine ; blend ; mix   FR: composer ; harmoniser
ปน[v.] (pon) EN: mix ; mingle ; blend ; confound   FR: mêler ; confondre
ประสมประสาน[v.] (prasomprasān) EN: blend ; mix ; mingle ; combine ; merge   
ปรุง[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress   FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer
ระคน[v.] (rakhon) EN: mix ; blend ; mingle ; intermingle   FR: mélanger ; mêler
แทรกตัว[v.] (saēk tūa) EN: mix ; intermingle ; mingle ; blend ; combine   
ยาแดง[n.] (yādaēng) EN: Chinese tobacco made mild by blending   
ยำ[v.] (yam ) EN: mix ; blend   FR: mélanger

CMU English Pronouncing Dictionary
BLEND    B L EH1 N D
BLENDA    B L EH1 N D AH0
BLENDS    B L EH1 N D Z
BLENDAX    B L EH1 N D AE2 K S
BLENDED    B L EH1 N D AH0 D
BLENDER    B L EH1 N D ER0
BLENDING    B L EH1 N D IH0 NG
BLENDERS    B L EH1 N D ER0 Z
HORNBLENDE    HH AO1 R N B L EH2 N D
PITCHBLENDE    P IH1 CH B L EH2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blend    (v) (b l e1 n d)
blends    (v) (b l e1 n d z)
blended    (v) (b l e1 n d i d)
blending    (v) (b l e1 n d i ng)
pitchblende    (n) (p i1 ch b l e n d)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sonnenblende {f} [auto] | Sonnenblenden {pl} (n ) ที่บังแดดด้านหน้ารถยนต์ที่ติดกับกระจกด้านหน้ารถ โดยปกติมีสองชิ้นคือชิ้นสำหรับด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abblendlicht {n}dim light [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}dimmed headlight [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}low beam light [Add to Longdo]
Abblendschalter {m}dip switch [Add to Longdo]
Abblendung {f}dimming [Add to Longdo]
Ablaufblende {f}drain orifice [Add to Longdo]
Ausblenden {n} (Grafik)shielding; reverse clipping [Add to Longdo]
Blende {f} (Erz)blende [Add to Longdo]
Blendbogen {m}blind arch [Add to Longdo]
Blende {f}cover; panel; screen [Add to Longdo]
Blende {f} [photo.]diaphragm [Add to Longdo]
Blende {f}; Schirm {m}; Vorhang {m}blind [Add to Longdo]
Blender {m} | Blender {pl}dazzler | dazzlers [Add to Longdo]
Blender {m}; Blenderin {f}phoney [Add to Longdo]
Blendenbereich {m} [photo.]aperture speed range [Add to Longdo]
Blendfreiheit {f}nonglaring [Add to Longdo]
Blendschutz...antidazzle [Add to Longdo]
Blendung {f}glare [Add to Longdo]
Blendung {f} | akustische Blendungdazzling | aural dazzling [Add to Longdo]
Blendwirkung {f}dazzling effect [Add to Longdo]
Drosselblende {f} [techn.]orifice [Add to Longdo]
Erblindung {f}; Verblendung {f}blindness [Add to Longdo]
Hecktürblende {f} [auto]tailgate panel [Add to Longdo]
Hornblende {f}hornblende [Add to Longdo]
Mixer {m}blender and liquidizer [Add to Longdo]
Öffnung {f}; Blende {f} | Öffnungen {pl}aperture | apertures [Add to Longdo]
Pechblende {f}pitchblende [Add to Longdo]
Randabschlussblende {f}facing panel [Add to Longdo]
Ringblende {f}circular orifice [Add to Longdo]
Rückblende {f}cutback [Add to Longdo]
Rückblende {f} | Rückblenden {pl}flashback | flashbacks [Add to Longdo]
greller Schein; grelles Licht; blendender Glanzglare [Add to Longdo]
Seeschlagblende {f}; Luke zum Lichteinlassen (Schiff)deadlight [Add to Longdo]
Sockelblende {f}plinth panel [Add to Longdo]
Sonnenblende {f} [auto] | Sonnenblenden {pl}sun visor | sun visors [Add to Longdo]
Sonnenblende {f}lens hood [Add to Longdo]
Standblende {f}; Blende {f}fascia board [Add to Longdo]
Vermischer {m}; Mischer {m} | Vermischer {pl}; Mischer {pl}blender | blenders [Add to Longdo]
Vermischung {f}blending; mixture; immixture [Add to Longdo]
Verschnitt {m}; Mischung {f} (aus)blend (of) [Add to Longdo]
Zinkblende {f}zinc blende [Add to Longdo]
abblenden | abgeblendetto dim out | dimmed out [Add to Longdo]
abblenden (Scheinwerfer)to dip [Add to Longdo]
abblenden; abteilen | abblendend; abteilend | abgeblendet; abgeteiltto screen off | screening off | screened off [Add to Longdo]
(Scheinwerfer) aufblenden | aufblendend | aufgeblendetto turn up the headlights | turning up the headlights | turned up the headlights [Add to Longdo]
ausblendento blind out; to hide [Add to Longdo]
blenden; glänzento blare [Add to Longdo]
blendento blind [Add to Longdo]
blenden (durch Licht) | geblendetto bedazzle; to dazzle (by light) | dazzled [Add to Longdo]
einblenden | einblendend | eingeblendetto fade in | fading in | faded in [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴジラ[, gojira] (n) (blend of ゴリラ and クジラ) Godzilla; (P) [Add to Longdo]
チョンカス[, chonkasu] (n) (vulg) (sl) (obsc) (blend of チョン and チンカス) gook (pejorative term for Koreans) [Add to Longdo]
ピッチブレンド[, picchiburendo] (n) pitchblende [Add to Longdo]
フラスコ(P);フレスコ[, furasuko (P); furesuko] (n) (1) fresco (technique of blending wet plaster with water based paint) (ita [Add to Longdo]
ブレンダー[, burenda-] (n) blender [Add to Longdo]
ブレンド[, burendo] (n,vs) blend; (P) [Add to Longdo]
ブレンドウイスキー[, burendouisuki-] (n) blended whiskey; blended whisky [Add to Longdo]
ポストピクセルブレンド[, posutopikuseruburendo] (n) {comp} post-pixel blending [Add to Longdo]
雅俗折衷[がぞくせっちゅう, gazokusecchuu] (n) blending of the classical and colloquial styles [Add to Longdo]
原酒[げんしゅ, genshu] (n) unprocessed sake; unblended whisky (whiskey) [Add to Longdo]
交ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P) [Add to Longdo]
交じる(P);混じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P) [Add to Longdo]
交ぜ合せる;交ぜ合わせる;混ぜ合せる;混ぜ合わせる[まぜあわせる, mazeawaseru] (v1,vt) to mix; to blend; to combine [Add to Longdo]
交錯[こうさく, kousaku] (n,vs) mixture; blending; complication; (P) [Add to Longdo]
混じり合う;交じり合う[まじりあう, majiriau] (v5u) to be mixed together; to be blended; to intermingle; to commingle [Add to Longdo]
混じる[こんじる, konjiru] (v1,vi,vt) (See 混ずる) to be mixed in with; to blend with [Add to Longdo]
混ずる[こんずる, konzuru] (vz,vi,vt) (See 混じる) to be mixed in with; to blend with [Add to Longdo]
混ぜる(P);交ぜる(P);雑ぜる[まぜる, mazeru] (v1,vt) to mix; to stir; to blend; (P) [Add to Longdo]
混ぜ合わす[まぜあわす, mazeawasu] (v5s) to mix together; to blend; to compound; (P) [Add to Longdo]
混合機[こんごうき, kongouki] (n) mixer; blender [Add to Longdo]
混合語[こんごうご, kongougo] (n) (linguistic) blending or contamination; new language created by blending two or more existing languages (example [Add to Longdo]
混合酒[こんごうしゅ, kongoushu] (n) cocktail; mixed drink; blended liquor [Add to Longdo]
混合燃料[こんごうねんりょう, kongounenryou] (n) blended fuel [Add to Longdo]
混炭[こんたん, kontan] (n,vs) coal blending; coal mixing [Add to Longdo]
七色唐辛子[なないろとうがらし, nanairotougarashi] (n) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.) [Add to Longdo]
七味[しちみ, shichimi] (n) (1) seven delicious flavors (flavours); (2) (abbr) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.); shichimi [Add to Longdo]
七味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.) [Add to Longdo]
心学[しんがく, shingaku] (n) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised) [Add to Longdo]
石門心学[せきもんしんがく, sekimonshingaku] (n) (See 心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised) [Add to Longdo]
折衷(P);折中[せっちゅう, secchuu] (n,vs,adj-no) compromise; cross; blending; eclecticism; (P) [Add to Longdo]
閃亜鉛鉱[せんあえんこう, sen'aenkou] (n) sphalerite; zinc blende [Add to Longdo]
茶銘[ちゃめい, chamei] (n) name of a tea blend [Add to Longdo]
道学[どうがく, dougaku] (n) (1) ethics; moral philosophy; (2) (the study of) Confucianism (esp. neo-Confucianism); (3) (the study of) Taoism; (4) (See 石門心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised) [Add to Longdo]
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate [Add to Longdo]
粉種[ふんしゅ, funshu] (n) blend code (metallurgy, manufacturing) [Add to Longdo]
溶け込む(P);解け込む;融け込む;溶込む;解込む;溶けこむ;とけ込む[とけこむ, tokekomu] (v5m,vi) (1) to melt into; to merge into; (2) to fit in; to adapt; to blend; (P) [Add to Longdo]
和洋折衷[わようせっちゅう, wayousecchuu] (n,adj-no) a blending of Japanese and Western styles; (P) [Add to Longdo]
瀝青ウラン鉱;歴青ウラン鉱[れきせいウランこう, rekisei uran kou] (n) (obsc) (See ピッチブレンド) pitchblende [Add to Longdo]
綯い交ぜにする;ない交ぜにする[ないまぜにする, naimazenisuru] (exp,vs-i) to blend (e.g. truth and lies); to mix together (e.g. kanji and kana) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交融[jiāo róng, ㄐㄧㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] to blend; to mix [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] mix together; to blend [Add to Longdo]
拌和[bàn huò, ㄅㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, ] to mix and stir; to blend [Add to Longdo]
掺杂[chān zá, ㄔㄢ ㄗㄚˊ, / ] to mix; to blend; to dilute [Add to Longdo]
搀兑[chān duì, ㄔㄢ ㄉㄨㄟˋ, / ] to mix (different substances together); to blend [Add to Longdo]
搀合[chān hé, ㄔㄢ ㄏㄜˊ, / ] to mix together; mixture; blend [Add to Longdo]
搀杂[chān zá, ㄔㄢ ㄗㄚˊ, / ] to mix; to blend; to dilute; also written 摻雜|掺杂 [Add to Longdo]
搅和[jiǎo huo, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄛ˙, / ] to mix (up); to blend; to spoil [Add to Longdo]
搅混[jiǎo hun, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄣ˙, / ] to mix; to blend [Add to Longdo]
普通角闪石[pǔ tōng jiǎo shǎn shí, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, / ] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole) [Add to Longdo]
果汁机[guǒ zhī jī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ ㄐㄧ, / ] blender (device); juicer [Add to Longdo]
混合[hùn hé, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ, ] to mix; to blend [Add to Longdo]
混纺[hùn fǎng, ㄏㄨㄣˋ ㄈㄤˇ, / ] mixed fabric; blended fabric [Add to Longdo]
沥青铀矿[lì qīng yóu kuàng, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄧㄡˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] pitchblende (uranium ore) [Add to Longdo]
特调[tè tiáo, ㄊㄜˋ ㄊㄧㄠˊ, / 調] special blend (coffee); house blend (coffee) [Add to Longdo]
糅合[róu hé, ㄖㄡˊ ㄏㄜˊ, ] mix together; put together (usu. things that do not blend well together) [Add to Longdo]
融化[róng huà, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to melt; to thaw; to dissolve; to blend into; to combine; to fuse [Add to Longdo]
融会[róng huì, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] to blend; to integrate; to amalgamate; to fuse [Add to Longdo]
角闪石[jiǎo shǎn shí, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, / ] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole) [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite [Add to Longdo]
调匀[tiáo yún, ㄊㄧㄠˊ ㄩㄣˊ, / 調] to blend (cooking); to mix evenly [Add to Longdo]
调色[tiáo sè, ㄊㄧㄠˊ ㄙㄜˋ, / 調] to blend colors; to mix colors [Add to Longdo]
调配[tiáo pèi, ㄊㄧㄠˊ ㄆㄟˋ, / 調] to blend (colors, herbs); to mix [Add to Longdo]
杂糅[zá róu, ㄗㄚˊ ㄖㄡˊ, / ] a blend; a mix [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top