Search result for

bläst

(71 entries)
(1.3304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bläst-, *bläst*
English-Thai: Longdo Dictionary
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blast[VT] ระเบิด, Syn. explode
blast[N] การระเบิด, Syn. burst, detonation, explosion
blasted[ADJ] ใช้กล่าวเมื่อไม่พอใจบางสิ่ง
blasted[ADV] ใช้กล่าวเมื่อไม่พอใจบางสิ่ง
blast off[PHRV] ทำให้พัง, See also: ทำให้กระจุยกระจาย, ทำลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
blasted(บลาสฺ'ทิด) adj. เหี่ยว,ถูกทำลาย,เฮงซวย,ถูกสาปแช่ง,วายร้าย, Syn. destroyed
monoblastic(มอนนะแบลส'ทิค) adj. ซึ่งมีหนึ่งชั้น
parablast(พา'ราบลาสทฺ) n. ไข่แดงของไข่
sandblastn. เครื่องพ่นทราย,ลำทรายที่พ่นออกมา. vt. พ่นทราย,เป่าทราย, See also: sandblaster n.

English-Thai: Nontri Dictionary
blast(n) เสียงระเบิด,การระเบิด,ลมกรรโชก,เสียงอึกทึก
blast(vt) ทำลาย,ระเบิด,ทำให้เกิดเสียงดัง
BLAST blast furnace(n) เตาหลอมเหล็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blast diseaseโรคไหม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
blastocyteเซลล์วัยอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blastoporphyritic-เนื้อดอกเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blastopsammitic-เนื้อหินทรายแปร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blastosporeบลาสโทสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blast Cellsเม็ดเลือดขาวตัวอ่อน,เซลล์ของบลาสต์,เซลล์อ่อน [การแพทย์]
blast diseaseโรคใบไหม้, โรคของพืชที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง ระยะแรกใบจะมีจุดสีน้ำตาลเกิดขึ้น ต่อมาจุดจะขยายกว้างออกไป ทำให้ใบแห้งและต้นพืชจะตายในที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blast Formationเซลล์อ่อนเกิดขึ้น [การแพทย์]
Blast injuriesบาดเจ็บจากระเบิด [TU Subject Heading]
Blast Injuriesบาดเจ็บจากการระเบิด,บาดเจ็บจากระเบิด [การแพทย์]
Blast Transformationการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นเซลล์บล๊าส,เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ตัวอ่อน [การแพทย์]
Blast waveคลื่นแรงผลักดันฉับพลัน, คลื่นกระแทกที่แพร่ไปในอากาศ หรือ คลื่นที่มีความดันเพิ่มขึ้นซึ่งกำหนดได้แน่ชัด กระจายผ่านตัวกลางที่แวดล้อมอยู่ออกไปอย่างรวดเร็วจากศูนย์กลางของระเบิด หรือปรากฏการณ์ของแรงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน [นิวเคลียร์]
Blastemasเนื้อเยื่อต้นตอ [การแพทย์]
Blastic Transformationเม็ดเลือดขาวสูง [การแพทย์]
Blastingการระเบิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่นลม[V] blast, Syn. เป่าลม, Example: คนทรงเจ้าพ่นลมเพียง 2-3 ครั้งเขาก็ดิ้นอย่างบ้าคลั่ง, Thai definition: เป่าลมออกจากปากด้วยแรงดันจากปอด
เป่า[V] blow, See also: blast, Syn. พ่น, พัด, Ant. สูด, Example: คุณนายพนมมือน้อมหัวเข้าหาเจ้าพ่อให้เป่าขม่อม, Thai definition: พ่นลมออกมาทางปาก, อาการที่ลมพุ่งเข้ามาหรือออกไปเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บลาสโตซิสต์[n.] (blāstōsist = blāstōsis) EN: blastocyst   
การระเบิด[n.] (kān raboēt) EN: explosion ; burst ; blast ; blow   FR: explosion [f] ; déflagration [f]
เป่า[v.] (pao) EN: blow ; blast   FR: souffler
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast   FR: exploser ; éclater
เตาหลอม[n. exp.] (tao løm) EN: blast furnace   

CMU English Pronouncing Dictionary
BLAST    B L AE1 S T
BLASTS    B L AE1 S T S
BLASTED    B L AE1 S T AH0 D
BLASTER    B L AE1 S T ER0
BLASTING    B L AE1 S T IH0 NG
BLASTOFF    B L AE1 S T AO2 F
BLASTDOWN    B L AE1 S T D AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blast    (v) (b l aa1 s t)
blasts    (v) (b l aa1 s t s)
blasted    (v) (b l aa1 s t i d)
blasting    (v) (b l aa1 s t i ng)
blast-off    (n) - (b l aa1 s t - o f)
blast-offs    (n) - (b l aa1 s t - o f s)
blast-furnace    (n) - (b l aa1 s t - f @@ n i s)
blast-furnaces    (n) - (b l aa1 s t - f @@ n i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
blästtoots [Add to Longdo]
blästwhiffs [Add to Longdo]
bläst Trübsalmopes [Add to Longdo]
bläst aufinflates [Add to Longdo]
bläst aufbloats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴルノアルタイ自治州[ゴルノアルタイじちしゅう, gorunoarutai jichishuu] (n) Gorno-Altayskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Altayskaya Autonomous Region; Gorno-Altayskaya AO [Add to Longdo]
ゴルノバダフシャン自治州[ゴルノバダフシャンじちしゅう, gorunobadafushan jichishuu] (n) Gorno-Badakhshanskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Badakhshanskaya Autonomous Region; Gorno-Badakhshanskaya AO [Add to Longdo]
サウンドブラスタ[, saundoburasuta] (n) {comp} Sound Blaster [Add to Longdo]
サンドブラスト[, sandoburasuto] (n) sandblast [Add to Longdo]
ビンブラスチン[, binburasuchin] (n) vinblastine [Add to Longdo]
一吹き;ひと吹き[ひとふき, hitofuki] (n) blast; puff; whiff; gust [Add to Longdo]
稲熱病;いもち病[いもちびょう;とうねつびょう(稲熱病), imochibyou ; tounetsubyou ( ine netsubyou )] (n) rice blight; rice blast [Add to Longdo]
割球[かっきゅう, kakkyuu] (n) blastomere [Add to Longdo]
割腔[かっこう, kakkou] (n) blastocoel; blastocoele; segmentation cavity [Add to Longdo]
苦竹[にがたけ;くちく, nigatake ; kuchiku] (n) (1) (See 真竹) Japanese timber bamboo (Phyllostachys bambsoides); giant timber bamboo; madake; (2) (にがたけ only) (See 女竹) Simon bamboo (Pleioblastus simonii) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沖擊波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, ] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions; also written 衝擊波|冲击波 [Add to Longdo]
冲击波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, / ] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウンドブラスタ[さうんどぶらすた, saundoburasuta] Sound Blaster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  bläst [blɛːst]
     toots; whiffs
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top